lorazepam

Wat is het?

Lorazepam is een rustgevend middel wat vaak word voorgeschreven bij stress of onrust, bij angst of slaapproblematiek, spanningen, paniek. Het middel ontspant de spieren waardoor het een rustgevend effect kan hebben. Door het rustgevende effect is het medicijn een stuk sneller verslavend, het effect wil de persoon steeds eerder en steeds vaker. De medicatie kan zowel zo nodig als vast voor worden voorgeschreven. Het word voorgeschreven door een psychiater. Veel personen in de mentale gezondheidszorg hebben dit medicijn of een zusje hiervan zoal oxazepam.

Herkennen

Het medicijn word voorgeschreven bij klachten als stress, onrust, paniek, angst. Het word vaak gebruik als slaapmedicatie. Het medicijn is zowel als zo nodig als vast. Medicatie die eindigen op pam zijn verslavende medicatie. Dit betekend dat de dosis wat niet voldoende is en er vele bijwerkingen zijn. Stoppen is moeilijk, Het medicijn dempt de gedachten en gevoelens. Hierdoor is een persoon vaak rustiger of voelt zich rustiger.. De persoon kan vaak naar 1 week moeilijker zonder medicatie.

Bijna alle personen in de mentale gezondheidszorg hebben deze medicatie of een verwant ervan. Het medicijn word vaak en met grote regelmaat voorgeschreven. Wennen aan de bijwerkingen is vaak erg snel waardoor er steeds meer medicatie nodig is voor hetzelfde effect. Het medicijn werkt vaak binnen 1 uur voor een periode van ongeveer 8 uur. Er is een maximale hoeveelheid die een persoon per dag mag nemen vaak 3 op een 1 dag. Er vaak een opbouw van de sterkte van het medicijn, Het verslavende effect van het medicijn is dat een persoon steeds vaker het medicijn nodig “denkt te hebben” en bij milde stress het medicijn al word genomen. Een verslavend medicijn laat u denken dat u niet meer zonder het medicijn kan, het geeft meer onrust of stress of u komt in buien terecht wanneer u geen medicatie neemt.

Behandelen

Het medicijn mag maximaal 2 weken worden voorgeschreven en dan moet er een stop zitten voor er weer gestart kan worden met een nieuwe 2 weken. Vaak binnen de mentale gezondheidszorg word deze termijn overschreden en kunnen personen jaren het middel gebruiken. Alleen medicatie helpt niet bij het verbeteren van stress of onrust. Het medicijn is ter ondersteuning om tijdelijk de stress te verlagen. Wanneer een persoon stopt met de medicatie krijgt het vaak een hevige reactie die erger is dan bij de start.

Denk in de tijd van medicatie na over het moment dat het medicijn er niet meer is en u het van uit zelf, vanuit u lichaam, moet aanpakken. Het stoppen met het medicijn is vaak afbouwen over weken, met steeds een mindere dosis. Bouw niet zelf spontaan af maar doe dit in overleg met de arts. De verschijnselen die optreden na het stoppen met het medicijn stoppen meestal na 2 weken, wanneer de werkzame stof uit het lichaam is.

Lorazepam word vaak voorgeschreven voor personen met PTSS om meer grip te hebben en te houden op signalen, om dit te kunnen dempen. het word vaak als slaapmedicatie voor geschreven of als kalmeringsmiddel voor signalen en gedachten. Lorazepam is een benzo en kan signalen van PTSS verslechteren.

Gevolgen

Vermoeidheid, slaperig en suf. verminderde concentratie, Spierzwakte, verminderd gevoel in de spieren, Trager denken, minder goed geheugen. Voor dit medicijn geld een waarschuwing dat u er niet deel mag nemen aan het verkeer. Een persoon kan aan de werkzame stof van het middel verslaaft raken. Het middel kan binnen 1 week al een verslavend effect hebben. Een persoon gaat steeds eerder de medicatie nemen omdat de stress grens veranderd. Hierdoor komt een persoon minder vaak goed uit met het maximaal aantal pillen.

Een persoon reageert eerder bij minimale signalen om maximaal te voorkomen, waardoor medicatie eerder word ingenomen. Van het medicijn krijgen personen zeker bij de eerste keer meer stress of gedachten. Hierdoor neemt de persoon de middag medicatie vaak eerder om de gedachten of stress te stoppen. Door het iedere keer eerder te nemen, neemt de persoon bij mindere stress steeds vaker de medicatie. Hierdoor word het stressniveau waar de medicatie voor is uitgeschreven verlaagt en ervaart de persoon steeds meer stress vaker stress en meer onrust.

Door iedere keer medicatie te nemen als er onrust is, leert een persoon niet op een andere manier de stress aan te pakken, hierdoor heeft de medicatie alleen effect voor het hier en nu en niet voor de dag van morgen. De persoon zal lang de medicatie moeten gebruiken en het verminderen van de stress komt minder van de persoon zelf.

Door het effect van de medicatie kan een persoon overdag weinig doen, de persoon heeft minder last van de signalen of het trauma, maar is meer vermoeid. De medicatie word v oor PTSS vaak verhoogd binnen enkele weken. Het medicijn is verslavend en een persoon heeft er steeds meer van nodig om rust te ervaren. Omdat de signalen van PTSS bijna altijd hoog zijn, is het belangrijk om te leren meer grip te krijgen door te sporten. Van de medicatie word een persoon rustig maar mag maar 2 weken worden voorgeschreven, het is belangrijk een alternatief te hebben.

Plan

Wel effect heeft het medicijn op u? Welke bijwerkingen zijn verergerd of welke klachten toe genomen? Wat kunt u doen om de stress te verminderen anders dan met medicatie? Wat zijn helpende punten en hoe kunt u deze uitbreiden? Hoe kunt u beter afleiding zoeken? Hoe kunt u meer balans aan brengen in de stress?

Om een goed beeld te hebben van de medicatie de werking, de afbouw en de bijwerkingen kunt u het bijhouden in een medicatie dagboek. Dit dagboek kunt u bespreken met de arts, schrijf hierbij alle vragen op die u heeft over het medicijn of het verloop.Houd een dagboek bij van de signalen, gedachten en alles wat u bezig houd. Schrijf tekenen en praat zoveel mogelijk van u af.

Hoe kunt u gaan afbouwen? Voor het afbouwen is het nodig dat u een goede basis heeft in het erkennen van de signalen en hiermee kunt omgaan. Vraag de arts om samen met u een plan op te stellen om medicatie 2x per dag te nemen in plaats van 3x en zo langzaam af te bouwen. Neem medicatie een keer wat later en kijk wat het effect is, hoe goede gaat het?

Herkennen van signalen. Om te stoppen is het belangrijk dat er een alternatief is om de stress te verminderen. Het is belangrijk hier goed over na te denken en welke stappen u kunt nemen in code wind, storm, tornado en orkaan. De fase zijn belangrijk om goed te begrijpen, te erkennen en te weten bij welke fase wat kan helpen.

Veel zaken komen na een verslaving weer meer en vaker voor zoals het hebben van buien of zware stress. Wat kunt u doen als het te hoog oploopt en u geen medicatie heeft? Maak een crisis noodplan wat u in 4 stappen uit een crisis kan halen.