Wat is het

Waarom zou een kapper moeten weten dat u mentale problematiek hebt? Dat u geen baan heeft op het moment is om meerdere reden mogelijk het zou een onderwerp van een gesprek kunnen zijn. Het hebben van mentale problematiek kan een te zwaar onderwerp zijn voor bij een kapper, het ligt eraan hoe algemeen u het houd. Een vrije dag kunt u op meerdere manieren bekijken u kunt het gesprek ook veranderen in een leuke dag of iets leuks doen.

Ik ben open over problematiek door er over te praten, door uitleg te geven, door het gebruik van schema’s en overzichten om het duidelijk te maken. Door het starten van een website om kennis en ervaringen te delen met andere zodat andere hiervan kunnen leren.Ik ben open over hulpvragen die ik moet stellen en die belangrijk zijn om problematiek aan te pakken.

Herkennen

Wie vertel u wat bij mentale problematiek? Waarom zou u vertellen over de problematiek aan een kapper? Is dit anders dan het vertellen tegen uw tante of een vriend? Wat is het verschil als u het zou zeggen? Wat zou u tegen de kapper wel kunnen zeggen en waar tegen een vriend? Waar ligt de grens wat u tegen een kapper zegt? Is het belangrijk dat de kapper het weet? De kapper kan een leuke dag uit zijn en een onderdeel hiervan. Dat u daarna boodschappen gaat doen of gaat winkelen.

Voor een kapper is het vaak naar om te horen als het grote problematiek is, er is een grens wat een andere persoon aan kan, houd altijd rekening met dat de ander niet veel ervaring heeft met problematiek en het voor u meer gewoon is erover te praten en hoe het aan kan komen. De problematiek zijn bij een kapper minder belangrijk om te bespreken en vaak kan deze er niet meer aan doen dan een luistert oor bieden. Het kan even op luchten om er “luchtig” over te praten.

Mentale problematiek is iets privés, het is iets van uzelf, het kan geuit worden maar hoeft niet, het is een keuze wat u verteld en wat niet. Het is niet van belang dat iedereen het weet, anders zou u bij iedereen heel u privé op straat leggen. Er zijn dingen die u met een kapper kunt bespreken er zijn verschillen met naasten, het is belangrijk het verschil altijd te zien in het gesprek. Bij uw naasten kunt u meer vertellen als bij een kapper.

Ik ben open over het gevoel en gedachten, waardoor ik een ander een duidelijk beeld kan geven over wat ik voel en hoe de gedachten in het hoofd zijn. Doordat ik op de gedachten meer heb gelet en hoe deze opkomen, het ik het door iedere keer eerder te reageren, geleerd het te verminderen. Door open te zijn over de gedachten hebben andere geleerd om de gedachten te begrijpen en er meer mee te kunnen handelen.

Door open te zijn over de problematiek, kunt u meer begrip krijgen van andere, het is wel van belang dat de andere zich kan inleven in de persoon, anders komen er veel vooroordelen. Door open te zijn over problematiek kunnen vooroordelen verminderen, het vooroordeel is niet een persoon, maar is ergens gelezen of gehoord, het verhaal van de persoon is anders. Dat andere niet tegen kunnen dat een persoon het over heeft, zegt meer van de ander dan van de persoon zelf. Het is manier hoe een ander met het verhaal omgaat.

Ik ben open over vastgelopen zijn in de mentale problematiek, maar zoek nog steeds naar oplossingen en mogelijkheden. Het gebeurt erg vaak dat personen vastlopen en niet de juiste hulp krijgen. Ik probeer zelf een manier te bedenken om meer inzicht te krijgen door het bijhouden van een dagboek, door te werken met een afleidingsschema , door dagelijks de dag door te nemen en te kijken wat goed gaat. Ook houd ik een positief dagboek bij om de goede dingen op te schrijven, of dingen die ik heb behaald door aan een doel te werken, of complimentjes die ik heb gekregen.

Gelijke kansen zijn en niet in de mentale gezondheidszorg. Zo zijn er lange wachtlijsten en is er te veel bezuinigd, is het afhankelijk van het aanbod per gemeente, welke hulp een persoon krijgt. Ongelijke kansen zijn er voor personen vaak genoeg zoals het uitsluiten van werk, verkeerde diagnose, signalen groter maken, geen gepaste hulp of geen opname plek, geen naasten of steunpersoon.

Gevolgen

Een vrije dag voor de sleur in huis, het is anders bekijken van een vrije dag, vaak is het dat personen bij mentale problematiek niet werken of weinig werken. Hierdoor zijn ze meer thuis en komen in een sleur terecht. Door het te zien als een leuk uitje of een cadeautje voor even tussendoor kunt u het gesprek draaien en is mentale problematiek niet aan de orde. Bij een kapper is het een gesprek voor even, een kort gesprek, het gesprek om het gesprek. Wanneer u een kapper langer kent kunt u de kapper meer vertellen, het kan vreemd overkomen bij de eerste keer.

Ik wil graag hulp en hierdoor probeer ik het op elke manier om de hulpvraag duidelijk te maken voor een andere persoon.Ik ben open over het voorkomen van signalen of buien, door preventie methode te bedenken en door te werken in verschillende fase van signalen, door wind, storm, tornado en orkaan, toe te passen in de mentale structuur. Hierdoor heb ik een betere balans gevonden om meer controle te krijgen waardoor er minder buien zijn.

Het beeld van de mentale gezondheidszorg is vaak dat personen goed geholpen worden en er ook echt van herstellen. In sommige gevallen is dit waar, maar in vele gevallen niet. Het is vaak bewezen dat medicatie niet werkt bij een groot deel van de personen. Hierdoor is de gehele problematiek vaak niet aangepakt. In de hulp is het vaak niet meer dan 1 gesprek per week en medicatie voor de ander 6 dagen is het vaak zelf uitzoeken. Door bezuinigingen in de zorg zijn vele behandelmogelijkheden minder mogelijk, er is geen locatie, of locatie worden gesloten.

Wanneer u het heeft of mentale problematiek weet u niet hoe een persoon reageert, vanuit een vooroordeel of vanuit een gevoel. Een persoon met gevoel bied meer een luistert oor, bij het vooroordeel krijgt u een naar gevoel en is het een minder leuk gesprek. Wanneer u een gesprek heeft gehad over de mentale problematiek kan het na de kapper, voor u zwaar vallen, het kan herinneringen oproepen of u kunt zich naar gaan voelen. Het kan grote invloed hebben op de dag, vooral al het een nare gebeurtenis is. Wanneer u in een kleine gemeente woont kan het eerder worden rond verteld, er komen veel mensen bij dezelfde kapper, iedereen kent elkaar, hierdoor kan het sneller rondgaan dat u mentale problematiek heeft.

De mentale gezondheidszorg en overheid zou meer kunnen doen aan het verminderen van de taboe op de mentale gezondheid. Door meer voorlichting, informatie, websites. Personen met mentale problematiek kunnen het bespreekbaar maken door er open en eerlijk over te zijn hoe het echte leven is met een diagnose. Door het echte leven te kennen zijn er minder vooroordelen over de diagnose en komt er meer begrip.

Plan

Wie verteld u wat? Waarom is het belangrijk dat de persoon het weet? Wat wilt u de persoon wel vertellen en wat niet? Wat zijn grenzen voor de ene persoon en welke heeft een andere persoon? Niet iedereen hoeft te weten dat u mentale problematiek heeft, vaak is het niet zichtbaar, het staat niet op uw voorhoofd waardoor niemand het weet. Als u naar de kapper gaat kan het meerdere reden hebben en hierdoor kunt u het anders bekijken als het gelijk op het werk en mentale problematiek te gooien. Het contact met een kapper kan hierdoor veranderen, het ligt aan het verhaal en hoe vaak u langskomt.

Het is belangrijk voor uzelf om een duidelijk grens te hebben wat u verteld, het open praten over problematiek kan meer in het algemeen of aan de hand van een voorbeeld. Mentale problematiek word vaak niet begrepen, andere kunnen er weinig mee, ze kennen minder het gevoel, er zijn veel vooroordelen. Het praten over werk of geen baan kan altijd, of het draaien naar een leuke baan.

Voor een persoon die voor het eerst naar de mentale gezondheidszorg gaat heeft vaak een taboe op de zorg, de angst om er heen te gaan of schaamte om de hulp te gaan vragen of heeft iets van ik ben niet gek. Vaak komen de personen door eigen taboe of taboe die er heerst te laat bij de hulp. Open zijn heeft 2 kanten het kan in uw voordeel zijn en betere hulp of een u krijgt te maken met vooroordelen van personen. Door open te zijn kunt u uw hart beter luchten en is het makkelijker te accepteren dat u een diagnose heeft om weer een start te maken voor een “vernieuwde” toekomst.

Doorbreek de taboe met de samenleving. Door open en eerlijk te zijn over een diagnose komt er meer begrip voor de diagnose, het uitspreken kan helpen met de problematiek te verwerken en voor het krijgen van hulp.Start een blog of website met informatie over uw diagnose, dagelijkse dingen die u mee maakt met de diagnose, een inkijkje achter de diagnose. De informatie kunt als een ervaringsdeskundige opschrijven in een blog als een ervaring of als een coach met tip informatie en adviezen. Het recht op meer gelijke kansen voor personen met mentale problematiek zodat ze beter in de samenleving mee kunnen. Gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Mentale problematiek zonder vooroordelen en bespreekbaar.

Welke invloed heeft de taboe op uw dagelijks leven? Taboe kan op veel verschillende manieren worden geuit, het is belangrijk om het onderwerp bespreekbaar te maken en lotgenoten om hulp te vragen. Taboe signalen kunnen uiten in vastzittende gedachten, meer piekeren, meer stress, onrust, angst. Kijk welke invloed het heeft op uw dagelijks leven en of u niet beter keuze kan maken met de persoon niet meer om te gaan. De gezondheid staat op de eerste plek.Wat kan de persoon helpen die last heeft van taboe? Maak de taboe waar de persoon last van heeft bespreekbaar op bijvoorbeeld sociaal media, hoe meer aandacht er word gevraagd hoe beter het is om de taboe te doorbreken.

Bespreekbaar maken problematiek. Door te praten over de problematiek en diagnose bespreekbaar te maken kan er meer begrip komen vanuit de samenleving naar personen met mentale problematiek. Door de taboe te doorbreken en te laten zie dat niet alle mentale problematiek eng of gevaarlijk is is er meer kans om het te bespreken. Door te praten over de problematiek kan een persoon zich uiten en een draai geven aan de signalen waar een persoon dagelijks last van heeft. Doordat het minder word geaccepteerd in de samenleving is het vaak lastig een goede draai aan de emoties, gevoelens en gedachten te geven. Veel al van de personen met mentale problematiek voelt zich niet gehoord en begrepen in de problematiek en de signalen.

Naasten

Let bij de persoon op de signalen waar de persoon last van heeft en maak deze bespreekbaar, zorg voor veel leuke momenten.Hoe kunt u de taboe verminderen en wat kunt u eraan doen? Taboe kan worden doorbroken door er over te schrijven te praten en Nederland te informeren en juiste kloppende betrouwbare informatie. Door het lezen van ervaringsverhalen die personen schrijven over hun diagnose. Door kennis te delen die zijn opgedaan met een diagnose, signalen en/of mentale gezondheidszorg. Alle door eerlijkheid van 2 kanten kan de taboe worden doorbroken.

Niet elke diagnose is hetzelfde voor elke persoon. Een persoon met een diagnose reageert niet altijd hetzelfde en er zijn weinig personen met precies dezelfde signalen of kenmerken met deze uitingen. Een diagnose zegt verder niks over de persoon, een diagnose is een verzameling signalen waar een persoon last van heeft, het is meer voor hulpverlening en voor de zorgverzekeraar. De persoon is geen diagnose, die vaak overlappend is met een andere of vele andere diagnose, een persoon is, zoals deze is, met meer zorgen, meer gedachten, meer signalen van stress, maar met goede hulp in een balans te brengen.