Ik kan niet helen van een trauma als de bron van mijn lijden wordt genegeerd

Wat is het

Het echte zware lijden word minder gezien, omdat er minder op de signalen naast het trauma word gelet zoals het vermijden, alertheid of nachtmerries. Daarnaast worden signalen van PTSS vaak verward met andere signalen, zoals herbelevingen worden wanen. Het is belangrijk om herbelevingen te bespreken om minder angst het ervaren. Het is belangrijk het vermijden te bespreken om geen afstand te krijgen tot de samenleving.

Herkennen

Vaak worden bovenstaande zinnen wel gezegd tegen een persoon maar er word niet bijgezegd hoe het in de praktijk te brengen. Het loslaten van gedachten, klinkt makkelijk er simpel, maar hoe een persoon dat doet, krijgt een persoon vaak geen antwoord op. Hierdoor kan een persoon niks met de handvaten of tips die zijn gegeven, het is niet duidelijk genoeg.

Vaak krijgt een persoon veel pillen of in een hoge dosis om de signalen van het trauma te verminderen, het hoofd voelt aan of het verdoofd is, e persoon heeft wel minder last van de signalen maar door de dosis kan het vaak nog niet goed functioneren. Medicatie is een hulpmiddel bij therapie en kan het tijdelijk verlichten, het lost geen trauma’s op. Veel medicatie zoals benzo hebben een negatief effect op de PTSS. De medicatie geeft geen gehoor aan de ellende die een persoon dagelijks doorstaat het word er niet door besproken en vaak krijgt een persoon en andere bijwerkingen voor terug.

Vaak krijgt een persoon een lange tijd medicatie voor het start met therapie, soms word therapie alleen vooruit geschoven en moet een persoon eerst stabiel zijn. Vaak lukt dit niet met de medicatie waardoor het alleen maar word uitgesteld, de signalen kunnen hierdoor oplopen waardoor een persoon te veel stress ervaart om nog aan de therapie te beginnen.

De bron van het trauma is voor iedereen anders. Het heeft vele mogelijkheden. Doordat het anders is, is standaard therapie minder effectief en moet het meer aansluiten op de bron om het beter bespreekbaar te maken. Het is een groot verschil of een persoon is misbruik of als het een overval heeft meegemaakt. Een persoon met PTSS heeft het elke dag heel zwaar, de persoon slaapt al minder waardoor het meer prikkelbaar is op de dag, waardoor het meer triggers ervaart op een dag en eerder buien of herbelevingen krijgt. Voor een persoon is het een dagelijkse strijd een dag te overleven.

Oorzaken

Het lijden onder het trauma zorgt voor verandering van het zijn van de persoon, het gedrag, gevoel en emoties veranderen, waardoor een persoon zelden nog zichzelf is. Het lijden onder het trauma en het gene wat is aangedaan voel als een dagelijkse straf, die een persoon dagelijks herbeleeft. Doordat de overige signalen naar het trauma minder worden gezien en minder worden aangepakt, kan het op deze gebieden groeien. Waardoor het vermijden kan zorgen voor een sociaal isolement. De alertheid kan zorgen voor waakzaamheid of hyper alert waardoor een persoon steeds getriggerd word en overprikkeld raakt.

In trauma therapie is het belangrijk het gevoel en emoties te uiten en hiermee te leren omgaan. De gevoelens die een persoon ervaart worden vaak niet gekoppeld aan het trauma. Door het om te draaien je moet lief zijn voor jezelf, word het leed en het gevoel genegeerd. Hierdoor voelt een persoon zich niet gehoord met de pijn die een persoon ervaart in het innerlijke hart. In traumatherapie word vaak aangegeven dat een persoon lief moet zijn voor zichzelf, zichzelf de ruimte moet geven. Deze zinnen hebben vaak geen echte betekenis. De persoon kan niks met deze zinnen in de praktijk, wanneer het in therapie heeft het weinig te maken met het trauma zelf. Een persoon voelt zich beschadigd en in sommige gevallen vies.

Behandeling

In traumatherapie word er geleerd aan de hand van schema’s en overzichten om patronen bij u zelf te leren herkennen en te kennen om deze te kunnen veranderen. Door het dagelijks bijhouden van de overzichten krijgt u een beter beeld van de problematiek op een dag of in een week. Voor het helen van een trauma is belangrijk om meer vertrouwen te krijgen in uzelf en in de samenleving. Door bezig te zijn op sociaal gebied kunnen contacten weer beter verlopen. In de praktijk is hier vaak weinig aandacht voor. Voor PTSS is helen niet altijd van toepassing en is het meer het verminderen van de klachten, dit heeft veel te maken met de ernst en hoeveelheid van de trauma’s.

In therapie word gewerkt met schema’s door dagelijks hiermee bezig te zijn kunt u meer inzicht krijgen in het trauma en alle signalen ie u ervaart. Het is belangrijk om deze te kennen en te kunnen indelen in de fase wind storm tornado en orkaan, zodat u weet in welke fase u zit en wat u moet gaan doen om uit de fase te komen. In de hulpverlening word er te weinig gewerkt met fase, die makkelijk thuis toepasbaar zijn en waardoor er over dezelfde ernst van het signaal word gesproken. Van een trauma kan een persoon helen wanneer het er open en eerlijk over kan spreken en het mag en kan uiten. Hoe meer een persoon open is en hoe meer begrip er is voor het open zijn, hoe meer er kan worden gezocht naar mogelijkheden om het aan te pakken.

Gevolgen

In de therapie word er meer bij stil gestaan hoe het moet, hoe een persoon zich moet gedragen. Hier word de nadruk opgelegd. Er word gewerkt aan het gedrag van een persoon te veranderen, terwijl het weinig met het gedrag te maken heeft maar met het gevoel en trauma gedachten. Het herstellen van een trauma is alleen mogelijk wanneer het gehele trauma en de beschadiging worden aangepakt, het gevoel van de persoon kan veranderen in meer positief en als het weer beter voelt voor de persoon.

Door de opmerkingen van de hulpverleners kan een persoon meer onzeker worden, zich niet gehoord en begrepen voelen. Een persoon leeft het leven hoe een behandelaar het ziet en zoals een behandelaar het zou willen, het minder te maken met het leven van de persoon en wat de persoon wilt en wat lukt.

Over het deel wat beschadigd is word zelden gesproken, er word verwacht dat een persoon het gesprek aangaat en erover praat, terwijl het voor een persoon een zeer nare ervaring was en heel gevoelig ligt. Voor een persoon is het moeilijk om het onderwerp bespreekbaar te maken omdat het de persoon heeft geraakt tot in de ziel.

De persoon lijd niet alleen onder het trauma, naast het trauma heeft een persoon veel signalen en veel buien. Een persoon heeft stemmingswisselingen op een dag die zorgen dat een persoon minder goed kan functioneren. De persoon kan door de hoge signalen lichamelijke klachten krijgen waardoor het word beperkt in het dagelijks leven. Vaak is hiervoor weinig aandacht vanuit hulpverleners.

Het bijhouden van schema’s kan helpend zijn en overzicht geven, maar het kan ook het gevoel geven van controle, van schoolwerk. Als ik het zo opschrijf en het zo aangeef zal de behandelaar het goed vinden. Hierdoor komt er een verdraaid beeld van de problematiek en de ernst. Het opschrijven van de problematiek, is een eerste stap meer inzicht te krijgen in wat er speelt. De behandelaar heeft er niks aan als het beter word voor gedaan en u hoge cijfers heeft. De gezondheid van uzelf schiet er ook niks mee op.

Een persoon kan zich hierdoor meer een dubbele persoon voelen, de persoon voor het trauma en nu na alle therapie, sessie en dingen die moesten worden veranderd. Doordat een persoon een andere persoonlijkheid moest aannemen door gedragstherapie kan een persoon niet meer terug naar de oude ik wat een persoon graag zou willen.

Omdat een persoon meer vermoeid is, kan het veel lastiger zijn om de therapie te volgen en om de schema’s en huiswerk opdrachten te maken. Zeker wanneer het trauma is besproken en dit een persoon dagen bezig houd, hierdoor slaapt een persoon vaak minder. In de week is vaak alleen de sessie. Het gevoel wat het oproept als er word gesproken over het trauma, is vaak minder bespreekbaar, ook als een persoon thuis is, kan het juist vele gedachten krijgen van het praten over het trauma. Het gevoel van de angst zorgt ervoor dat een persoon het steeds moeilijker kan gaan vinden er iets over te zeggen.

Wanneer een persoon een schuldgevoel heeft, word er vaak gezegd je doet het goed je moet je zelf niet de schuld geven. Een persoon kan hier niks mee, het geeft zichzelf al de schuld. Vaak is het gevoel niet echt bespreekbaar over een oplossing. De angsten die een persoon ervaart op een dag zijn genoteerd in een schema, het zijn maar cijfers of tekens. Het geeft niet aan hoeveel angst het was en hoe dit voelde voor de persoon, een persoon moet tekst en uitleg geven bij het gevoel om het te begrijpen.

Plan

In een therapie is het vaak vallen en weer opstaan, het komt vaak voor, hierdoor moet een persoon steeds weer de moet vinden om er weer uit te komen en door te gaan. Het steeds terug vallen kost veel energie, een persoon is het vaak op het moment minder bewust en kan daardoor veel later pas actie ondernemen. Een persoon leert handvaten die hij/zij kan toepassen, het kan een boek vol zijn, maar wanneer een persoon deze niet geheel kan toepassen, hebben deze al minder effect. De handvaten zijn vaak mondeling doorgegeven waardoor het kan zijn dat een persoon het niet heeft gehoord of anders heeft opgevat.

Het helen van de trauma gedachten is mogelijk met trauma therapie de gedachten worden verminderd waardoor signalen minder vaak opkomen. Het volgen van therapie is maar een klein onderdeel van het behandelen van het trauma. Het is belangrijk ook de andere signalen aan te pakken en te kijken naar de mogelijkheden die daarvoor zijn. Het is belangrijk te werken aan het zelfvertrouwen door een cursus of actief te gaan sporten, door te oefenen van gesprekken en voor uzelf opkomen. Hoe meer zelfvertrouwen u heeft, hoe meer gemotiveerd u bent, hoe meer kans op helen. Het is belangrijk te werken aan het vertrouwen in de samenleving en kansen aan te gaan.

Om te kunnen helen is het belangrijk om dagelijks voldoende rust te nemen en bij te komen, het is belangrijk om controle te hebben over de ademhaling ook wanneer buien oplopen. Dit kunt u dagelijks oefenen door een ademhalingsoefening voor het slapen gaan waardoor u beter kunt slapen. Het is belangrijk de gedachten meer in balans te krijgen, schrijf de gedachten dagelijks van u af die bezig houden, schilder gedachten of gevoel van u af op een groot doek. Uit u in actief te gaan sporten wanneer gedachten hoger oplopen. Zet muziek op om gedachten te verminderen door actief te luisteren of door mee te zingen.

Zoek alle mogelijkheden die u rust geven, het is belangrijk er een hoop te hebben, de ene keer helpt het de andere keer zijn er meerdere mogelijkheden nodig. Schrijf alle mogelijkheden op en zet er achter in welke fase het heeft geholpen zo krijgt u een duidelijk beeld wat u tornado of orkaan nog kunt doen. Zet er achter als het niet heeft gewerkt, laat het even liggen en probeer het dan nog eens, als het geen effect heeft zet het op de lijst geen effect. Zo krijgt u een duidelijk beeld wat u al heeft geprobeerd.

Het is belangrijk om een goede dagstructuur aan te ouden, ook al bent u moei, op te staan en de dag te starten en in de avond eerder te gaan slapen. Probeer zo min mogelijk over dag te gaan liggen, hierdoor bent u meer vermoeid en slaapt u beter. Probeer de signalen in balans te houden met afleiding zoeken.