Wat is het

Wanneer een persoon mentale problematiek krijgt of de eerste signalen er zijn, kan het lastig zijn om het aan familie te vertellen. De ene naasten reageert positief en zal helpen een andere naasten negatief en kan een persoon verstoten. Naasten kunnen heel hard zijn wanneer een persoon mentale problematiek heeft, de persoon heeft een mentaal probleem en weet het daarom niet meer zo goed of de persoon moet maar naar hulpverleners wat alleen die kunnen helpen.

Het ligt voor een groot deel aan het contact hoe dat nu is en hoe de afgelopen jaren is geweest. wanneer u een goed contact heeft en alles bespreekbaar maakt, zijn dit vaak naasten die begrip hebben en ondersteunen. Wanneer het contact middelmatig is kan het alle kanten op en ligt het meer aan de vooroordelen van de persoon of dingen die en persoon heeft gelezen.Wanneer het contact al slecht is gaat het kapot.

Een persoon kan angst hebben om het personen van dichtbij te vertellen wanneer de persoon niet weet wat de reactie van de ander is. Het is erg onzeker hoe de naasten ermee om zullen gaan. Een persoon kan het lang voor zich houden maar wanneer signalen oplopen komt een persoon er vaak niet onderuit.

Wanneer een persoon besluit dat er meer hulp nodig is, heeft een persoon hier vaak al heel lang over na gedacht, het is geen besluit wat van de een op de andere dag word gemaakt. Het is moeilijke om te accepteren dat het ook echt nodig is. Een persoon moet het eerst accepteren voor het hulp gaat vragen, een persoon een hoge drempel over. Wanneer een persoon buien gaat krijgen in signalen of in gedrag veranderd een persoon veel. Hierdoor is het nodig dingen te gaan bespreken om het duidelijk te krijgen wat het probleem is en of naasten de persoon kunnen helpen.

Herkennen

Het is moeilijk en zwaar dat de persoon die zo dichtbij u staat zo reageert. Het is een mening van de persoon. Laat het even met rust, reageer even niet of neem even geen contact op. Denk rustig even na hoe u dit op gaat pakken of u dit echt wel wilt? Denk in deze periode extra aan uzelf. Kijk naar de mogelijkheden die u samen met u familie kan gaan doen om te werken aan een herstel, wat kunnen naasten voor u betekenen? Zou u graag samen nar de gesprekken gaan? Maak een plan en starten maar.

In de mentale gezondheidszorg zijn er personen die u kunnen ondersteunen in het contact met de familie, om het bespreekbaar te maken en om het samen op te lossen of aan te pakken. Het bespreken van de problematiek is erg belangrijk, hoe minder u erover zegt hoe meer het in het hoofd blijft hangen hoe meer kans op mentale problematiek en signalen als stress en onrust. Met mentale problematiek is het belangrijk om 1 of 2 personen te hebben die u goed vertrouwd, waar u terecht kunt en met wie u goed kan praten. Dit hoeft geen familie te zijn maar kunnen ook vrienden zijn. De kans dat het gesprek goed afloop is 50/50 dit maakt dat het voor veel personen lastig is om persoonlijke dingen over mentale problematiek te vertellen en uit te leggen.

Door dingen niet met naasten te kunnen bespreken, komen naasten en de persoon steeds verder van elkaar af te staan, er komen vaker meningsverschillen of ruzies. Het vertrouwen in elkaar is vaak erg laag en er zijn vele verwijten beide kanten op. Een persoon voelt zich niet gesteund door de naasten. Van al de zorgen, maal gedachten en/of piekeren kan een persoon meer somber gaan voelen en meer down, hierdoor lukt het een persoon minder goed dingen te doen waardoor de kans groot is op een depressie.

Gevolgen

Wanneer contacten minder lopen, gaat het vaak ook niet beter worden. De persoon heeft een beeld bij mentale problematiek, en dit beeld veranderd niet. Door het contact aan te houden, moddert u door, er blijft contact maar gezellig en leuk is het niet. Door gebeurtenissen kan een persoon worden herinnerd aan een naar moment met familie, waardoor het meer angst oproept zich te uiten.

Wanneer een persoon minder open is over de problematiek, kan het zij dat een persoon faalangst krijgt en er niet meer over durft te spreken. Hierdoor kropt een persoon het meer op wat de problematiek verergerd. De hulp komt niet tot stand en de persoon moet zelf leren omgaan met de signalen. Door erover te zwijgen kan een persoon meer signalen hebben van onrust stress en angst, de combinatie kan zorgen voor meer buien, waardoor u dagelijks meer last van heeft.

Onzekerheid geeft meer signalen die hoger kunnen oplopen. Een onzeker tijd zorgt voor meer piekeren en op slaapproblematiek. Vaak door de hoge signalen kan ook de voeding een probleem worden. Reactie kunnen negatief zijn, waardoor een persoon zich niet gehoord voel, niet begrepen en zich minder goed voelt. Naasten kunnen een persoon verstoten omdat het mentale problematiek heeft.

Een persoon kan het lang uitstellen en wachten op het goede moment, helaas komt er nooit echt een goed moment om het te bespreken. Het uitstellen komt neer op het niet bespreken. Door er over te zwijgen, kropt een persoon het meer op, gaat meer piekeren of krijgt maal gedachten. Een persoon kan hier meer uitstel gedrag van krijgen.

Wanneer een persoon het verteld kunnen er regelmatig vragen komen over de signalen, diagnose, hulp, vaak zit een persoon hier niet op te wachten. Hierdoor kan een persoon worden geconfronteerd op een verjaardag met vragen, een persoon kan dicht slaan, zich ongemakkelijk voelen of een bui krijgen.

Plan

Wanneer u er niet met familie over durft te praten kijk naar een ander persoon die u meer het gevoel geeft dat u het kunt vertellen. Door een positieve ervaring kan het contact ook verbeteren met de persoon. Het is belangrijk om te weten waarom u de angst heeft om het niet te vertellen, wat maakt het zo eng of wat houd u tegen? Wat zijn uw verwachtingen als u het wel zegt? Wat is het ergste dat kan gebeuren? Probeer een duidelijk beeld te krijgen van het wel of niet vertellen. Maak een overzicht met 2 kolommen en schrijf aan beide kanten de voor en de nadelen.

Niet iedere naasten of familie hoeft u alles te vertellen, u kunt zelf kiezen wat u wel verteld en wat niet. Maak een overzicht van welke personen u wat wilt vertellen, denk hierbij ook aan het werk of vrienden. Wat wilt u wie vertellen? Wat mag de ene wel weten en de andere niet en waarom? heeft u het als een keer verteld tegen iemand en hoe verliep dit? wat heeft u precies gezegd en wat was de reactie van de persoon? Door te kijken naar de reactie van andere op wat u zegt u u andere woorden nemen om het zelfde duidelijk te maken, maar komt het vaak anders over en krijgt u een andere reactie.

maak een besluit en plan een dag dat u het ook daadwerkelijk gaat zeggen. Bereid u voor en schrijf op wat u wilt gaan zeggen. Door het op te schrijven heeft u een verhaal waardoor u het nog kunt aanpassen, heeft u er vaker over nagedacht. Er komt nooit een goed moment, het is beter het te horen en verder te kunnen dan op dit punt te blijven hangen.

lotgenoten hebben hetzelfde probleem gehad als u, hebben ervaringen met positieve naasten en negatieve naasten en kunnen u vanuit beide kanten advies en tips geven. Het kan helpen met lotgenoten te praten om dingen meer op een rijtje te krijgen om voor meer begrip. Kijk naar de mogelijkheden om iemand mee te nemen en het samen uit te leggen. Het kan helpen om een familiebrief te sturen omdat schrijven vaak makkelijker is dan het uitspreken.

wanneer u een besluit gaat maken, neem rust, haal diep adem, en plan even de dag niks wat hiermee te maken heeft. Probeer afleiding zoeken mogelijk te maken en de gedachten te veranderen. Neem de dag voor u zelf en ga iets leuks doen. Relaxen is zeer belangrijk. Door er even afstand van te nemen is het makkelijker een besluit te maken.