Hoe onderzoek ik de angst bij mezelf?

Wat is het

Het onderzoeken van angst is dagelijks bezig zijn met de angst, het erkennen van de angst en hoe het opkomt, het erkennen van het gevoel van de gedachten en hoe het stand houd. Het is belangrijk te lezen over angst om een beter beeld te krijgen. Blijf niet te lang bezig met het onderzoek per keer, het kan veel emoties en gevoelens oproepen, plan elke dag een moment om er aan te werken en er mee bezig te zijn. Het kan ook meer angst oproepen omdat u er meer mee bezig bent en over nadenkt.

Herkennen

Het is belangrijk te weten hoe u zich voelt zodat u een actie kunt nemen om de signalen te verminderen. Het is belangrijk te weten hoe u zich gedraagt omdat het kenmerken voor u zijn dat het te hoog oploopt en u weet wanneer u een actie moet nemen. Door er goed over te denken hoe situaties verlopen of zouden kunnen lopen, heeft u er al eens over nagedacht. Wanneer u in de situatie komt reageert u anders en op het gene wat u heeft bedacht wat zou kunnen helpen in de situatie.

Om een duidelijk beeld te krijgen wat angst met u doet is het belangrijk het te onderzoeken en te weten wat de gevolgen van angst voor u betekenen, wanneer u een duidelijk beeld heeft van de angst kunt u opzoek gaan naar de aanpakt en het verminderen van de angsten. Het is belangrijk een duidelijke beeld te hebben van de gedachten en te weten wat deze veroorzaken.

Om een goed onderzoek te doen is het belangrijk de angst beter te gaan begrijpen en volledig bij te houden elke dag in een schema en overzichten wat de angst met u doe, hoe het voelt en hoe u het voelt opkomen. Hoe meer overzicht u heeft van de angst hoe meer balans u kunt aanbrengen. Houd hiervoor elke dag het dagboek bij, het onderzoek is over een langer periode om een duidelijk beeld te krijgen en niet voor 1 dag langer erover nadenken.

Behandelen

De gedachten houden de angsten in stand en de angsten de gedachten, het is een cirkel waar u in blijft zitten. Om de gedachten meer te onderzoeken is het belangrijk de gedachten op te schrijven aan de hand van een vaste manier van schrijven wat een duidelijk beeld geeft van de situatie oorzaak, gevolg, de gebeurtenis en het gevoel.

Maak een signaleringsplan, zodat u weet hoe u kunt reageren in bepaalde situaties, hoe de angsten oplopen en wat kan helpen op het moment en voor hoe andere u kunnen helpen en waaraan ze het kunnen erkennen. Van het maken van een signaleringsplan krijgt u inzicht in de angsten en de dingen die hierbij horen, hiervan kunt u veel leren voor de aanpak van de angsten.

Het onderzoeken van angsten kan door het gebruik van een signaleringsplan, er zijn 4 fase waarin uw angst verdeeld kan worden, de fase geven de ernst van de situatie aan, waaraan u het kunt herkennen en wat u kunt doen om de angst te verminderen. De fase moeten betekend zijn om er meer grip op te krijgen. De fase geven aan wat nog mogelijk is bij een hoge fase om de angst te stoppen.

Gevolgen

Het is moeilijk om de angstige dingen te doen. Hoe kunt u het leuker maken voor uzelf om de angsten minder te ervaren? Bijvoorbeeld door muziek op te zetten en mee te zingen zodat u minder angst voelt opkomen. Het is belangrijk om de dingen te blijven doen om niet beperkt te raken in de mogelijkheden van het leven. Plan zoveel mogelijk activiteiten die angst geven in afwisseling met ontspannende activiteiten, hierdoor kunnen angstig momenten toch doorgaan en worden ze uitgevoerd, ze laten liggen is vaak geen optie, het veranderen dat het angstig is kan wel.

Het is belangrijk om de angsten die u ervaart te erkennen en te herkennen en te weten hoe deze opkomen en aanvoelen. Het is belangrijk om een signaleringsplan te hebben om meer overzicht en duidelijkheid te hebben van de 4 fase van angst wind storm tornado en orkaan. Hoe meer u de angsten en gevolgen kunt herkennen hoe meer mogelijkheden u heeft het minder te laten oplopen en te zoeken naar mogelijkheden.

Plan

Het is belangrijk om dagelijks een dagboek bij te houden en een signaleringsplan te maken van de angst, ook is het belangrijk de fase wind storm tornado en orkaan te kennen. Wat zijn moeilijke situaties voor u? Waar merkt u dit aan? Hoe kunt u ervoor zorgen dat het minder angst op roept? Het is belangrijk om te leren minder angsten te ervaren in het dagelijks leven en hier beter mee over weg te kunnen. Hiervoor is het nodig erg gemotiveerd te zijn en er dagelijks mee bezig te zijn.

Maak een overzicht van positieve ervaringen die u heeft gehad ondanks dat u veel angsten ervaarde. Het kan gaan om momenten dat u de angst bent aangegaan en de situatie niet uit de weg bent gegaan, u had een manier gevonden om er goed mee om te gaan, het is een stap in het beter leren omgaan met de angsten. Schrijf in het positief dagboek momenten die goed gaan en de doelen die u heeft bereikt om de angst aan te pakken.

Om een onderzoek te kunnen starten naar de angsten is het belangrijk o een duidelijk beeld te krijgen van de angsten, hoe deze opkomen, hoe deze voelen en wat de gevolgen voor u zijn van de angsten. Hiervoor kunt u gebruik maken van een schema en deze een week bijhouden het geeft een duidelijk beeld voor de start van het onderzoek. Neem voor het onderzoek de tijd, het kan heftig zijn om er te lang over na te denken, doe het in kleine stappen.

Het herkennen van de angsten kunt u doen door dagelijks een angstschema bij te houden met de oorzaken van de angsten en dat het hoger oploopt en hoe vaak het voorkomt. Maak een signaleringsplan die kan helpen bij het erkennen van het meer gaan vermijden. Wanneer u in de laatste fase bent bent u meer gaan vermijden, de 3 fase ervoor gaan zorgen dat u het kunt herkennen en weet wat u moet doen om het te voorkomen dat u in de laatste fase komt. Wat zijn dingen waar u op kunt letten? wat veranderd er in uw gedrag, gedachten, gevoel? Wat zijn situatie die u meer gaat vermijden?