Ik ken iemand met PTSS die genezen is, waarom kan jij dat niet?

Ik ken iemand met PTSS die genezen is, waarom kan jij dat niet?

Wat is het?

Het is niet dat een persoon het niet kan, of wilt, het is dat het nu de persoon niet lukt. Dit kan verschillende redenen hebben, veel last van buien of gedachten stromen, het nog niet verwerkt hebben van het trauma, nieuwe dingen die gebeuren en bezig houden. Herstellen van een PTSS is iets wat veel tijd kost, het is niet dat u binnen een jaar van uw PTSS af bent. Dat iemand herstel kan en er zijn mogelijkheden, maar er is een zeer grote kans dat een persoon ermee moet leren omgaan.

Herkennen

Niet elke PTSS is hetzelfde, niet elke PTSS betekend hetzelfde voor een persoon, een PTSS kan op verschillende manieren worden opgelopen. De ene persoon kan er meer van herstellen als de andere persoon. Het heeft met veel dingen te maken, wat de kans vaak nog meer verkleind. Het is er afhankelijk hoeveel trauma’s een persoon heeft opgelopen, Hoe groot de kans is op een herstel. Het heeft te maken met de gezondheid van de persoon, de duur van de trauma’s en hoe goed een persoon in staat is het te verwerken. Aan de hand van een trauma door een auto ongeluk of door een oorlog maakt veel uit voor het herstel.

Een persoon kan een trauma hebben en herstellen. Een persoon kan een PTSS hebben en een kans hebben op herstel. CPTSS en MCPTSS is beide leren omgaan met een PTSS. Het is aan de hand van de soort PTSS wat de kansen zijn voor een persoon. Daarnaast ligt het aan de hulpverlener wat e inzet is voor de aanpak van het trauma, wat niet altijd juist verloopt.

Ik ken iemand met PTSS die genezen is, waarom kan jij dat niet? Het vergelijken van personen kan niet met diagnose of mentale problematiek, het verleden is niet hetzelfde, niet elke diagnose heeft de persoon om dezelfde reden of met dezelfde signalen. De ene PTSS is de andere PTSS niet, personen kunnen heel rustig zijn, maar ook agressief. Het is belangrijk om te weten wat de PTSS betekend voor de persoon, om een beter beeld te krijgen.

Ik ken iemand met PTSS die genezen is, waarom kan jij dat niet? Het komt over of de persoon zwak is minder dan de iemand. De iemand kan het wel en de persoon niet. De persoon zal zich wel niet inzetten of kunnen, het is een watje. Ik ken iemand met PTSS die genezen is. De persoon die genezen is is niet de persoon die voor u staat. Deze persoon heeft nog verse trauma’s en hier last van. De persoon die hersteld is heeft hier veel werkt en inzet voor gehad. Het kan allerlei reden hebben dat een persoon nog niet is begonnen. Het is moeilijk te accepteren dat er meer hulp nodig is, en dan ook echt de stap te zetten om het te gaan aanpakken.

Behandelen

Ik ken iemand met PTSS die genezen is, waarom kan jij dat niet? De persoon heeft geen idee wat PTSS verder inhoud, de persoon kan misschien wel herstellen maar het duurt langer dan bij iemand anders. Het is niet dat de persoon het niet of niet wilt, soms zijn personen zo beschadigd dat een persoon niet kan herstellen. Ik ken iemand met PTSS die genezen is, waarom kan jij dat niet? het is geen begrip voor de situatie van de persoon, dat er nu geen herstel is, en hier de nadruk op ligt kan een persoon meer demotiveren, want het lukt toch niet. Door de zin kan een persoon geen stappen zetten.

Veel van de signalen en buien moet een persoon met handvatten van hulpverleners zelfstandig oplossen. Vaak hebben hulpverleners de buien niet gezien, waardoor er geen beeld is van een bui. Een persoon kan hierdoor veel moeilijker herstellen. Er zijn minder kansen als een persoon zelfstandig moet zijn met een CPTSS of MCPTSS waardoor veel signalen niet worden gezien.

Ik ken iemand met PTSS die genezen is. Het zegt niks over de trauma’s waar een persoon nu last van heeft. het geeft geen duidelijk veel waar de persoon verder last van heeft. Omdat iemand genezen is moet de persoon ook kunnen genezen. Wanneer iedereen kan genezen zou er lang niet zoveel personen zijn met PTSS CPTSS of MCPTSS.

Gevolgen

Ik ken iemand met PTSS die genezen is, waarom kan jij dat niet? Het is gewoon niet gelijk, de ene persoon heeft 1 trauma van 1x en een ander persoon heeft 1 trauma van 5 jaar. De persoon van 5 jaar heeft veel meer schade dan van 1x. De persoon met 1 trauma kan iets naars hebben ervaren, wanneer een persoon meerdere soorten trauma’s heeft is het vaak te complex om te behandelen.

Het hoeft niet altijd aan de persoon te liggen dat er geen stappen zijn, of dat een persoon niet hersteld. Bij meerder soorten trauma’s kan een persoon te veel stress ervaren waardoor trauma therapie niet mogelijk is. wanneer een persoon complex is word er vaak niet behandeld en moet de persoon er mee leren omgaan.

Dat een persoon niet hersteld van de PTSS kan komen omdat PTSS te weinig serieus word genomen en veel word verward met een andere diagnose. Zolang PTSS niet als een belangrijk direct aan te pakken diagnose staat word het vaak aan de kant gezet. De diagnose kan worden verward met autisme of een psychose, wanneer autisme word vastgesteld is de kans kleiner op therapie bij trauma.

Ik ken iemand met PTSS die genezen is, waarom kan jij dat niet? De persoon word niet serieus genomen in de problematiek. Dat de iemand is hersteld fijn voor de persoon. Maar het geeft niet aan dat de persoon het niet kan. Het kan de persoon kunnen als er meer positief word gesproken. Van de zin kan een persoon zeer negatieve gedachten krijgen.

Plan

Ik ken iemand met PTSS die genezen is, waarom kan jij dat niet? Het is een vraag die veel kan oproepen, het kan veel los maken bij de persoon, het is negatief en laat geen begrip zien. Voor een persoon is het een dagelijkse strijd. Het is belangrijk begrip te hebben voor de situatie en te vragen op een andere manier naar het trauma of dingen die zijn gebeurt. het tonen van begrip kan een opening zijn voor het gesprek.

Ik ken iemand met PTSS die genezen is, waarom kan jij dat niet? Heeft hij/zij dan even veel trauma’s als ik en hetzelfde meegemaakt als ik? Wat is het nut mij te vergelijken met een ander? Ik ben ik en ik leef met PTSS. Ik heb niks te maken met een ander, dat het die persoon lukt is goed voor de persoon, maar ik heb er verder niks mee te maken, mijn ptss kan heel anders zijn, ervaart hij/zijn ook herbelevingen, alertheid, waakzaamheid, vermijden, nachtmerries, angsten stress? En hoeveel dan want voor het vergelijken zouden feiten nodig zijn. Er is verder niks bekend over de geschiedenis van de persoon, hierdoor is het niet duidelijk wat de persoon heeft ervaren en de iemand. het is belangrijk een beeld te hebben van de problematiek, het verloop, de inzet, de geschiedenis. Wanneer er een compleet beeld is zo de vraag niet gesteld worden.

Ik ken iemand met PTSS die genezen is, waarom kan jij dat niet? Ik ben nog niet zover in het traject, ik ben pas net begonnen en sta op de wachtlijst, dit duurt nog 1/2 jaar voor ik kan beginnen met de intake. Hierdoor zijn er nog geen stappen gezet en moet ik wachten op therapie.

Ik ken iemand met PTSS die genezen is, waarom kan jij dat niet? Geeft een afwijzend effect. De iemand is beter dan de persoon. het vergelijken heeft geen nut. het samen aanpakken, bekijken, leren begrijpen en werken aan het herstel en verbeteren wel. het samen dingen doen is een positieve bijdrage in het proces.

Ik ken iemand met PTSS die genezen is. De ervaring die de persoon heeft opgedaan in het herstel kan de persoon doorgeven aan dee persoon die nog moet herstellen. Het delen kan helpen om de problematiek meer te begrijpen. Breng elkaar in contact voor een leuk gesprek of voor vragen.