“Je hebt de sleutel tot verandering”, zegt een therapeut regelmatig: “Maar hóe dan? Welke sleutel, waar, wat moet ik, wat wil je van me?”

Wat is het?

De sleutel naar een verandering is dat er mogelijkheden zijn om het probleem aan te pakken. Een deur waar u door moet waar het er achter beter is. De vragen Welke sleutel, waar, wat moet ik, wat wil je van me?” zijn vragen die als eerste opkomen wanneer een persoon dit hoort. Het heeft vrij weinig te maken met het herstel of verandering. Voor personen met mentale problematiek is de sleutel vaak lastig te zien, te begrijpen en of aan te pakken omdat het veel onduidelijkheid oproept. Verandering, hoe klein ook, is vaak lastig te zien bij zware problematiek.

Herkennen

Welke sleutel? Ben ik een deur of een kistje? Wat voor sleutel? Waarom is er een sleutel nodig? Als ik een sleutel heb gaat het dan veranderen, wat voor sleutel moet het zijn? De sleutel geeft geen duidelijk over een oplossing of mogelijkheden die er zijn. Het zegt niks over de problematiek die er op dat moment aan de hand is. Het geeft geen motivatie om te gaan zoeken naar mogelijkheden om meer te herstellen.

Wat heeft de sleutel te maken met hulp die ik ga krijgen? Als het met een sleutel op te lossen is, ik heb nog een fietssleutel, voordeursleutel en een van een kastje. Het woord sleutel heeft verder niks te maken met hulp of hulpverlening. De sleutel is voor personen die beelddenken geen juiste manier van uitleg. Ze zien vaak letterlijk een sleutel maar hoe dit past bij een verandering, is lastig en moeilijk te zien. De sleutel geeft dan een verkeerd beeld.

De sleutel als een oplossing voor het probleem. Een sleutel klinkt als een makkelijke oplossing voor een probleem. De sleutel in een slot is simpel en makkelijk. Neem de therapeut het wel serieus? De sleutel naar succes zou erg mooi zijn maar om succes te behalen moet er meer nodig zijn dat alleen een sleutel. In de mentale problematiek is het herstellen vaak erg lastig en duurt lang. Door het gebruik van een sleutel van succes, moeten er meer doelen worden bereikt om dit te behalen wat vaak niet het geval is.

De sleutel naar verandering, dat klinkt goed bij welke deur moet ik zijn? Waar moet ik heen voor de verandering? Hoe gaat dan de verandering komt het aanwaaien? Het is zeer onduidelijk dat er een sleutel is voor een verandering, de sleutel geeft verandering, dit is de persoon die zich 100% inzet om te herstellen.

Behandelen

Waar vindt ik de sleutel?

Het maakt niet concreet en duidelijk wat de therapeut nu wilt en wat de verwachtingen zijn, wat de therapeut wilt dat de persoon gaat doen of moet gaan aanpakken voor het kan of gaat veranderen. Vaak word het figuurlijk bedoelt, maar dit is bij veel personen met mentale problematiek, vaak lastig aangezien die veel letterlijk opnemen. Hierdoor kan er al snel miscommunicatie komen of een persoon erg boos worden. ” Alles wat je zegt bedoel je zoals je het zegt. Als je het anders had bedoelt, had je het anders moeten zeggen.”

Een oplossing of een sleutel is te vinden wanneer de persoon voldoende inzicht heeft in het erkennen van de signalen en er na kan handelen deze onder controle te houden. De sleutel naar verandering is een vaag begrip waar weinig mensen iets mee kunnen maar meer vragen oproept, waar vaak geen antwoorden op zijn of komen, waardoor er meer zorgen kunnen ontstaan.

Gevolgen

Dit komt overeen met loslaten, verwerken, een plekje geven. Een therapeut geeft vaak aan de zaken los te laten maar hoe laat u nu iets los. Vaak op de vraag hoe is geen duidelijk antwoord en roept meer vragen op. De hoe word vaak niet uitgesproken of duidelijk gemaakt aan de hand van een overzicht of opdrachten. Hierdoor blijft het onduidelijk en moet de persoon er zelf een weg in vinden. Hierdoor is het veelal een zelfstudie. De persoon moet 7 dagen op 1 uur na zelf de problematiek in balans zie te houden.

Door onduidelijkheid in de opdracht kan een persoon vrij weinig met het gesprek in de week na het gesprek tot het volgend gesprek. Dit is zonde van het gesprek en zonde van de week waar de persoon niet verder kan met handvatten, tips of adviezen en een week stil staat. Hoe langer dit onduidelijk blijft hoe meer de persoon achteruit gaat.

De sleutel naar verandering is een te vaag begrip waardoor een persoon meer kan gaan piekeren of maalgedachten kan krijgen. Het roept veel vragen op die herhalend door het hoofd kunnen gaan. Hierdoor kan het ten koste gaan van de nachtrust. Met minder slapen en veel gedachten heeft een persoon meer stress waardoor het overdag minder goed kan functioneren.

Plan

Wat moet ik? Hoe dan?!? Let goed op de signalen die erkent bij u zelf, zet deze dagelijks in een dagboek en maak er overzichten van. Hierdoor kunt u de verandering duidelijk en inzichtelijk maken. Aan de hand van de diagnose die u heeft gekregen kunt vragenlijsten maken voor u zelf die u dagelijks even doorneemt en opschrijft in het dagboek, zoals bij de 5g met gedachten, gevoel, gebeurtenis, gedrag en gevolg. Aan de hand de 5 stappen heeft een duidelijk beeld wat er in u hoofd omgaat en kunt u inzichtelijk maken voor de therapeut.

Welke punten zijn er de afgelopen maand veranderd? Hoe ziet de verandering er uit? Wat gaat er beter? Hoe heeft u dit voor elkaar gekregen? Wat heeft u hiervoor gedaan en gelaten? Maak een overzicht van dingen die zijn verbeterd en zoek ze verder uit hoe dit kwam en hoe u het heeft opgelost. Probeer hiervan zo veel mogelijk te leren door te kijken naar vorige momenten. Maak aantekeningen van de gesprekken en doe dit direct na het gesprek, tijdens het gesprek bent u te veel bezig met het gesprek waardoor het lastig is het duidelijk op te schrijven en het gesprek goed te voeren.

Wat wil je van me? Stelt de vraag wat wil je van me aan de therapeut. Dit geeft duidelijk aan dat de opdracht voor de week niet duidelijk genoeg is en dat u nog vragen heeft. Als de opdracht niet duidelijk is, kunt er niks mee. Vraag duidelijk wat nu de bedoeling is dat u gaat doen tijdens de therapie, vraag het op te schrijven voor de week, dat u kunt oefenen. Lees uw behandelplan en kijk welke therapie u krijgt of gaat krijgen. Lees op het internet hierover en lees de lotgenoten groepen om een beeld te krijgen wat u kunt gaan verwachten.

Wat wilt u dat er veranderd? Hoe zou u willen dat de therapeut op een andere manier zoiets aangeeft? Wat zou voor beter werken in de communicatie en duidelijkheid? Kan het helpen om het op te schrijven? kort samengevat. Te werken met opdrachten of schema’s? Een vast patroon. Het anders te verwoorden, simpeler te benoemen?

Wat moet de therapeut? Duidelijk zijn in de verwoording, uitleg, opdrachten, doel. Het opschrijven in een samenvatting wat er is besproken en wat er de aankomende week word verwacht. Dit word geschreven in het medisch dossier, waarna het ook gemaild kan worden. Het werken met vaste stappen en plannen bij de persoon thuis, zodat er altijd overzicht is, duidelijkheid en dat de persoon altijd weet wat het heeft geprobeerd voor een oplossing hoe het hiel en wat de vooruitgang is.