Hulpverleners kunnen dan wel claimen dat zij begrijpen, weten en voelen hoe bang iemand met PTSS is, maar is dit ook wel zo?

Wat is het

Hulpverleners hebben kennis door theorie van de studie en van ervaringen uit gesprekken. De theorie is heel anders dan de signalen die een persoon dagelijks ervaart. Een persoon kan zich in een ander inleven maar als een persoon geen trauma heeft weet het niet hoe het is om te moeten leven met een trauma. Het trauma is vaak niet wat ingeleefd kan worden, het ergste stuk of wat een persoon heeft meegemaakt, de hoeveelheid. Het is vaak te veel om het te beseffen en er een duidelijk beeld van te krijgen.

Herkennen

Hulpverleners geven aan dat ze begrijpen dat de angst of stress begrijpen, maar dit is vaak niet te vergelijken met de stress die een persoon vaak vergelijkt met een zware werkweek. De persoon heeft het niet ervaren waardoor een beeld kan zijn hoe het zou kunnen voelen dat niet.

Hoe weet een hulpverlener hoe een herbeleving aan voelt als de hulpverlener deze nooit heeft gehad? Hoe weet de hulpverlener hoe het is voor de persoon op dit moment? Dit is deels alleen door gesprekken en ervaringen van hulpverleners. Een herbeleving uitleggen is vaak erg moeilijk, hierdoor is het maar hoe het word opgepakt en of de ernst word gezien en begrepen. Zeker in het begin is het lastig hier worden aan te geven.

Het hebben van stress na een zware week is anders dan PTSS stress een persoon ervaart elke dag zware stress, dit is ander dan na een week. Een persoon slaapt elke dag minimaal, een hulpverlener heeft de kans om gewoon te slapen. De angst die een persoon met PTSS ervaart zeer vaak is niet te vergelijken met een andere angst, deze zijn veel te mild voor wat de persoon ervaart.

Het vermijden en het begrijpen waarom een persoon dingen vermijd word vaak over gezegd kan je dat niet veranderen dan, kan je de deur niet gewoon open maken? Wanneer vermijden word gelinkt aan het trauma is het duidelijk dat de persoon angsten heeft om dit te doen en dat het vaak niet meer vanzelf gaat.

In de hulpverlening word weinig gewerkt met overzichten en schema’s of het bijhouden van een dagboek. Hierdoor is er niet een volledig beeld van de persoon, allee op het moment van een gesprek en wat besproken word. Hierdoor word veel vergeten en niet gezien. Er zijn vaak geen huiswerk opdrachten die een persoon thuis moet uitvoeren om er in de week mee bezig te zijn, om dit het 1 contact moment te bespreken en te verbeteren, hierdoor word er te weinig geleerd.

Elke persoon is uniek, elke diagnose bij een persoon is anders, alle medicatie werkt anders, hierdoor word er meer een beeld gemaakt van weten van een “algemeen basis” persoon en niet van de persoon zelf. Als een persoon deze medicatie neemt reageert het zo. Een persoon met die diagnose is zo. De persoon word vergeleken met de “basis” persoon en heeft dan een stoornis.

Behandelen

Door overdragen van een medisch dossier bij het starten van een nieuwe behandelaar, is belangrijk dat het juist word uitlegt en dat het duidelijk is voor de nieuwe behandelaar. Vaak blijkt het dat het toch minder is begrepen of totaal anders is opgevat, waardoor er word gestart met een verkeerd beeld.

Een persoon met PTSS heeft vaak meerdere diagnose, als PTSS goed begrepen zou worden en het duidelijk is voor de hulpverlener zouden niet veel persoon en ook autisme of een psychose hebben. PTSS is totaal anders. De behandeling van de diagnose is totaal anders. Vele hebben 4 of meer diagnose, waardoor er vele delen blijven liggen.

Herbelevingen die een persoon worden wanen of hallucinaties genoemd. Terwijl een persoon een zeer nare herinnering beleefd. Hierdoor word het als snel dat een persoon anti psychotica krijgt terwijl het gedachten aan het trauma zijn die dood normaal zijn voor het gene wat is gebeurt en nog niet is behandeld. Deze medicatie is een benzo en kan de ptts verslechteren.

Een hulpverlener heeft zelf niet anti depressiva en een op en afbouw met bijwerkingen en weet hierdoor niet hoe ziek iemand zich voelt in de op en af bouw uit ervaring en kennis. Of het in 1x stoppen van medicatie waardoor een persoon heel ziek word. Hierdoor is er geen kennis wat het doet met een persoon al het net gewent is weer een verhoging en weer met de bijwerkingen.

Gevolgen

Hoe een hulpverlener het oppakt is vaak anders dan dat de persoon het verteld. Het is een mening van de hulpverlener en hoe de hulpverlener dit heeft opgepakt en heeft gerapporteerd. Wanneer boosheid word opgeschreven wanneer een persoon een herbeleving heeft klopt de rapportage al niet. De volgende gaat hierop door waardoor het fout op fout word en geen beeld meer is.

Hulpverleners die dit aangeven, willen vaak laten zien dat ze begrip hebben voor de situatie, ze zeggen dat ze het begrijpen, waardoor het een goed gevoel geeft, wat vertrouwen kan geven aan het contact. Wanneer blijkt dat een persoon niet word begrepen loopt het contact stuk. Het weten kan alleen uit de theorie, het voelen hebben ze geen idee van, het begrijpen vaak niet volledig. Het beeld van een persoon klopt vaak niet en is alleen gericht op het trauma en minder op de signalen die verder bij PTSS horen.

Begrijpen is vaak lastig wanneer hulpverleners snel oordelen met complex of complexe vragen. Hierdoor komt er geen beeld voor het probleem het is complex en te moeilijk om over te denken, te lastig om er iets aan te doen. Elk persoon kan zich maar gedeeltelijk inleven in een persoon met trauma, het is erger dan het ergste wat een persoon kan bedenken en dat elke dag in een herbeleving met alles angsten van toen, met alle gedachten van toen en het voelt of het opnieuw word aangedaan.

In het behandelplan staan vaak doelen die ergens over 10 jaar mogelijk zijn of ooit kunnen gaan gebeuren. Deze doelen zijn veel te groot en zijn niet relevant, het gaat eerst om de kleine stappen op weg naar herstel en met het doel uit het plan als einddoel. Als het word begrepen word er meer gewerkt met kleine doelen voor een week, wat een persoon actief bezig laat zijn met herstel, door steeds het doel te behalen worden stapjes gezet.

Hulpverleners zijn vaak niet aanwezig wanneer een persoon een bui heeft, hierdoor staat een persoon er op dit moment alleen voor en moet dit zelf zien te veranderen en te verbeteren en met eigen oplossingen komen. Doordat de buien niet worden gezien, worden ze minder erkend en word er minder opgelet en zelden gerapporteerd.

Plan

Het begrijpen van een persoon met PTSS is een langdurig iets, waar veel tijd en energie in gaat zitten, het is niet dat u naar 1 gesprek ptss begrijpt, elke dag met PTSS is anders. Het begrijpen dat iemand totaal is beschadig, is in theorie mogelijk, de praktijk hoe het is voor de persoon weet en ervaart alleen de persoon. Het begrijpen hoe het voelt kan alleen wanneer hetzelfde is overkomen. Elk persoon met PTSS is uniek, elke persoon heeft eigen signalen en eigen triggers. Hierdoor is het niet goed de ene persoon te vergelijken met een andere, hierdoor komt er een verkeerd beeld.

Wanneer een persoon word begrepen is het belangrijk dit te bespreken. Wanneer het niet duidelijk is is het belangrijk door te vragen voor meer duidelijkheid. Geef niet aan dat het duidelijk is als dit niet zo is, dit is vaak een trigger en word ervaren als iets zeggen maar niet naar komen. Personen met PTSS kunnen hier buien of herbelevingen van krijgen.

Hulpverleners kijken te veel naar diagnose en te weinig naar de persoon en de dagelijkse signalen die er zijn. Veel signalen worden gekoppeld aan een diagnose, sommige pers signaal een diagnose. Wanneer er meer standaard naar de signalen word gekeken, is er een veel beter beeld van de persoon en past de hulp beter.

Het begrijpen, weten en er naar handelen is een deel van hulpverleners waar het vaak fout gaat, het zo beter zijn om duidelijk te zijn aan de hand van overzichten en schema’s die samen worden bijgehouden, word gelet op de siganlen, het verloop en verbeteren en het duidelijk in kaart brengen waar de persoon last van heeft. Een diagnose is veel te groot en veel diagnose overlappen voor 3/4 deel.

Het begrijpen van een persoon kan komen wanneer er veel gesprekken zijn geweest er duidelijk is gewerkt aan de problematiek en wanneer er een klink is met de behandelaar. Het begrijpen is iets wat moet groeien en moet worden verduidelijkt door de juiste vragen te stellen. Het begrijpen veranderd niet door een diagnose maar door duidelijkheid.