wat is het?

Het uitleggen van een gevoel is lastig, iedereen ervaart het net iets anders, of ziet zwaar anders. Hierdoor is er vaak een communicatie probleem bij het uitleggen. Het uitleggen van een PTSS is zwaar en moeilijk omdat het te maken heeft met een trauma, het trauma is een zeer gevoelig onderwerp voor de persoon. Het uitleggen kan stuiten op onbegrip of vooroordelen.

Herkennen

Paniek is een gevoel, het gevoel is voor iedereen paniek maar de ene persoon schat het anders in dan een ander, hierdoor is het zelden dat er over dezelfde ernst van paniek word gesproken. Er zijn geen standaard schema’s die gebruikt worden voor de ernst zodat er over hetzelfde word gepraat. Paniek is vaak een gevolg van veel angsten die u heeft ervaren, het kan zijn dat het komt door gedachten die snel door het hoofd gaan.

Paniek kan komen door een trigger, die angst oproept waardoor u in paniek raakt, of wanneer er te veel werk is voor te korte tijd. Wat is een paniek bui voor u? Wil u het hebben over de bui, over alleen paniek? Paniek en PTSS? Paniek PTSS en dagelijks leven. Het is lastig om het geheel PTSS en paniek uit te leggen, het is een zeer groot onderwerp. Omdat het zwaar is, kunt u het beter verdelen in stukken.

Is en diagnose met een zeer nare gebeurtenis, hierdoor is het voor een persoon moeilijker er over te praten of te vertellen, het is een persoon aangedaan waardoor het veel leed ervaart van het uitleggen. Het is belangrijk te kijken naar wat voor u goed voelt en daar een grens te leggen en hier niet over heen te gaan om buien te voorkomen. PTSS is moeilijk voor te stellen voor een ander hoe het is om het bewust mee te maken en te ervaren. Hierdoor is het ook moeilijk voor te stellen wat een herbeleving is die een paniek aanval kan veroorzaken. Veel is een woord dat groot is maar hoe groot het is is onduidelijk. Hierdoor is het ook veel moeilijk om een duidelijke uitleg te geven wat het precies inhoud.

Om het goed te kunnen uitleggen heeft een persoon veel zelfkennis nodig, de persoon moet de signalen kennen en weten hoe deze opkomen en wat het met de persoon doet. Het leren van de signalen kan veel tijd kosten, om er de juiste woorden aan te geven kan voor een persoon moeilijk zijn wanneer er meerdere signalen door elkaar lopen door de PTSS.

Behandelen

Om paniek te kunnen uitleggen an iemand anders is het belangrijk te lezen over wat paniek inhoud en hoe andere het opschrijven. Probeer voor u zelf een dagboek bij te houden van de paniek en te kijken hoe u er een duidelijk beeld van kan maken. Wat wilt u vertellen over de paniek en wat dit met u doet? In hoeverre is het van belang? Wat zou niet nodig zijn te vertellen? Wat is het verhaal dat duidelijkheid geeft over de paniek en het verloopt. Leer gebruik te maken van vorige momenten om het duidelijk te kunnen uitleggen en hiervan te leren. Wat kunnen onderdelen zijn die u wilt bespreken? Signalen, gedachten, een bui, de behandeling van PTSS en paniek? Het bespreken van paniek met een behandeling is belangrijk om de paniek en angsten te verwerken en om meer gericht te kunnen behandelen.

Het uitleggen van een PTSS is een zware en moeilijke opdracht voor een persoon en de persoon moet details vertellen om het geloofwaardig te laten overkomen. Het spreken en praten over een PTSS is eigenlijk alleen voor iemand die de persoon vertrouwd. Woorden voor de uitleg zijn belangrijk dat u ze goed kiest om het duidelijk te maken. Hoe simpeler de uitleg hoe meer begrip er kan zijn en hoe duidelijker het is voor een ander. Bijvoorbeeld een persoon zal gedachten stromen minder goed begrijpen als gedachten in een orkaan door het hoofd. Wie is de doelgroep? Het is belangrijk te weten aan wie u het gaat uitleggen, van een behandelaar mag u meer kennis verwachten dan bijvoorbeeld van familie, het verhaal aan familie is ander dan aan een behandelaar. Bij familie zou u meer kunnen vertellen als bij een behandelaar. Bij een behandelaar word verwacht dat u open bent bij familie minder.

Gevolgen

Paniek kan worden gezien als overdreven, het valt wel mee, het is niks om van in paniek te raken. Voor de persoon is er wel een reden, er kan onbegrip zijn voor angsten en paniek, hierdoor kan een persoon zich minder hierover uiten. Om het uit te leggen moet u zeker zijn van u zelf, vaak met paniek is zelfvertrouwen wat minder, het kan voor een persoon lastig zijn de juiste woorden te vinden die horen bij de paniek om aan te geven hoe het opkomt en hoe dit voelt, het kan gaan in stromen oor het lichaam.

Het uitleggen kan zorgen voor hoge signalen of buien of een herbeleving. Een persoon kan er vaak moeilijk over praten waardoor een persoon steeds meer signalen en gedachten gaat ervaren tijdens een gesprek. Een persoon kan veel last hebben na het gesprek van een herbeleving, veel gedachten stromen en dit in combinatie met een bui. Het hebben van een PTSS klinkt ernstig maar voor vele word het als ongeloofwaardig gezien, of iedereen kan het zeggen. Hierdoor kan een persoon meer weerstand krijgen om erover te praten waardoor een persoon meer opkropt. Een persoon kan zich er meer onzeker van voelen. Het kan zijn dat personen anders denken over mentale diagnose, de ander kan anders gaan doen tegen de persoon waardoor het contact steeds slechter gaat verlopen en het contact kapot gaat. Een persoon kan door de diagnose meer eenzaam en alleen zijn.

Plan

wat is de oorzaak van de paniek? Hoe kunt u het omschrijven? Wat is er gebeurt dat het zo oploopt? Wat betekend de paniek bui voor u? Wat betekend de paniek voor het dagelijks leven? Het is belangrijk een beeld te hebben hoe paniek opkomt en wat het met u doet. Het is belangrijk om een signaleringsplan te hebben met de fase wind storm tornado en orkaan om te weten in welke fase u bent om het duidelijker te kunnen uitleggen.

Wat wilt u kwijt over het gevoel? Hoe wilt u het gaan bespreken? Hoe wilt u het duidelijk maken aan een ander? Waarover wilt u het hebben signalen of buien? Het is belangrijk om te beginnen met woorden op te schrijven die als eerste opkomen en een overzicht te maken wat het voor u betekend wat u wilt zeggen. Leg het weg en kijk een dag later of het naar u zin is of dat er toch dingen anders in moeten staan.

Vraag aan iemand om het te lezen of vertel u vraag en vraag of het duidelijk is. Kijk voor tips en adviezen online bij lotgenoten of ervaringsdeskundige en hoe zij dit hebben an gepakt en probeer het uit, maak er uw eigen uitleg van zodat u het goed kunt onthouden.

Het eerst op schrijven in een dagboek kan helpen om een goed beeld te krijgen om er een duidelijke uitleg van te maken zodat het een duidelijk verhaal is van de gebeurtenis. Wie, Wat, Waar, Waarom, hoe. Of de situatie evalueren met Gedachten gebeurtenis gevoel gedrag gevolg de 5G methode.

Wat betekend voor u PTSS? Wat betekend PTSS voor het dagelijks leven? Wat zijn signalen waar u last van heeft? PTSS is voor iedereen anders, het voelt voor iedereen anders, niet elke persoon heeft dezelfde signalen of hoeveelheid signalen op een dag. Het is belangrijk een onderzoek te starten naar uw eigen PTSS en wat dit voor u betekend.

Wat wilt u vertellen over de PTSS? Wat vind u belangrijke dingen en wat mag een ander weten? Wat zijn dingen die een persoon niet hoeft te weten? Het is belangrijk een duidelijk beeld te hebben waar u grens ligt in wat u wel of niet verteld en tegen wie u dit verteld. Het gesprek moet goed voelen om erover te kunnen blijven praten, geef duidelijk de grenzen aan als het genoeg is.

PTSS is een afkorting, vaak kennen mensen de afkorting niet en kunt u staren met uitleg van de 4 letters Post Traumatische Stress Stoornis, het is dan al gelijk een stuk duidelijker wat het inhoud en wat het zou kunnen betekenen voor uw dag. PTSS kunt u algemeen vertellen wat het is en inhoud, u kunt het zo persoonlijk maken als u wilt of goed voelt.