Herkennen

Ik kan het is motiverend, positief en kan een persoon dingen laten doen die de persoon niet had verwacht. Het geeft aan dat er veel is geleerd en dat er een kreet komt Ik kan het! Het geeft nieuwe energie om een nieuw dol aan te gaan pakken en klaar te zijn voor de strijd.

Yehhh, ik kan het geeft veel positieve energie en geeft motivatie door te gaan en nieuwe doelen te maken. De positieve energie die een persoon ervan krijgt kan gebruikt worden om meer van deze momenten te hebben, waardoor een persoon meer inzet kan tonen. Ik kan het geeft een boots aan het zelfvertrouwen en het zelfbeeld. De persoon was nerveus waardoor het zenuwachtig was, maar het toch heeft gedaan. Ik kan het geeft een fijn gevoel, het lucht op, het is gelukt, niet verwacht maar toch gelukt.

Ik kan het geef aan dat een persoon genoeg heeft geleerd, heeft door gezet om het te behalen. De persoon heeft voor langere tijd doelen gesteld en heeft eindelijk het diploma gehaald. Yehh ik heb eindelijk mijn diploma nu kan ik … of … gaan doen. Ik kan het om te willen leren het te kunnen en beter om te gaan met dingen, het kan motiverend werken om bijvoorbeeld signalen aan te gaan pakken. Ik kan het geeft de hoop het ook te gaan kunnen. Door het plannen en doelen te stellen kan het lukken. Ik kan het regelmatig tegen u zelf te zeggen, is er een grotere kans dat het gaat lukken. er is meer focus op het doel wat u wilt gaan behalen. Wanneer u regelmatig herhaald ik kan het niet, stelt u het uit en lukt het niet of u begint niet.

Ik kan het is een compliment voor uzelf, iets waar u trots op kunt en mag zijn. Het is belangrijk om u zelf regelmatig een compliment te geven en te kijken wat u allemaal goed doet. Ik geef mij zelf elke dag een compliment omdat ik het waard ben. Ik kan het is starten en actie. Ik kan het leren om om te gaan met signalen en ik ga dit doen. Ik wil beter worden in de manier hoe ik het aanpak en de signalen beter begrijpen. Ik weet nu wanneer ik actie moet ondernemen waardoor ik er eerder bij ben. Ik kan het, misschien lukt het nu nog even niet, maar ik weet zeker dat ik het kan, ik probeer het gewoon en probeer het elke dag opnieuw. Er komt een moment dat ik het 100% kan. Ik zet gewoon door net zolang tot ik het kan. Elke dag heeft een nieuwe kans en die ga ik aan.

Gevolgen

Ik kan het niet is de negatieve vorm, hierdoor kan een persoon minder zelfvertrouwen hebben en een verlaagd zelfbeeld. Een persoon voelt zich vaak minder gelukkig en vermijd meer dingen. De personen hebben meer kans op faalangst. Ik kan het niet geeft aan dat de persoon nog niet genoeg kennis heeft, het geen mogelijkheden ziet om het aan te pakken. Ik kan niet dus doe het niet zorgt ervoor dat een persoon het niet gaat leren. Waardoor meer problematiek kan ontstaan. Ik kan het niet stemt een persoon meer negatief, wanneer een persoon zo lang blijft denken, gaat het geen nieuwe dingen meer aan, waardoor een persoon steeds minder gaat doen en steeds meer negatief word in denken en praten.

Plan

Ik kan het, ik weet het, ik doe het, u heeft al zoveel bereikt, dat heeft u ook gered, is nog even doorgaan en doorzetten en de eindstreep komt steeds dichterbij. Zet de stappen die nog nodig zijn, het komt goed. Zet hem op want zo gaat ie goed.

Ik kan het om beter om te gaan met signalen en buien door het overzicht te hebben hierover en de fase wind storm tornado en orkaan te kennen en te weten hoe ik moet handelen in de fase door afleiding zoeken of een ademhalingsoefening. Ik heb geleerd om signalen in fase in te delen waardoor ik meer overzicht heb in de verschillende fase waardoor het makkelijker werd deze te erkennen waardoor ik eerder actie kon ondernemen.

Ik kan het om hulpvragen te stellen en hierop de juiste hulp te krijgen. Ik heb inzicht in de problematiek, waardoor een gerichte korte duidelijke vraag kan stellen. Ik heb vragen vaak opgeschreven en gekeken of het duidelijk genoeg omschreven was, de vragen gesteld aan andere en gekeken naar hun reactie om te kijken of de vraag duidelijk was om het later aan te passen en te verbeteren.

Ik kan het om gedachten meer los te laten door er over te praten te schrijven en te lezen hoe ik deze het beste kan aanpakken. De gedachten schrijf ik op in een dagboek om een duidelijk beeld te krijgen welke gedachten veel bezig houden en wat ik er aan kan doen.

Ik kan het om de signalen te verminderen door te letten op vorige momenten. Ik heb geleerd om te kijken naar een eerder bui en hier van te leren, door te kijken naar eerdere stukken die de bui hebben veroorzaakt en wat de reden hiervan was. Hierdoor kon ik steeds eerder ingrijpen waardoor buien minder vaak voorkomen.

Ik kan het om positief te denken. Ik heb daarvoor een positief dagboek wat ik dagelijks bijhoud. Ik schrijf er leuke zinnen in of teksten die ik heb gelezen. Ik maakt er leuke tekeningen bij en het stemt altijd positief. Positief denken is vaak makkelijker dan negatief. Het positief denken over mij zelf heb ik geleerd door te kijken naar momenten die goed gaan, door leuke dingen te benoemen als het minder gaat, door te kijken naar mogelijkheden voor de toekomst.

Ik kan het om een goede dagstructuur op te zetten, omdat ik het belangrijk vind, dingen op tijd te doen aan de hand van een vaste planning. Het geeft mij meer duidelijk en overzicht wat er die dag moet gebeuren. De dagstructuur bied een hou vast dat ik dingen toch ga doen en ik de planning van de dag geheel wil afvinken.

Ik kan het om te plannen op alle gebieden om sterk en gezond te blijven. Ik maak plannen voor de financiën, voor de mentale gezondheid, voor de toekomst. Hoe meer duidelijkheid ik heb, hoe meer rust het mij geeft. Het plannen maakt het overzichtelijk en weet ik waar ik aan toe ben.