Hoe krijg ik meer inzicht in mijn PTSS?

Het PTSS schema kan handig zijn voor een persoon met PTSS voor naasten om PTSS meer te begrijpen en voor hulpverleners om een duidelijk beeld te krijgen van de problematiek op het moment. Het schema kan een hulpmiddel zijn voor het verbeteren en aanpakken van de problematiek van PTSS. Om weer beter overweg te kunnen met de PTSS is het belangrijk te leren van de PTSS , de gedachten, de signalen en alle veranderingen die u ervaart. Door inzicht te hebben in de PTSS en wat dit met u doet kunt u vaak met kleine dingen veel bereiken en is het vaak niet nodig hier medicatie voor te nemen omdat u op tijd was. Door een PTSS bui niet te kunnen stoppen is een persoon vaker overprikkeld en de kans groot op een crisis.

Het PTSS schema geeft een duidelijk beeld bij de signalen die u ervaart in het dagelijks leven met PTSS, het kan meer inzicht geven in hoe vaak de signalen voorkomen en hoe ernstig deze zijn. Hierbij kan een trigger de oorzaak zijn van het meer last hebben van de signalen of gedachten, deze kunt u aangeven op het schema. Hoe duidelijker beeld u heeft van de PTSS signalen die u ervaart hoe meer kansen er zijn om het te gaan aanpakken en mogelijkheden er zijn om de PTSS leefbaar te krijgen.

Het schema geeft een duidelijk beeld hoe vaak signalen er zijn in een week en hoeveel last u heeft van de PTSS. Het geeft daarmee aan hoe het trauma u bezig houd op een dag, en hoeveel invloed het trauma heeft op een dag. Hoe meer het trauma op de voorgrond is hoe meer signalen er zijn op een dag. Het schema vergroot het inzicht in de PTSS en alles wat ermee te maken heeft.

Het schema kan worden gebruik wanneer een persoon te weinig inzicht heeft in de PTSS of wanneer er meer duidelijkheid moet komen. Het kan zorgen voor een spraakverwarring wanneer er niet over dezelfde signalen word gesproken. Door ze duidelijk met 1 vaste manier van aangeven aan te duiden kan er een duidelijk beeld komen van de signalen en problematiek. Het bij houden van een schema kan helpen de oorzaken van de problematiek te vinden en te begrijpen. Wat bijvoorbeeld gebruikt kan worden voor een signaleringsplan te maken.

Het PTSS schema kan helpen meer duidelijkheid te krijgen in de signalen wat gebruikt kan worden bij een behandeling of het aangaan van therapie voor PTSS. Door het schema dagelijks in te vullen heeft voldoende inzicht in uw signalen en kan u makkelijker een gerichte hulpvraag stellen. Het PTSS schema is er om meer inzicht te krijgen in de hoeveelheid signalen die opkomen, hoe vaak ze opkomen en wat de trigger hiervan was.

Wat doet PTSS met u? Welke signalen maakt het los? Wat roept het op? Hoe beter beeld u heeft van de PTSS, de signalen en gedachten en de gevolgen die dit kan hebben, kunt u signalen stoppen door het in te delen in fase van wind storm tornado en orkaan. Hierdoor heeft u een structuur in de signalen waardoor het makkelijk is om eerder actie te ondernemen. Dit kan ook met een eigen signaleringsplan.

Houd dagelijks een dagboek bij wat PTSS met u doet, schrijf in een positief dagboek alle punten die goed gaan, maakt gebruik van overzichten en schema’s om meer inzicht te krijgen in PTSS. Geef in het dagboek aan wat de doelen zijn voor de week en waar u aan gaat werken. Schrijf op welke activiteiten in welke fase kunnen helpen. Schijf zoveel mogelijk de gedachten van u af om meer rust te krijgen in de gedachten.

Het kunnen stoppen van een bui heeft vaak als nadeel dat de persoon niet meer weet hoe het de bui heeft stop gezet. Het is gelukt maar hoe precies? Het is belangrijk te kijken naar vorige momenten en te kijken wat u nog wel weet en waar u de volgende keer eerder kan inspringen. Door dit steeds eerder te doen, kunnen buien, herbelevingen eerder stoppen, door bijvoorbeeld afleiding zoeken, een ademhalingsoefening of door meer te relaxen.

Om te voorkomen dat een bui te hoog oploopt kunt u gebruik maken van het crisis noodplan. Dit plan leert u in 4 stappen om meer grip te krijgen op de bui en de signalen te verminderen. Dior het regelmatig te oefenen in een kleiner bui kunt u dit ook toepassen in een crisis. Veel van de buien hebben te maken met een vaste dagstructuur, hoe meer ritme en regelmaat hoe beter het vaak gaat en hoe minder last u heeft van signalen die hoger oplopen. Door een goede planning heeft u voldoende activiteiten die zorgen voor meer rust en actief zijn. waardoor u beter en vaster kunt slapen.