Wat is het

Druk maken doet iedere persoon, er is veel in de wereld om u druk over te maken. Het is zelden een jaar dat het rustig is en er weinig gebeurt. Veel dingen vallen niet te voorkomen zoals ziekte of overlijden. Het is een moment in het jaar en niet te plannen, het druk maken is dan normaal, het geeft zorgen. De kleine dingen van druk maken kunt u aanpakken, waardoor er al veel verlichting is.

Herkennen

Het is belangrijk wat ervoor zorgt dat u zich druk maakt, het is belangrijk de punten die zorgen kunnen geven op tijd te kunnen erkennen en herkennen om ze op tijd te kunnen aanpakken. De kleine dingen van druk maken zijn vaak het nieuws, een brief, irritatie, slecht gesprek. Het is belangrijk om positief in het leven te staan, hoe meer u het van de positieve kant bekijkt hoe minder druk u zich maakt, hoe meer positieve dingen gebeuren in het jaar. Het positief bekijken van dingen geeft een ander beeld op de problematiek.

Het minder druk maken over dingen kan door te werken aan het zelfvertrouwen en uw zelfbeeld, uw weerbaar te maken tegen opmerkingen van de samenleving, door open te zijn over wat u denkt en wat u voelt, door dingen bespreekbaar te maken en niet te negeren. Wanneer er een periode is met veel negatief nieuws heeft dit grote invloed op een persoon, een persoon kan zich veel meer druk gaan maken over hoe het er aan toe gaat. Het is belangrijk om te weten hoe u met de situatie kunt omgaan.

Vanaf nu sta ik niet langer toe dat negatieve dingen het mooie in mijn leven overschaduwen. Ik kies ervoor om gelukkig te zijn. Negatieve dingen zorgen ervoor dat ik me meer druk maak over het leven en dit houd mij tegen in wat ik wil bereiken in de toekomst. Het maken van een doel kan helpen het om het druk maken te verbeteren. Ik wil leren om beter m te gaan met wat iemand tegen mij zegt, het komt altijd hard binnen, ik moet meer weerbaar zijn en een woord terug leren geven. Ik start met een cursus weerbaarheid.

Behandelen

Het druk maken kan voor een deel worden voorkomen, voor een deel is het afwachten wat het nieuwe jaar ons brengt en valt niks over te zeggen. De dingen waar u zich snel druk overmaakt, kunt u aanpakken door een cursus te volgen. Personen maken zich druk omdat dingen onduidelijk zijn, niet begrijpelijk zijn, niet lopen zoals het hoort. Het is een klein ding om er beter op te letten dat het duidelijk is overzichtelijk is en en begrijpelijk voor iedereen.

Wat zijn dingen waar u zich druk over maakt? Hoe veel zin heeft het u zich hier zo druk over te maken? Waarom houd het u zo bezig? Wat zijn dingen die u kunt doen om het te verminderen? Wat zijn dingen die u hiervoor nodig heeft? Beste “nieuw” jaar, ik zal goed voor je zijn. Ik ga er een prachtig jaar van maken. Ik ben er klaar voor. Kom maar op. Ik kan het en ga het laten zien dat ik mijn doelen ga behalen. De boodschap het het jaar kan zorgen voor een positieve gedachten die u kan helpen gemotiveerd te blijven. Als u het wil kunt u het bereiken, waar een wil is een weg, ga ervoor.

Gevolgen

Het druk maken over dingen kan zorgen voor veel piekeren en maal gedachten, deze kunnen vastzittende gedachten worden waardoor een persoon minder goed kan slapen en overdag meer prikkelbaar is. Een persoon kan hier mentale problematiek van krijgen. Druk maken kan zorgen voor hogere signalen en meer lichamelijke klachten een persoon kan steeds meer buien krijgen waardoor het mer last heeft van vast zittende spieren of van de organen. Hierdoor word een persoon beperkt in het dagelijks leven.

Druk maken los niks op, het zorg alleen meer voor stemmingswisselingen, en een grote kans op een depressie door meer negatief te gaan denken over de situatie, de zorgen die er zijn, het niet uitkomen in gedachten. Druk maken zorg voor meer problematiek op verschillende gebieden. Het druk maken kan ervoor zorgen dat een persoon zich meer druk maakt over het gaan naar een supermarkt en hier steeds meer angst van ervaart waardoor het niet meer naar buiten durft om boodschappen te gaan doen en hierdoor meer gaat vermijden en minder contacten heeft. Wanneer een persoon meer moeite heeft met plannen, gebeurt er veel op het laatste moment, hierdoor gaat een persoon zich meer druk maken en in tijd nood komen om het af te krijgen. Een persoon krijgt hier hoge signalen van en meer gedachten wat gaat tegenwerken.

Plan

Het is belangrijk te weten wat triggers zijn voor u? Wat kan zorgen dat u zich meer druk gaat maken? Wat zijn situaties of gebeurtenissen die dit kunnen doen? Om u minder druk te maken is het belangrijk een duidelijk beeld te hebben waarover u zich druk maakt, hoe het komt dat het u zo aangrijpt en vasthoud. Wanneer u een goed beeld heeft kunt u kijken naar de mogelijkheden om het aan te pakken. Zoals zelfvertrouwen door meer sporten of een cursus.

Minder druk maken start met plannen en overzichten, duidelijkheid op papier zodat het begrijpelijk is wat er moet gebeuren. Door het juist te plannen met voldoende ruimte voor ontspanning kunt als veel verminderen. Houd u bezig met dingen die u belangrijk vind, waar u zich voor wilt inzetten, trek u minder aan wat andere van u vinden, het is u leven en die mag u zelf bepalen wat een ander daar ook van vindt.

Om u minder druk te maken is het belangrijk gedachten meer te verwerken en los te laten. Een manier te vinden wat voor u kan helpen om u minder bezig te houden met de gedachten en ze van u af te praten, te schrijven of te sporten. Maak voor het verwerken van gedachten gebruik van het dagboek.

Houd de gedachten zo positief mogelijk door het maken van een positief dagboek met daarin alle momenten die goed gaan. Het druk maken is zorgen maken over dingen in een moeilijke tijd, het positieve dagboek kan een hulpmiddel zijn om dan meer positief te gaan denken en motivatie te geven.

Wanneer er een periode is met veel negatief nieuws is het belangrijk om een vaste planning te maken met 1x per dag het nieuws te lezen. Het heeft veel invloed op gedachten en het gevoel, door het minder te bekijken word u minder getriggerd op een dag en kunt u het meer met rust laten.

Wanneer gedachten meer oplopen kunt u zich meer zorgen gaan maken over de gezondheid, het is belangrijk om de fase wind storm tornado en orkaan te kennen en te kunnen toepassen om meer grip te houden op de gedachten en signalen waardoor een crisis noodplan niet nodig is of voorkomen kan worden.

Zorg dat u dagelijks minimaal 30 minuten actief bezig bent met bewegen het is goed om zorgen en gedachten van u af te zetten. Zorg voor dagelijks oefenen met een ademhalingsoefening om meer rust te vinden op het moment en het te kunnen toepassen in hoge signalen of in een winkel. Pas u levensstijl aan door een goede dagstructuur op tijd opstaan en op tijd dingen doen en niet wachten tot het laatste moment. Zorg voor gezonde voeding en een gezonde levensstijl.

In een jaar gebeurt veel, een plan staat niet vast en is niet geheel te voorspellen of na te komen. Het is belangrijk om stappen te zetten hoe klein deze ook zijn maak kleine doelen voor een week en evalueer deze en maak hier van een klein doel. Het maken van grote doelen kan demotiveren. Elke stap vooruit is een stap de goed richting op naar het behalen van het plan en doel.