Wat is het?

Een persoon die veel heeft meegemaakt, heeft vaak mentale problematiek. De gebeurtenissen zijn vaak negatief, het word zelden uitgesproken als er iets positief is. Er is te veel gebeurt in korte tijd wat het hoofd niet verwerkt krijgt, waardoor gedachten meer vastzittende gedachten of trauma gedachten zijn. Door erover in gesprek te gaan kan een persoon de gedachten verwerken, maar door er te lang erover te hebben kan het ook een negatieve uitwerking hebben. Trauma’s kunnen het dagelijks leven van een persoon veel beïnvloeden waardoor het steeds minder kansen heeft.

Voor andere personen is het moeilijk om te begrijpen wat het inhoud om een mentale diagnose te hebben en wat dit doet met een persoon. De persoon is geen diagnose, maar heeft veel last van signalen. Andere begrijpen vaak wel dat iemand last kan hebben van gedachten, maar dat gedachten als een tornado door het hoofd gaan niet. De tornado is een gedachten stroom die op de snelheid van een tornado door het hoofd gaat. Wanneer een persoon dit nooit heeft ervaren, kan een persoon zich hier vaak minder bij voorstellen en wat dit voor de persoon zou kunnen betekenen. Vaak krijgt een persoon te horen stel je niet zo aan, je vraagt aandacht. Voor een persoon met mentale problematiek is het dagelijks leven extra zwaar in de samenleving waar weinig begrip is en weinig mogelijkheden om goed te herstellen en het normale dagelijkse leven op te pakken.

Wanneer een persoon trauma’s heeft opgelopen word er vaak gezegd dat een persoon veel heeft meegemaakt, de andere persoon vind het heel ernstig. Vaak is het een bevestiging van wat de persoon weet of een bevestiging van dat een persoon een slachtoffers is en moet leren leven met de signalen van een trauma.

De vele gedachten die een persoon heeft aan alles wat de persoon heeft meegemaakt zitten vaak nog in het hoofd en komen regelmatig terug. In de therapie word niet geleerd met de gedachten in de praktijk overweg te kunnen. Een persoon heeft veel nare ervaringen meegemaakt, maar door hierin te blijven hangen en hierop te focussen komt een persoon niet verder en worden andere dingen niet gezien.

Herkennen

Het is niet alleen het trauma wat zorg dat een persoon veel heeft meegemaakt, iemand met ptss ervaart dagelijks in herbelevingen of nachtmerries deze trauma’s, het heeft met de dagelijks signalen te maken. Door alleen te kijken naar de negatieve dingen die zijn gebeurt krijgt een persoon een verdraaid zelfbeeld en beeld van het geheel leven. De persoon maakt minder meer van alles wat nog ontdekt kan worden. Hierdoor blijft een persoon meer beperkt in het leven of zich meer slachtoffer voelen. Door te zeggen dat een persoon veel heeft mee gemaakt kan een persoon het leven ervaren als ik ken het al het heeft verder weinig nog te beiden. Waardoor er minder dingen worden opgepakt en aangepakt.

Mensen die geen last hebben van mentale problematiek begrijpen vaak niet wat er in de andere persoon omgaat en wat de signalen met de persoon doen. Er is vaak weinig begrip voor de situatie die voor een persoon erg zwaar is. Personen die geen diagnose hebben, begrijpen vaak niet wat het is om er een te krijgen. Diagnose worden vaak verkeerd gesteld waardoor een persoon het steeds opnieuw moet uitleggen. In de mentale gezondheidszorg zijn veel wissels van locatie, behandelaren of begeleiders, hierdoor kan een persoon in 1 jaar meerdere wissels hebben gehad, waardoor echte hulp niet word gestart, want de nieuwe behandelaar is nieuw en start een onderzoek. Hierdoor kan een persoon jaren in de onderzoekfase zitten en niet verder komen.

Een persoon met diagnose legt vaak de diagnose en signalen uit en wat dit doet voor de persoon. Waar een andere persoon rekening mee kan houden. Vaak word hier geen of voldoende gehoor aangegeven. Een persoon met een diagnose moet zich aanpassen aan de samenleving. Mentale problematiek is meer dan alleen een diagnose die een persoon heeft, heel de diagnose is eigenlijk minder belangrijk. Een persoon heeft last van allerlei signalen die aangepakt moeten worden. Veel van de signalen worden vaak anders gezien of opgepakt. Binnen de mentale gezondheidszorg word niet gewerkt met een vaste uitleg van diagnose of signalen waardoor een persoon al inzicht moet hebben en hier woorden aan moet geven. Of dit helemaal gelijkt staat aan hoe de hulpverlener dit oppakt, is vaak niet het geval.

Personen die een trauma hebben worden vaak niet begrepen. Personen kunnen zich vaak geen voorstelling maken van het nare trauma wat bij een persoon dagelijks terugkomt in herbelevingen of nachtmerries. Er zijn veel vooroordelen over mentale problematiek, hierdoor heeft een groot deel van NL te weinig kennis over signalen en diagnose, daarnaast is er een taboe, wat het moeilijk maakt onderwerpen die er mee te maken hebben te bespreken. Een persoon is meer verplicht het op te kroppen. Mentale problematiek word vaak gezien als naar of eng, terwijl een persoon vaak niet veranderd, maar de diagnose nodig is voor een start van een therapie of voor de verzekeraar.

Van een opname in de mentale gezondheidszorg word verwacht dat een persoon de mogelijkheid heeft te herstellen van de mentale problematiek. Vaak is een opname niet meer als medicatie en observatie, waardoor een persoon geen nieuwe vaardigheden leert om na een opname verder te kunnen. Een persoon is vaak al van het kastje naar de muur gestuurd voor het in een opname komt. Veel van de signalen worden beschouwd als mentale problematiek, terwijl veel personen er last van hebben en het vaak ook niet te maken heeft met de diagnose. Hierdoor worden de normale signalen van een persoon niet meer gezien.

Het gene wat een persoon dagelijks voelt of meer maakt is vaak niet zichtbaar voor een ander, hierdoor is het hoe de andere het oppakt of ziet. Een anders kan niet in een persoon kijken of hetzelfde ervaren. Van behandelaren of verpleegkundige word vanuit gegaan dat ze zich netjes kunnen gedragen en netjes zijn in hun woord. Vaak is dit niet het geval en hebben personen negatieve uitingen zoals we weten dat je doet alsof, je moet het bij jezelf zoeken, vooroordelen je mag je niet verschuilen achter je trauma, kun je je er niet overheen zetten dan of spelen een baas door de zin door te drammen.

Voor personen is het een grote stap om zich aan te melden bij de mentale gezondheidszorg en te accepteren dat het meer hulp nodig heeft. Na aanmelding duurt het lang voor een persoon word geholpen door de wachtlijst. Voor een persoon kan het lastig zijn hulpvragen stellen mogelijk te maken. De persoon heeft zelden echt therapie, vaak word behandeling gezien als alleen medicatie. Een persoon kan hierdoor geen stappen zetten, maar dempt steeds de signalen.

Behandelen

Veel van de problematiek van trauma’s komt door het niet erkennen van een trauma of PTSS en de gebeurtenissen die de personen hebben mee gemaakt. Een PTSS word vaak verward met andere diagnose maar heeft een prioriteit om aan te pakken. De trauma gedachten worden behandeld met EMDR hierdoor heeft een persoon minder last van het trauma maar de gedachten kunnen dit trauma nog steeds oproepen. Een persoon word niet geleerd hoe het om kan gaan met de gedachten of de gedachten kan verminderen om buien te voorkomen.

Behandelingen zijn vaak op het negatieve stuk gericht en komt weinig positieve vooruitgang in voor. Een persoon verteld over de trauma’s, maar heeft hierna vaak een gehele dag nog last van. In een traumabehandeling is vaak geen ruimte voor toekomst en plannen hiervoor. De doelen die nodig zijn om weer een goede basis te hebben. De therapie is gericht op het verwerken van het trauma. Trauma behandeling is meer dan alleen therapie en gesprekken over de trauma’s. Vaak word een behandeling te laat opgestart als een trauma al een PTSS is.

Er zou meer begrip moeten komen voor personen met mentale problematiek. Het is iets wat ons allemaal kan overkomen of u nu hoog geschoold bent of niet iedereen maakt kans op mentale problematiek. Hierdoor is het belangrijk dat de onderwerpen normaal bespreekbaar zijn om de taboe te doorbreken en het meer te zien als normaal. Zo normaal als het halen van melk bij de supermarkt.

Mentale problematiek zou een vak op school moeten worden waarbij er al jonge leeftijd meer aandacht voor is, de problematiek meer bespreekbaar is en de klachten eerder kunnen worden erkent. Door vroeg te beginnen met bijvoorbeeld stress voor een toets en hoe hiermee om te gaan, leert een persoon op jonge leeftijd al beter om te gaan met stress. Waardoor meer problematiek op latere leeftijd kan worden voorkomen.

Voor meer duidelijke uitleg van signalen diagnose is het belangrijk om gebruik te maken voor alleen personen met mentale problematiek om gebruik te maken van een dagboek met tabbladen wat een duidelijk overzicht geeft van de problematiek. Door hiermee te starten aan het begin van aanmelden, met schema’s overzichten, signalen, gedachten en alles wat de persoon bezighoud, met opdrachten die thuis kunnen worden geoefend komt een persoon veel verder en heeft het meer inzicht, waardoor het makkelijker met de signalen kan omgaan, ze beter kan begrijpen en er beter me kan dealen.

Gevolgen

Het geeft geen erkenning van de trauma’s of de ernst. Een persoon word vaak minder gehoord. De naasten of hulpverleners kunnen ook zorgen voor triggers en trauma. Hiervoor is weinig aandacht. Hierdoor komt het vaak bij de persoon te liggen. Door te zeggen dat een persoon veel heeft meegemaakt kan een persoon juist minder contacten hebben of opstarten. Door het verleden is een persoon vaak meer eenzaam. De persoon vermijd contacten die meer signalen oplevert.

Door het te lang over trauma’s te hebben kan een persoon een zeer negatief beeld hebben, omdat trauma’s negatief zijn en het denkpatroon steeds meer negatief kleurt. Een persoon kan hierdoor minder kansen of mogelijkheden zien. Een persoon heeft veel meegemaakt, het heeft vele trauma’s, door hierop te reageren als je hebt veel mee gemaakt of het is zo ernstig komt voor de persoon naar over. Er word de nadruk gelegd op alle opgelopen trauma’s. Hierdoor kan het persoon het overzicht verliezen over de mogelijkheden naast het trauma.

Toekomst heeft niks te maken met de trauma’s die zijn opgelopen, maar kunnen veel invloed hebben op de toekomst, door het niet behandelen, kunnen trauma gedachten toenemen en de signalen komen vaker voor. Met veel meegemaakt word meestal negatieve dingen bedoeld, maar een persoon kan dit in het dagelijks leven anders ervaren. Bij de negatieve gebeurtenissen kunnen ook een aantal positieve gebeurtenissen zitten.

Omdat signalen moeilijker of niet worden begrepen, is er meer kans op ruzies, krijgt een persoon geen gehoor bij het probleem en word er niet samen gezocht naar een oplossing. Het contact met andere kan hierdoor op het spel komen te staan, er is geen begrip voor de mentale problematiek, waardoor een persoon kan worden verstoten, meer kan gaan vermijden of in een sociaal isolement kan komen.

Een persoon met mentale problematiek voelt zich vaak buiten de samenleving staan, omdat het iet geholpen word, er geen begrip is, er niet geluisterd word, er minder kansen zijn op werk of in het dagelijks leven. Door geen oplossingen en geen begrip kan een persoon zich meer depressief gaan voelen. Er word niet begrepen wat een persoon bedoeld, waardoor er geen aandacht voor is. De persoon blijft er alleen voorstaan en moet het zelf oplossen.

Een persoon die dagelijks veel stress ervaart krijgt meer last van chronische stress, meer buien, pijnklachten en problematiek op het gebied van voeding en slaap. De persoon krijgt vaak meer piekergedachten. Een persoon kan door de stress, die vaak onbegrepen is binnen een mentale gezondheidszorg, minder goed functioneren en het kan ten koste gaan van het dagelijks leven.

Personen die geen last hebben van vooroordelen hebben geen begrip voor personen die hier vaak mee te maken hebben. Voor een persoon heeft dit veel invloed op het gedrag, gevoel, gedachten en emoties. Een persoon voelt zich vaak minderwaardig en kan er een schuldgevoel van krijgen. Hierdoor kan een persoon veranderen in minder positief en meer afstand nemen van de samenleving.

Mensen die er geen last van hebben weten vaak niet wat het inhoud om dagelijks te moeten afzien, van de stress of pijnklachten, of van vele gedachten. Het is niet eenmalig maar elke dag 24 uur en dat het gehele jaar lang. Vaak heeft een persoon meerdere diagnose, waardoor personen oordelen hebben op diagnose die ook niet van toepassing kunnen zijn. Een persoon heeft vaak 1 of 2 diagnose die kloppen. Er worden meerdere diagnose gesteld omdat veel diagnose elkaar voor 3/4 overlappen. Hierdoor is er maar een klein verschil, in de haast, drukte en minder goed onderzoeken komt het vaak voor dat er verkeerde diagnose worden gesteld, maar hierdoor kan een contact met een ander wel op het spel komen te staan.

Plan

Als u iets niet weet van een diagnose zeg er dan niks over of vraag erna. Dit komt anders over dan de persoon adviezen geven en tips. De persoon heeft vaak zelf al veel geprobeerd. Om meer begrip te krijgen over het dagelijks leven van mentale problematiek is het belangrijk informatie te delen om het uit te spreken en het bespreekbaar te maken, door er over te schrijven op sociaal media of via een website. Alleen door meer begrip kan de taboe beetje bij beetje afnemen.

Mensen die nergens last van hebben hebben een gelukkig leven. Helaas is dat niet voor iedereen weggelegd. Door meer begrip te hebben voor problematiek van een ander is het meer bespreekbaar, kunnen er dingen samen worden aangepakt waardoor er meer gelukkigere mensen zijn. Maak de onderwerpen die u dwars zitten bespreekbaar, schrijf ze zoveel mogelijk van u af, maak er overzichten van of houd een dagboek bij. Het is belangrijk om te weten hoe u de buien die het kunnen veroorzaken meer in balans kan houden door te werken met de code wind storm tornado en orkaan. Probeer dagelijks meer te relaxen en een ademhalingsoefening en bezig te zijn met uw eigen herstel.

Leer zoveel mogelijk van vorige momenten dat het minder goed verliep. Door terug te kijken en de oplossing of reactie van toe te verbeteren, zijn er minder lastige momenten. Praat met lotgenoten over de diagnose, signalen of dingen waar u tegen aanloopt. Lotgenoten hebben veel ervaringen en hebben hetzelfde van dichtbij mee gemaakt. De lotgenoten willen bijna altijd graag ander helpen om het te voorkomen dat het zo erg oploopt.

Leer uw gedachten patroon te kennen door meer inzicht te krijgen in de gedachten en gedachten te verminderen en gedachten stromen te te voorkomen door het bijhouden van het dagboek met de code wind storm tornado en orkaan. Veel personen maken van alles mee en veel dingen mee, het is welke kant voorop word gezet. De ene kan is meer negatief als de andere kant. Door te leren van elkaars kant kan het meer begrepen worden en meer opgepakt.

Sta open voor een andere kijk op het leven en de dingen die zijn gebeurt. Durf eromheen, overheen of onderdoor te kijken. Zie dingen die in de toekomst mogelijk zijn en maak hier doelen van om deze te bereiken. Begin met kleine stapje van doelen voor een week. Door een andere kijk op de problematiek krijgt u nieuwe inzichten en nieuwe kansen.

Probeer meer positief te leven en de gedachten meer positief te houden, door positieve dingen te kunnen zien wat goed gaat en waar vooruitgang in zit kunt u vooruit. Maak een dagboek met positieve dingen die u kunnen helpen op moeilijke momenten. Geef uzelf een compliment als iets goed gaat, zo dat het ik toch maar mooi gedaan.

Zorg voor voldoende rust en nachtrust om voldoende rust te hebben om de volgende dag aan te kunnen, door het doen van ademhalingsoefening, afleiding zoeken, yoga of relaxen. Zie doelen voor de toekomst die u kunt behalen zoals een studie gaan doen, vrijwilligers werk, actief bezig zijn met een herstel, een onderzoek naar u zelf voor meer inzicht.