Hoe stel ik een hulpvraag?

Wat is het?

Hulpvragen is het erkennen voor uzelf dat er een probleem is dit de acceptatie van het probleem om een oplossing te gaan vinden. Voor veel personen is het lastig om een hulpvraag te stellen. Een hulpvraag is een korte vraag die duidelijk is wat u precies wilt. Een goede hulpvraag kunnen stellen is belangrijk om de juiste hulp te krijgen die nodig is om de problematiek aan te pakken.

Herkennen

Het stellen van goede hulpvragen is meestal het grootste probleem in de communicatie. Een hulpvraag moet duidelijk zijn, alles omvatten wat het probleem is en de hulp. Een goede hulpvraag is kort en bondig. De vraag moet direct gesteld worden en niet een geheel verhaal bevatten. Zit er geen vraag in de uitleg dan word het niet begrepen, als hulpvraag. Hulpvragen stellen voor het herstellen van mentale of financiële problematiek. Door het bijhouden van overzichten en schema’s om een beter beeld te krijgen van de problematiek.

Hulpverleners doen minder wanneer een vraag niet just is gesteld, de vraag niet word begrepen of als het een casus is. De vraag is zeer belangrijk bij het krijgen van de juiste hulp. Er is een keuze een hulpvraag stellen of niet. Wanneer een vraag niet word gesteld, maar er alleen kort dingen worden gezegd, is de vraag niet duidelijk en gebeurt er niks. Op welke wijze kan ik goed voor mijzelf blijven zorgen? De vraag is duidelijk, maar vrij algemeen, het geeft duidelijk beeld van de problematiek die er speelt die moet worden aangepakt om te voorkomen dat het verergerd. Vaak zal u op deze vraag direct een wedervraag krijgen.

Ik heb moeite met relaties, waar komt dit vandaan, hoe kan ik dat veranderen? De vraag bestaat eigenlijk uit 3 aparte vragen, het kan zijn dat het de vraag juist onduidelijk maakt. De vraag waar het vandaan komt kunt u onderzoeken door te kijken naar vorige momenten. Hoe u het kunt veranderen geeft aan dat u het probleem heeft geaccepteerd.

Behandeling

Zeg geen misschien of als het uitkomt, dit is niet duidelijk wat u precies bedoeld en het geeft niet aan wat uw vraag is. Laat zoveel mogelijk weg wat niet met de vraag te maken heeft. Onduidelijke vragen kunnen hulpverleners niks mee, ze kunnen niet zien wat u denk of ervaart op dat moment. Vaak worden casussen of een uitleg van de vraag minder goed begrepen dan rechtstreeks een vraag te stellen. Een hulpverlener begrijpt de hulpvraag niet altijd, het kan zijn dat deze niet alles omvat of dat het niet volledig is. Een hulpverlener vraagt niet altijd door naar de juiste vraag of helpt met het verbeteren van het stellen van vragen. De antwoorden op een vraag kunnen zijn adviserend, feedback of een onverwachts antwoord, hierdoor is het duidelijk of de vraag wel of niet is begrepen.

Gevolgen

Door geen voldoende hulpvraag te stellen kan het voorkomen dat een persoon hierdoor niet de juiste hulp krijgt. Hulpvragen stellen kan lastig zijn als u last heeft van faalangst of minder zelfvertrouwen. het vragen om hulp alleen is vaak al een grote stap, het stellen van de vragen maakt het vaak extra lastig omdat personen niet in vragen denken maar in een casus.

Een persoon denk al snel dat een andere persoon het te druk heeft en stelt daarom de hulp vraag manier en zoek zelf een manier om eruit te komen. Personen kunnen bang zijn anderen kwijt te raken door teveel een beroep op hun te doen, door vaak vragen te stellen of hulp te vragen word een persoon vaak minder serieus genomen.

Personen hebben sneller het gevoel een ander tot last zijn (‘mag ik dit wel van je vragen?’) Een persoon heeft het vaak al druk en de hulpvraag die gesteld word heeft vaak te maken met problematiek, terwijl de andere persoon rust nodig heeft. Hulpvragen kan voor een persoon het gevoel geven of een teken zijn van zwakte of falen. De persoon vraagt hulp en kan het niet alleen terwijl de persoon dit wel wilt. Dit maakt het hulpvragen extra lastig.

Plan

Geef in uw vraag aan wat u verwacht dat ermee gebeurt, welke hulp u wilt en wat u denkt ermee te gaan bereiken. Geef een voorbeeld bij uw vraag wat het duidelijker maakt. Ik zou graag hulp willen bij ….. en ik wil graag ….. hulp. Kan je mij helpen met ….. Vraag na of de persoon het duidelijk is of deze nog vragen heeft.

Heeft u hulp nodig? Wat is het probleem? Wat zou u het liefst veranderd zien? Waar zou u hulp bij kunnen gebruiken? Wat voor hulp zou u het beste kunnen helpen? Wat zou u dit opleveren? Van wie? Hoe kan deze persoon u het beste helpen?

  • Stap 1 Waar wilt u hulp bij? Maak een omschrijving van de problematiek, schrijf het in het dagboek, in een korte bondige samenvatting.
  • Stap 2 Waarom wilt u hier hulp bij? Maak een overzicht aan de hand van zoekwoorden.
  • Stap 3 Wie kan u hierbij helpen? Maak een overzicht van therapie of personen die u kunnen helpen het probleem aan te pakken.
  • Stap 4 Wat is uw doel? Maak een overzicht van wat u denkt met het doel te gaan bereiken en hoe u hier gaat komen.

Hulpvraag = Maak een korte hulpvraag zin. Denk goed na over de vraag en hoe u deze stelt. gebruik keywoorden die de duidelijkheid aangeven. Lees hiervoor handige tips op internet over een goede communicatie en wat goed en minder goed word begrepen. Stel vragen waar alleen ja of nee op geantwoord kan worden deze zijn duidelijk en het heeft een direct duidelijk antwoord.

Kijk naar de mogelijkheden om uw hulpvraag online toe te sturen, soms kan het direct vragen moeilijker zijn dan een mail sturen. Oefen voor het gesprek of het een goede hulpvraag is en of iemand anders het zo opvat als u bedoelt. hoe meer hulpvragen u stelt hoe makkelijker het word. Oefen regelmatig het stellen van juiste hulp vragen, hoe vaker u dit doet hoe makkelijker het word. Stel de vragen aan familie of kennissen en vraag of het duidelijk is wat u bedoeld.

Houd een dagboek bij met de vragen, signalen en problematiek, de vorderingen en de antwoorden op uw vragen. Schrijf vragen op om ze niet te vergeten. Neem het dagboek mee als richtlijn in een gesprek, aan de hand hiervan kunt u het gesprek beginnen en komen er sneller vragen op bij de overzichten en schema’s.