Hoe kan ik mijn medisch dossier laten verwijderen?

Wat is het

Het verwijderen van een vastgestelde diagnose is vaak niet mogelijk. Een behandelaar geeft aan dat er iets bij geschreven kan worden of dat het nu niet zichtbaar is, een aanvulling op de diagnose. De mentale gezondheidszorg geeft vaak op als reden omdat ze eerder zijn gesteld door een andere collega en wij niet kunnen checken of het toen zo was.

De behandelaar kan alleen feitelijke onjuistheden verbeteren. De behandelaar maakt een besluit zelf of dit onjuist is of niet, bijvoorbeeld bij verkeerde adresgegevens of onjuiste gegevens over onderzoeken. Een medisch dossier blijft 20 jaar bewaart. Deze tijd gaat in vanaf de laatste dag dat er iets in is geschreven. Dit staat in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Herkennen

Wanneer een persoon is opgenomen in een mentale gezondheidszorg kan het dossier 5 jaar na de laatste dag pas worden vernietigd. Hiervoor is het belangrijk om niet opnieuw opgenomen te worden want dan telt de laatste datum van de laatste dag van de laatste opname. Een behandelaar kan medische redenen hebben om niet te voldoen aan je verzoek om gegevens uit je medisch dossier te verwijderen. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat een bepaald onderzoek nog een keer moet worden uitgevoerd.

Bij een huisarts kunt u bepaalde gegevens laten verwijderen, het afhankelijk van de huisarts of het uit het dossier word verwijderd. Wanneer een huisarts dit niet doet, moet er een schriftelijk reden zijn waarom niet. Dit zijn vaak niet de diagnoses. Diagnose worden vaak en te snel gesteld waardoor een persoon al vaak meer dan 3 diagnose heeft. Omdat diagnose zo snel gesteld worden word er minder opgelet of ze wel juist gesteld zijn en zelden aangepast of verwijderd.

Het medisch dossier moet langer worden bewaard dan 20 jaar als: er geen andere wettelijke bewaartermijn is; dit noodzakelijk is voor goede hulpverlening; de gegevens van groot belang zijn voor iemand anders.

Behandelen

Een verzoek voor het vernietigen kunt u doen door het aan te geven bij uw behandelaar wanneer u nog in behandeling bent of via PVP.nl. Deze kan u meer uitleg geven hoe het in zijn werk gaat. Wanneer een persoon niet meer word behandeld kan het verzoek worden verstuurd aan de directie van het organisatieonderdeel waar u in behandeling bent geweest. Geef een duidelijke reden op waarom het dossier moet worden verwijderd. Het medisch dossier kunt u laten verwijderen. Wanneer u minimaal 5 jaar niet bent opgenomen of wanneer u een geldige reden heeft. Het verzoek kunt u indienen bij een behandelaar of geneesheer directeur.

Geef duidelijk aan bij de behandelaar waarom het een andere diagnose is en vraag vast te stellen of de diagnose die nu staat of verwijderd moet worden nog aanwezig is. Is het antwoord ja maar gelooft u het niet vraag een second opinion aan en vraag opnieuw voor het vaststellen van een diagnose. hiermee kunt u naar de klachten commissie en naar de rechtbank en kan dienen als bewijs. Vraag de behandelaar wanneer het de diagnose niet zichtbaar is dit in het dossier te vermelden als een einddatum in het dossier. Hierdoor stop de diagnose en word er minder snel op teruggekomen omdat al langer tijd er niet is.

Recht op verbetering door een verzoek neer te leggen bij uw behandelaar kunnen onjuiste gegevens worden veranderd. De behandelaar behoort hier binnen 1 maand een reactie op te geven. Dit is alleen voor persoonsgegevens.recht op aanvulling of verwijderen van het dossier. Er kan voor gekozen worden een aantekening te maken bij het dossier waardoor het aangeeft dat de diagnose niet klopt. Wanneer er te veel fouten in staan kunt een verzoek in dien het gehele dossier te laten verwijderen

Voor het vernietigen van het medisch dossier moet u schriftelijk toestemming geven en een papier ondertekenen. Hiermee verklaart u het besluit tot vernietiging vrijwillig en bewust van alle consequenties hebt genomen. Binnen 1 maand krijgt u meer te horen over u verzoek. Is het een verzoek met meerdere soorten problematiek of complex dan mag dit worden uitgesteld met maximaal 2 weken.

Gevolgen

Nieuwe start, maar geen hulp. Met het besluit word het dossier vernietigd maar kunt u geen hulp krijgen. Hiervoor moet eerst een nieuw dossier worden aangemaakt en opnieuw worden beoordeeld voor de hulp weer kan starten. Dit kan betekenen dat u ook word uitgeschreven en opnieuw op de wachtlijst komt, waardoor er langer op hulp moet worden gewacht.

Omdat het niet mogelijk is diagnose te verwijderen uit het dossier blijven ze staan en komt het voor dat personen 35 diagnoses heeft waardoor het erg verwarrend word welke de juiste is en waar wat vandaan komt, waardoor er niet gericht behandeld kan worden. Veel personen zijn binnen 5 jaar weer opgenomen en kunnen hierdoor niet het dossier laten verwijderen.

Plan

Vraag om hulp van PVP.nl om het dossier te laten vernietigen. Zij kunnen u helpen met het opstellen van een brief en bij het maken van bezwaar. Zorg ervoor dat alle rekeningen met de zorginstelling zijn betaald en die van de ziekenkostenverzekeraar. Wanneer alles is betaald word het dossier vernietigd.

Vraag om alle papieren die van belangrijk zijn zoals het medisch dossier, het behandelplan, medicatielijst op deze papieren heeft u recht om te krijgen, maar worden vaak niet vanzelf gegeven. Deze kunt opvragen bij de behandelaar, begeleider, of het secretariaat van de instelling. bewaar alle papieren van de instellingen die u verstuurd bij elkaar zodat u het overzicht overhoud. vraag de behandelaar naar het papier met de reden waarom het niet word verwijderd.

Voor de diagnose kunt u een klacht indien tegen de psychiater die de diagnose heeft gesteld. Er komt dan een onderzoek naar het functioneren en het oordeel van de diagnose. Wanneer de klacht gegrond is verklaard kan deze verder in behandeling worden genomen en kan een medewerker worden ontslagen. Wanneer een klacht geen effect heeft kunt u naar de tuchtcommissie en daarna naar de rechtbank. Wanneer u bent opgenomen kan een PVP u helpen tot de tuchtcommissie bij een rechtszaak is dit niet mogelijk.

via de rechtbank kunt u een verzoek indienen om het dossier te laten verwijderen door gemaakt te fouten, hiervan moet wel bewijs zijn. Vraag het juridisch loket naar de mogelijkheden en een doorverwijzing

Een verzoek aan een geneesheer directeur met voldoende bewijs van de diagnose die u denk dat het is kan helpen het gesprek aan te gaan en hiermee te proberen de diagnose te laten verwijderen.