Wat is het

Het is belangrijk uw grenzen aan te geven in wat u wel en niet wil bespreken met andere en wanneer wel en wanneer niet. Het even niet praten over het trauma kan zorgen dat u er minder over nadenkt. Het is het naaste wat u is overkomen dat bespreekt u niet met iedereen, zoek een persoon die u kunt vertrouwen en dicht bij u staat. Maak duidelijk voor uzelf tegen wie u meer wilt vertellen en tegen wie minder. Wat wilt u wel tegen vrienden zeggen en wat is dit anders dan tegen uw partner of ouders? En wat zou u wel tegen collega’s zeggen?

Herkennen

De grenzen zijn belangrijk om minder signalen te ervaren, om u te kunnen voorbereiden op het gesprek en het niet overvalt. Het praten over een trauma kan veel oproepen naar het gesprek of in het gesprek. Het is belangrijk goed te bedenken of het kan of niet, de gevolgen kunnen erg zijn voor de rest van de dag..

Wanneer u niet wilt praten over een trauma of PTSS is dit een keuze, het is niet verplicht het onderwerp te bespreken wanneer een ander er naar vraagt. Het is het naarste wat u heeft meegemaakt en niet met iedereen wilt delen. Vaak is een vraag over PTSS een overval en heeft u zich niet kunnen voorbereiden op wat u de persoon wilt zeggen, geef duidelijk de grens aan wat u wel en niet wilt zeggen. Het praten over een trauma kan herbelevingen oproepen of trauma gedachten aanhouden.

Het is belangrijk om aan te geven als u mentale problematiek heeft dat de grens is bereikt. Het geeft duidelijk aan de andere persoon, het geeft aan dat u nu rust moet gaan zoeken en niet moet doorgaan om het te verergeren. De grenzen zorgen ervoor dat problematiek niet verergerd. Het stil staan bij uw eigen grenzen kan voorkomen dat er meer buien zijn of herbelevingen.

Behandelen

Direct vragen kan zorgen dat een persoon word overvallen en zorgen dat een persoon dicht klapt. Het kan zijn dat een persoon direct in een herbeleving komt of trauma gedachten krijgt waardoor het gesprek niet kan voeren als normaal. De persoon minder goed uit de woorden komt, minder goed concentreren en de persoon kan minder onthouden.

Het is belangrijk om rekening te houden met de signalen van een trauma, de persoon kan deze duidelijk aangeven en de ene dag kan het wel en een andere dag is vol met triggers, het is belangrijk duidelijk te zijn van te voren dat u het wilt gaan bespreken, om een zo goed mogelijk gesprek te hebben over een naar onderwerp.

gevolgen

Over mentale problematiek hoeft u niet tegen iedereen te praten, hiermee te koop lopen kan meer mentale problematiek of andere problematiek veroorzaken. Het praten over de problematiek kunt u doen met personen die u vertrouwd die u kunnen steunen en helpen. Voor andere is het niet zichtbaar dat u problematiek heeft, het staat niet op uw voorhoofd.

Het moeten praten over onderwerpen kan voor een persoon heel naar overkomen, een persoon wil het nu niet bespreken. Door er toch over te praten roept het veel op voor een persoon, het bespreken van een trauma is geen onderwerp wat u op een maandag middag bespreekt. De persoon kan naar het gesprek er veel last van hebben.

plan

Het is belangrijk grenzen te stellen in wat u doet op een dag en wat u aankunt, wat goed gaat en wat goed voelt om te doen. Door te veel te doen op een dag kan het gevolg zijn dat het de volgende dag extra zwaar is, meer vermoeid. Plan de dag niet te vol en houd voldoende rust momenten, schrijf de gedachten zoveel mogelijk van u af en sport de signalen zoveel mogelijk weg.

Vraag hulp wanneer u grenzen vaak worden bereikt, houd hiervoor een schema bij met de signalen die u in een week ervaart, maak gebruik van het signaleringsplan om dit per direct weer te kunnen verminderen. Het duidelijk zijn van het kan zo niet verder is belangrijk om de eerste stap te zetten naar een huisarts om een doorverwijzing te vragen.

u bent niet verplicht over een trauma te praten, geef duidelijk aan dat het nu niet uitkomt. Vraag de persoon om een afspraak te maken zodat u zich kan voorbereiden op de dingen die u wilt gaan bespreken en u wilt delen met een ander. Niet alles hoeft iedereen te weten maakt voor uzelf duidelijk een grens voor wie wat.