Wat is het

Wanneer u opzoek bent naar andere personen die ook een diagnose hebben, kan het soms lastig zijn om deze te vinden. Veel plaatsen van lotgenoten of ervaringsdeskundige hebben alleen een forum of algemene informatie. Een lotgenoot vinden is zoeken wat bij u past, via blog berichten, forum berichten of een luistert oor.

Bij lotgenoten vind u vaker en makkelijker erkenning dan bij naasten of vrienden. Dit komt omdat de personen hetzelfde hebben ervaren en weten wat u door maakt. Vaak word de problematiek door naasten minder goed begrepen en erkent, hierdoor kunnen er vaker meningsverschillen zijn en minder erkenning van de problematiek. Lotgenoten weten hoe zwaar het kan zijn op een dag en hoe ze een dag dan doorkomen, naasten hebben hier vaak geen besef van.

Het delen van informatie over menatle problematiek is aan de ene kant goed om het bespreekbaar te maken, aan de andere kant kan het gevaarlijk zijn wanneer andere het anders zien en het bericht een trigger is voor de persoon. De berichten die worden gepost lijken onschuldig maar kunnen veel doen met een andere persoon die bijvoorbeeld getriggerd word door het bericht of die na het lezen veel gaat piekeren.

Lotgenoten zijn te vinden via een forum, blog, audio, via sociaal media, buurthuis of een cursus. Er zijn lotgenoten die op een forum posten of een ervaring delen in een blog of audio. Via sociaal media zijn het lotgenoten die van zich af schrijven. Lotgenoten zijn ervaringsdeskundige met veel ervaringen van signalen binnen de mentale gezondheidszorg. De personen kennen buien en weten hoe deze opkomen en wat u er tegen kunt doen.

Herkennen

Lotgenoten hebben meer ervaring in de praktijk waardoor ze veel begrip hebben voor een situatie en deze kennen. Lotgenoten met PTSS zijn er met een trauma, PTSS, CPTSS , MCPTSS, of voor elke andere diagnose. Voor elke diagnose, zijn lotgenoten die kunnen helpen en ondersteunen. Lotgenoten hebben vaak tips en adviezen waarmee u verder kunt. Door de ervaringen die zijn opgedaan en het gene wat een persoon heeft geleerd van zichzelf, internet, therapie. De personen hebben veelal een sociaal media of eigen website.

Lotgenoten hebben vaak veel geduld voor een andere persoon met een diagnose. Lotgenoten onder elkaar begrijpen elkaar sneller en niet alles hoeft geheel uit gelegd te worden. Ze hebben geen voordelen en veel minder taboe. Logenoten kennen als geen andere therapie en de mentale gezondheidszorg. Zij kunnen u adviseren wat een goede therapie is of naar welke instantie u beter niet kunt gaan.

Lotgenoten kennen de problematiek, hierdoor is er meer begrip voor uw situatie, en kunnen er meer mogelijkheden worden bekeken en kunnen er dingen anders worden besproken. Het is geen hulpverleners gesprek maar als “vriendinnen” onder elkaar. Door lotgenoten heeft u het gevoel dat u er niet alleen voor staat en dat u niet de eerste en de enige bent op deze wereld met deze signalen en deze diagnose. Lotgenoten kunnen het begrijpen wat er in u omgaat en hoe het voelt, ze hebben vaak dezelfde ervaring of soort gelijk. Een andere lotgenoot herkent zich vaak in stukken van problematiek, signalen, gedachten of gevoel.

Lotgenoten kunnen voorbeelden noemen van situatie zoals die van u uit eigen ervaring. Doordat ze het zelf hebben meer gemaakt en de situatie kennen vanuit de eigen ervaring. Hierdoor kunnen ze u beter adviseren wat u kunt doen om de situatie te veranderen of uit een fase te komen. Lotgenoten hebben veel geduld en doen meer moeite te luisteren om het te begrijpen.

Lotgenoten weten hoe zwaar een dag kan zijn en hebben hier meer begrip voor, en kunnen hierdoor op het juiste moment ondersteunen wanneer een persoon het ook echt nodig heeft. Lotgenoten zijn voor het deel hetzelfde, veel diagnose overlappen elkaar waardoor veel personen dezelfde signalen ervaren of dezelfde buien. Hierdoor kunnen verschillende diagnose toch veel erkenning bij elkaar vinden.

Een lotgenoot heeft vaak meer begrip voor een bui in een bepaalde situatie of wanneer signalen hoog oplopen en een persoon boos word. Veel lotgenoten geven tips of advies wat de persoon kan doen. Bij naasten of hulpverleners is dit vaak niet.Lotgenoten zie elkaar niet als personen met een diagnose. Een persoon is zoals die is. De problematiek doet er niet toe.

Er is een heel ander soort contact dan met vrienden of naasten door dat de naasten anders reageren op mentale problematiek. Lotgenoten weten hoe het is om een diagnose te krijgen, een verkeerd gestelde diagnose te krijgen of te veel diagnose te krijgen en hoe dit is wanneer hierdoor de hulp niet toe stand komt. Diagnoses bepalen niet de persoon, lotgenoten zien geen diagnose maar een persoon.

Lotgenoten kennen de problematiek, hierdoor is er meer begrip voor uw situatie, en kunnen er meer mogelijkheden worden bekeken en kunnen er dingen anders worden besproken. Het is geen hulpverleners gesprek maar als “vriendinnen” onder elkaar.

Door lotgenoten heeft u het gevoel dat u er niet alleen voor staat en dat u niet de eerste en de enige bent op deze wereld met deze signalen en deze diagnose. Lotgenoten kunnen het begrijpen wat er in u omgaat en hoe het voelt, ze hebben vaak dezelfde ervaring of soort gelijk. Een andere lotgenoot herkent zich vaak in stukken van problematiek, signalen, gedachten of gevoel.

Lotgenoten kunnen voorbeelden noemen van situatie zoals die van u uit eigen ervaring. Doordat ze het zelf hebben meer gemaakt en de situatie kennen vanuit de eigen ervaring. Hierdoor kunnen ze u beter adviseren wat u kunt doen om de situatie te veranderen of uit een fase te komen. Lotgenoten hebben veel geduld en doen meer moeite te luisteren om het te begrijpen. Lotgenoten weten hoe zwaar een dag kan zijn en hebben hier meer begrip voor, en kunnen hierdoor op het juiste moment ondersteunen wanneer een persoon het ook echt nodig heeft.

Lotgenoten zijn voor het deel hetzelfde, veel diagnose overlappen elkaar waardoor veel personen dezelfde signalen ervaren of dezelfde buien. Hierdoor kunnen verschillende diagnose toch veel erkenning bij elkaar vinden. Een lotgenoot heeft vaak meer begrip voor een bui in een bepaalde situatie of wanneer signalen hoog oplopen en een persoon boos word. Veel lotgenoten geven tips of advies wat de persoon kan doen. Bij naasten of hulpverleners is dit vaak niet.

Lotgenoten zie elkaar niet als personen met een diagnose. Een persoon is zoals die is. De problematiek doet er niet toe. Er is een heel ander soort contact dan met vrienden of naasten door dat de naasten anders reageren op mentale problematiek. Lotgenoten weten hoe het is om een diagnose te krijgen, een verkeerd gestelde diagnose te krijgen of te veel diagnose te krijgen en hoe dit is wanneer hierdoor de hulp niet toe stand komt. Diagnoses bepalen niet de persoon, lotgenoten zien geen diagnose maar een persoon.

Het delen van mentale problematiek kan voor een persoon een opluchting zijn, het kan gehoor geven of meer begrip voor de situatie waardoor een persoon zich beter gaat voelen. Voor een persoon met problematiek is het belangrijk gehoord en begrepen te worden om stappen vooruit te kunnen zetten.

Een persoon die gevoelig is voor problematiek, kan hierdoor reageren in een bui of hoge signalen die zeer negatief kunnen oplopen. De situaties die worden omschreven zijn een herkenning voor een ander, wat herinneringen geeft aan de eigen situatie.

Het is afhankelijk van wat voor informatie er word gedeeld over problematiek, is het puur educatief bedoeld of is het echt het gevoel van de persoon? Wanneer het een gevoel is kunnen er woorden in staan die genoeg zijn om zo te gaan denken. Wanneer het educatief is leert een persoon er iets van en kan het ermee verder.

Berichten kunnen meerdere kanten op, het is maar hoe de persoon het bericht leest en wat een persoon ermee doet. Het lezen van een bericht kan genoeg zijn voor veel mentale problematiek, zeker wanneer het vaker gelezen word. Een persoon kan meer gaan twijfelen of onzeker worden of het herkennen en meer angst of stress ervaren.

Een bericht is maar kort een bericht heeft maar een paar zinnen, maar het blijft vaak niet alleen bij dit bericht, er staan meer in een tijdlijn. Hierdoor leest u al meerdere berichten, wat van invloed is op de gedachten, emoties en gevoel. Het valt niet van te voren te zeggen wanneer het minder gaat met de persoon. Hierdoor kan het onverwachts zijn en een hele dag of een week duren. Hierdoor kan een persoon voor langere tijd hierdoor getriggerd worden. De personen kunnen worden genegeerd maar de problematiek word dan niet gezien, de persoon word genegeerd omdat het zich uit.

Behandelen

Lotgenoten zijn vaak 24/7 bereikbaar online, hierdoor is er bijna altijd wel iemand die het gesprek kan en wilt aangaan. Hierdoor is er meer hulp op het moment dat u het nodig heeft. Lotgenoten die betaald worden voor de ervaring, zijn ervaringsdeskundige, deze werken vaak in een buurthuis, instantie of via een eigen praktijk.

Lotgenoten hebben vaak maar 1 woord nodig om te weten hoe u zich voelt, u hoeft het niet geheel uit te leggen, hierdoor is het al meer erkend. Van veel situatie weten bijna alle lotgenoten van verschillende diagnose alles. Lotgenoten zijn experts van de praktijk.

Lotgenoten weten van vele onderwerpen en de problematiek van het bespreekbaar maken van vele onderwerpen. Hierdoor zijn lotgenoten vaak onder elkaar meer open naar elkaar. Daardoor voelt u zich vaak meer erkent in de problematiek. Vele lotgenoten hebben medicatie, hierdoor kennen vele de bijwerkingen en de opbouw van medicatie, weten hoe lastig het kan zijn om te stoppen en de bijwerkingen.

Lotgenoten willen open zijn over de problematiek, het is goed om het te bespreken en problematiek bespreekbaar te maken. De lotgenoten hebben ervaringen met situatie, de persoon heeft wel een bericht gepost maar er staat niet bij wat het daarna is gaan doen, de persoon weet meestal een manier om er mee om te gaan of het te stoppen. Deze manier is wel belangrijk te vermelden bij zo’n soort bericht. Lotgenoten onderling begrijpen wat een crisis is en kunnen dit ook met elkaar bespreken. Wanneer een persoon hetzelfde verteld aan iemand in de samenleving word er naar geluisterd omdat het sensatie is minder naar de ernst, de pijnen of hoge signalen.

Zowel bekende als onbekende mensen delen op sociale media hun worstelingen met depressie, angst, PTSS of eetproblemen. Omdat het veel mensen zijn die met problematiek worstelen kan het zijn dat het lijkt dat het een groot deel van het land is. Het kan de klachten van angst of depressie vergroten, door bekende personen die open zijn kan er ook meer begrip komen. Het laat zien dat het iedereen kan overkomen. Voor onbekende mensen die er veel meer zijn is er vaak minder begrip en meer vooroordelen. Op sociaal media worden vaak alleen de negatieve signalen genoemd, hierdoor word het meer opgevat als negatief en krijgen hierdoor meer negatieve reacties.

De berichten die gedeeld word gelden voor 1 persoon, het hoeft niet te zij dat iedereen het zo ervaart met een ongeveer herkent. Een diagnose en de signalen zijn alle diagnose vaak anders per persoon. Het is niet duidelijk of de persoon er lang last van heeft en hoeveel hulp het krijgt en hierdoor heeft geleerd om te gaan met de emotie, gevoelens gedachten. Er is hierdoor geen geheel beeld van de persoon en de problematiek die er is.

Gevolgen

Op internet zijn lotgenoten vaak moeilijk vindbaar, vaak staat het omschreven in de bio als iets anders waardoor ze minder gezien worden. Veel lotgenoten vinden het eng om er over te hebben of te veel privé hierdoor staan er ook veel dingen niet online. Bij een trauma heeft een persoon iets heel naars meegemaakt wat een persoon niet zomaar met heel de wereld deelt. Via sociaal media komen vaak negatieve reactie op het uiten van een diagnose. Hierdoor kan een persoon meer signalen krijgen, zich minderwaardig voelen of minder zelfvertrouwen hebben.

Lotgenoten zijn wijs geworden door lezen, eigen ervaring en leren. Dit wil niet zeggen dat alles klopt. Het is de ervaring van een persoon, voor u kan het ook averechts werken. De ervaring gaat niet boven medische hulp. Let op wat u deelt op het internet, het staat op internet en het verwijderen is zeer lastig al het gedeeld word.

Lotgenoten weten veel van de praktijk hierdoor kunnen ze goed ondersteunen, maar mogen geen therapie geven, om de signalen te verminderen. Hierdoor blijft het opletten op de signalen en op tijd hulp inzetten. Vele lotgenoten kennen de problematiek van de mentale gezondheidszorg zoals de lange wachtlijsten, doorverwijzen, kastje naar de muur, veel wissels van behandelaar, vele diagnose krijgen. Hierdoor zijn deze onderwerpen begrijpelijk voor lotgenoten, waardoor er meer begrip en erkenning kan zijn wanneer een ander dit ook ervaart.

Naasten hebben vaak geen ervaring met de situatie of oplopende signalen. Hierdoor ervaren vaak minder erkenning van naasten. Er zijn in de samenleving veel vooroordelen over mentale problematiek, hierdoor heerst er een taboe en zijn onderwerpen niet bespreekbaar. Tegen deze problematiek lopen lotgenoten ook aan, waardoor meer onderwerpen bespreekbaar zijn.

Mensen die hier geen last van hebben kunnen het niet begrijpen hoe het is te moeten leven met een diagnose en signalen en wat dit voor een persoon betekend. Het leven van een persoon veranderd maar een persoon krijgt minder begrip vanuit de samenleving door een mentale diagnose. Hierdoor kan een persoon minder goed het gesprek aangaan en bespreekbaar maken. Lotgenoten weten wat u door maakt tijdens een opname, vaak uit eigen ervaring. Naasten hebben een beeld bij een opname maar kennen het gevoel erg achter niet, vaak is het ook niet echt uit te leggen.

Naasten hebben het positieve beeld dat u na een opname hersteld, vaak is dit niet het geval als u geen therapie heeft gehad, lotgenoten weten dit . Over een opname praten met naasten is vaak lastig, vaak is er minder begrip voor, bij lotgenoten kennen de gehele situatie van het stuk voor de opname, het gevoel, de opname, en het gevoel en er zijn en de tijd erna.

Lotgenoten weten veel van de praktijk hierdoor kunnen ze goed ondersteunen, maar mogen geen therapie geven, om de signalen te verminderen. Hierdoor blijft het opletten op de signalen en op tijd hulp inzetten. Vele lotgenoten kennen de problematiek van de mentale gezondheidszorg zoals de lange wachtlijsten, doorverwijzen, kastje naar de muur, veel wissels van behandelaar, vele diagnose krijgen. Hierdoor zijn deze onderwerpen begrijpelijk voor lotgenoten, waardoor er meer begrip en erkenning kan zijn wanneer een ander dit ook ervaart.

Naasten hebben vaak geen ervaring met de situatie of oplopende signalen. Hierdoor ervaren vaak minder erkenning van naasten. Er zijn in de samenleving veel vooroordelen over mentale problematiek, hierdoor heerst er een taboe en zijn onderwerpen niet bespreekbaar. Tegen deze problematiek lopen lotgenoten ook aan, waardoor meer onderwerpen bespreekbaar zijn.

Mensen die hier geen last van hebben kunnen het niet begrijpen hoe het is te moeten leven met een diagnose en signalen en wat dit voor een persoon betekend. Het leven van een persoon veranderd maar een persoon krijgt minder begrip vanuit de samenleving door een mentale diagnose. Hierdoor kan een persoon minder goed het gesprek aangaan en bespreekbaar maken.

Lotgenoten weten wat u door maakt tijdens een opname, vaak uit eigen ervaring. Naasten hebben een beeld bij een opname maar kennen het gevoel erg achter niet, vaak is het ook niet echt uit te leggen. Naasten hebben het positieve beeld dat u na een opname hersteld, vaak is dit niet het geval als u geen therapie heeft gehad, lotgenoten weten dit . Over een opname praten met naasten is vaak lastig, vaak is er minder begrip voor, bij lotgenoten kennen de gehele situatie van het stuk voor de opname, het gevoel, de opname, en het gevoel en er zijn en de tijd erna.

Bij de persoon waar het een trigger is kan het gedachten op roepen die in gedachten stromen kunnen gaan en steeds meer negatief gekleurd zijn en zo in een crisis komen. De persoon kan maal gedachten krijgen van een bericht. Wanneer een ander lees dat een persoon in een crisis of hoge signalen zit, gaat deze persoon zich veel meer zorgen maken waardoor het meer gaat piekeren, hierdoor zijn er meerdere met problematiek.

Wanneer er veel word geschreven over geweld of misbruik roept dit altijd een gevoel op, dit gevoel kan bij mentale problematiek en dan met name PTSS zorgen voor een herbeleving en het kan een woord trigger zijn van een persoon. Het woord komt regelmatig voor in de krant en op sociaal media, voor aandacht te vragen voor e onderwerpen, elke keer is het voor de persoon een stress of angst moment.

Wanneer een persoon iemand volgt die regelmatig in hoge signalen zit of een crisis gaat de persoon zich ook steeds meer somber voelen en meer over dingen nadenken. Het lezen van alleen de berichten kan een groot effect hebben op de dag in gevoel, gedachten of emoties.

Voor een lotgenoot is de situatie herkenbaar en onder tussen normaal geworden bij het leven, de persoon kent het gevoel en kan een soort gelijke situatie geven als voorbeeld. Voor de rest van de samenleving is het niet zo normaal, waardoor hier anders tegen aan kijken en eerder de gedachten kan oproepen.

Lotgenoot verhalen zijn vaak verhalen met een nare rand, hierdoor is het vaak dat een persoon er veel langer over nadenkt, om het verhaal een plek te geven en het met rust te laten. Het kan een persoon aanzetten tot denken in verandering, het kan ook negatieve gedachten oproepen en in ik doe niks meer.

De woorden hoeven niet letterlijk te zijn op geschreven, veel lotgenoten doen dit niet, maar de omschrijving van het woord wat vaak wel in het bericht staat kan zorgen voor een actie bij de ander. Door het niet uiten van mentale problematiek kan het zijn dat er nog meer taboe komt op onderwerpen, waardoor er nog minder besproken kan worden. Hierdoor kan het meer gaan lijken dat het er niet is en niet bestaat.

Plan

Omdat er veel taboe heerst op mentale problematiek en het een hele stap is om dingen online te zetten en te delen met andere word het vaak niet verteld. Personen kunnen bang zijn voor de gevolgen. Lotgenoten kennen de problematiek vaak beter dan de hulpverleners. De personen hebben het zelf al mee gemaakt en kennen de signalen en het verloop. Vaak praat met een lotgenoot makkelijker als met een hulpverlener. Er komen steeds meer lotgenoten die werken als ervaringsdeskundige. Een ervaringsdeskundige hoeft niet dezelfde diagnose te hebben om u goed te begrijpen en te snappen wat er in u omgaat.

Lotgenoten zijn vaak 24/7 bereikbaar online, hierdoor is er bijna altijd wel iemand die het gesprek kan en wilt aangaan. Hierdoor is er meer hulp op het moment dat u het nodig heeft. Lotgenoten die betaald worden voor de ervaring, zijn ervaringsdeskundige, deze werken vaak in een buurthuis, instantie of via een eigen praktijk. Lotgenoten hebben vaak maar 1 woord nodig om te weten hoe u zich voelt, u hoeft het niet geheel uit te leggen, hierdoor is het al meer erkend. Van veel situatie weten bijna alle lotgenoten van verschillende diagnose alles. Lotgenoten zijn experts van de praktijk.

Lotgenoten weten van vele onderwerpen en de problematiek van het bespreekbaar maken van vele onderwerpen. Hierdoor zijn lotgenoten vaak onder elkaar meer open naar elkaar. Daardoor voelt u zich vaak meer erkent in de problematiek. Vele lotgenoten hebben medicatie, hierdoor kennen vele de bijwerkingen en de opbouw van medicatie, weten hoe lastig het kan zijn om te stoppen en de bijwerkingen.

Lotgenoten van een diagnose zijn er veel minder als lotgenoten van signalen. Het is belangrijk om te weten waar u steun bij wilt, is dit voor de diagnose, is dit voor signalen van de diagnose of voor een gesprek over een diagnose? Een lotgenoot kan ook verschillen van trauma en dat u meer gericht zoekt naar lotgenoten die hetzelfde hebben mee gemaakt. Door een duidelijk beeld te hebben kan u gerichter zoeken naar lotgenoten. Voor stress zijn er meer mogelijkheden dan voor een diagnose

Lotgenoot groepen zijn vaak per regio verschillend in de hoeveelheid, de soort trauma of de hulp die word geboden. Zoek lotgenoten uw gemeente op in google voor gericht lotgenoten contact. Zelfhulpgroepen zijn bedoelt om van elkaar te leren en de problematiek meer te begrijpen. Vaak zijn het cursussen of gesprekken over de problematiek. Op de plek van behandeling zijn vaak lotgenoten aanwezig met dezelfde diagnose, begin met hun het gesprek. Dit kan in groepsverband of een op een zijn.

Lotgenoten op sociaal media kunt u vinden via de #ptss. De verhalen van lotgenoten zijn vaak duidelijk te herkennen. Volg de personen en leg contact. Via een hulplijn zijn er vaak ervaringsdeskundige aanwezig voor een luistert oor. De personen hebben vaak zelf mentale problematiek gehad en willen nu andere helpen.

Een maatje via een project kan helpen met de diagnose, het maatje kan ook een diagnose hebben. Met een maatje kunt u dingen bespreken over de signalen en kunt u geholpen worden meer activiteiten te plannen. Van een ervaringsblog kunt u veel leren, de tips en oplossingen van de persoon kunt u gebruiken voor het bedenken van eigen mogelijkheden of oplossingen.

Lotgenoten zijn veel online op sociaal media of forums. Vele hebben een eigen website met informatie en tips als een ervaringsdeskundige. kijk naar de mogelijkheden van een ervaringsdeskundige via een mentale gezondheidszorg of herstel groep. Lotgenoten ontmoeten voor erkenning en herkenning kan een persoon een goed gevoel geven en het gevoel er niet alleen voor te staan. Hierdoor kan een persoon weer nieuwe kansen zien of net een extra zetje krijgen om meer motivatie te krijgen om door te gaan.

Lotgenoten geven erkenning aan signalen die u ervaart waardoor u zich meer begrepen en gehoord word. De problematiek kan begrijpelijker worden uitgelegd, waardoor het beter word begrepen en een persoon beter kan handelen. Een lotgenoot kan u helpen de juiste manier van hulpvragen te stellen waardoor het voor een behandelaar makkelijker te begrijpen is. Of de juiste manier van het vinden van de gepaste hulp door het wijzen van de weg. Of door het inzicht te krijgen in de signalen door het maken van schema’s of overzichten.

Lotgenoten weten welke instantie vaak minder goede hulp hebben en welke u beter kunt mijden. Lotgenoten hebben ervaring met vele soorten hulp en vele soorten hulpverleners. Hierdoor hebben ze een goed beeld van de hulpverlening en wat er speelt. Houd de tips en adviezen bij in een dagboek, bewaar mooie momenten op sociaal media of maak er een foto van.

De momenten kunnen later worden gebruikt op een moment dat het minder gaat. Maak er een positief dagboek van. Waarvoor zou u hulp vragen bij een lotgenoot? Wat zou u een lotgenoot vertellen? Wat zou u kunnen doen met de adviezen? Waar zou u contact willen hebben? Maak een duidelijk plan voor u zelf wie wat waar weet van uw diagnose of signalen, niet iedereen hoeft alles te weten

Lotgenoten zijn veel online op sociaal media of forums. Vele hebben een eigen website met informatie en tips als een ervaringsdeskundige. kijk naar de mogelijkheden van een ervaringsdeskundige via een mentale gezondheidszorg of herstel groep. Lotgenoten ontmoeten voor erkenning en herkenning kan een persoon een goed gevoel geven en het gevoel er niet alleen voor te staan. Hierdoor kan een persoon weer nieuwe kansen zien of net een extra zetje krijgen om meer motivatie te krijgen om door te gaan.

Lotgenoten geven erkenning aan signalen die u ervaart waardoor u zich meer begrepen en gehoord word. De problematiek kan begrijpelijker worden uitgelegd, waardoor het beter word begrepen en een persoon beter kan handelen. Een lotgenoot kan u helpen de juiste manier van hulpvragen te stellen waardoor het voor een behandelaar makkelijker te begrijpen is. Of de juiste manier van het vinden van de gepaste hulp door het wijzen van de weg. Of door het inzicht te krijgen in de signalen door het maken van schema’s of overzichten.

Lotgenoten weten welke instantie vaak minder goede hulp hebben en welke u beter kunt mijden. Lotgenoten hebben ervaring met vele soorten hulp en vele soorten hulpverleners. Hierdoor hebben ze een goed beeld van de hulpverlening en wat er speelt. Houd de tips en adviezen bij in een dagboek, bewaar mooie momenten op sociaal media of maak er een foto van. De momenten kunnen later worden gebruikt op een moment dat het minder gaat. Maak er een positief dagboek van.

Waarvoor zou u hulp vragen bij een lotgenoot? Wat zou u een lotgenoot vertellen? Wat zou u kunnen doen met de adviezen? Waar zou u contact willen hebben? Maak een duidelijk plan voor u zelf wie wat waar weet van uw diagnose of signalen, niet iedereen hoeft alles te weten.

Het is belangrijk op te letten wat voor berichten u de wereld in stuurt, en hoe dit zou kunnen zijn voor andere. Berichten over mentale problematiek kunnen vele gevolgen hebben, het vragen om advies of tip bij lotgenoten kunt u beter via de tijdlijn doen en een crisis via dm.

Het echte leven met een diagnose is erg zwaar en de samenleving kent dit niet als ze er zelf niet mee te maken hebben. Hierdoor kunnen woorden die met mentale problematiek te maken hebben voor iedere persoon een woord trigger zijn. Wanneer er veel word gesproken over somber, depressie kan een persoon zich ook gaan voelen.Als lotgenoten is het goed om het duidelijk te maken voor andere, dat er meer begrip kan komen en dat de problematiek word gezien als het dagelijks leven van de persoon. Het is belangrijk wel op te letten hoe u het schrijft, welke woordkeuze en hoe u het omschrijft.

Als lotgenoten kunt u een website opzetten met informatieve en educatieve artikelen, zodat andere kunnen leren van de ervaringen die u heeft opgedaan, zodat niet iedereen hetzelfde wiel moet uitvinden. De artikelen kunnen bijdragen aan een herstel. Een draadje met 20 berichten is ook een kort artikel.Voor de samenleving is het belangrijk om meer begrip te hebben voor personen met mentale problematiek. Hierdoor moet er meer begrip komen voor de signalen en buien die een persoon heeft die komen door de problematiek. Het is belangrijk om de persoon te steunen en te kijken wat u voor persoon kan doen om de problematiek te verminderen.

Om meer begrip te krijgen voor het dagelijks leven met mentale problematiek is het belangrijk de mentale problematiek te kennen en te begrijpen. Lees hierover op het internet en vraag het aan de persoon. Wanneer u een goede basis heeft aan informatie voert u anders het gesprek dan geen kennis of minimaal. Hierdoor kunt u de problematiek beter begrijpen en is er meer begrip voor de persoon.