Kan ik door een PTSS alles kwijt raken?

Door een PTSS die behandeld word kan een persoon weer normaal gaan leven en de draad weer oppakken. Wanneer een PTSS word verward met andere diagnose word de andere diagnose behandeld en blijven de trauma’s. Hierdoor is er geen hulp bij het trauma en kunnen de trauma gedachten en signalen die horen bij een PTSS verder groeien. Een persoon staat alleen met de PTSS.

Beperkt raken

Doordat het trauma en signalen steeds groter worden word een persoon steeds meer beperkt in het dagelijks leven en zijn er steeds minder kansen in de samenleving. Zo kan een persoon steeds minder goed tegen drukte en ervaart van veel meer dingen stress of angst. Hierdoor is het al snel over al te druk en word een persoon steeds meer getriggerd op een dag.

Door de vele stress en vele signalen gaat het lichaam steeds verder achteruit, de persoon krijgt steeds vaker last van lichamelijke klachten, zoals hartpijnen of migraine. Hierdoor kan een persoon veel minder bewegen en minder activiteiten ondernemen op een dag. Door de hoger signalen waar een persoon geen medicatie voor krijgt, is het vaak niet mogelijk nog te werken. Er moet eerst een balans zijn en minder hoge signalen om dit weer te kunnen.

Doordat er andere diagnose zijn gesteld word het voor behandelaren lastig om te oordelen wat het nu wel is. Het is een warboel aan diagnose en meningen van behandelaren. Dit kan ervoor zorgen dat het door behandelaren of begeleiders als complex word gezien, als te veel of te moeilijk. Hierdoor word er geen hulp opgestart, dit zorgt voor meer achteruitgang in de gezondheid en voor een trauma van het niet behandelen.

Contacten

Een persoon gaat zich vaker met periode depressief voelen, hierdoor kunnen contacten veel minder zijn of verliezen. De persoon lukt het vaker niet dit te veranderen en het word vaak niet gezien door hulp. Met een depressie en trauma gedachten gaat een persoon sneller achteruit waardoor werken niet mogelijk is. Het opstarten van een dag kan al een probleem zijn.

Wanneer een persoon mentale problematiek heeft en een diagnose is de kans groot op vooroordelen en het verstoten van de persoon. De persoon kan hierdoor meer problematiek krijgen en een trauma van oplopen. De persoon veranderd niet door de diagnose maar volgens familie, vrienden, ouders is dit wel of zien het als iets engs en negatief. Het omgaan met een persoon met PTSS is erg zwaar en moeilijk, door de vele signalen die erbij komen kijken.

Wanneer een PTSS niet word behandeld is het vaak niet mogelijk te werken, hierdoor is een persoon vaker thuis. Het gedrag het gevoel en de emoties komen te pas en te onpas opzetten en het lukt steeds minder goed om contacten te onderhouden, hierdoor kan een persoon veel contacten verliezen en er helemaal alleen voorkomen te staan.

Werken

Een persoon word door de hoge signalen al snel meer vermoeid door het vechten tegen de signalen om toch iets te willen doen. Hierdoor is het extra zwaar voor de persoon en het is zeer moeilijk voor lange tijd vol te houden. Een persoon slaapt minder en kan minder goed herstellen waardoor het functioneren en de concentratie achteruit gaan.

Een persoon word steeds sneller en eerder getriggerd door geluiden of geuren, hierdoor worden steeds kleinere dingen een trigger, de persoon is zeer hooggevoelig en kan moeilijk tegen drukte, wat vaak binnen een bedrijf wel is, hierdoor zou thuiswerken nog een mogelijkheid kunnen zijn, aan de hand hoe het gaat met een persoon. Maar het is afhankelijk van de dag die vaak niet van te voren te zeggen is of het een goede of slechte dag is, plannen word steeds moeilijke, de dagen zijn vaak meer slecht dan goed in een week, het gaat alleen wanneer er betere dagen zijn, dus niet fulltime.

Huis

Zeker in het begin heeft een persoon zeer veel buien en hoge signalen die door een andere diagnose anders worden gezien of als overdreven worden beschouwd. Een persoon krijgt hierbij geen hulp om meer grip te krijgen op de buien waardoor een persoon dit zelf moet leren om beter hiermee overweg te kunnen. Door de herbelevingen en nachtmerries kan een persoon snel schreeuwend wakker worden wat als overlast voor andere kan worden gezien. Doordat er andere diagnose zijn gesteld word hiervan uit gegaan bij een woningbouw en met mentale problematiek is de persoon vaak schuldig, ook bij politie en kan hierdoor de woning kwijt raken.

Door de traumagedachten kan een persoon meer het gevoel hebben van een vol hoofd, een persoon kan meer gaan vergeten. Hierdoor kan een persoon vergeten rekening te betalen en schulden oplopen en hierdoor het huis kwijt raken.

Kinderen

Mentale problematiek word vaak als een reden gebruik in een rechtszaak. Door de niet behandelde ptss kan het gedrag en het gevoel van een persoon totaal veranderen, hierdoor kan het zijn dat een persoon een voogdij zaak krijgt. De andere diagnose die zijn gesteld en worden behandeld met medicatie worden als een feit gezien en mee genomen in het oordeel, wat kan betekenen dat de persoon de kinderen verliest en ze naar een pleeggezin gaan.

Een persoon is snel uitgeput van de signalen van de dag, de persoon is meer bezig met het zoeken van rust, hierdoor is het te zwaar en te lastig om de opvoeding te doen en bezig te zijn met de kinderen waardoor er een grote kans is op een zaak.

Zelfstandig

Een instantie is gericht op zelfstandigheid, hierdoor word een persoon vaak minder goed geholpen met de problematiek die speelt. Een persoon moet zelf leren omgaan met de PTSS en de trauma gedachten. Dit kan voor een persoon een moeilijke stap zijn om het zelfstandig te gaan aanpakken en naar andere hulp te gaan zoeken. Wanneer een persoon staat ingeschreven bij een instantie is het vaak moeilijk om in te schrijven bij een praktijk. Hierdoor kan het erop neer komen dat een persoon meer grip kan leren krijgen door het gebruik van google en alles uitproberen. Voor een persoon kan het extra zwaar zijn het alleen te moeten doen.