Ik ben niemand

Ik ben niemand

Wat is het

Een persoon voelt zich niet gehoord en begrepen en hierdoor gaat het minder geloven in de goede dingen. De persoon ziet het minder zitten en is alleen, hierdoor is het op momenten als feestdagen extra moeilijk als er geen aandacht voor is, het versturen van een kaartje is makkelijk en simpel maar dat hebben ze er niet voor over. Hoe vaker het gebeurd dat er geen aandacht voor is hoe meer het gevoel word ontwikkeld.

Herkennen

In Nederland zijn veel personen die eenzaam en alleen zijn. Veel van de personen hebben mentale problematiek. De problematiek en contacten hebben en onderhouden gaat vaak niet samen omdat er te weinig begrip voor is. Hierdoor kan een persoon steeds meer het gevoel krijgen Ik ben toch niemand. Wanneer er iets traumatisch is gebeurt op een feestdag of in de buurt van de dag, krijgt een persoon in deze tijd extra gedachten aan het trauma, meer herbelevingen en de persoon slaapt vaak minder. De persoon heeft een zeer zware tijd en beleeft het trauma in deze dagen veel heviger.

Een persoon kan zich niemand gaan voelen wanneer er geen post komt, er geen aandacht is op momenten dat een persoon dit wel hoopt, bijvoorbeeld met de feestdagen of verjaardag. Een persoon voelt zich erg naar op de dag maar ook een week ervoor en het kan lang erna aanhouden. Het geeft een zeer naar gevoel voor de persoon, het is een bevestiging van alleen zin elke keer op een feestdag.

Een persoon met mentale problematiek voelt zich vaak aan de kant gezet, in een hoek gezet, het heeft minder kansen in de samenleving en hierdoor meer op zichzelf en eigen kunnen aangewezen. De persoon moet zich keer op keer bewijzen voor de samenleving. Vanuit de samenleving word er geoordeeld op de diagnose, niet op de persoon en hoe de persoon is.

Op een verjaardag krijgt een persoon geen kaarten of een cadeau, de persoon voelt zich veel meer eenzaam, alleen en in de steek gelaten. Er is niemand die om de persoon geeft en dit laat blijken. Hierdoor voelt de persoon zich aan de kant gezet. In het gehele jaar zijn er veel momenten waarop een kaartje of wat aandacht is gewenst, de andere verstoten een persoon, waardoor een persoon er alleen voorstaat. Het verstoten heeft een grote impact op het dagelijks leven van de persoon.

De persoon heeft vaak te horen gekregen dat het dingen niet kan, dat dingen fout zijn, er zij veel negatieve uitingen naar de persoon waardoor een persoon veel minder zelfvertrouwen krijgt. Het voelt voor de persoon keer op keer als een belediging en geeft de persoon iedere keer een deuk. De persoon krijgt geen bezoek, hierdoor is het elke dag in het jaar alleen. Er is geen aandacht voor de eenzaamheid en wat dit doet met een persoon. Een persoon is het niet waard voor een bezoek of contact moment.

Wanneer een persoon een mail stuurt, verwacht het een antwoord. Wanneer een persoon zeer vaak geen antwoord krijgt, niet word gebeld , of post ontvangt gaat een persoon steeds meer het gevoel ontwikkelen. Het krijgt geen gehoor bij wat de persoon aangeeft. De persoon voelt zich in de steek gelaten omdat er niemand is die kan helpen. Hierdoor kan een persoon erg boos worden of gefrustreerd raken. De persoon kan hierdoor meer het overzicht kwijt raken en geen controle of balans meer kunnen vinden in het dagelijks leven of in signalen.

Behandelen

Ik ben toch niemand, valt vaak weinig aan te doen, het is een gevoel wat groeit in de jaren. Een persoon is te beschadigd door vrienden, familie en naasten om het te veranderen. De samenleving geeft geen gehoor waardoor het steeds minder goed voelt. De persoon moet leren omgaan met het gevoel van boosheid, eenzaamheid, verdriet, in de steek gelaten en dat door elkaar. Op speciale momenten denkt een persoon altijd terug, bijvoorbeeld met een verjaardag, van verjaardag tot verjaardag en kijkt wat er dat jaar is gebeurt, wie er is geweest, wat de persoon heeft gehad. De persoon komt uit op niks, dit geeft een zeer leeg en boos gevoel.

Veel personen en hulpverleners zien het als iets negatief wanneer het word geuit, voor een persoon zeker met trauma of MCPTSS komt het gevoel zeer vaak voor, paar keer per week, het gevoel kan zorgen voor zeer negatieve gedachten. Een PTSS kan voor een persoon voelen als het einde van de wereld.

Wanneer een persoon veel is verloren in het leven zorgt dit voor groei van het gevoel, zoals het verliezen van een baan en dierbare en huis en gezin. Ook wanneer er veel soorten trauma’s zijn zoals geweld en misbruik en mishandeling groeit het gevoel. Door het niet beantwoorden van berichten of het krijgen van berichten kan een persoon zich minderwaardig voelen, andere krijgen ook antwoord, hierdoor kan het snel worden ik heb een diagnose en daarom antwoorden ze niet.

Gevolgen

De persoon voelt zich alleen en eenzaam en alleen in de wereld, er is niemand die de persoon kan blij staan of kan helpen, de persoon staat er dag in dag uit alleen voor. Voor een persoon is dit erg zwaar en bijna onmogelijk om het leven alleen door te komen. Het helpt vaak erg slecht als een persoon een rondje maakt in de stad en mensen ziet met veel boodschappen of gezellig op een terras. Het vergroot het gevoel en een persoon voelt zich diep ongelukkig. Hierdoor neemt de gezondheid en kwaliteit van leven steeds meer af.

Ik ben toch niemand geeft aan dat een persoon al veel heeft geprobeerd om het anders te laten wezen, dat er al veel kapot is, dat er weinig of niks hersteld kan worden of dat het nooit meer over kan worden gedaan. Een persoon geeft vaak genoeg aan dat het een probleem heeft en kaart het probleem aan, maar krijgt geen gehoor bij het probleem waardoor het kan groeien. Een persoon kan hierdoor meer gaan vermijden van contacten of plaatsen.

Doordat een persoon trauma’s heeft kan het zijn dat een persoon ik ben toch niks waard steeds meer gaat voelen. Het is de persoon aangedaan, het heeft niet gemogen, het trauma blijft herinneringen geven aan het moment. Als een persoon het vaak herbeleefd krijgt het ook steeds het gevoel.

Wanneer een persoon word opgenomen onder dwang kan een persoon het gevoel krijgen, de persoon wil niet opgenomen worden en ziet het nut er niet van in. Het word gedaan tegen de wil in hierdoor voelt een persoon zich minderwaardig en niks. Wanneer dit vaker gebeurt groeit het gevoel.

De persoon heeft er vaak van alles aangedaan om het te voorkomen dat het zo liep, de persoon krijgt geen gehoor bij instanties voor de hulpvraag doordat er andere diagnose zijn gesteld. Hierdoor word een persoon niet geholpen en leert een persoon niet het gevoel te voorkomen of er mee om te gaan. Een persoon voelt zich hierdoor machteloos en nutteloos en ziet het leven als zinloos.

Dagelijks heeft een persoon veel last van signalen waardoor het elke dag een strijd is om te overleven. Het is een gevecht elke dag me zichzelf. Het gevecht geeft het gevoel van nutteloos en uitzichtloos, omdat er geen verbetering in komt, de persoon gaat verder achteruit. De persoon moet door en door en proberen alles in balans te houden, op een gegeven moment is het lichaam op. De persoon mist op de dagen als feestdagen of een verjaardag extra het moment van samen zijn. De persoon kan meer nadenken over vroeger toen het beter was, waarom het zo is gelopen en hoe het komt dat het nu zo is. De persoon kan veel meer gaan piekeren en zich zorgen maken.

Het verstoten van een persoon, is voor de persoon een traumatische ervaring, de persoon durft hierdoor niet meer het contact met anderen aan te gaan en heeft hierdoor geen contacten. Het beschadigd de persoon in het zijn, zelfvertrouwen en zelfbeeld. Het zijn vaak de naasten en personen die dichtbij staan wat het extra traumatisch maakt. Ik ben toch niemand geeft aan dat de persoon de hoop heeft opgegeven dat het weer goed gaat komen of gaat veranderen, dat er nog toekomst is. De persoon denkt negatief over zichzelf, waardoor het geen stappen vooruit kan gaan zetten. De persoon durft niet meer hulp te gaan vragen of de stap te zetten naar hulpverlening.

Plan

Wat maak het gevoel voor u? Hoe komt het dat het zo is gelopen? Wat zijn de nare punten? Hoe kunt u het voor u zelf herkennen op eerdere momenten? Het is belangrijk een beeld te hebben hoe het is gelopen en waardoor het komt dat u dit gevoel heeft. Het is belangrijk terug te kijken naar vorige momenten om te leren erkennen wat het gevoel met u doet en om de momenten ervoor te begrijpen om ze eerder aan te pakken.

Het is belangrijk het gevoel zoveel mogelijk te negeren door het van u af te schrijven, door te schilderen, door te gaan sporten of een andere manier van afleiding zoeken. Het blijven zitten in het gevoel kan zorgen voor meer negatieve gedachten en gedachten stromen. Het is belangrijk meer rust te gaan zoeken op een dag om de dag beter door te komen, het is belangrijk dat de omgeving rustig is zodat u minder geprikkeld word op de dag. Start met het crisis noodplan bij stap 4 om de ademhaling weer meer onder controle te krijgen(ademhalingsoefening), zodat u de gedachten meer los kan laten.

Maak gebruik van de hulplijn voor een luistert oor, praat met lotgenoten op sociaal media of lotgenoot groepen, zijn kennen het gevoel en weten wat u nu mee maakt en doormaakt en kunnen u steunen. Troost zoeken bij uzelf kan door muziek op te zetten en uw gedachten te overstemmen met muziek. Door actief te luisteren naar de muziek komen de gedachten vaak minder op. Het is vaak zoeken naar de manier die helpt op het moment. Het is de gedachten in orkaan en het moet naar tornado of storm.