Wat is het

Slechte gewoonte kunnen veel invloed hebben op het dagelijks leven. Doordat het gewoon is merkt u weinig van dat het ook anders zou kunnen waardoor het makkelijker is de gewoonte in stand te houden dan deze te veranderen. Goede gewoonte zorgen vaak voor een goed gevoel meer motivatie om dingen aan of op te pakken. Goede gewoontes zijn vaak moeilijker in stand te houden dan het afleren van slechte gewoontes.

Een zeer bekende slechte gewoonte is het overslaan van het ontbijt. Hierdoor is er een mindere start van de dag en begint de dag op een halve motor. De gewoonte om toch te ten in de ochtend met bijvoorbeeld yoghurt of iets om te drinken als een drinkontbijt, is vaak lastig vol te houden, waarom iemand snel opgeeft.

Slechte gewoonte zorgen voor stress en hoogoplopende signalen. Slechte gewoontes kunnen zijn koffie drinken voor het slapen gaan, plekken gaan vermijden, niet praten over zorgen, moeilijk nee kunnen zeggen. Goed gewoonte geven rust, zijn stress verminderd. Goede gewoontes zijn bijvoorbeeld als een gezonde levensstijl, mindfulness leven, 3x per dag eten en 30 minuten actief bewegen.

Omdat het makkelijk is = de persoon heeft al enige tijd de gewoonte waardoor het makkelijker is deze in stand te houden dan het te veranderen. Vaak wanneer een persoon zich er echt bewust van is zijn er al enkele maanden tot jaren voorbij.

Het is altijd al zo = waarom moet ik het veranderen, ik doet dit altijd al zo. Het is raar of vreemd als een persoon word aangesproken op de gewoontes die veranderd moeten worden. Door het te zien als het is altijd al zo geweest, kan een persoon het niet accepteren waardoor het niet kan veranderen.

Het aanleren van gewoontes is vaak makkelijker dan het afleren van gewoontes. Goede gewoontes zijn positief voor de gezondheid, slechte gewoontes maken deze juist kapot.nHet verschil tussen ‘willen’ en ‘kunnen’ is flinterdun’ = Vaak wil een persoon wel veranderen, maar weet niet hoe te beginnen. wanneer het begint is het moeilijk om het te blijven kunnen en door te gaan. Het opgeven is dan vaak makkelijker dan door te zetten in het uitbouwen van de goede gewoonte. Een persoon moet erg gemotiveerd zijn en een goede wil hebben om de wilskracht te komen voor het daadwerkelijk veranderen.

Aan het eind van de maand geen geld meer hebben = hebben niet meer hebben van geld aan het eind van de maand komt vaak omdat de financiële planning niet klopt, er weinig overzicht is of er te veel word uitgeven. Het is belangrijk om op elke gebied het overzicht te hebben om een juiste balans te krijgen.

Gevolgen

Zorg voor een goed beleid voor uzelf, snoep en drink met mate, zorg voor een juiste balans, te veel is schadelijk. Het is belangrijk te weten hoe de gewoonte tot stand is gekomen om hierin niet een terugval te krijgen en de gewoonte weer op te pakken.

Slechte gewoonte in voeding kunnen zorgen voor onder of over gewicht. Slechte gewoontes kunnen zorgen voor lichamelijke klachten zoals meer spanningen en daardoor meer pijnklachten of vastzittende spieren. Slechte gewoontes kunnen zorgen voor meer mentale problematiek, door bijvoorbeeld meer binnen te zitten of minder te praten over wat u bezig houd. Fouten maken kunnen een sterk negatieve invloed hebben op onze eigenwaarde en zelfbeeld

Slechte gewoontes kunnen ervoor zorgen dat een persoon steeds minder gaat doen, waardoor dingen blijven liggen en de gezondheid van de persoon achteruit kan gaan, de persoon heeft hierdoor een grote kans opeen depressie. Het afleren van gewoontes kan zorgen voor veel stress, of ongemakkelijk voelen. De gewoonte is zo normaal om te doen dat een persoon er vaak geen erg in heeft. De gewoonte zorgt ervoor dat een persoon gewoon doorgaat en de gewoonte in stand houd. Door de gevolgen die het afleren met zich mee brengt of het aanleren van een nieuwe gewoonte zien mensen er vaak tegen op om er aan te beginnen.

Vasthouden aan vriendschappen die eigenlijk voorbij zijn. De persoon gaat lang door in het contact maar krijgt zelf hiervan veel stress of zorgen. Het contact word minder, maar het is te belangrijk of te moeilijk om het contact te stoppen. Wanneer een persoon geen ritme heeft in het op tijd gaan slapen en op tijd weer op heeft het vaak een slechte dagstructuur en kan hierdoor slaapproblematiek ontwikkelen.

Dingen die u niet direct kunt betalen maar koopt of afbetaling of lening, kunnen zorgen voor schulden waardoor u lange tijd vast zit aan een afbetaling. Het product is er wel maar de betaaltermijnen zijn soms langer als het product mee gaat. Het rood pinnen kost alleen maar geld. De fysieke gezondheid boven uw mentale gezondheid stellen kan zeer schadelijk zijn voor uw gezondheid. Het is belangrijk om een goede balans te hebben in beide, het ene is niet belangrijker dan het ander, het hoort bij elkaar. Door minder te letten op mentale problematiek, heeft u een grotere kans om het op te lopen.

Lastige gesprekken uitstellen hiermee probeer een persoon moeilijke en lastige momenten uit de weg te gaan en deze momenten zoveel mogelijk te vermijden of voor zich uit te schuiven. Een persoon heeft hier meer zorgen van waardoor het meer signalen oproept dan het gesprek aangaan. Geen plan hebben voor de lange termijn, door geen planning te hebben voor een maand, half jaar of jaar of langer is er geen duidelijk overzicht, hierdoor worden problemen of gevolgen minder goed gezien. Hierdoor kan problematiek groeien.

Alle belangrijke data en afspraken in uw hoofd proppen hierdoor is er een grote kans op een vol hoofd, meer signalen omdat het te veel is om te onthouden, hierdoor kan het geheugen het niet verwerken en juist opslaan en gaat de concentratie achteruit.

Plan

Het stoppen met slechte gewoonte begint bij het accepteren dat de gewoonte slecht is en de wil om er verandering in aan te brengen. Het leren accepteren van eigen fouten, en de bijbehorende verantwoordelijk hiervoor nemen, is onderdeel van uw persoonlijke groei, uw persoonlijke leerproces om beetje bij beetje een beter mens te worden.

Het aanleren van nieuwe gewoontes kost tijd, veel energie en het is belangrijk om consequent te zijn. Het is belangrijk om door te zetten en niet direct op te geven. Elke dag heeft een nieuwe kans om de gewoonte aan te pakken. Na de verandering heeft u er veel plezier van. De gewoontes zeggen veel over hoe een persoon is en hoe het met een persoon gaat. De gewoontes die negatief zijn kunnen vaak in stand worden gehouden omdat er te weinig hulp is of de hulp niet word ingeschakeld, zoals bij een verslaving.

Het aanleren van een nieuwe gewoonte is te starten met de nieuwe gewoonte en het vol te houden. Door elke keer weer de nieuwe gewoonte op te pakken word het meer normaal en automatisch. Maak overzichten en lijstjes die u kunnen helpen met afleiding zoeken, hang deze op een duidelijke plek neer zodat u er regelmatig aan word herinnerd.

Het is belangrijk om inzicht te krijgen in de gewoontes. Neem een groot papier en schrijf op: Welke gewoontes heeft u? maak een overzichtslijstje. Welke horen in kolom 1 goed en welke in 2 minder goed en welke in 3 slecht? Welke van kolom 3 wilt u direct aanpakken en kunt u veranderen? Wat is ervoor nodig om het te veranderen? Wie kan u hierbij helpen?

Maak een doel van de gewoonte die u wilt gaan veranderen en aanpakken. Door het doel te maken voor een week en dan te kijken kan u motiveren om de andere gewoontes ook aan te pakken en beter te bekijken. Kijk naar vorige momenten. Hoe ging het met de gewoonte? Hoe heeft u erop gereageerd? Hoe zou u dat deze keer anders doen of anders aanpakken? Probeer zoveel mogelijk te leren van het verloop van het aanleren van de gewoonte en de oplossingen zoveel mogelijk te verbeteren. Schrijf dagelijks over de gewoonte die u wil gaan aan pakken en hoe het gaat. Door de gedachten erover op te schrijven word u zich steeds meer bewust van de nieuwe gewoonte en kunt u de oude gewoonte meer loslaten.

Het stoppen met een oude gewoonte is heel simpel door het niet meer te doen. Door het niet meer te doen kan een persoon meer signalen krijgen, daarom is het belangrijk voor een oude gewoonte een nieuwe gewoonte in de plaats te zetten. Praat over de dingen die u wilt veranderen met andere zodat ze hiervan weten en u kunnen adviseren en steunen om het doel te bereiken.

Start met het dagelijks plannen van de dag en week, waardoor de goede activiteiten worden belicht waardoor u meer motivatie heeft om de planning geheel uit te voeren. Kijk naar de mogelijkheden die kunnen passen om de gewoontes af te leren door middel van een cursus of lotgenoten groep, door informatie te zoeken over de gewoonte en de gevolgen te weten.

Dingen doen om het ‘moet’ = zorgen vaak voor meer signalen, de persoon heeft geen zin maar omdat het moet word het gedaan. Plan rond om het moet moment leuke dingen in om het minder moet te voelen. Afspreken met mensen die u een slecht gevoel geven, het is belangrijk te stoppen met deze contacten, voor uw eigen gezondheid. De contacten zorgen steeds meer voor problematiek, wat niet goed is.