Wat is het

Een billboard kan helpen om problematiek te verduidelijken, of kan helpen om de problematiek beter uit te kunnen leggen. Het billboard geeft een duidelijk overzicht van de problematiek die er op dit moment is en wat er zou moeten veranderen, waar het stuk loopt en wat er fout is gegaan. Door aan de hand van het board het gesprek te beginnen komen er meer ander problemen naar boven die anders niet zouden worden gezien. De duidelijkheid die het geeft kan helpen bij het bespreekbaar maken van dingen die niet lopen.

Een mindmap is een overzicht van woorden die aan elkaar zitten door middel van lijnen. Een mindmap is een schema die is opgebouwd uit begrippen, teksten, relaties en/of plaatjes. Een mindmap kan overzicht geven in vele verschillende problematiek of helpen bij het leren van stof. Mind mapping is een manier om een overzicht te maken van gedachten emoties, gevoelens om deze door middel van op schrijven, uit uw hoofd te zetten. Het is een logische, simpele manier, om aantekeningen overzichtelijk te maken.

Bijvoorbeeld om van schoolwerk een samenvattingen te maken, in de mindmap komen de aantekeningen in een logische volgorde, zo hoeft u minder te leren en is de stof makkelijker te onthouden. Door het maken van een mindmap van problematiek krijgt u meer inzicht in de problematiek en heeft u een duidelijker beeld wat de mogelijkheden zijn voor het vinden van een oplossing. Het bied een overzicht van de problematiek in 1 oog op slag. Het is belangrijk voor een aanpak van de problematiek om een duidelijk beeld te hebben van de wat er speelt, het word duidelijk en overzichtelijk met het gebruik van een mindmap.

Herkennen

Overzicht van problematiek die bezig houd, de problematiek van het moment. Wat er door u heen gaat of wat mogelijke oplossingen kunnen zijn. Het overzicht krijgen over de problematiek die nu speelt. Door boven elk blaadje een thema te zetten kunt u meer inzicht krijgen in dingen die bezig houden, problemen veroorzaken of wat minder goed gaat.

Van alle problematiek van altijd, een jaar een maand. Door het overzichtelijk te maken is het voor iedereen in een oogopslag duidelijk wat er is. Op het board kan gebruik worden gemaakt van plaatjes om het te verduidelijken. Een plaatje zegt soms meer als woorden. Maak medailles voor doelen die u heeft behaald.

Op het board kunt u een plan maken hoe u de aankomende maanden gaat werken aan herstel. Door ieder doel af te strepen, motiveert extra. Door het gebruik van het board zijn er meer mogelijkheden voor het vinden van problematiek, is het duidelijker wat de problematiek inhoud, en maakt het makkelijker bespreekbaar.

Een mindmap van mentale problematiek kan het overzichtelijk maken om dingen aan te pakken, of beter te begrijpen. Door het overzichtelijk in kaart te brengen in korte woorden is het voor iedereen meer begrijpelijk. Door de woorden kort te houden heeft een duidelijk stappenplan waarmee u direct aan de slag kunt met oplossingen die voor u helpen om de verschillende fase meer in balans te krijgen. Door problematiek onder te verdelen is er een veel duidelijker beeld. Door het maken van een mindmap komt u vaker op dingen waar u minder snel over na zou denken maar ook zou kunnen.

Een mindmap geeft duidelijkheid bij signalen of problematiek, het kan overzichtelijk worden opschreven waardoor veel personen het kunnen begrijpen. Aan de hand van een mindmap kunt u de problematiek met de behandelaar bespreekbaar maken of een plan van aanpak maken. Hoe duidelijker het beeld is hoe beter u de hulpvraag kunt stellen voor meer gerichtere hulp. In de mindmap kunt u kiezen voor het gebruik van 4 onderdelen zoals de fase van wind storm tornado en orkaan waardoor u van de mindmap een signaleringsplan kan maken wat kort en bondig is en makkelijk te volgen voor als u in een hogere fase bent.

Een mindmap kunt u maken voor taken die u nog moet doen en indelen aan de hand van belangrijkheid. hoe groter de taak hoe dichterbij het start woord, hoe kleiner de taak hoe verder weg van het startwoord. kunt u de informatie verdelen in kleine of grotere hoeveelheden informatie, hierdoor krijgt u meer overzicht van de informatie, leerstof, tips of adviezen. Is het makkelijk om leerstof op te nemen en te onthouden. Kunt u makkelijker verbanden leggen tussen woorden of woordgroepen of tussen mogelijkheden bij problematiek, bent u minder tijd kwijt aan het herhalen van de stof, per mindmap is dit 3 tot maximaal 15 minuten

maakt u informatie visueel, waardoor het in 1 oogopslag duidelijk is wat de bedoeling is of wat de informatie inhoud. Kunt u overzichten maken van gedachten, gevoelens en emoties en zorgen voor minder stress, angst en paniek. Een mindmap kunt u vergelijken met een woord spin een woord met diverse takken die een tekst makkelijker te begrijpen maakt. In het midden van de mindmap staat het belangrijkste woord met daaraan lijnen die woorden met elkaar verbinden. Een mindmap ziet eruit als een boom met diverse takken, verbindingen, tussen woorden. In het midden staat het hoofdthema en hieraan komen sub en sub sub thema’s. Het kan ook vergeleken worden met een tag cloud waar woorden naar belangrijkheid groot of klein zijn.

kunt u structuur in het dagelijks leven of tijdens de opvoeding, voor het onderwijs. Kunt u meer gemotiveerd raken om problematiek aan te pakken doordat u meer mogelijkheden ziet om het aan te pakken. Per sub thema bedenkt, u tijdens het maken van een mindmap, 3 andere dingen, die kunnen lijden naar meer oplossingen.

Behandelen

Neem het board mee naar hulpverleners om het aan de hand van de voorbeelden of verhalen duidelijk te maken wat het probleem is. De problematiek is makkelijker bespreekbaar door voorbeelden en korte feiten. Aan de hand van het board kan het makkelijker zijn de problematiek te bespreken met naasten of vrienden. De teksten kunnen zoekwoorden zijn die u kunnen helpen.

Voor goede ondersteuning is het belangrijk dat de signalen duidelijk zijn bij hulpverleners of bij naasten. Door deze samen te vatten in 1 groot billboard kunt u het overzicht krijgen in de problematiek met de mogelijke oplossingen. Een billboard is duidelijk kort, simpel en makkelijk te maken. Het geeft duidelijk weer waar de problemen liggen en hoe ze kunnen worden aangepakt. Hoe u iets schrijft maakt niet uit, het zijn uw gedachten gevoelens en emoties, het maakt niet uit hoe deze op het papier staan zolang het u rust geeft is het goed. Hoe meer los u bent in de gedachten en het opschrijven hoe makkelijk het gaat.

Met het maken van een mindmap kan het al snel on overzichtelijk worden of lijnen niet meer uitkomen. Let op het aantal kleuren dat u gebruikt in de mindmap. Maak eenvoudige een mindmap online en print delen uit, kijk hiervoor in google. De mindmap kan duidelijkheid geven bij signalen, hierdoor kan het makkelijker worden hulp te vragen van naasten of naasten een beter beeld krijgen van de problematiek om u te kunnen helpen en ondersteunen. Let op de woord keuze in de mindmap dat deze niet te kort zijn maar wel duidelijk.

Een mindmap kan een probleem duidelijk in kaart brengen, door in het midden het probleem op te schrijven en woorden te bedenken die er bij horen denk u bewuster na over het probleem, waardoor het makkelijker word het probleem aan te pakken en een oplossing te bedenken hoe u dit kunt aanpakken. Een mindmap van het maken van tips en advies kunnen helpen bij het veranderen van een probleem, dit kunt u als een geheugensteuntje gebruiken in geval van een mindere dag of en moeilijk moment. 

Door dan de mindmap te lezen weet u precies wat u moet doen of krijgt u een idee van de adviezen die er staan. Door regelmatig mindmappen te maken over emoties en gevoel kunt u steeds terug lezen en kunt u ze makkelijker vergelijken om te kijken of er verbeteringen zijn en wat u heeft gedaan om de verbetering aan te brengen.

Voor schoolvakken kunt u een mindmap maken, deze word een studie mindmap genoemd. In de mindmap komt de kennis te staan die u moet weten en die u koet leren. Het is een korte samenvatting van een hoofdstuk of van een bepaald vak. Voor het maken van een werkstuk of spreekbeurt kunt u gebruik maken van een project mindmap, door het maken van een mindmap kunt u makkelijker zien of u alle punten heeft gehad die u belangrijk vind om in uw werkstuk te plaatsen. Houd in de mindmap met de tijd die u heeft om uw spreekbeurt te geven.

Gevolgen

Door minder inzicht in de problematiek kan een persoon minder goed geholpen worden, word het minder begrepen en kan er veel discussie ontstaan. Hierdoor kan hulp niet worden opgestart en blijft de problematiek aan. Het is belangrijk het beeld van de problematiek te verbeteren en het duidelijk uit te leggen om erger te voorkomen.

Door direct op de papieren te gaan schrijven kan het onduidelijk worden en de volgorde nog niet kloppen, schrijf het eerst op in een kalt met de punten die u op het board wil hebben en deel deze al vast in. Het kan zorgen dat een persoon te lang erover na denkt waardoor het meer maal gedachten kan gaan worden en u er meer last van kan krijgen.

Soms zijn woorden niet geheel duidelijk waardoor er uiteindelijk nog niks met de mindmap word gedaan. De mindmap kan helpend zijn in een gesprek of voor behandeling, wanneer woorden minder worden begrepen is er vaak minder inzicht in de problematiek. Het kan zijn dat uw mindmap niet voldoende is bij de uitleg van de problematiek dat het voor de andere persoon niet duidelijk is en de persoon er niks mee kan. Wee voorbereid hierop, dat het niet altijd effectief is in een gesprek.

Door te lang met de mindmap bezig te zijn kunt u meer het overzicht verliezen in wat waar moet komen te staan. Hierdoor kan het zijn als u er de volgende dag naar kijkt dat het toch anders moet. Plan hierom een vast te tijd in om er aan te werken om piekeren, zorgen of maal gedachten te voorkomen en slaapproblematiek.

Door het gebruik van kleuren kunt u het overzicht overzichtelijk houden en delen van de mindmap scheiden van elkaar. Maak gebruik van kleuren die veel van elkaar verschillen, hierdoor krijgt u duidelijke structuur in de mindmap. Neem minimaal 10 verschillende kleuren voor het maken van een mindmap.

Er is bij het maken van een mindmap een valkuil die u map in een keer kan verpesten, zorgt ervoor dat u niet te enthousiast word en te veel groepen maakt. Door er lang mee bezig te zijn bedenkt u zich steeds meer dingen die er ook nog bij moeten. Beperk u tijd tot maximaal 15 minuten en leg het weg, wilt u nog meer schrijven kom dan een uur later terug en kijk of het nodig is aan te vullen.

Plan

Een mindmap kan voor van alles worden toe gepast, het is een hulpmiddel bij schoolzaken of om dingen aan te leren of het kan worden gebruik bij het omgaan met gedachten of gevoelens, het kan ook als hulpmiddel worden gebruikt bij onder controle krijgen van emotie en stemmingswisselingen. Een mindmap kunt u maken van gedachten gevoelens, emotie, schoolzaken, werk, overprikkeling, voor eigenlijk alles. Een map word vaak op papier gemaakt, maar het is ook digitaal mogelijk.

Maak u vaker een mindmap van een vast onderwerp of voor een vaste structuur in uw mindmap? Maak dan een vaste set symbolen zodat iedere mindmap hetzelfde word en dezelfde betekenis hebben. Hierdoor krijgt u meer overzicht en structuur in uw mindmap en zijn de mappen sneller en makkelijker te maken. Bewaar de symbolen in de map bij uw mindmap.

Neem een kartonnen doos en vouw deze helemaal open. Neem een a5 schrijfblok en plak de blaadjes op het karton. Schrijf boven elk blaadje de titel in het kort met 1 woord een thema Schrijf op enkele een kort verhaal van het probleem hoe u het ervaart en waar het probleem zit. Schrijf duidelijk uw wensen op en wat u denkt nodig te hebben Maak medailles van dingen die u heeft behaald. Schrijf cijfer in een andere kleur Schrijf zeer belangrijke dingen met 1 a 2 woorden in een andere kleur.

Wat zijn de problemen waar u tegen aan loopt? Welke signalen horen hierbij? Van welke signalen krijgt u meer last? Wat heeft u geprobeerd het aan te pakken? Wat kunnen oplossingen zijn voor andere? Wat zijn goede punten van hulp? Welke minder goed? Waar gaat het volgens u minder goed? Maak een duidelijk overzicht wat de problematiek inhoud. Schrijf het in een verhaal, schema of via een mindmap. Welke van de problemen kunt u direct aanpakken en wat zou hiervoor een simpele korte directe oplossing zijn? Hoe simpeler de oplossing hoe makkelijker u het volhoud.

Schrijf in de schrijfblok de punten op die uw wilt gaan gebruiken, maak eerst een kladversie voor u het overneemt op het karton. Door een kladversie komt u vaak op meerdere punten of een betere omschrijving. Ga pas op het karton schrijven als u niks meer weet. Vraag hulp van hulpverleners en ga het gesprek aan om erger te voorkomen. Accepteer de situatie en kijk voor uit. Blijf positief en gericht op de oplossing. Hoe meer inzicht in het probleem, hoe groter de kans op een blijvende goede oplossing.

De persoon weet om te gaan met de problemen en krijgt hulp bij de lastig momenten en extra ondersteuning bij de aanpak van het probleem. Door het op te schrijven verwerkt u een deel van de signalen en kunt u deze beter accepteren dat hierbij hulp nodig is. Hoe beter uw de signalen kunt herkennen en uitleggen, hoe meer gerichtere hulp. Een billboard kan op verschillende manieren worden gebruikt, zoals het verduidelijken van een probleem of signaal en het uitgebreid en diep opschrijven, of als een staking met uitleg waarom het niet loopt of waar het fout gaat zodat een hulpverlener er iets aan kan veranderen.

Een dagboek kunt u beginnen wanneer u wilt en op tijden schrijven dat u het beste uitkomt. Er is altijd tijd om even iets te noteren zodat het meer loslaat. Geeft inzicht en duidelijkheid. Voor het aanpakken van problematiek zijn een paar dingen belangrijk zoals het vasthouden aan een dagelijkse structuur, het praten over het probleem en het aanvaarden van de situatie. Problematiek is een stuk inzicht wat ontbreekt bij de oplossing