Ik ben bang van mijn eigen denken

Wat is het?

Een persoon kan bang worden van zijn eigen gedachten wanneer er weinig tot geen controle over is. De gedachten maken een persoon bang wanneer gedachten van nare gebeurtenissen zijn, wanneer een persoon zich meer zorgen maakt, angst door het onbekende en niet weten hoe het verder gaat. Er zijn veel dingen die kunnen bij dragen dat een persoon bang word van de eigen gedachten.

Door de angst van gedachten die herinneren aan een trauma of angst omdat een persoon te veel maalt over 1 onderwerp. Hoe meer soorten gedachten een persoon heeft hoe meer kans er is dat een persoon bang word van de eigen gedachten. Een persoon heeft vaak meerdere soorten gedachten die door elkaar kunnen lopen, hoe meer gedachten actief zijn in het hoofd, hoe meer het een gedachten stroom word. De gedachten kunnen een persoon een gehele dag bezig houden waardoor er ook een gehele angst aanwezig is. Wanneer een persoon bang word van zichzelf zijn de gedachten al enige tijd bezig.

Herkennen

Angst gedachten van een persoon zijn vaak gedachten die te maken hebben met een gebeurtenis of iets wat nog iet is verwerkt. De oorzaak is belangrijk om te vinden om het aan te pakken. Een persoon kan bang worden van eigen gedachten wanneer de controle en grip minder word. De gedachten kunnen in gedachten stromen door het hoofd gaan als een fase 3. Hierdoor kunnen er meer angst gedachten ontstaan en in stand gehouden worden.

Denkpatroon zorgt ervoor dat een persoon meer angst ervaart en hierin blijft hangen. Door negatieve dingen die zijn gebeurt kunnen de momenten irriteren waardoor een persoon meer last krijgt van de momenten. Wanneer een persoon door denkt in een situatie, over het ergste wat kan gaan gebeuren, kan een persoon hier veel angst van ervaren. Hoe langer een persoon over de gedachten na denkt, hoe erger de situatie word, hoe meer angst er komt in buien.

Dwanggedachten kunnen angst veroorzaken omdat ze pas en te onpas opzetten en omdat er vaak een boodschap inzit. Door de boodschap kan dwangmatig handelen heel angstig voelen voor een persoon wanneer de boodschap niet word op gevolgt. Gedachten zeggen veel over hoe het met een persoon gaat en hoe de stemming is. Een persoon met meer positieve gedachten ervaart minder angst dan een persoon met PTSS. Door de vele gedachten kan het voor de persoon aanvoelen als een warboel en kan de persoon het overzicht kwijt raken.

Door malend te denken kan een persoon te lang bij het onderwerp blijven, hierdoor nemen gedachten meer de overhand en worden vaak erger. Een persoon kan meer druk krijgen in het hoofd waardoor het meer pijnklachten heeft en de angst vergroot. Een persoon kan meer angst ervaren van de gedachten, de gedachten aan angst kunnen chronisch worden waardoor een persoon dagelijks angsten ervaart. Door mentale problematiek heeft een persoon al vaak meer gedachten en signalen, hierdoor heeft een persoon vaak een combinatie van signalen.

Een persoon met negatieve gedachten, heeft deze vaak doordat dingen niet zijn verwerkt, hierdoor liggen de gedachten veel op de voorgrond en kan een persoon steeds meer negatief gaan denken. Negatieve gedachten kan voor veel angst zorgen. De angst van het negatief denken en de gevolgen hiervan kunnen door het erover blijven denken verergeren. Wanneer een persoon zich veel zorgen maakt over een naasten kan het ervoor zorgen dat het angst oproep over het onbekende of de toekomst.

Traumatische gedachten worden veroorzaakt door nare gebeurtenissen, de gedachten hieraan zijn vaak levensecht zoals het toen was. Wanneer een persoon regelmatig herbelevingen heeft of nachtmerries krijgt een persoon meer last van het denken en de angst. Een persoon met een angststoornis heeft triggers, deze kunnen zonder een angstige situatie zorgen voor veel angst. Een persoon kan door een foto of situatie worden herinnerd aan iets waardoor het in een bui kan komen.

Behandelen

  • Angst gedachten = behandeling emdr, fobie of het verminderen van angsten. De mentale gezondheidszorg is vaak minder alert op angst klachten zeker als een persoon meerdere signalen heeft.
  • Dwanggedachten = aan gepakt met therapie voor vrees, dwangmatig denken of handelen
  • Maalgedachten = met medicatie
  • Negatieve gedachten = worden te vaak genegeerd waardoor er te weinig zicht op is en de persoon hier vaak niet in word geholpen.
  • Trauma gedachten = behandeld met traumatherapie.

Gevolgen

Door de angst is een hoofd sneller vol en voelt zwaar aan. Een persoon heeft veel spanning in het lichaam wat hoofdpijnklachten veroorzaakt. De persoon voelt zich door de gedachten vaak niet veilig. Een persoon die dagelijks veel angst ervaart heeft meer moeilijke met het dagelijks leven, een persoon ervaart meer angst in huis, meer angst buiten, meer angst bij personen. De persoon heeft meer triggers die langer kunnen aanhouden. Hierdoor leeft de persoon een gehele dag in angst, dit kan het dagelijks leven zwaar beperken.

Het gevolg van door denken kan zijn dat een persoon te veel angst en houd over een situatie terwijl het eigenlijk wel mee valt. Een persoon maakt zich veel zorgen, terwijl het niet nodig is. Dwanggedachten kan een persoon dwangmatig handelen oplopen of bijvoorbeeld smetvrees. Hierdoor heeft een persoon meer moeilijke met het dagelijks leven.

Maal gedachten kunnen de nachtrust verstoren, zorgen dat er dagelijks meer gedachten zijn, kunnen uren bezig houden waardoor u minder tijdbesef heeft en zorgen voor minder concentratie en geheugen. Negatieve gedachten zorgen ervoor dat een persoon een grote kans heeft op een depressie, negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, en minder zin in het leven. Hoe langer een persoon negatief denk hoe meer bang een persoon van zichzelf kan worden. Door de vele gedachten die voor angst zorgen kan een persoon minder goed slapen waardoor het meer inslaap problemen krijgt en de rust moeilijker kan vinden.

De gevolgen van trauma gedachten kunnen zijn dat een persoon dagelijks veel angst ervaart van de gedachten aan heet trauma, angst ervaart van trigger zoals geluiden, woorden of geuren, de persoon leeft steeds meer in angst waardoor er steeds meer lichamelijke klachten komen. De persoon is vaak liever alleen thuis wat kan zorgen voor een depressie of sociaal isolement. Zorgen kunnen pas afnemen wanneer een situatie verbeterd, wanneer een situatie blijft blijven de zorgen en de angst.

Plan

Het is belangrijk om de gedachten aan te pakken, om de angst te verminderen, hiervoor is het nodig dagelijks een dagboek bij te houden met overzichten en schema’;s zodat u meer inzicht krijgt in de oorzaak van de gedachten, het gevolg en een mogelijke oplossing. Het dagboek kunt u meenemen naar een gesprek en al richtlijn gebruiken in een gesprek.

Leer de code wind storm tornado en orkaan zodat u de angsten in fase kan indelen. Door een duidelijk overzicht te maken van de fase met de oorzaak en gevolg en een plan van aanpak kunt u beter en eerder handelen in een fase om een andere fase te voorkomen of terug te komen naar een eerdere fase.

Angst is belangrijk om te laten behandelen om er minder last van te hebben. De angst kan samen gaan met de gedachten die nog niet zijn verwerkt, hierdoor werkt EMDR vaak al naar een paar sessies. Angsten verminderen kan door bijvoorbeeld op een vechtsport te gaan als boksen, de manier van omgaan met emotie, het slaan en schoppen geeft meer zelfvertrouwen en hierdoor kunt u ontladen van alle angsten. Blijf in beweging en ga niet te vaak zitten of te lang zitten, hierdoor gaat u meer nadenken waardoor de kans op angst gedachten toeneemt.

Wanneer u angstig bent van uw eigen gedachten is het belangrijk om afleiding te zoeken door muziek op te zetten en actief te luisteren of tv te gaan kijken. De gedachten van de angst moeten verdwijnen dit kan alleen door iets anders te gaan doen, door te praten en door de gedachten op te schrijven. Schrijf een eigen crisis noodplan wanneer u zeer bang bent van uzelf, het plan heeft 4 stappen die u terug kunnen brengen aan 1 of 2 fase ervoor. Het is belangrijk de 4 stappen regelmatig te oefenen, zodat wanneer het nood is een gewoonte is zo te handelen.

Leer van vorige momenten van een hoge fase, wat is de oorzaak dat u de fase ervoor niet kon stoppen? Wat is de oorzaak van de angst? Wat waren de gedachten? Wat heeft u gedaan om een oplossing te vinden? Heeft deze geholpen? Door een vorig moment te evalueren kunt u steeds betere oplossingen vinden die ook werken in een hogere fase.