“Ik vind dat je de trauma’s maar gewoon moet vergeten en de dingen praktisch moet gaan benaderen”.

“Ik vind dat je de trauma’s maar gewoon moet vergeten en de dingen praktisch moet gaan benaderen”.

Wat is het

Gewone herinneringen kan een persoon verwerken en loslaten en hierdoor vergeten. Herinneringen met nare gebeurtenissen zorgen voor nachtmerries en herbelevingen, een persoon wil het graag vergeten en niet de gehele dag mee bezig zijn, maar door veel triggers word steeds het beschadigde deel van de persoon alert en heeft een persoon veel last van trauma gedachten en angsten.

Het grote verschil in vergeten is dat een nare gebeurtenis altijd met veel angsten en paniek is, de persoon beschadigd is, het in 1 klap het leven veranderd van een persoon. Nare dingen of dingen die niet leuk zijn of verkeerd zijn gegaan kosten lang om te verwerken en los te laten, deze nare dingen kunnen bijvoorbeeld bij een ruzie weer boven komen. Een persoon kan dit even met rust laten maar als er een trigger is komt het boven, iemand met een trauma heeft dit elke dag.

Als het zo simpel is als het vergeten van een trauma, waarom zijn er dan traumaklinieken in het land, bestaan er meerdere manieren van trauma behandeling? Zijn de wachtlijsten zo lang? Als het alleen vergeten is van het trauma, zijn deze dingen niet nodig, een persoon vergeet wel vaker iets, het heeft weinig te maken met een juiste gerichte aanpak van hulp.

Soortgelijk aan de uitspraak: kan je niet over je trauma heen stappen dan, het trauma is al zo lang geleden daar kan je geen last meer van hebben, je mag je niet verschuilen achter je trauma of ben je daar nog steeds niet over heen. Wat een behandelaar vind en wat echt nodig is om te herstellen van een trauma, kan soms mijlen ver uit elkaar liggen.

Herkennen

Een trauma is meer dan alleen herinneringen aan een nare gebeurtenis, het is voor een persoon niet mogelijk om deze te vergeten, het heeft zeer veel invloed op de persoon het zijn en het dagelijks leven. Een zeer nare gebeurtenis, heeft zeer veel invloed op een persoon, het maakt hoe de persoon nu is, hoe het nu gaat en welke dingen een persoon aanpakt of stappen zet.

Het klinkt simpel om een trauma te vergeten, er is dan een te klein beeld wat een trauma met een persoon doet. Het herstelproces is een zeer langdurig proces, bij de ene persoon is het herstel sneller als bij de ander, sommige herstellen niet meer, het heeft veel te maken met andere dingen die zijn gebeurt in het leven, uw gezondheid, kracht en doorzettingsvermogen om de dingen aan te pakken, het aantal trauma’s dat u heeft, de tijd van het oplopen van een trauma. Sommige personen hebben jaren therapie, maar herstellen minimaal, sommige hebben enkele sessie en kunnen de draad weer oppakken.

Omdat een persoon steeds word herinnerd aan de nare gebeurtenis, kan de persoon het niet vergeten. De triggers zorgen voor hoge signalen, malen en piekeren. De herbelevingen voor beelden, angsten, gedachten. Nachtmerries voor beelden, onrust, denkt opstaan. Er zijn veel dingen op een dag die het trauma in stand houden. Herbelevingen en nachtmerries komen te pas en te onpas en kan een persoon niks aan doen. Het malen en piekeren over de gebeurtenis komt omdat het zo aangrijpend is, vaak onverwachts en onbegrijpelijk dat het is gebeurt.

Personen die de oorlog hebben meegemaakt zoals nu in Oekraïne, die nu op de vlucht zijn, alles hebben gezien en hebben beleeft en alles achter hebben moeten laten, kunnen dit niet vergeten. Het zou erg gek zijn als het tegen de persoon zou worden gezegd vergeet het trauma van de oorlog en ga verder met het leven, na alles wat de persoon heeft meegemaakt. De personen krijgen eerst een traumabehandeling voor dit mogelijk is. Voor een persoon met een ander trauma klinkt het net zo.

Een trauma is veel leven in het verleden, in gedachten of door een herbeleving. Dagelijks is een persoon in gedachten met dingen van het trauma of gedachten er rondom heen. Praktisch denken zou zijn dat een persoon meer in het hier en nu is, direct stappen zet en dingen aanpakt om te herstellen. Een persoon met een trauma heeft veel last van de signalen die hoog oplopen, slaapt slecht en kort en hierdoor is een persoon vaak vermoeid op een dag om dingen als werken mogelijk te maken.

Behandelen

Een trauma kan alleen verminderen en “vergeten”worden als het trauma behandeld is, geheel vergeten doet een persoon het nooit, het beeld van het trauma word meer een beeld om naar te kijken, het roept minder gevoelens of gedachten op, hierdoor kan het meer leefbaar worden voor een persoon.

In het dagelijks leven, onbewust, vergeet iedereen wel eens iets. Bij herinneringen is het nooit dat een persoon ze is vergeten, een persoon houd er altijd een link mee, de persoon kan na vele jaren nog steeds de dingen benoemen of details vertellen. Vaak houden negatieve herinneringen langer aan dan positief.

Binnen de hulpverlening word er gewerkt aan het beeld van het trauma, het naarste stuk dat in het hoofd vast zit en zorgt voor alle signalen. Er is vaak zeer weinig tot geen oog voor het beschadigde stuk en de gevolgen hiervan voor het dagelijks leven, zoals meer onzeker, moeilijker leggen van contacten, het leven met angsten.

Praktisch denken is voor een persoon lastig als de persoon nooit heeft geleerd met het beschadigde stuk overweg te kunnen, de persoon heeft een nieuwe ik naar het oplopen van het trauma, de nieuwe ik word de nieuwe standaard. Voor de persoon is het leven met alles wat trauma heet, een totaal ander leven als ervoor.

De persoon word zelfde ook na behandeling als voor het trauma. De persoon word vaak niet geleerd hoe het met de angsten of hoge signalen moet omgaan, het is voor de persoon een zoektocht wat wel of niet helpt. Een persoon kan het doel hebben minder angsten te ervaren van dingen, maar vaak is hier eerst trauma behandeling voor nodig, de angsten komen door gedachten, gedachten geven angsten, hierdoor is het lastig een verbetering aan te brengen zonder dat het trauma is behandeld.

Gevolgen

Hoe kan een persoon het vergeten? Bijvoorbeeld een persoon heeft een auto ongeluk gehad met alleen blikschade, het is niet de persoon zijn/haar schuld, iemand komt achterop, terwijl de persoon stil staan voor oranje. Elke keer als de persoon langs het kruispunt komt word een persoon herinnerd aan het moment, de persoon kan door de situatie een tijd niet willen of durven te gaan rijden. Het kost een persoon veel om het los te laten ook al is de afloop goed.

Vergeten is geen gehoor geven aan de ernst van een trauma, het oplopen van het trauma, de persoon voelt zich door het woord niet begrepen en ongehoord. Voor de persoon kan het heel naar overkomen als het word uitgesproken, of de persoon het uitvergroot hoe veel last de persoon ervan heeft, of zich juist aanstelt en overdrijft.

Het verzetten van de zinnen of uzelf storten in werk heeft vaak een negatief effect, het zijn wel dingen die moeten om niet aan het trauma te denken, om het te kunnen vergeten. Door actief te zijn, u te concentreren op leuke positieve dingen kan normaal een gedachten verminderen, bij een trauma komt het vroeg of laat heftig terug als het niet word behandeld.

Praktische uitvoerbaarheid van bepaalde ideeën, een persoon is vaak in gedachten en heeft hierdoor weinig ideeën om dingen te veranderen, of wel ideeën maar de uitvoering, het opstarten, het beginnen eraan, lukt een persoon niet, de doen knop staat uit. Door depressie kan een persoon veel minder interesse hebben in dingen doen, opstarten of verbeteren. Een persoon kan dingen meer uit gaan stellen. De persoon heeft meer moeite met de concentratie en het geheugen, hierdoor kan het moeilijker zijn dingen aan te pakken.

De opmerking van een psycholoog heeft veel invloed op de persoon, de persoon kan er een nare ervaring aan overhouden, wat invloed heeft op de hulpverleners die er na komen, waar minder vertrouwen is, er meer moet worden opgebouwd, waar een persoon niet direct begint met vertellen, maar meer afwachtend is. De persoon kan zich meer tegen de hulp gaan keren of zie je nu wel er kom niks, ik word niet gehoord en begrepen.

Een persoon kan hierdoor minder hulp gaan vragen, langer wachten met een hulpvraag. Hierdoor kan er een onduidelijk beeld ontstaan van de problematiek van een persoon. De persoon houd de hulp alleen voor het moment van een gesprek en zoek het zelf verder alleen uit met ondersteuning van internet en zoeken van tips en adviezen.

Wanneer een persoon in de rouw is gaat iedereen hier anders mee om. Het kan zijn dat een persoon er even last van heeft, maar dat het naar een 1/2 jaar meer met rust laat. Het kan zijn voor een persoon dat het traumatisch is, zeker als de persoon dichtbij staat. Sommige mensen zijn er snel over heen of hebben een weg gevonden ermee te leven, voor andere is het elke dag het gevoel van die dag.

Plan

De psycholoog heeft geen duidelijk beeld hoe het gaat met u en het trauma, het is belangrijk dat de psycholoog meer begrip heeft voor de situatie en het beschadigde stuk ziet. Maak voor de psycholoog een duidelijk overzicht van de dingen waar u last van heeft, leg aan de hand van het overzicht nogmaals uit hoe het voor u is, zodat er meer begrip kan komen vanuit de hulpverlener naar u.

Maak de situatie bespreekbaar met de psycholoog en leg uit wat het met u doet de uitspraak, het geeft duidelijk aan dat u ermee zit, een psycholoog kan leren van de uitspraken die het doet en meer begrip krijgen voor andere met trauma’s. Wanneer het niet word besproken blijft u met een naar gevoel zitten.

Wil de psycholoog verder geen behandeling starten kunt u aan de huisarts vragen om een nieuwe verwijsbrief voor een andere psycholoog. Kijk verder als alleen deze psycholoog die op deze manier denkt over uw problematiek, het contact zal er niet beter van worden. Vraag naar de mogelijkheden van doorverwijzen voor traumahulp.

Vraag een second opinion aan om opnieuw vast te stellen dat u een trauma heeft en om het te laten behandelen. Ga met het verslag kijken naar plaatsen waar psychologen veel verstand hebben van trauma, niet elke psycholoog heeft deze kennis en is vaak algemeen een beetje van dit en dat opgeleid. Vraag een gesprek aan bij een traumacentrum voor goede hulp bij trauma.

Het maken van doelen kan helpen om dingen aan te pakken en gemotiveerd te blijven om vooruitgang, wanneer doelen niet behaald worden kan het ook averechts werken en een persoon meer gedemotiveerd raken. Start met kleine doelen voor een week, wanneer dit goed gaat maak het doel wat groter of voeg een klein doel bij, bouw het langzaam op, om in kleine stappen vooruit te gaan.