Wat is het

Een persoon met een depressie heeft vaak geen interesse in wat er gebeurt om hem heen, de personen met wie er contact is, in de tv of in iets anders. Het gevoel down voelen is voor de persoon erg lastig waardoor een persoon steeds minder uit zichzelf gaat doen, het voelt zwaar aan iets te doen.

2 herkennen

De depressie, de gedachten, het somber/down voelen, zorgen ervoor dat een persoon minder interesse heeft in alles wat er gebeurt. De persoon kan hierdoor meer onverschillig reageren of heeft vaker last van stemmingswisselingen.

Voor een persoon voelt een verjaardag vaak minder leuk aan dan anders. Het kan wel gezellig zijn maar de persoon kan gezelligheid niet voelen of ervaren. Door dat het gevoel minder is is er ook minder interesse om er heen te gaan. Het is vaak moeilijker om contact te leggen en hierdoor is het een extra drempel.

Veroordeel een persoon niet wanneer het minder interesse ergens in heeft het hoort bij de depressie, erover praten en uitleggen helpt vaak beter. Toon begrip voor de situatie van de persoon en accepteer dat sommige dingen moeilijker gaan met een depressie.

Een persoon met een depressie heeft minder het gevoel van leuk of gezellig, hierdoor heeft een persoon minder plezier of leuke dagen. Het gevoel word steeds minder waardoor het alleen meer somber word. Een persoon is vermoeid, heeft weinig energie en besteed dit vaak liever aan dingen die voor de persoon goed voelen.

3 behandeling

De persoon vind het vaak lastig dat de interesse in dingen afneemt en niet weet hoe het te veranderen of weer op te starten. Geef de persoon de kans en de ruimte zichzelf te zijn. Help de persoon waar u kan.

Voor een persoon is het dan ook een hele opgave om te komen als er visite is. Een verjaardag in een kleine groep is vaak leuker voor de persoon. Een persoon kan aangeven dat het niet kan komen, accepteer het, de persoon voelt zich niet lekker, het is niet om de jarige, maar om de gezondheid.

Wanneer een persoon word gevraagd wat de persoon leuk vond zegt de persoon vaak niks. Wat vond je vroeger leuk wat zijn hobby’s? Een persoon geeft vaak aan niks. Een persoon krijgt niet het gevoel van leuk meer bij het doen van activiteiten waardoor alles zwaar aanvoelt.

4 gevolgen

De persoon voelt zich vaak wanhopig en alles zit tegen. Hierdoor krijgt een persoon al snel te maken met een verlaagd zelfbeeld. Hierdoor ziet het vaak niet meer het nut van zaken in.

Een persoon heeft vaak het gevoel van waardeloos of nutteloos te zijn, geen bijdrage te hebben geleverd of kunnen leveren aan de maatschappij of er niet toen te doen. Het is belangrijk de gedachten en het gevoel te begrijpen en niet te zeggen dat een persoon er wek toe doet, een persoon heeft genoeg redenen. Het helpt om leuke dingen te gaan doen, gezellig gesprek wat het echte gevoel geeft er wel toe te doen.

Een verjaardag kan voor iemand met een depressie vaak ook te veel of te zwaar zijn. Er kunnen veel vragen worden gesteld waarop een antwoord word “verwacht”. Of de persoon krijgt meer last van een vol hoofd door drukte en somber en gaat zich steeds meer naar voelen.

Over een depressie zijn vele vooroordelen het maakt het voor de persoon lastig om hier zelf een weg in te vinden. Door dat een persoon als “lui” word aangezien kan een persoon minder zich zelf zijn. Een persoon kan hierdoor zichzelf minder uiten en niet alle onderwerpen zijn bespreekbaar waardoor het gevaarlijk kan zijn als het niet besproken word.

Doe niet alsof de somberheid niet ernstig is. Zeg niet ‘het valt wel mee.’ Het valt voor de persoon niet mee en het tekent het dagelijks leven. Een persoon word beperkt in het functioneren en kan hierdoor zeer weinig doen op een dag. Een klein stukje wandelen kan voor de persoon voelen als een marathon.

5 plan

Nodig een persoon regelmatig uit om iets leuks te gaan doen, een persoon geeft vaak aan dat het dit niet wil, maar vind het vaak wel fijn als er aandacht is of de gedachten of gevoel geuit kunnen worden. Bied de persoon een gesprek aan. Heb begrip dat de persoon zich futloos voelt en dat de persoon depressief is en hierdoor minder vaak ja zegt. De persoon voelt zich goed waardoor het de dingen niet meer kan ondernemen, wees er voor de persoon.

Personen kunnen afspraken afzeggen op een dag dat het minder goed gaat, het is belangrijk de volgende keer een nieuwe afspraak te maken. Heb begrip voor het afzeggen voor de gezondheid, houd het rustig en ga met de persoon het gesprek aan, vraag waarom het zo gaat en wat u nu kunt doen voor de persoon.

Wat kan de persoon helpen meer op gefleurt te worden/ wat zijn dingen die positieve input geven? Wat zorgt voor een kleine glimlach? Vaak zijn het de kleine dingen in een moeilijke tijd die het net iets meer dragelijk maken. Houd een positief dagboek bij met dingen die goed gaan en die lukken.

Luister goed en probeer te begrijpen wat er in de ander omgaat. Toon begrip voor de situatie. Leer het gevoel van de persoon kennen en geef duidelijk aan dat u begrijpt wat de persoon bedoeld, of zoek meer informatie online over het gevoel. Verplaats u in de persoon en het gevoel.