Ik hoor vaak dat in PTSS therapie gewerkt wordt op het veranderen van ‘gedrag en gedachten’ – met het idee, dat wanneer men dit doet, men van PTSS zou herstellen.

wat is het

Het veranderen van trauma gedachten is vaak alleen mogelijk met therapie. De gedachten komen keer op keer terug waardoor de persoon dit keer op keer moet herhalen. Hierdoor heeft het zeer weinig effect voor de lange termijn. Door dat de gedachten vaak terugkomen kunnen er dingen in het gedrag veranderen, wanneer er geen therapie word geboden. De veranderingen kunnen lang worden tegen gehouden of gedaan dat ze er niet zijn maar een persoon krijg of heeft er wel last van.

Het veranderen van gedachten is een oplossing voor de dag, het hier en nu, het heeft geen of zeer weinig effect voor de dag van morgen en geen effect voor over een week. Een persoon moet elke dag bezig zijn met het veranderen van de gedachten of deze negeren om het leefbaar te houden. Een persoon is op een dag bezig met het verkroppen van gedachten die aan de trauma’s vast hangen, hierdoor zijn er veel signalen, en persoon is de gehele dag bezig met rust zoeken, deze komt vaak pas laat op een dag.

Wanneer een persoon dit heeft gevonden kan het slapen om de volgende dag opnieuw van voor of aan te beginnen. Door het veranderen van de gedachte, is een persoon nog steeds beschadigd in het hart en ziel. De persoon op dat gebied ook nog vele problematiek, wat de gedachten, zorgen in stand houd. Een persoon heeft een grote kans op een sociale problematiek.

Herkennen

PTSS is geen gedrag probleem, het is een probleem van het trauma wat een persoon maakt. Het trauma moet eerst worden behandeld om het meer “eigen”gedrag van de persoon te zien. De persoon word te veel beïnvloed door de trauma gedachten en triggers op een dag, om zichzelf te zijn. Het is het gevolg van gedachten en van het gene wat is aangedaan. Het veranderen van trauma gedachten zo kunnen met het overstemmen van de gedachten door muziek en een koptelefoon, doordat het geluid harder is, hebben gedachten minder kans op te komen. Wanneer een persoon de muziek afzet, komen gedachten weer terug.

Veel van het gedrag kan een persoon niks aan doen, het komt onverwachts, door een trigger of een herbeleving. Een persoon word er vaak zelf door overvallen. Voor een persoon is het niet mogelijk het eerder te stoppen of het aan te pakken om het te voorkomen. Wanneer een persoon zich minder veilig voelt in een winkel, hierdoor hoger signalen heeft en een herbeleving hiervan krijgt is er vaak geen hulp, de persoon moet het op dit moment zelf oplossen. Terwijl de persoon op dat moment juist de hulp nodig heeft.

Het veranderen van de gedachten met een langdurig effect kan alleen als een persoon het trauma volledig kan laten behandelen met een goed resultaat. Hierdoor word het trauma verwerkt en kan de persoon het meer loslaten, waardoor meer tijd over heeft voor andere dingen. Het gedrag van een persoon heeft veel te maken met herbelevingen, slecht slapen, verminderde eetlust, waakzaamheid en alertheid. Hierdoor is een persoon niet zichzelf, het gedrag veranderd door de signalen die vaak alleen als negatief worden bestempeld door de uitingen van een persoon.

Een persoon is boos, terwijl het een herbeleving heeft of zware stress die niet worden gezien of niet zo worden begrepen. Hierdoor word een gesprek vaak verkeerd begrepen en word er meer naar het gedrag gekeken, de hardheid van de stem en het uiten op deze manier. Door trauma is het vaak al een heel probleem te uiten, een persoon kan het soms alleen op deze manier tot er meer rust is in het trauma en trauma gedachten door verwerken. Het gedrag van een persoon kan vaak pas veranderen nadat een persoon weer positieve ervaringen heeft en veel zelfvertrouwen heeft. Hiervoor moet een persoon veel doen om zover te herstellen, een persoon heeft veel motivatie en doorzettingsvermogen nodig.

Trauma gedachten zijn anders dan andere soort gedachten, de meeste gedachten soorten kunnen worden veranderd en verwerkt zelfstandig en kunnen worden beïnvloed door afleiding. Trauma gedachten zijn veelal op de dag aanwezig van opslaan tot slapen gaan. De gedachten zijn moeilijker aan te pakken en afleiding zoeken kan wat verlichting brengen, maar is vaak niet lang effectief.

Het is logisch om gedachten aan een trauma te verwerken en aan te pakken. Wanneer een persoon de diagnose PTSS heeft kan het zijn dat een hulpverlener toch een andere diagnose ziet waardoor PTSS en de traumaverwerking minder belangrijk zijn of ineen niet meer bestaan. Voor iemand met PTSS is het niet even het veranderen van gedachten en de PTSS bestaat niet meer maar het kosten jaren om ervan te herstellen, voor vele is het ook niet mogelijk te herstellen en veelal word de persoon niet meer de oude.

Gevolgen

PTSS is veel meer dan alleen gedrag en gedachten. Een persoon heeft op vele gebieden een probleem waardoor het al snel complex is. Een PTSS heeft veel signalen waardoor een persoon meer en meer beperkt raakt in het leven. Het veranderen van het gedrag heeft niks te maken met de angst of stress die een persoon ervaart of de hoeveelheid die een persoon heeft waardoor er lichamelijke klachten ontstaan.

Wantrouwen komt voor bij PTSS, dit zou kunnen worden gezien als een gedragsprobleem, terwijl de oorzaak het trauma is, het aangedane, de beschadiging. Het wantrouwen van een persoon is logisch als er iets met het lichaam is gebeurt. Van het wantrouwen komt een persoon vaak niet af hoe een ander ook doet tegen de persoon, het zit te ver in de ziel van de persoon.

Wanneer een persoon trauma gedachten overstemd, kan het soms lang duren voor de gedachten wat afnemen waardoor een persoon net iets meer rust heeft. Het is belangrijk om de persoon dan niet te storen, want anders moet de persoon opnieuw beginnen met rust zoeken en is muziek niet meer effectief.

Plan

Het is belangrijk om het trauma aan te pakken en te starten met trauma therapie om meer rust te krijgen op een dag en meer signalen te ervaren van PTSS. Het is belangrijk om over een trauma te praten en het uit te leggen aan een ander en om hier open over te zijn. Het kan zorgen voor negatieve reactie, deze personen hebben dan geen begrip voor uw situatie, maar alleen door open te zijn kunt u stappen zetten.

Een PTSS is meer dan alleen gedrag en gedachten, wanneer er alleen aan beide word gewerkt is er een onvolledig beeld van wat de PTSS inhoud voor de persoon en wat dit doet voor het dagelijks leven van een persoon. Wanneer een persoon een dagboek zou bijhouden met overzichten ontstaat er een totaal ander beeld.

Trauma therapie zou meer gericht moeten zijn op de signalen en het dagelijks leven met een trauma, hier is nog te weinig aandacht voor in de therapie, die alleen over het trauma zelf gaat. Zoals het leren omgaan met herbelevingen of buien, hoe het overzicht krijgen in signalen of trauma of hoe kunt u minder gaan vermijden en hoe pakt u dit aan.