Hoe pak ik PTSS angsten aan?

Wat is het

Het is belangrijk regelmatig in gesprek te gaan over de angsten en signalen die u ervaart, door het bespreekbaar te maken kunnen er andere manier worden gevonden voor het aanpakken. Door het niet te bespreken kunnen klachten meer groeien. Het is belangrijk te weten wat een angst bui voor u betekend en hoe u hiermee kunt leren omgaan, hiervoor is het belangrijk te kijken naar vorige momenten om te leren van de angst en te kijken hoe u het toen heeft aangepakt. Door hierop een verbetering aan te brengen kunt u steeds beter overweg met de angsten.

Angst geeft een heel naar gevoel. Het gevoel is vaak van onmacht, paniek, stress en een combinatie van allerlei gedachten. Angst kan worden opgeroepen door een trigger die gedachten oproept aan herinneringen. Angsten zorgen voor veel spanning in het lichaam, een persoon kan van angst bevriezen en niet meer bewegen of praten.

Wanneer een persoon mentale problematiek heeft is het vaak lastig hierover te praten een persoon verschillende reden hebben waarom dit lastig is, vanuit de samenleving is er een taboe op het onderwerp wat het extra lastig maakt het onderwerp en alles wat ermee samenhangt te bespreken. Wanneer problematiek langer stand houd is het vaak moeilijker bespreekbaar een persoon houd het al die tijd bij zichzelf waardoor het moeilijker word zich uit te spreken.

Herkennen

Door het hebben van angsten kunt u een ander beeld krijgen van personen, waar u normaal meer mensen zou vertrouwen word dat met angsten minder. Het is belangrijk met angsten positieve ervaringen te hebben en op te doen, dit kan de angsten verminderen en uw beeld over personen goed houden. De positieve ervaringen kunnen helpen in het proces om te hertellen en de angsten aan te pakken, het kan motiverend werken op moeilijke momenten. De angsten kunt u omzetten in positieve ervaringen, hierdoor kan angst langer wegblijven of u minder angst ervaren in een situatie.

Lees op het internet over een angststoornis bijvoorbeeld op thuisarts.nl en kijk wat u kunt doen. Kijk naar de signalen die u ervaart en wat de lange termijn gevolgen hiervan kunnen zijn, om deze te proberen te voorkomen door nu in te zetten op een aanpak. Praat met lotgenoten of ervaringsdeskundige met een angststoornis en vraag om adviezen of deel uw verhaal. Om een angststoornis aan te pakken is het belangrijk om te leren om te gaan met het gevoel, te weten wat angst geeft en wat de mogelijkheden zijn op het moment om het te verminderen, een persoon heeft hiervoor veel inzicht nodig van de eigen angsten.

Gevolgen

Angst voor het gesprek, omdat het een moeilijk onderwerp is om te bespreken, de persoon twijfelt wat het moet zeggen en wat wel en niet gezegd kan worden tegen wie. Het is een zeer onzeker en onduidelijke tijd met veel vragen, die vaak onbeantwoord blijven. Andere schikken vaak wanneer ze het horen. De ene reageert positief en is een steun de andere persoon wil niks meer er mee te maken hebben. Andere kunnen de nadruk leggen op mentale problematiek, hierdoor is een persoon een diagnose en word de persoon minder gezien.

Angst in het contact kan komen door verschillende oorzaken. Het kan te maken hebben met een diagnose, een gebeurtenis of de persoon ervaart meer angst uit gedrag. Een persoon kan door de angst vaak moeilijker contacten leggen en onderhouden. hierdoor is een persoon vaker alleen waardoor de angst verergerd. Wanneer een persoon nare gebeurtenissen heeft mee gemaakt heeft het vaak meer angst, contacten aangaan en onder houden is vaak moeilijk, hierbij komt vaak veel angst bij kijken. Het aankijken van een persoon kan erg moeilijk zijn door het trauma dat de persoon heeft opgelopen, het kan herinneren aan momenten van toen, het kan niet veilig voelen, het roept angst gedachten op.

Een persoon zich in leven minder vaak begrepen hebben gevoelt. Hierdoor is het voor een persoon moeilijker om zich te uiten of onderwerpen te bespreken. Ergens is het een kwestie van gewoon doen, het afwachten, zorgen, vragen maken het vaak erger. Wanneer een persoon faalangst heeft is het uitspreken zo ie zo moeilijk. Het maakt het dan extra lastig wanneer het onderwerp zwaar is of waar taboe op heerst.

Wanneer een persoon zich minder vaak gehoord heeft gevoelt, geef dit een deuk in het vertrouwen in personen, een persoon houd zich vaker in en meer bij zichzelf. Personen met mentale problematiek hebben vaak meer moeite zich te uiten of te verwoorden wat er in het hoofd opgaat. het is moeilijk woorden te geven aan de gedachten of het gevoel wat op komt, het is de vraag of het ook zo over komt bij de ander, wat u bedoelt bij het gevoel.

Wanneer kan u de persoon helpen en wat kunt u voor de persoon doen? Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken wat mogelijk is. Wanneer u een afspraak maakt kom deze altijd na. Pak zoveel mogelijk samen de angst aan. Ga mee naar gesprekken en stel u vragen. Kijk wat u samen kunt doen om de angst aan te pakken en te verbeteren. Door het samen aan te pakken voelt een persoon zich gehoord.

Door de angst de gedachten en veranderingen kan een persoon meer en meer gaan vermijden. Het is belangrijk om vermijden zoveel mogelijk te voorkomen om niet in een sociaal isolement te komen en u af te zonderen van de wereld. Door het niet kunnen uiten van emoties gevoelens of gedachten kan een persoon een trauma oplopen, hierdoor kan een persoon meer angst ervaren. Doordat een persoon zich minder kan uiten komt hulp minder tot stand, word een persoon minder goed begrepen en loopt een persoon tegen veel andere dingen aan.

Door te zwijgen over de problematiek krijgt u meer gedachten van piekeren of maal gedachten deze kunnen zorgen voor buien. De signalen kunnen toenemen waardoor u dagelijks er meer last van krijgt door meer stress of onrust. Hierdoor kan het zijn dat u zich minder goed kunt concentreren en dat u minder opneemt in het geheugen. Wanneer het zelfvertrouwen laag is, heeft een persoon ook een verlaagd zelfbeeld, waardoor een persoon minder voor zichzelf opkomt. Een persoon kan vaak moeilijker een persoon aankijken, het gesprek beginnen in stand houden of contacten aangaan.

Toon begrip voor de situatie van de persoon, het is heel naar om de angst vaak te voelen en te ervaren. De persoon hoop op steun en begrip van de personen waar het hulp komt vragen. Probeer te voorkomen dat een persoon dingen gaat vermijden zoals een supermarkt omdat het te veel angst geeft, ga samen naar de supermarkt en steun de persoon. Neem zo min mogelijk dingen over van de persoon, zorg er voor als er hulp nodig is dat u het samen doet. Het overnemen kan de angst van de persoon vergroten.

Aanpak

Het is belangrijk om te werken aan uw rust en te zoeken naar mogelijkheden die kunnen helpen om meer rust te krijgen door het doen van een ademhalingsoefening, door actief te gaan sporten of door yoga of mindfullness. Houd dagelijks een positief dagboek bij met de momenten die goed gaan, wat lukt en wat een goed gevoel gaf, het boek kunt u gebruiken op momenten dat het moeilijker gaat. Met een angststoornis zijn er vaak vele moeilijke momenten op een dag.

Maak een cirkel op papier en zet hier meerdere cirkels in. Zet de angst groot op geschreven in de kleinste cirkel, zet angst die bijna gelijk is er naast, de oorzaak ervan. Ga zo alle cirkels af tot u alle cirkels heeft gehad. Nu heeft u een duidelijk beeld van de meest ernstigste angst die u heeft en prioriteit heeft om aan te pakken. Verander het proces van angst naar positief door meer positief te gaan denken, de ander kant te zien van de gebeurtenis of situatie. Het kan naar zijn voor het moment maar het geeft ook een goed gevoel als het is gebeurt.

Om meer te weten te komen over de angsten die u ervaart en hoe vaak deze opkomen is het belangrijk om een dagboek bij te houden en overzichten te maken hoe vaak het opkomt wat de oorzaak is er wat u eraan heeft gedaan en of dit geholpen heeft of niet. Het geeft inzicht in de angsten en kan helpen met het bedenken van mogelijkheden voor het aanpakken van de angsten.

Praat over de angsten en schrijf de angsten van u af door een verhaal te schrijven door te tekenen of het van u af te schilderen en te bedenken onder een laag verf. Er zijn vele manieren om afleiding zoeken mogelijk te maken bij angsten en om angsten te verminderen, ga opzoek naar mogelijkheden die bij u passen.

Denk in mogelijkheden bijvoorbeeld tijdens een gesprek een stressbal mee nemen waar in uw knijpt als het moeilijk word of te veel angst op levert. De spanning gaat uit het lichaam door het knijpen. Waardoor u zich meer kunt concentreren op het gesprek. Iedereen heeft problematiek, de en wat kleiner dan de andere, het vragen om hulp is goed om te herstellen en om dingen anders aan te pakken. Door niet te praten kan hulp niet worden gestart.

Gun uzelf de tijd om het te leren en te verbeteren, neem kleine stapjes en maak kleine doelen voor een week. Naar meer controle over signalen door wind storm tornado of orkaan, kunt u meer emotie de baas blijven waardoor het makkelijk kan worden u te uiten. Geef eerlijk uiting aan uw gevoelens, gedachten en emoties tegenover iemand die u vertrouwd. Ga het gesprek over een kleiner onderwerp dan het gehele probleem. Wees open over wat u voelt en wat u denkt, het lucht enorm op.

Kijk naar vorige momenten, is het een keer gelukt een beetje te vertellen aan iemand? Hoe voelde dit? Wat deed dit met u? Wat zou kunnen helpen om het een keer bespreekbaar te maken? Leer van momenten dat gesprekken goed gingen en haal hier de motivatie uit om het gesprek over dit onderwerp aan te gaan. Om problematiek aan te pakken is het belangrijk er over te spreken. Door meer zelfvertrouwen te krijgen door een cursus of sport krijgt u meer kracht u uit te spreken.