Hoe kan ik omgaan met gefrustreerde mensen?

Wat is het?

Door in gesprek te gaan met iemand die gefrustreerd is kan een persoon een bui of hoge signalen meer onder controle houden. Het is vaak minder goed mogelijk gefrustreerd te zijn en een gesprek te voeren. Hierdoor word een persoon meer rustig. Met de juiste vragen kunt een persoon meer rust geven.

2 herkennen

Door het stellen van vragen kan een persoon beter begrepen worden, kunnen gedachten over het probleem veranderen en kunnen er oplossingen worden gezocht. Door meer te praten over het probleem is de kans groot dat een persoon meer gefrustreerd raakt.

Door de frustratie heeft een persoon lange tijd in onzekerheid gezeten en is er weinig duidelijkheid. De persoon voelt zich niet gehoord of begrepen. Hierdoor is het belangrijk op dit moment dit wel te zijn, en niet te zeggen daar kan ik nu niks aan doen, dit maakt het voor de persoon erger.

De frustratie heeft vaak te maken met problematiek die voor lange tijd niet is uitgesproken en die opgekropt is. Door de juiste vragen kan er verder worden gekeken, kan er meer begrip zijn voor de situatie waar de persoon in zit. De frustratie kan zorgen voor veel stress onrust of paniek. Een persoon heeft hoge signalen waardoor het minder zichzelf is. Een persoon kan hierdoor het gesprek meer last van krijgen en een bui krijgen.

Door het stellen van simpele korte vragen kan een persoon meer rust krijgen in een gesprek. Door vragen die veel herinneringen oproepen kan het erger worden. Door vragen die een kort antwoord hebben van ja of nee komt er geen hele uitleg waar een persoon op door kan gaan.

Een persoon met frustratie kan een woord trigger hebben, hierdoor kan een woord de persoon triggeren en kan deze hier veel stress van ervaren. Het gesprek door zijn er verschillende woorden die het voor de persoon alleen erger maken.

3 behandelen

Als mensen boos of gefrustreerd zijn, stel vragen. Probeer ze niet te veranderen. Probeer ze echt te begrijpen. Wil weten wat het maakt dat de persoon zo reageert. Door begrip te hebben in de situatie kunnen er dingen veranderen, door er tegen in te gaan en de persoon te willen veranderen word het alleen maar erger.

Frustratie komt vaak voort uit onduidelijkheid of oneerlijkheid. Door dat het onduidelijk is kunnen er geen stappen worden gezet door de persoon die wel wil. De persoon moet wachten tot het duidelijk is als dat het ooit gaat worden. Hoe langer een persoon moet wachten hoe meer gefrustreerd een persoon kan raken.

4 gevolgen

Door frustratie kan een persoon doorschieten naar een woede bui die een persoon vaak niet kan voorkomen omdat deze te snel oploopt door de eerdere momenten. Het is een opstapeling van negatieve gebeurtenissen. Personen die vaker gefrustreerd zijn hebben hier vaak een goede reden voor. Het is vaak dat de problematiek al enige tijd aanhoud zonder dat er oplossingen komen of er aan gewerkt word.

Het is belangrijk om de frustratie te uiten en niet verder op te kroppen. Door de frustratie gaat u meer piekeren en krijgt u maal gedachten. Hierdoor is de kans groot dat u mentale problematiek oploopt. Het heeft veel invloed op een dag.

De frustratie kan een persoon ook na het gesprek lang vast houden en de persoon kan hier veel last van hebben. De persoon houd het gevoel waardoor het zich niet gehoord en begrepen voelt. Er is weer geen oplossing, wat ik nu? Hierdoor kan een persoon minder vertrouwen hebben in de hulpverlening.

5 plan

Waarom is de persoon gefrustreerd? Wat is er gebeurt? Hoe lang speelt het al? Is de frustratie terecht? Welke mogelijkheden zijn er om het nu aan te pakken en voor de toekomst? Het zijn belangrijke vragen om er achter te komen wat nu de oorzaak is van het probleem. Een persoon heeft het vaak al meerdere keren gemeld waar het minder goed loopt.

Vraag een persoon in welke fase de persoon zit, is dit wind storm tornado of orkaan? Het is belangrijk te weten in welke fase een persoon zit omdat elke fase een andere actie nodig heeft en elke fase kan tegen werken op een eerdere fase. Het is belangrijk dat de persoon inzicht heeft in de verschillende fase.

Probeer er achter te komen waarom een persoon gefrustreerd is en wat de persoon eigenlijk echt wilt. Wat zijn mogelijke oplossingen en wat kunt u aanbieden waar u deze keer of volgende keer op doorgaat om het aan te pakken? De persoon wil graag een bevestiging van wat er gedaan gaat worden, duidelijkheid.

Wanneer iemand gefrustreerd is zijn open vragen minder geschikt dan vragen met ja nee antwoord. Een kort antwoord laat een persoon minder nadenken in de frustratie gedachten. Het gesprek kan een andere wending krijgen.

Leer te kijken naar vorige momenten, welke vragen gingen goed? Welke vragen gaven meer duidelijkheid? Hoe was de reactie van de persoon? Probeer een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van de vragen en het effect op een persoon, hierdoor kunt u vragen veranderen waardoor u steeds meer gericht de vraag stelt.

Loopt het gesprek niet, vraag de persoon het op te schrijven op maximaal 1 a4, om duidelijk beeld te krijgen waarom het zo gaat met de persoon. Reageer altijd terug op het verslag, waardoor een persoon meer vertrouwen krijgt in het contact. Maak een nieuwe afspraak om het verder te bespreken.