Het kan overkomen als het kan overkomen als een check of het wel een trauma is, hoe er is het dan? Wat het je mee gemaakt dan? En hoe is dat dan zo gelopen? (uithoren) Het kan voor de persoon die de vraag stelt overkomen als een stoer verhaal, net als sterke verhalen van zeemannen of kampvuur. (sensatie) Ik wil graag een lijst zien van alle trauma’s (hoeveel, ernst)

Soms worden signalen minder goed/duidelijk doorgegeven zoals lange tijd slecht slapen. Wanneer een persoon ouder is kan het goed zijn dat de persoon een trauma heeft, het is belangrijk na te vragen waarom de persoon slecht slaapt? Wat de persoon wakker houd? Wat de gedachten zijn? Hierdoor word het duidelijk wat het probleem is, niet iedereen geeft het even duidelijk aan maar het navragen en uitvragen van PTSS en de signalen is zeer belangrijk.

Een trauma is een zeer nare pijnlijke situatie voor een persoon. wanneer een persoon over verteld raakt geëmotioneerd en roept het direct het beeld op van toen. Hoe de persoon reageert op de vraag is afhankelijk van de persoon, hoe goed deze erover kan vertellen en hoe goed de persoon ermee overweg kan en het aantal trauma’s dat de persoon heeft.

Om een PTSS duidelijk te maken aan een ander is het belangrijk om de juiste signalen te kennen en herkennen bij uzelf. Hiervoor is het belangrijk te letten op de signalen die u ervaart, de ernst ervan en hoe vaak het voorkomt. Met dit beeld kunt u hulp vragen en duidelijk uitleggen waar de problematiek zit. Houd hiervoor dagelijks een dagboek bij.

Door het bijhouden van een dagboek met de signalen de ernst de hoeveelheid en de gevolgen. Leer de momenten van tornado en orkaan kennen en deze aan te pakken en te voorkomen. Hierdoor krijgt u meer inzicht in de verschillende fase, waardoor problematiek makkelijker uit te leggen is. Door het bijhouden kunt u gedachten van u afschrijven, schema’s bijhouden met alle signalen waardoor u een duidelijk beeld krijgt van het probleem en het met een behandelaar makkelijker kan bespreken.

Schrijf samen een familiebrief waarin u uitleg dat u een PTSS heeft. Wat dit voor u betekend en waar de andere persoon rekening mee kan houden. Bekijk naar wie u de brief wilt sturen.Geef aan waarmee u de persoon kunt helpen, maak de PTSS altijd bespreekbaar zodat de persoon zich begrepen en gehoord voelt. Probeer zoveel mogelijk alles samen aan te pakken en mogelijkheden te bekijken hoe de problematiek kan worden aangepakt. Ga mee naar gesprekken met behandelaren zodat u ze vragen kan stellen zodat u de persoon beter kunt begeleiden.Leer de trigger van de persoon met ptss, te herkennen en samen op te lossen.

Een persoon met PTSS heeft vaak behoefte eraan het verhaal vaker dan 10 keer te uiten dit omdat het traumatisch is en het opkropt in het hoofd. Een trauma word herhaaldelijk in het hoofd afgespeeld als een film. Geef hierbij niet aan dit hebben we al een keer besproken dit geeft de indruk dat de persoon het er niet over mag hebben en zich niet mag uiten.