Hoe kan ik praten over gevoelens?

Wat is het

Veel personen vinden het moeilijk zich te uiten in gedachten of gevoelens. Het is iets wat niet vanzelfsprekend is dit vaak te doen. Er kunnen veel redenen zijn die een persoon tegen houden open te praten hierover. Hier praten of uiten van de gevoelens kan zorgen voor meer problematiek, het uiten geeft vaak een gevoel van opluchting. Het uiten van het gevoel is iets wat vaak blokkeert, er niet zo uit komt als u het zo bedoelen. Het praten over het gevoel en wat iemand bezig houd word vaak ook weinig gedaan.

Het kan zeer moeilijk zijn om te praten over wat u voel of ervaart en waar u tegen aan loopt. Veel dingen zijn ook niet vanzelfsprekend deze te uiten naar een andere, op veel onderwerpen zoals mentale problematiek heerst een taboe wat het uiten veel moeilijker maakt. Mentale problematiek is vaak iets wat in het gezin word besproken of anders niet, hierdoor kan de drempel al hoger liggen om het te uiten voor hulp te vragen.

Herkennen

De persoon kan vinden dat deze niet mag klagen over de sitautie, hierdoor word het ware probleem dat de persoon heeft niet besproken en gezien. Hierdoor is er geen aandacht voor en word het niet geuit. Hierdoor kan er geen hulp tot stand komen om de problematiek aan te pakken. Het bedenken dat het altijd erger kan zegt niks over de problematiek die u nu ervaart, het is belangrijk te kijken naar u zelf en niet te vergelijken of denken in erger.

Het uiten van het gevoel heeft veel te maken met het zelfvertrouwen van de persoon. Een persoon met veel zelfvertrouwen uit zich sneller dan een persoon met weinig zelfvertrouwen. Wanneer het zelf vertrouwen een deuk heeft opgelopen is e kans groot dat een persoon het lastig vind zichzelf te uiten, de persoon voelt zich niet zeker genoeg. (faalangst of verlegen). De persoon kan het gevoel hebben alleen in de problematiek te staan en de enige op de wereld te zijn met de problematiek, hierdoor kan de persoon het gevoel hebben dat andere de persoon niet gaan begrijpen of kunnen begrijpen. Het is een oordeel van de persoon over de andere, wat niet aangeeft of de andere het ook echt niet gaan begrijpen.

Een persoon kan al veel hebben mee gemaakt en hierdoor minder makkelijk uiten van het gevoel zoals bij een trauma. Er zijn veel andere diagnose waar een persoon het moeilijk vind in contacten of het verwoorden zoals autisme. Het meer moeite hebben met het uiten hoeft geen diagnose te zijn veel personen vind dit lastig. Een diagnose maakt het dubbel lastig. Er is vaak niemand die de persoon leert het gevoel te uiten, zoals lessen op de basisschool. Hierdoor moet een persoon zich dit zelf aanleren, wanneer het vaak een negatieve reactie heeft terug gehad kan het zijn dat een persoon het steeds moeilijker gaat vinden en niet meer gaat doen. Hierdoor word er geen vaste manier aangeleerd om zich te uiten of het duidelijk te maken voor een ander wat voor een persoon kan voelen als onzeker over het gevoel of het uiten. Wanneer het hier al meer bespreekbaar is zou het op den duur meer bespreekbaar zijn in het land waardoor er meer open over word gesproken.

Gevolgen

Voor een persoon die het moeilijk vind zich te uiten staat er een muur tussen de problematiek en het uiten, hierdoor kan een persoon geen stappen nemen en loopt steeds tegen de muur op. De persoon gaat verder achteruit tenzij de muur word afgebroken. Een persoon word vaak niet geleerd hoe het moet omgaan met bijvoorbeeld een dip of een periode met depressieve gevoelens. De gevoelens komen bij elk persoon wel eens op, het zit altijd wel eens tegen. Hierdoor is het moeilijk een weg te vinden in de gevoelens en het pad te blijven volgen voor de balans, hierdoor is de kans groot dat een persoon omvalt.

Voor veel problematiek geld dat er vooroordelen zijn, hierdoor is er al een verdraaid beeld van de problematiek, het is niet hoe de problematiek is voor de persoon, hoe deze het ervaart, maar een oordeel over iets wat ergens is gelezen of wat een keer is gehoord. Praten over stress word meer geaccepteerd als het praten over angsten of een depressie. Stress is meer begrijpelijk voor iedereen, angsten word het al vaak aanstellen over overdrijven, bij een depressie is het vaak als je ziek bent ga je toch naar de dokter of iedereen heeft wel eens een dip.

Een persoon kan zich meer alleen voelen staan in de problematiek, hierdoor kan een persoon zich meer eenzaam gaan voelen, door een depressie komt een persoon vaak minder buiten, hierdoor kan een persoon meer personen gaan vermijden of plekken vermijden, hierdoor kan een persoon meer gaan zitten of liggen en gaan piekeren, het kan overgaan in negatieve gedachten of maal gedachten, waardoor het van het ene in het andere overgaat.

Vaak kunnen andere niet goed begrijpen wat een andere op het moment ervaart, door dat er te weinig kennis is, er geen duidelijk beeld is, de persoon geen ervaring heeft met de problematiek, er kunnen vele redenen zijn waarom een persoon niet goed word begrepen. Het kan zorgen voor miscommunicatie wat nadelig kan zijn voor hulp. Het uiten van het gevoel kan voor een persoon overkomen als zwakte, het uiten dat er problemen zijn en deze niet zelf kan oplossen. Personen willen een ander er niet mee lastig vallen, er zijn altijd personen die het zwaarder of erger hebben. Hierdoor vergeet de persoon te kijken naar hoe zwaar en naar het is voor de persoon zelf en loopt de problematiek op.

Het niet open kunnen praten kan zorgen dat een persoon het meer opkropt en dat een persoon meer gaat piekeren en maalgedachten krijgt. Hierdoor kan een persoon meer mentale problematiek krijgen, het kan ervoor zorgen dat een persoon meer gaat twijfelen, minder concentratie heeft, minder goed kan functioneren, een persoon kan hierdoor vaak slechter slapen. Het kan zorgen voor meer stemmingswisselingen en frustratie.

Plan

Bij wie kunt u terecht met u verhaal? Met wie kunt u de problematiek bespreken en aanpakken? Wat zou u vertellen? Hoeveel zou u vertellen? Het vertellen en er over praten kan in stappen en niet iedereen hoeft alles te weten, het is belangrijk een beeld voor u te maken met wie u wat verteld en alleen aan mensen die u vertrouwd meer te vertellen. maak hiervoor gebruik van een mindmap of een overzicht om het duidelijk op papier te zetten zodat u het aan de hand van het overzicht kunt bespreken.

Wat kan hulp zijn die u verder kan helpen? wat zou u willen veranderen? Is het nodig hulp te vragen aan hulpverleners of zijn er stappen die u zelf kunt zetten met behulp van vrienden of het veranderen van de levensstijl? Het is belangrijk te weten wat voor problematiek het is en wat passend is hierbij, het is belangrijk online te gaan lezen hierover en te kijken naar de adviezen en tips, verhalen van lotgenoten en hiervan te leren en het uit te proberen.

Het uiten van het gevoel kan niet alleen door praten, u kunt het ook uiten door hard te lopen, door te sporten, door te schilderen of te tekenen, door meer te zingen met de muziek,bijhouden van een positief dagboek, er zijn meer manieren om het meer los te laten, het is zoeken naar de manier die u kan helpen in het afleiding zoeken.

Het uiten kan moeilijker zijn omdat er vaak onbegrip is voor de problematiek, het word vaak niet zo serieus genomen als u dat doet en u dit ervaart, hierdoor loopt het vaak uit op een botsing. Het is belangrijk om het te uiten en een weg te vinden in de meningen van een ander die er vaak minder van weten. Alleen u weet hoe het is en wat er nodig is.

Er zouden lessen op school moeten zijn om te leren hoe de mentale gezondheid werkt en hoeveel dingen voorkomen kunnen worden. Kinderen hebben vaak al vast van stress of prestatiedruk voor toetsen, dit zou een moment kunnen zijn hier beter mee te leren omgaan. Hier heeft het kind later meer aan als het meer stress gaat ervaren of tegen andere dingen aanloopt. (preventie)

In een periode dat iedereen het zwaar en lastig heeft is het juist het moment de gesprekken aan te gaan, de taboe te doorbreken, iedereen kent het gevoel, iedereen heeft het zwaar en moeilijk en tegen zitters. Hierdoor zouden gesprekken veel makkelijker gevoerd kunnen worden en al meer begrip zijn voor elkaar situatie.

Het uiten van de gevoelens is belangrijk om het te verwerken en voor het vragen van hulp, hoe langer u wacht hoe meer kans er is op mentale problematiek, hoe eerder u start hoe meer kansen op herstel u heeft. Start met het maken van een signaleringsplan met de fase wind storm tornado en orkaan om meer duidelijkheid te krijgen in de signalen en wat het voor u betekend en hoe u dit kunt aanpakken. Hoe duidelijker beeld hoe beter u een hulpvraag kunt stellen en hoe beter u het iemand ander kan uitleggen.

Het is belangrijk te accepteren dat het nu zo is, dat het nu niet zo lekker loopt, dat het een tijdelijke situatie is waar u weer uit kunt komen. Het accepteren is nodig om de stap te zetten om erover te gaan praten en u te uiten. Het is belangrijk de gevoelens te parkeren en te kijken en te luisteren naar u zelf en wat goed is voor u.

Bang voor de reactie van een ander, het is niet te zeggen hoe de ander gaat reageren op de problematiek, hierdoor is het afwachten wat het gaat worden. Het kan 2 kanten op gaan de persoon kan helpend zijn en begrip hebben of totaal geen begrip laten erken. Hierdoor kan het zorgen dat een persoon liever voor zich houd. Sommige personen verstoten de persoon met problematiek wanneer het word geuit, het is belangrijk rekening te houden hiermee. In wat u zegt tegen de ene persoon of de andere persoon, kies een paar personen 1 of 2 met wie u het bespreekbaar maakt, de problematiek kan ook tegen u gebruikt worden.

Kijk naar de alternatieve die mogelijk zijn om u meer te gaan leren uiten zoals weerbaarheidstraining, waar u word geleerd meer weerbaar te zijn voor de samenleving en om meer voor u zelf op te komen, dit zou ook kunnen met boksen of een andere vechtsport die kan helpen meer zelfvertrouwen te krijgen. Dat het minder loopt, geeft aan dat u beseft dat het anders moet, het is alleen de vraag hoe het anders moet en wat er voor nodig is binnen de mogelijkheden die er zijn. Heet anders kan door het volgen van een cursus voor zelfvertrouwen of leren omgaan met de signalen. Kan door het volgen van een opleiding voor meer kennis en meer mogelijkheden in de toekomst.

Het is belangrijk te praten over problematiek bij een persoon die u vertrouwd, het uiten is nodig voor het los kunnen laten van de problematiek, een draai aan de problematiek te geven, het van een andere kant te bekijken of voor het vinden van een oplossing. Er is maar 1 persoon die het kan uiten en dat bent u zelf, als u het niet uit is er niemand die het voor u doet.