Wat is het

Het vragen van hulp bij een jeugdtrauma kan lastig zijn als u zich er moeilijker over kan uiten, het beeld van het trauma nog niet duidelijk hebt, u er niet over durft te praten. Een jeugdtrauma is een zeer nare gebeurtenis, waar een persoon niet te koop mee loopt, hierdoor kan het voor een persoon moeilijk zijn de stap te zetten voor hulp en hulpvragen bij dingen die nu minder goed gaan.

Een jeugdtrauma kunt u niet alleen aanpakken of oplossen, hiervoor is hulp nodig om met het trauma om te gaan, het trauma te verwerken en een nieuwe start te maken. Het verwerken van het trauma is belangrijk om zo min mogelijk lange termijn gevolgen van PTSS te hebben, voor meer rust in het hoofd, zodat u nieuwe stappen kunt maken. het is naast hulpverleners belangrijk om te lezen of te praten met lotgenoten of ervaringsdeskundige.

Herkennen

Het is belangrijk om de tijd te nemen om een trauma te verwerken. Het is belangrijk om stil te staan bij de nare gebeurtenis en de impact die het heeft op uw dagelijks leven. Om het te kunnen verwerken is het nodig om voldoende inzicht te hebben in de impact en de signalen die u ervaart. Het trauma is een zeer nare gebeurtenis en is iets waar u niet over heen kunt stappen, het is belangrijk om aan uzelf te werken op alle gebieden waar het impact op heeft gehad, een trauma is meer dan alleen de gebeurtenis, het doet veel met het lichaam en de persoonlijkheid.

het vragen van steun is 1 ding, het iets kunnen doen met de steun is iets anders. Het accepteren dat er hulp nodig is is een proces, het is belangrijk om te weten wat u nodig heeft of hoe u het wilt gaan aanpakken en hoe dit kan. Hoe meer duidelijkheid u heeft, hoe meer het is geaccepteerd hoe meer steun u kunt accepteren om het te verbeteren.

Het kan lastig zijn steun van andere te accepteren, het laten helpen kan voor sommige lastig zijn, het lukt zelf niet maar het laten doen door een ander is lastig. Het durven toe te geven aan dat het mag en kan, kan helpen hier stappen in te zetten, het is goed dat er hulp is, het goed de stappen die we gaan zetten, het contact is goed en nodig om verder te komen voor de toekomst. Zorg dat het contact goed voelt, neem figdet mee voor wanneer signalen hoger oplopen.

Om steun te accepteren is het nodig te accepteren dat u hulp nodig heeft, wanneer het niet lukt te accepteren kunt u geen stappen zetten naar herstel. Het is belangrijk om een jeugdtrauma goed te verwerken en aan te pakken met een therapie, hierna word het vaak beter en lichter. Het vragen om steun van een ander is een eerste stap naar herstel, het is niet erg om hulp te vragen, het is juist goed anders kan er niks aan gedaan worden.

Om steun te vragen van een andere persoon, heeft u vertrouwen nodig in uzelf, vertrouwen om het aan te durven om het te vragen. Vertrouwen in een ander om het contact aan te gaan. Vertrouwen voor hier u verhaal neer te leggen en hulp te vragen. Om steun of hulp te vragen heeft u vertrouwen nodig, dit kan groeien in het contact, maar deze is er minder als de stap niet word gezet.

Door het jeugdtrauma is een persoon beschadigd, hierdoor gaat een persoon minder snel het contact aan met andere, dit kan negatief werken als een persoon hulp nodig heeft om het aan te pakken. Het opnieuw leren vertrouwen van mensen kan alleen door het contract aan te gaan en te zorgen dat het een positieve ervaring is.

behandelen

Het praten is belangrijk om het jeugdtrauma te verwerken, om het een plek te geven, om hulp te vragen, om het te verwerken, om advies te vragen of om hulp te krijgen. Praten over het trauma is vaak een hele stap en wanneer u begint denkt u waar ben ik an begonnen, naar enkele sessie of gesprekken gaat dit vaak iets makkelijker en kunt u zich beter uiten of het gevoel uitleggen.

Het vragen van steun van de omgeving kan soms lastig zijn, zeker wanneer u net te horen heeft gekregen dat u een diagnose heeft. het is belangrijk om het te bespreken en er open over te praten. het vragen van hulp voor dingen die even minder gaan kan helpen even iets meer rust te krijgen om het daarna zelf weer op te pakken. Door het samen te doen kunt u meer steun krijgen en zijn er meer oplossingen mogelijk.

Wanneer u EMDR volgt kan het zijn dat het extra zwaar is na een sessie. Hierdoor is het belangrijk een persoon te hebben waar u terecht kunt en uw verhaal kan uiten. Het praten over EMDR is belangrijk om de sessies positief te houden en er geen naar gevoel aan over te houden. Doordat het een extra zware tijd is is het belangrijk te tijd van de sessie in te plannen, het kan zijn dat u meer stress en vermoeid bent op een dag waardoor dingen veel moeilijker zijn te doen. Zorg ervoor dat er eten in huis is dat u niet op de dag van emdr dit hoeft te doen, zorg voor een simpele maaltijd want koken kan op een dag emdr net te veel zijn. Leg een klein voorraadje aan zodat u alleen boodschappen hoeft te doen als het echt moet, of op een moment dat u zich beter voelt.

Gevolgen

In veel gevallen wilt een persoon niet stil staan bij het trauma, het is naar en ellendig om an te denken of herinnerd te worden, een persoon ervaart veel angsten en durft er niet over te praten. Door er niet over te praten kan het niet worden behandeld en kan het gevoel en gedachten erger worden, het kan meer onzeker maken, het is belangrijk te kijken naar wat er is gebeurt en de gebeurtenis te bespreken, het gevoel te uiten, te kijken naar de toekomst en stappen hiervoor te zetten.

Het trauma verwerken begint bij het stil staan bij het trauma, de situatie te over zien, te weten wat het met u heeft gedaan. Het verwerken kan beginnen wanneer u kunt accepteren dat het is gebeurt. Het is gebeurt en u kunt het niet veranderen, er is alleen een toekomst die anders kan zijn. Door acceptatie kunt u de stap zetten voor het laten behandelen van een trauma, waardoor signalen kunnen afnemen en u kunt herstellen.

Voor iemand met PTSS is het belangrijk zich te uiten, over trauma te praten om het te kunnen verwerken. Voor naasten kan het soms lastig zijn als het voor de zoveelste keer is. Het is belangrijk om begrip te hebben voor de persoon, de persoon te steunen in het verhaal, de persoon gerust te stellen en te kijken waar u kunt helpen.

Plan

Schrijf over het trauma of maak een tekening of stippel om trauma gedachten meer los te laten. Door het schrijven kunt u een deel van de trauma gedachten verwerken waardoor het meer rustig is in het hoofd. Het is belangrijk een positief dagboek bij te houden met dingen die goed gaan, die u kunnen helpen op moeilijke momenten.

Blijf zo veel mogelijk in contact met andere personen op de diverse manieren die er zijn, zoals bellen, langsgaan, mailen, sociaal media of videobellen. Het contact onderhouden is belangrijk om verder te komen en nieuwe stappen te maken en niet er alleen voor te komen staan in de problematiek. Kijk naar de dingen die u samen kunt aanpakken, en maak hier afspraken over.

Door te praten over het trauma is een persoon open en eerlijk naar u. De persoon verwacht een luistert oor, geen oordelen van een persoon. De persoon zit er mee dat het is gebeurt en kan het niet loslaten, het heeft veel impact gehad op de persoon. Voor een persoon komt een trauma elke dag terug en personen kunnen er 24 uur per dag last van hebben. Wanneer een trauma word behandeld heeft een persoon in de eerste sessie er vaak meer last van omdat het een open trauma is. Hierdoor kan een persoon die behandeld word er vaker over hebben.

Het is belangrijk geduld te hebben voor een persoon met PTSS die zijn verhaal wilt vertellen. Voor een persoon is het zwaar en lastig het te uiten en er woorden aan te geven. Het is moeilijk om het tegen iemand anders te zeggen wat er is gebeurt. Veel personen schamen zich voor het trauma. Het praten is een eerste stap voor het verwerken van een trauma.

Laat de persoon in het gesprek duidelijk de grenzen aangeven en het gesprek leiden. Het is belangrijk niet over grenzen heen te gaan en het moet goed voelen voor de persoon om er over te praten. Voor een persoon kan het helpend zijn om er regelmatig over te hebben omdat het een nare situatie is die niet loslaat, hierdoor kan het zijn dat een persoon regelmatig het gesprek aangaat over iets dat met het trauma te maken heeft. Heb hiervoor begrip en luister elke keer aandachtig.

Vertrouwen start voor een deel bij zelfvertrouwen, wanneer u uw zelfvertrouwen vergroot is de kans groot dat u meer personen gaat vertrouwen. Het vergroten van het zelfvertrouwen, voor u zelf op komen, weerbaar zijn kan door vechtsporten, cursus, praten met personen. Kijk ook naar de andere signalen die u op deze manier kan oplossen of aanpakken, hierdoor groeit u steeds meer, zoals signalen van angsten of stress en hier meer grip op krijgen.