Je mag je niet verschuilen achter je trauma

Wat is het?

Een hulpverlener geeft dit vaak aan bij een persoon met trauma of PTSS. Een trauma is lastig om mee om te gaan en om uit te leggen zodat een andere persoon het begrijpt. Van een trauma kan een persoon vele signalen krijgen zoals meer stress, meer slaapproblematiek of gaan vermijden. De oorzaak van deze signalen ligt bij het trauma. Door te zeggen Je mag je niet verschuilen achter je trauma, word de ernst van het trauma niet gezien en word er niet geluisterd naar wat een persoon aangeeft. De persoon schuil niet achter een trauma en geeft het niet de schuld, het is een oorzaak van het probleem en een start van een oplossing.

Herkennen

Het geeft geen beeld van de ernst van het trauma en het leed dat de persoon heeft. De persoon probeert een trauma uit te leggen of geeft aan dat het signalen zijn van het trauma. De hulpverlener heeft geen begrip voor de situatie. Door achter het trauma te staan en aan te geven welke signalen de persoon last van heeft is hulpverlener begriploos wanneer hij/zij aangeeft Je mag je niet verschuilen achter je trauma. Hierdoor word het leed van het trauma niet gezien en begrepen en is er te weinig inzicht.

Een trauma is niet iets om achter te verschuilen of door het anders over te laten komen. Een trauma geeft aan dat er zeer nare gebeurtenissen zijn geweest die invloed hebben op de persoon waardoor de persoon beschadigd is geraakt. Een trauma zijn gedachten van iets heel naars en moeten worden verwerkt vaak met hulpverlening. De gedachten zorgen voor trauma gedachten de vaak opkomen en vastzittende gedachten worden. Een persoon kan een gehele dag last hebben van een trauma. De persoon heeft vaak een schuldgevoel aan het trauma, de gedachten aan het trauma en daar achter schuilen om het minder ernstig of juist veel ernstiger over te laten komen is vaak niet van toepassing.

Behandelen

Een persoon met een trauma weet dat het last heeft van een trauma en zet zijn trauma op de eerste plaats om het te willen laten behandelen, door de zin aan te geven is het respectloos naar de persoon die de nare situatie aan het vertellen is.

Gevolgen

Hierdoor is het voeren van een gesprek over trauma’s erg lastig doordat de persoon een vooroordeel heeft over het verschuilen achter een trauma, waardoor de persoon steeds meer signalen of woorden hierbij gaat betrekken en steeds minder het overzicht heeft van de echte problematiek. De persoon kan zich hierdoor minder makkelijk verwoorden en uiten en moet op zijn woorden en zinnen letten om het gesprek goed te laten verlopen, hierdoor word er verwacht om rekening te houden met hoe de hulpverlener het wilt horen.

Er is geen begrip voor de trauma’s de hoeveelheid en de ernst. De persoon voelt zich hierdoor niet gehoord en niet begrepen en krijgt hierdoor niet de hulp die nodig is. De zin komt negatief over voor een persoon met een trauma of met PTSS. De persoon heeft vaak een schuldgevoel en minder zelfvertrouwen, hierdoor word het vaak verergerd. De zin kan het contact verslechteren waardoor een persoon meer weerstand heeft tegen een hulpverlener of deze meer gaat vermijden. Personen vaten de zin vaak op als beledigend en kwetsend

Plan

  • Voor de hulpverlener is het niet duidelijk wat de oorzaak is van het trauma, geef hier meer informatie over en wees duidelijk aan de hand van overzichten en schema’s