wat is het?

Aan de hand van de PTSS de ernst ervan en hoeveel last een persoon ervan heeft bepaalt of een opname van een week voor PTSS met intensieve trauma behandeling werkzaam kan zijn. Ambulant behandeling van PTSS kost langdurig intensieve therapie voor een trauma en herinneringen goed verwerkt zijn en de persoon weer de juiste balans heeft gevonden. Op de wachtlijst staan heeft alleen maar nadelen voor een PTSS en het dagelijks leven.

Het trauma, de gedachten de signalen hebben grote invloed op het gezin, werk, en contacten. Door een trauma te laten wachten kunnen er zeer nare gevolgen zijn voor een persoon. Een PTSS en een trauma moet per direct worden aangepakt om er zo min mogelijk last van te hebben. De gevolgen op de lange termijn die meestal naar en paar manden gaan opspelen kunnen ervoor zorgen dat een persoon achteruit gaat. Trauma zijn vaak de onderliggende oorzaak van andere problematiek.

Herkennen

Voor de ene persoon kan het helpen voor een ander heeft het weinig effect. De opname heeft meer indruk op de persoon dan de opname effect heeft. De wachtlijsten lopen zo ie zo op, maar sinds enige tijd word EMDR ook voor andere zaken voor geschreven als bij migraine, burn-out angst klachten of depressie. Hierdoor zijn er meer personen die op de wachtlijst staan voor EMDR, niet al deze klachten zijn trauma gerelateerd. Een opname kan helpen bij het verwerken van een PTSS en het laten behandelen wanneer er actief aan het trauma en herstel word gewerkt. Een opname heeft als nadeel dat een persoon uit de vertrouwde omgeving gaat en hierdoor heeft het grote invloed op de persoon.

Een PTSS behandeling is vaak niet iets wat in een week verandering brengt en heeft tijd nodig. Door de gedachten aan een trauma komen vaak herbelevingen terug, deze kunnen alleen binnen een week behandeld zijn en afnemen wanneer het om een klein trauma gaat. Voor een PTSS is het belangrijk regelmatig over het trauma te hebben ook na de week, wanneer de persoon nog/weer op de wachtlijst staat.

Een opname heeft meer kans van slagen wanneer een persoon is opgenomen in een trauma kliniek dan wanneer de persoon bij de mentale gezondheidszorg is. De mentale gezondheidszorg (GGZ kliniek) hebben vaak geen eigen afdeling voor trauma therapie. In een trauma kliniek werken meer specialisten die veel weten van trauma’s en alert zijn op signalen, GGZ is hiervoor te algemeen.

Behandelen

Een week behandeling voor PTSS is kort. Het is aan de hand van de ernst van het trauma of het daadwerkelijk effect heeft. Hoe meer een persoon weet van signalen, de PTSS, het trauma en het omgaan met hoe meer kans het heeft om te slagen, de persoon kan het duidelijk overbrengen waardoor het eerder word begrepen. 1 week opname is te kort voor een duidelijk beeld van de PTSS en wat dit voor u betekend. Vaak is er eerst kennismaking en uitleg van de ptss/ behandeling bespreken/ aanpak opstarten voor de behandeling begint dit zijn vaak al 2 dagen. In een opname van 7 dagen is het voeren van 2 emdr sessie erg veel en zwaar. Het praten over een trauma kan niet 7 dagen omdat dit te veel en te zwaar is voor gedachten en signalen. Met 2 sessie kan een trauma verminderen wanneer het een klein trauma of 1 trauma is.

Voor een CPTSS of MCPTSS is 1 week niet voldoende, de kans op een terugval of herinneringen aan een ander trauma is zeer groot. Een behandeling voor CPTSS is vaak voor meer dan 1 jaar en voor MCPTSS langer aan de hand hoeveel last de persoon ervan heeft. Een PTSS veranderd een persoon een persoon kan na een behandeling restverschijnselen overhouden zoals meer stress of meer gedachten. de verschijnselen treden pas op naar de week waardoor er in de opname niet over is gesproken. Een PTSS is leren omgaan met de signalen en buien, in een week zijn die vaak niet geheel duidelijk of zichtbaar. Er word intensieve therapie geboden bij sommige instellingen betekend dit 1 uur EMDR per week. Het aanbod tijdens een opname is zeer bepalend voor het herstel en per instelling anders geregeld.

Gevolgen

Personen met trauma’s komen achter aan de wachtlijst, waardoor trauma’s kunnen verergeren en signalen die met het trauma te maken hebben kunnen vergroten. Door op de wachtlijst te staan gebeurt er niks met het verwerken van het trauma en de bij behorende signalen. De persoon krijgt hier naar enige tijd steeds meer last van wat van invloed is op het dagelijks leven Wanneer een persoon is opgenomen, lijkt het even herteld te zijn maar de kans is groot dat de opname te kort was, en de persoon een terugval krijgt.

Door de wachtlijst veranderd de persoon, voelt zich niet gehoord, ik word niet geholpen, het veranderd niet. Een PTSS moet zo kort mogelijk duren voor zo min mogelijk ptss gevolgen te hebben of MCPTSS gevolgen te krijgen. Door de wachtlijst zijn lange termijn gevolgen vaak al aanwezig bij het eerste gesprek.Door te wachten met een behandeling kan een persoon moeilijker concentreren op het werk waardoor het zijn/haar baan kan verliezen. Door het niet leren omgaan met de signalen kan een persoon moeite hebben met contacten en meer vermijden en in een isolement komen. De vele stress en signalen hebben een grote invloed op het gezin, waardoor er meer ruzie kunnen ontstaan en relatie op het spel komen te staan.

Plan

Wat houd de intensieve therapie in? Hoeveel uur per dag ben u bezig in de week met de behandeling van het trauma of werken aan een herstel? Zou het genoeg voor uw zijn om alleen deze week opgenomen te zijn, heeft u er baat bij, geeft het een effect? Weegt dit op tegen de tijd dat het duurt voor uw eerste gesprek? Word er 1 trauma behandeld of is het een gehele therapie die meerdere trauma’s behandeld? Wat word er met de andere trauma’s en signalen gedaan tijdens de opname en erna? Komt er na zorg? wat gebeurt in de tijd na de opname? Word er doorgepakt of komt u weer terug op de wachtlijst?

Vraag na bijvoorbeeld een andere GGZ instelling of bij centrum 45 wat het behandel advies zou zijn en of het echt een effect heeft om 1 week op genomen te zijn voor het trauma. Vraag aan de behandelaar wat de kansen zijn van het verbeteren van het trauma en het omgaan met het trauma binnen 1 week opname. Wat zou volgens de behandelaar het verschil zijn met nu en dan? Wat zou een alternatief zijn? Vraag de huisarts om advies wat u kunt doen of wat beter zou kunnen helpen. Is er een andere kliniek met een korte wachtlijst? Kijk naar meer mogelijkheden dan 1 instelling. Kijk naar de mogelijkheden van online traumatherapie om te beginnen.

Wat kunt u thuis al doen om de klachten/signalen te verminderen? Van welke signalen heeft u veel last en zijn aan te pakken met een zelfstudie via google of online therapie. Hoe meer klachten verminderen hoe langer u de wachtlijst kunt volhouden. houd hiervoor overzichten en schema’s bij voor een duidelijk beeld van de klachten en mogelijke oplossingen die u heeft geprobeerd.