Ik moet weer grip krijgen op dingen maar ook mijn behandelaar weet niet hoe

wat is het?

Het hebben van grip op signalen en gedachten is belangrijk om minder buien te krijgen of de signalen blijvend te verminderen of in een balans te krijgen. Wanneer een behandelaar het niet weet, word het lastig voor de persoon, die dan niks kan leren van de behandelaar. De persoon kan in een stilstand terecht komen of de persoon word complex bevonden.

Herkennen

Het is goed om te weten dat er dingen zijn die niet goed lopen of hoog oplopen, het is belangrijk te begrijpen hoe deze dingen opkomen en hoe dit aanvoel om het te kunnen aanpakken. Het krijgen van grip op dingen is ruim omschreven en kunnen veel mensen weinig mee als ze hulp willen bieden. Het meer grip krijgen op signalen kan door te leren van de signalen, door een duidelijk beeld te krijgen wat signalen zijn en wat ze met u doen. het duidelijk maken en overzichtelijk maken kan een eerste stap zijn om er bewust mee bezig te zijn. Hoe meer u leert van de signalen, hoe beter u ze gaat begrijpen, hoe eerder u het kan stoppen.

Een hulpverlener kan het niet weten omdat het de signalen anders omschrijft als de persoon. De hulpverlener kan het zien als complexe problematiek, waardoor alles al snel veel is, te moeilijk is. Hierdoor word er vaak geen hulp opgestart. Het komt vreemd over dat een behandelaar, de hulpverlener niet weet hoe het de signalen en gedachten kan verbeteren of de diagnose moet behandelen. Het kan een gevoel geven van onbetrouwbaar, je persoon weet het niet, welke hulp kan de persoon dan geven? Een behandelaar die het niet weet kan geen gepaste hulp bieden. Er zijn protocollen die een behandelaar moet volgen bij het geven van therapie. In deze protocollen staat beschreven hoe de behandelaar het kan behandelen of ermee om kan gaan. Het zijn richtlijnen om een duidelijk beeld te krijgen.

Behandelen

meer grip krijgen kan door het maken van plannen en overzichten en deze dagelijks bij te houden, door dagelijks te werken aan het verbeteren van de signalen en gedachten en te weten wanneer het tijd is voor een actie om erger te voorkomen. Wat zijn mogelijkheden die kunnen om meer grip te krijgen? Het kan via een cursus te volgen, via te gaan sporten, via doelen maken of plannen voor de toekomst te maken, het leren van uzelf. Er zijn vele mogelijkheden buiten de behandelaar om meer grip te krijgen op dingen.

De behandelaar kan het overleggen met collega’s waardoor er een oplossing mogelijk kan zijn. Het kan niet te complex zijn dat er geen mogelijkheden zijn dingen te verbeteren. Het ziet er ingewikkeld uit maar vaak zijn kleine simpele dingen het meest effectief. Een behandelaar kan het opzoeken op het internet wat handige dingen zijn die de behandelaar kan gebruiken als een hulpmiddel zoals bepaalde overzichten, structuur in de problematiek, het zoeken naar mogelijkheden van hulp.

Gevolgen

Nu zijn er veel hoge signalen die kunnen zorgen voor een bui of een crisis. Hierdoor zijn er minder mogelijkheden in het dagelijks leven om verder te komen of uit te voeren. De grip op signalen en gedachten om deze in balans te houden is weg. Hierdoor kan een persoon meer negatieve gedachten krijgen. Het verliezen van de grip op de signalen zorgt ervoor dat het steeds hoog oploopt. Door de grip kwijt te zijn kunnen buiten binnen een paar seconde opkomen. Vaak komt dit omdat een persoon iet is geleerd signalen te kennen en te begrijpen en oplossingen te kunnen toe passen in het dagelijks leven.

Door minder grip te hebben kan een persoon gaan vermijden en hierdoor in een isolement komen zonder contacten. De problematiek loopt alleen maar verder, hierdoor door kan een persoon depressief raken en het gehele overzicht kwijt raken. Een persoon kan een terugval krijgen en hierdoor opnieuw moeten beginnen meer grip te krijgen op de signalen. het kan een persoon meer gaan tegen staan voor de zoveelste keer te starten met het meer grip krijgen waardoor een persoon het kan opgeven.

Als mijn behandelaar het niet weet wie dan wel? De behandelaar is degene die de kennis en kunde in huis moet hebben om mij het te leren. Het kan voor een persoon overkomen dat de problematiek te groot is om aan te pakken, het kan als pappen en nathouden worden gezien, het niet vooruit komen, het kan gaan tegenwerken in het contact. Het kan een persoon een onzeker gevoel geven als de behandelaar het niet weet. De persoon krijgt het gevoel er alleen voor te staan en dat het de problematiek zelf moet aanpakken. De behandelaar weet het niet, dus kan niks doen.

Als een persoon complex is word het vaak met veel smoezen/reden gezegd dat de hulpverlener het niet weet, er niks mee kan, het word vaak niet gelijk gezegd dat een persoon complex is. Het hebben van de redenen zorgt ervoor dat een persoon geen hulp krijgt, de hulpverlener vind het te ingewikkeld of begrijpt de problematiek niet.

Plan

Ik moet weer grip krijgen op dingen

Wat zijn de signalen waar u last van heeft? Wat zijn signalen die worden veroorzaakt door een trigger? Wat kan een trigger met u gezondheid doen? Wat zijn gedachten die opkomen? Hoe voelt het om de signalen te hebben? Het is belangrijk om een duidelijk beeld te krijgen van de signalen en de ernst ervan.

Start een onderzoek naar u zelf en schrijf zoveel mogelijk op wat u ervaart wat anders is geworden, wat veranderd moet worden en hoe u het beeld van de problematiek ziet en wat de oplossing zou moeten zijn. Maak dit met de behandelaar bespreekbaar aan de hand van aantekeningen of overzichten.

Het meer grip krijgen op de signalen en gedachten kan door het maken van een signaleringsplan, met de fase wind storm tornado en orkaan , door meer duidelijkheid te krijgen in de fase en te weten welke afleiding zoeken kan helpen, kunt er meer een balans in krijgen. Meer grip krijgen op buien kunt u doen door een bui te evalueren en te kijken naar vorige momenten en hiervan te leren. Hoe is de bui op gekomen en wat heeft u gedaan om het te verbeteren, heeft dit geholpen? wat zou u de volgende keer anders doen?

Breng structuur aan in oplossingen die u heeft gevonden, geef aan of het heeft geholpen en in welke fase, wanneer het niet heeft geholpen en hoe vaak u het heeft geprobeerd. Het geeft een duidelijker beeld van de mogelijkheden in de verschillende fase en dingen die voor u helpen.

maar ook mijn behandelaar weet niet hoe

Het start met het maken van overzichten om meer duidelijkheid te krijgen van de problematiek, om te weten wat de prioriteiten zijn die als eerste moeten worden aangepakt. Het is belangrijk te kijken naar hoelang de problematiek er is en wat de persoon al heeft gedaan om een nieuw behandelplan te maken om de signalen te gaan aanpakken.

Het aanbrengen van een duidelijk beeld van de slaap, voeding, signalen en gedachten en wat dit betekend voor de persoon in het dagelijks leven. Wat zijn de signalen waar een persoon last van heeft en wat zijn de gevolgen hiervan en hoe kunnen deze voorkomen worden? Meer rust in het dagelijks leven door het starten van mindfulness, sport en een ademhalingsoefening. Voor het verwerken kan afleiding zoeken helpen en voor het loslaten een wandeling of een goed gesprek. Het is belangrijk een goede dagstructuur te hebben met een dagactiviteit.