Kan ik herstellen van een trauma?

Van een PTSS kan een persoon herstellen wanneer dit een enkelvoudig trauma is. Wanneer de persoon er op tijd bij is zijn vaak enkele sessie voldoende. Wanneer een PTSS langer aanhoud zijn er meer sessies nodig om het resultaat te behalen, vaak word dit niet behaald. Een aanpak van een PTSS kan erg lang duren, het is dagelijks bezig zijn met de PTSS en de signalen om er meer grip op te krijgen. Bij PTSS komt meer kijken als het trauma alleen en de herbelevingen. Een persoon ervaart veel leed van de gebeurtenis en heeft hier dagelijks last van. De signalen zoals dagelijkse angst, paniek of stress zorgen dat een persoon meer gaat piekeren en maal gedachten heeft. Hierdoor kan de nachtrust verstoord raken waardoor een persoon moeilijker kan functioneren op een dag.

De aanpak en herstel is zeer afhankelijk van de soort PTSS die een persoon heeft, hoe goed een persoon ermee overweg kan en welke invloed het heeft op de gezondheid. Hoe groter de PTSS hoe meer signalen een persoon heeft en hoe meer invloed het heeft op de persoon. De signalen van een PTSS zijn voor alle 3 hetzelfde, alleen de ernst of combinatie verschild.

Een persoon in PTSS krijgt emdr en kan binnen een paar sessies van de PTSS verlost zijn of er zeer veel minder last van hebben. Na de sessie kunt u nog lichte restverschijnselen zoals extra stress of gevoelig houden. Een persoon in CPTSS is complex, hierdoor ligt de problematiek op meerdere gebeden waardoor het vaak minder effect heeft of niet word aangepakt. Een persoon moet zelf leren met de signalen overweg te kunnen. De persoon in MCPTSS word vaak niet behandeld omdat het te complex is. Een persoon moet zelf een manier vinden om de grip te houden op de problematiek.

  • ptss = goed herstel mogelijk = enkele sessies. Bij PTSS is het extra belangrijk te letten op een goede levensstijl, op gezond leven en het leren van signalen en gedachten. Wanneer u meer grip erop krijgt is er heel goed mee te leven.
  • cptss = moeilijk maar mogelijkheden = jaren sessies. Bij CPTSS veranderd het gedrag van een persoon. Een persoon is zeer veel beschadigd en dit is terug te zien in gedrag, emoties, gevoel en gedachten. Het is vaak een kwestie leren omgaan met de CPTSS wat veel invloed kan hebben op het dagelijks leven.
  • mcptss = herstel onmogelijk = sessie voor verlichting. Bij MCPTSS heeft een persoon levenslang en komt niet meer van de MCPTSS af. Therapie kunnen klachten alleen verlichten en vaak zeer minimaal. Een persoon moet leren leven met alle signalen die zeer hoog oplopen.

Van PTSS is het mogelijk helemaal te herstellen vaak bij enige sessie is al voldoende. Maar voor CPTSS en MCPTSS is hier vaak geen spraken van. Het herstel heeft te maken met de ernst van de trauma’s en de hoeveelheid. Hoe meer trauma’s een persoon heeft, hoe moeilijker herstel. Wanneer iemand een trauma heeft opgelopen door een auto ongeluk zal de persoon beter herstellen dan een persoon met een trauma door geweld of misbruik.

Een persoon kan na behandeling geen last meer hebben van trauma gedachten, maar een persoon kan wel meer gevoelig zijn geworden of last houden van triggers. Een persoon kan de trauma gedachten terug krijgen als er iets naars gebeurt wat eraan herinnerd. De gedachten komen dan langzaam weer terug. Het ergste stuk wat behandeld is komt vaak ook minder ernstig terug.

Een persoon kan niet meer aan de voorwaarden voldoen van PTSS uit de dsm maar kan wel last houden van restverschijnselen en hierdoor niet meer de oude zijn of worden. De persoon is beschadig wat vaak niet kan worden hersteld.Wanneer een persoon al een kwetsbare gezondheid heeft, is herstel vaak minder goed mogelijk. Het herstellen kost veel tijd en energie en een gezond persoon zou het zwaar vinden trauma therapie te volgen. Van een PTSS hersteld u niet binnen een 1/2 jaar, het heeft veel tijd nodig en positieve ervaringen. Het beschadigde stuk kan deels herstellen maar een persoon kan hier altijd wel last van houden.

Een persoon kan meer last blijven houden van stress of angst, het heeft veelal te maken wat er in de behandeling aan gedaan is. Vaak word deze laat opgestart waardoor het al chronische stress is voor de persoon kan starten met trauma therapie. Het is chronisch als het signaal 6 maanden aan blijft.

Passende hulp is gericht op herstel, op de persoon, in samenwerking met de persoon en eigen regie en op het verbeteren en leren omgaan met de PTSS. Passend zou zijn wanneer een persoon met PTSS begeleiding krijgt bij het geheel PTSS met de signalen en alles wat het los maakt bij de persoon. De begeleiding nu is vaak alleen gericht op het trauma en niet op stress, voeding, slaap.

Passend zou zijn wanneer begeleiders niet de vooroordelen uitspreken over PTSS, trauma, het leed, stress/angst/paniek. Passend is wanneer een begeleider begrijpt wat er in de persoon omgaat, hiermee overweg kan en kan zorgen voor meer rust of de signalen laat afnemen. PTSS word te vaak verward met andere diagnose zoals borderliner psychose, autisme

De herbelevingen worden vaak gezien als hallucinaties of wanen en hierdoor word er te kort gedaan aan het leed achter een herbeleving die een persoon de situatie opnieuw laat beleven van het trauma. Vermijden kan voor een groot deel voorkomen worden wanneer begeleiders beter de persoon kennen en weten waar ze op moeten letten.