Wat is het

Kalm blijven is vaak iets lastig als het tegen zit of signalen oplopen. Kalm blijven is vaak iets wat een persoon moet leren om het steeds beter te kunnen. Het is leren omgaan met de signalen en situaties om u er steeds beter tegen te wapenen. Door niet te kunnen handelen in de situatie kunt u onrustig worden, kunnen er woede buien komen of kunt u zeer nerveus worden.

Herkennen

Kalm blijven kan soms erg lastig zijn, in vele situatie is het vaak niet mogelijk met mentale problematiek. Het is een dagelijkse manier om meer balans aan te brengen om meer kalm te kunnen blijven in elke situatie. Kalm blijven kan lastig zijn in een gesprek wanneer er negatieve uitingen zijn of er veel op een persoon word ingepraat.

Kalm blijven om beter na te denken over de situatie, om de mogelijkheden te blijven bekijken. Door minder kalm ervaart u veel meer stress. Door te veel stress is het veel moeilijker om na te denken of mogelijkheden uit te voeren. Door kalm te blijven en de gedachten kalm te houden heeft u meer mogelijkheden van denken en oplossingen. Hoe minder kalm u bent hoe minder goed u zich kunt focussen of kunt concentreren.

Kalm blijven is een leerproces, het is niet iets wat u in 1x leert, het is een langdurig proces en steeds weer opnieuw leren door oplossingen steeds weer te verbeteren. Vanuit hoge signalen weer terug naar meer rust is vaak een lang proces, het heeft vele keren moeten voorkomen voor de persoon het goed onder de knie heeft om er beter mee om te gaan.

Kalm blijven blijven gaat vaak het beste wanneer u zelfvertrouwen. Het is belangrijk om elke omstandigheid om uzelf te kunnen vertrouwen. Het is belangrijk om onzekerheid aan te pakken, het zorgt voor problematiek. Door ik kan en ik kan het doen, kunt u kalm blijven, het is belangrijk op het moment positief te denken.

Behandeling

kalm blijven word lastiger bij lastige onderwerpen of moeilijke gesprekken. Het is belangrijk om u hierop voor te bereiden en te bedenken hoe het gesprek zo kunnen lopen. Door hierover na te denken kunt dingen zien aankomen en de signalen voelen opkomen waardoor u weet wat u moet doen.

In de mentale gezondheidszorg word het vaak als boos of agressief gezien, wat word genoteerd in het medisch dossier. Vaak heeft het veel te maken met niet verwerkte gedachten die te maken hebben met de mentale gezondheidszorg. In de mentale gezondheidszorg word er medicatie voorgeschreven voor meer rust, om weer rustig te worden, verder is er vaak geen therapie, zoals bij signalen van stress waar het vaak voorkomt. De personen met gedragsproblematiek wel. Het is belangrijk uw eigen grenzen te kennen en te weten hoe ver iemand kan gaan. Geef duidelijk van te voren aan dat de grens is bereikt. Als er niks veranderd gaat u weg.

Gevolgen

Hoe minder kalm blijven lukt, hoe meer schommelingen ervoor komen. De schommelingen zorgen voor hoge signalen, in pieken en dalen. Hierdoor kan het veel invloed hebben op de dag. De signalen kunnen oplopen tot het toppunt. het presteren onder hoge signalen is maar voor een paar mensen weg gelegd die dit kunnen, bijna iedereen heeft hier last van en uit dit pas na lange tijd.

Wanneer een persoon minder vaak rustig kan zijn, kan dit veel invloed hebben op het gevoel, gedrag, emotie. De persoon kan hierdoor veranderen. De persoon kan hierdoor minder goed opgaan met de signalen, hierdoor kan een persoon zich meer onzeker voelen. In gesprekken waar het hoog oploopt en de persoon blijft zitten omdat het niet durft weg te lopen kan het agressief worden of met woorden die niet gemeend zijn. Het is beter per direct het gesprek te stoppen voor u dingen zegt waar er later veel gevolgen zijn.

Kalm blijven kan lastig zijn wanneer een persoon vaak te horen heeft gekregen dat het iets niet kan of dat dingen niet geregeld kunnen worden. Dit kan ook als dingen niet worden uitgesproken en uitgepraat. Een persoon heeft het zo vaak gehoord dat het frustreert en de kans is groot dat de persoon het opkropt en 1x alles uit, nu is het genoeg.

Wanneer u minder kalm bent kunt u hierdoor minder goed slapen waardoor u overdag meer prikkelbaar bent. Wanneer u elke dagen minder kalm bent, kunt u meer gaan piekeren waardoor de nachtrust korter duurt of verlaat. De onrust blijft hangen waardoor een persoon niet in slaap kan komen.

Plan

Leer uw geest om kalm te blijven in iedere situatie. Het maakt uw leven zo veel eenvoudiger, wanneer u meer grip heeft op signalen of gedachten die opkomen. Door de gedachten meer met rust te kunnen laten en te verwerken kunt u ze loslaten waardoor signalen afnemen. Door op te letten op de signalen, deze te voelen en te erkennen kunt u veel eerder actie ondernemen. Leer manieren om meer rust te ervaren op drukke momenten door wind storm tornado en orkaan.

Hoe kunt u zich zelf kalm houden? Wat is er nodig om meer rust te ervaren? Wat heeft u nodig om minder hogere signalen te krijgen? Het is belangrijk om een duidelijk beeld te hebben van signalen die de onrust veroorzaken. Het is belangrijk om de gevolgen te voorkomen en op tijd te beginnen met afleiding zoeken.

Kalm worden en kalm zijn heeft alles te maken met de ademhaling en de snelheid hiervan. Hoe meer onrustiger u word hoe sneller u gaat ademhalen. Probeer een ademhalingsoefening te doen om de snelheid te laten zakken, met oefenen kunt u dit ook zonder hand op uw buik.

Om meer kalm te blijven kan het helpen om te werken aan het zelfvertrouwen. Wanneer u meer op uzelf kunt vertrouwen in hoge signalen, kunt u ze er beter onder houden waardoor ze niet zo hoog oplopen. Dit kan bijvoorbeeld door het doen van een cursus of door actief te gaan sporten of het maken en behalen van doelen.

Voelt u dat de stress toeneemt, begin dan met tellen vanaf 20, na een 40 gaat u vanzelf rustiger ademen waardoor u even weer meer rust heeft om het gesprek af te maken. Er zijn vele kleine trucjes die u kunt toepassen om net even meer rust te hebben, lees hiervoor de ervaringsverhalen of vraag het aan lotgenoten.

Hoe staat u ervoor? wat heeft u uit balans gehaald? Hoe duidelijk is het wat het heeft veroorzaakt? Wat lukt op het moment wel en wat niet meer? Het is belangrijk een duidelijk beeld te hebben wat er met u gebeurt als u minder kalm bent en hoe dit voelt. Wat hiervan de oorzaken kunnen zijn zodat u er alert op kunt reageren.

Ga direct uit de sitautie als u merkt dat het niet gaat, geef aan dat u even weg gaat, en loop direct weg. Het is belangrijk om op te letten hoe de signalen opkomen en hoe dit voelt. Het is belangrijk om eerst rustig te worden voor u verder gaat met het gesprek. Weet dat het een moment opname is, neem even afstand van het moment, om later weer terug te komen.

Evalueer het moment later als vorige momenten en kijk terug hoe het is verlopen en waar u anders kan kunnen ingrijpen of anders had kunnen doen. Door een nieuwe oplossing te bedenken kunt u het de volgende keer beter aan. Probeer het om te draaien en de positieve kant te bekijken, een leuke herinnering voor het moment op te halen, door te denken aan iets anders neemt de spanning af waardoor u het meer met rust kunt laten. Het is belangrijk om een positief dagboek bij te houden waar u dagelijks positieve dingen van de dag of van uzelf in opschrijft.