Hoe later het wordt..hoe erger de gedachten en herbelevingen.

Hoe later het wordt..hoe erger de gedachten en herbelevingen.

Wat is het

Voor een persoon kan het donker angst geven of veel gedachten, de persoon voelt zich niet veilig of maakt zich veel zorgen. Donker kan zorgen dat een persoon zich niet op zijn of haar gemak voelt in zijn of haar huis. De stilte in huis zorgt voor meer nadenken, er zijn geen geluiden, hoe langer in stilte hoe meer kans op trauma gedachten.

In de winter is er vaak meer kans op een depressie, dit heeft vaak te maken met dat het eerder donker is en een persoon veel minder daglicht heeft. Bij een trauma of PTSS is dit eigenlijk altijd zo. Wanneer de persoon goed tegen licht kan heeft het meer last in de avond en andersom. Bij PTSS kan het wisselt zij de enen persoon kan goed tegen licht en de andere minder. Hierdoor zijn er meerder mogelijkheden.

herkennen

Hoe donkerder het word hoe meer gedachten er komen, wanneer het licht is voelt een persoon zich oke, wanneer het donker word word de persoon meer onzeker, of voelt zich minder veilig, hierdoor kunnen gedachten meer gaan toenemen. De gedachten kunnen zorgen voor trauma gedachten en herbelevingen.

Hoe donkerder het word hoe meer een persoon zich alleen kan voelen, er is minder te doen, minder afleiding, hoe vroeger het donker word hoe eerder de persoon het gevoel krijgt, de signalen kunnen meer gaan oplopen die zorgen voor meer gedachten. Het kan voelen als minder beschermt, minder zeker, angst voor iets wat kan gaan gebeuren.

Overdag is een persoon bezig hierdoor kan het zijn dat een persoon er overdag veel minder last van heeft. Wanneer het donkerder word en u rust neemt komen vaak gedachten meer opzetten, het verwerken van de dag en de gebeurtenissen. De persoon voelt zich in de zomer beter omdat het langer licht is dan in de winter. Licht geeft vertrouwen, een goed gevoel, personen zijn bezig, wakker, de samenleving werkt. Donker kan angst geven, meer gedachten, meer zorgen, piekeren.

In de avond is een persoon vaak meer vermoeid, waardoor het slechter tegen prikkels kan, hierdoor is een persoon meer kwetsbaar voor de trauma gedachten deze zijn moeilijker te parkeren of geparkeerd te houden. De gedachten komen steeds meer naar voren, alsof het de gewone gedachten wegduwt. In rust kunnen trauma gedachten meer geparkeerd worden of worden afgeleid, wat als een persoon moe is veel moeilijker gaat.

Voor personen kan het ook andersom zijn, hoe lichter het is hoe meer last een persoon heeft van triggers of geluiden, hoe meer een persoon overprikkeld kan raken of meer gedachten krijgt. Voor de persoon voelt overdag als onveilig, iedereen is wakker en hierdoor kan er van alles gebeuren. De persoon voelt zich meer in rust als het donker word. Wanneer het winter word en steeds eerder donker is ervaart de persoon steeds eerder rust. De persoon voelt zich beter in de winter omdat het vroeg donker is dan in de zomer.

behandelen

Vanuit de geestelijke gezondheidszorg is er vaak weinig aandacht voor zomer en winter (vroeg of laat donker) met de mentale problematiek. Wanneer een persoon veel last heeft van het donker en zich vaak onveilig voel of eenzaam zorgt voor meer problematiek. Hierover is vaak geen gesprek en word vaak niet gezien. In de avond en nacht komen ook bij mensen zonder problematiek veel meer gedachten op.

Een persoon moet leren om te gaan met de gedachten en herbelevingen in de nacht., In de avond en nacht zijn er vaak geen hulpverleners alleen een crisisdienst. Hierdoor ziet een hulpverlener niet de problematiek van de avond of nacht. De persoon kan het uitleggen de volgende ochtend maar dit is anders als het moment. Hierdoor word er vaak niet op ingezet om te leren omgaan met herbelevingen en trauma gedachten en is een trauma behandeling vaak gericht op alleen het ergste stuk van het trauma.

gevolgen

Doordat gedachten toenemen in de avond is het moeilijk om deze te stoppen en voldoende rust te hebben om te kunnen gaan slapen. Hierdoor is er een wisselt slaappatroon, de gedachten zijn te actief voor rust en inslaap vallen. De persoon kan van het denken gedachten stromen krijgen waardoor het al snel vroeg in de ochtend is.

Doordat het donker is en de persoon onrust ervaart van de gedachten die bezig houden, kan een persoon veel meer signalen krijgen, het kan sneller oplopen omdat het een combinatie is, hierdoor kunnen herbelevingen ook sneller opkomen en aanhouden. Gedachten die normaal opkomen, bestaan minder, door de trauma gedachten of iets wat er mee te maken heeft.

Wanneer u in de avond veel meer herbelevingen heeft, voelt u ook meer angsten. Door de angsten die u ervaart, kunnen veel meer dingen angst geven, steeds getriggerd raken. Het gevoel angst kan als eerste zijn wat de gedachten oproept en een herbeleving veroorzaakt. Van de angsten kunt u zich onveilig voelen, het onveilig voelen roept meer gedachten op. Angst voor de avond of nacht een cirkel waar een persoon in blijft zitten.

plan

Zorg ervoor dat het trauma word behandeld, Hierdoor heeft u minder herbelevingen of trauma gedachten, hierdoor kunnen signalen langer weg blijven. Praat over de ervaring die u heeft opgedaan met lotgenoten en hulpverleners om het te verwerken.

het is belangrijk te weten wat de herbelevingen veroorzaken. het kan komen door signalen, door gebeurtenissen, door een trigger. Niet op elke oorzaak is dezelfde oplossing mogelijk of effectief. De oorzaak van der gedachten buiten het trauma is belangrijk om te weten voor een aanpak, om te weten hoe deze opkomen, hoe deze voelen, wat de gevolgen er van zijn direct en morgen.

Het is belangrijk grip te krijgen op de trauma gedachten, door te kijken naar de herbelevingen en deze te evalueren. Door steeds stukjes te herkennen en beelden te herkennen, kunt u steeds eerder een herbeleving stop zetten. Door onderzoek te doen naar gedachten die er mee te maken hebben heeft u een duidelijk beeld van de gedachten en kunt u het aanpakken. Dit kan met vorige momenten.

Maak een signaleringsplan met de fase van de gedachten, wind en storm zijn de rustige fase en tornado en orkaan de hoge fase. Door het in te delen in fase en door te kijken hoe het voor u voelt in die fase, wat er met u gebeurt en wat de gevolgen kunnen zijn heeft u een duidelijk beeld van de gedachten. Door te kijken wat u kunt doen aan de verschillende fase heeft u een goed plan om te starten met het aanpakken. Maak voor hoge fase een crisis noodplan die u in 4 stappen verlichting kan geven.

Leer een ademhalingsoefening, die u meer rust kan geven op momenten dat de gedachten meer toenemen. Hoe meer rust u ervaart hoe meer de gedachten weg blijven. Met een goede snelheid van de ademhaling kunt u gedachten verminderen en de stemming veranderen, dit kan ook met actief muziek luisteren of meezingen.