Hoe versterken armoede en mentale problemen elkaar?

Wat is het?

Armoede en mentale problematiek horen vaak bij elkaar. Een persoon met mentale problematiek heeft vaak schulden en zit hierdoor in de armoede. Door mentale problematiek kan een persoon vaak niet werken waardoor het weinig inkomsten heeft. De 2 houden elkaar in stand en kunnen zorgen voor meer problematiek in het dagelijks leven. Een persoon heeft meer onzekerheid over het leven en de gezondheid.

2 herkennen

Armoede kan zorgen voor mentale problematiek. Mentale problematiek kan zorgen voor armoede. Het is een cirkel waar een persoon in blijft zitten. Van armoede kan een persoon depressief raken, van een depressie kan een persoon zijn baan verliezen.

Het verliezen van een baan zorgt voor meer armoede, het leven op uitkeringsniveau, door het minder hebben van inkomsten kan een persoon meer schulden krijgen en hierdoor het huis kwijt raken, van deze punten kan een persoon mentale problematiek oplopen. Door mentale problematiek kan een persoon in financiële problemen komen. Door mentale problematiek en armoede kan een persoon hier vaak moeilijk zelfstandig weer uit komen.

Armoede zorgt voor stress, veel zorgen en elke maand proberen uit te komen. Van de stress, onzekerheid en van de zorgen kan een persoon mentale problematiek krijgen zoals overspannen of een burn-out. Een persoon kan het niet met rust laten of los laten waardoor er meer maal gedachten zijn.

Door armoede kan een persoon een slechtere lichamelijke gezondheid krijgen, door minder activiteiten die mogelijk zijn, door de spanning die pijnklachten veroorzaakt of doordat er minder mogelijkheden zijn op het gebied van gezonde voeding. Een persoon kan meer blootstelling aan geweld, misdaad of traumatische gebeurtenissen, ervaren als het woont in een wijk waar de huur erg laag is. Een persoon heeft hier niet meer aanleg voor door armoede of mentale problematiek.

Een lagere sociale status kan ervoor zorgen dat een persoon moeilijk werk kan vinden of het kan behouden. Door mentale problematiek is het vaak minder goed mogelijk werk te vinden. Personen in armoede en met mentale problematiek vinden contacten hebben en onderhouden vaak lastig. Door armoede kan een persoon meer in sociale isolement komen. Een persoon komt weinig buiten, heeft vaak weinig contacten, is meer down of heeft een dip, hierdoor kan een persoon meer mentale problematiek oplopen.

Iemand die is opgegroeid in armoede en het later beter heeft, heeft een grote kans op financiële problematiek. De persoon kan meer gaan uitgeven en minder rekening houden met inkomsten. De persoon kan het willen hebben en leningen afsluiten. De persoon kan meer een gat in de hand krijgen. Iemand die opgroeit in armoede heeft vaak al mentale problematiek. De persoon heeft veel dingen niet gekund of gemogen, hierdoor zijn veel dingen anders in armoede dan in een ander gezin. Een kind in armoede word vaker gepest waardoor het een trauma kan oplopen.

3 behandeling

Voor kinderen in de armoede is vaak weinig zicht op de mentale problematiek die er achter zit. Veel word gedaan als een geld kwestie, voor het aanvragen van een potje voor sport of voor aanschaf van laptop voor school. Voor volwassen zonder kinderen zijn er vaak geen potjes om gebruik van te maken voor sport, alleen de bijzondere bijstand voor eerste levensbehoefte zoals een vriezer of wasmachine.

Hulp bij financiële problematiek kan mentale problematiek verlichten. Hulp voor mentale problematiek kan zorgen voor meer rust waardoor er minder financiële problematiek ontstaat. Vaak is hulp op beide gebieden noodzakelijk om erger te voorkomen. Door meer grip te krijgen op 1 van de 2 gebieden kan een ander gebied de problematiek verminderen.

Armoede is en groot woord en vallen veel personen onder. De personen die werken en het moeilijk hebben om rond te komen, personen met een uitkering of personen die flinke schulden hebben. Armoede kan ook worden gezien als Afrika. Hierdoor is het vaak lastig vast te stellen wat kan helpen, een persoon met een baan kan meer bezuinigen om geld over te houden, een persoon met een uitkering kan ergens anders boodschappen doen, een persoon met schulden heeft vaak alleen geld voor eten.

4 gevolgen

Door het niet kunnen kopen van spullen heeft een persoon meer te maken met hogere temperturen zoals het niet kunnen aanschaffen van een ventilator. Hierdoor kan het voor de persoon extra zwaar zijn tijdens een hittegolf.

Het kan een opstapeling zijn van problematiek, een persoon raakt zijn baan kwijt, de huur word te hoog om te betalen, er komen schulden en de persoon raakt zijn huis kwijt. Vaak is dit in een zeer korte periode waardoor een persoon veel te veel te verwerken krijgt en dakloos word. De persoon kan het als traumatisch ervaren.

Wanneer een persoon meer depressief word gaat dit vaak gepaard met negatieve gedachten, minder motivatie, vermoeidheid en een verminderde concentratie. Een depressie zorgt ervoor dat u meer goed kan functioneren waardoor u meer kans heeft om uw baan te verliezen of het vinden van een baan word verkleind.

Omdat er veel taboe heerst op mentale problematiek en armoede zijn beide onderwerpen moeilijk bespreekbaar. Hierdoor kan een persoon zich hier moeilijker over uiten en is er minder begrip voor de situatie. De taboe zorgt ervoor dat een persoon minder vaak zichzelf kan zijn en vaker problematiek ervaart in de samenleving bijvoorbeeld bij het vinden van een baan.

Wanneer een persoon depressief is kan een persoon minder goed keuzes maken of heeft moeite om in actie te komen, de persoon voelt zich meer eenzaam, hierdoor kunnen veel meer dingen blijven liggen die normaal wel moeten worden gedaan, zoals het verwerken van de post en op tijd betalen of een opgeruimd huis voor meer rust.

5 plan

In armoede blijven zitten is geen oplossing. Het is belangrijk een manier te bekeken hoe u kunt bijdragen in de samenleving en hierdoor meer uit de armoede kan komen. Bijvoorbeeld door het starten van een website en hier geld mee te verdienen.

Voor beide is het noodzakelijk om hulp te zoeken en de problematiek aan te pakken. Kijk naar dingen die u zelf kunt doen om financieel alles weer op orde te krijgen en hier een ritme in te vinden. Kijk wat u kunt doen om signalen aan te pakken en deze te verminderen. Volg een cursus om het beter te begrijpen en het an te pakken.

Vraag voor beide hulp van naasten of vrienden die u kunnen helpen of kunnen bijstaan. Juist in een moeilijke tijd is het belangrijk om contacten te hebben en gesteund te worden om door te kunnen en positief te blijven kijken. Kijk en vraag wat andere voor u zouden kunnen betekenen.

Het is belangrijk voor mentale problematiek en voor armoede om bezig te zijn. Ga opzoek naar een leuke dagbesteding die u dagelijks kan doen. Het is belangrijk om contacten te onderhouden om u minder eenzaam te gaan voelen. Dagstructuur is belangrijk om problematiek meer in balans te krijgen.

Kijk naar de mogelijkheden die er wel zijn, ook met een klein inkomsten is het mogelijk dingen te doen of te kopen. Hiervoor is het belangrijk te letten op het seizoen, bijvoorbeeld een ventilator word vaak weggegooid na de zomer, deze staan na de zomer vaak bij de kringloop. Voor een goedkope prijs zijn ze vroeg in het voorjaar bij goedkope winkels vaak te koop. Het is belangrijk om dit goed te plannen, zet er elke maand 1 euro voor opzij om de ventilator in de zomer te kunnen kopen.