Ik heb grote moeite met uitleggen wat voor werk ik doe.

Ik heb grote moeite met uitleggen wat voor werk ik doe. Ik wil koste wat kost niet zeggen dat het iets met autisme te maken heeft, en zeker niet dat ik zelf autistisch ben.

Wat is het?

Wanneer u ergens nieuw bent gaan wonen is het niet van belang gelijk te vertellen dat u autistisch bent. Er zijn personen later bij wie u het wel kunt zeggen en het erover hebben en bij andere niet. Veel personen kennen diagnose niet, hierdoor zijn er veel vooroordelen die niks te maken hebben met hoe u in het leven staat en hoe u omgaat met autisme. Het kan zorgen voor begrip, maar personen kunnen ook onbegrip hebben.

Herkennen

Op openlijk praten over autisme zit een taboe, veel dingen worden niet begrepen of anders opgepakt, hierdoor kan een persoon ervoor kiezen om niks te willen zeggen over autisme. Wanneer een persoon goed met de diagnose overweg kan zal het minder opvallende signalen hebben, de persoon heeft een balans gevonden. Het niet melden zorg ervoor dat u de taboe in stand houd, maar tegelijkertijd is het moeilijk tegen iedereen te melden of het gesprek er over aan te gaan. De persoon houd het wel in stand maar voor de persoon zijn vaak de gevolgen om erover te praten groter dan dat het iets voor de persoon oplevert.

Een persoon wil niet altijd worden gezien als de persoon met autisme, maar als gewoon persoon, door het niet te melden kan een persoon op een gewone manier het contact aan gaan en kan er een andere start zijn in het contact dan wanneer het gelijk over een diagnose gaat. Het kan altijd later nog worden verteld, wanneer er meer een opbouw is in het contact en u meer vertrouwen heeft. Door het niet aan te geven kunt u voor andere overkomen als een gewoon persoon, gewone huurder, niks aan de hand. Een persoon zijn zonder problemen.

Behandelen

Het vragen naar het werk wat u doet kan op verschillende manieren worden opgepakt. Wanneer het te maken heeft met autisme kan u ervan maken dat u werkt met personen met autisme of hier vaak over schrijft. Het hoeft dan niet te gaan over uw eigen autisme, maar de hulp die u bied aan andere. Hierbij hoeft u niet te spreken over uw autisme maar over het hulp aanbod voor andere.

Gevolgen

Wanneer een persoon terug reageert met onbegrip is er gelijk een slechte start van het contact. Hierdoor kan het moeilijker worden een goed contact op te bouwen of word u buren die elkaar nauwelijks zien of spreken. Het is belangrijk om het goed te verwerken wanneer u een negatieve ervaring heeft gehad met het uiten van autisme. Wanneer er weinig begrip is komt dit vaak ook niet meer.

Door het niet te melden blokkeert u uzelf in mogelijkheden, u kropt het meer op, maakt zich er meer zorgen over. Het steeds iets anders moeten bedenken of een uitweg zoeken kost veel meer energie dan het direct zeggen. Het bedenken van andere dingen moet u steeds de andere dingen onthouden wat u tegen wie zegt, dit kan ook eens verkeerd gaan. Hierdoor kan u meer gaan piekeren of zich meer zorgen gaan maken over de situatie.

Plan

Wat is voor u de reden dat u er niks over wilt zeggen of het niet kan aangeven? Wat maakt het zo lastig of zwaar? Wat zou het veroorzaken als u het wel zou zeggen? Zo het u opluchten? Het is belangrijk een goed beeld te krijgen wat u wilt zeggen en hiervan een punt te maken voor uzelf.

Er is belangrijk om het te vertellen tegen wie u wilt, omdat het goed voelt, het belangrijk kan zijn voor de persoon, maar het moet niet, het mag gezegd worden. Maak voor uzelf een afweging tegen wie u het wel zegt en tegen wie niet, het is belangrijk een duidelijk beeld te hebben waarom wel of niet.

Het is belangrijk als u het meld dat u er een uitleg bij geeft wat dit voor u inhoud, en niet het algemene beeld. Het beeld bent u niet, het zijn algemene dingen waar een persoon met autisme last van kan hebben, zo licht u de persoon tegelijkertijd goed in en is het onderwerp makkelijk bespreekbaar.