Wat is het?

Een persoon met mentale problematiek is niet anders dan een persoon zonder problematiek. De persoon met problematiek heeft het dagelijks erg zwaar en heeft meer moeite een dag door te komen. Mentale problematiek wil niet zeggen dat personen vreemd gedrag gaan vertonen of gaan schreeuwen. De problematiek die er is bij de persoon is vaak anders als bij een andere, er zijn weinig personen met dezelfde signalen, diagnose en kenmerken.

In mentale problematiek hebben personen vaak deze vraag door naasten, door behandeling, door diagnose of het verloop van de problematiek. Wanneer de problematiek verergerd en een persoon krijgt niet de juiste hulp is het vaak de vraag of een persoon er wel mag zijn in de samenleving. Veel personen in de mentale problematiek hebben last van dat ze zich zelf niet kunnen zijn, veel hiervan heeft te maken met vooroordelen vanuit de samenleving. Een persoon heeft vaak een gevoel er niet meer toe te doen in de samenleving. De persoon heeft vaak minder kansen op werk en vaak minder sociale contacten. Door vooroordelen heeft een persoon vaak moeite contacten te onderhouden en te behouden.

In de samenleving word een persoon met mentale problematiek vaak in een hokje gezet, de persoon weet het allemaal niet meer zo goed, dit samen met de vooroordelen geeft een gevoel dat een persoon minder aanwezig kan zijn in de samenleving en minder hieraan kan deel nemen. Een persoon mag er zijn, maar de samenleving heeft afkeer tegen de mentale problematiek, de gevolgen, wat veel al door het nieuws word gemaakt.

Herkennen

Op de problematiek heerst taboe waardoor het onderwerp moeilijker bespreekbaar is. problematiek word vaak gekoppeld aan psychisch, gevaarlijk of gek. Mentale problematiek word vaak moeilijk geaccepteerd dit niet zeggen dat dit ligt aan de persoon met problematiek, het ligt vaker aan het onbegrip en vooroordelen. Ben ik wel goed genoeg? Veel naasten of personen hebben vaak hier een mening over waardoor het voor een persoon met problematiek erg lastig is om hier een duidelijk beeld van te hebben. Vaak is mentale problematiek een reden dat een persoon te “min” is.

Vinden andere mensen mij wel de moeite waard? Met mentale problematiek is het vaak lastig om te beoordelen wat andere van u vinden, dit zorgt voor onduidelijkheid en onrust. Een persoon heeft vaak moeite met een goed beeld, van het eigen kunnen en het vertrouwen in een andere persoon dat het “goed” is. Ben ik niet gewoon een slecht persoon? Personen met problematiek zijn geen slecht persoon, de persoon heeft problematiek die onder controle moet komen. Het heeft niks te maken met goede wil of slechte aard. Door mentale problematiek word een persoon vaak geen slecht persoon, het gedrag kan veranderen en hoog oplopen waardoor het gedrag niet meer van uzelf is waardoor het lijkt of u “anders” bent.

De mentale problematiek veranderd een persoon, in gedrag, gedachten en emoties. Hierdoor heeft een persoon vaker last van stemmingswisselingen waardoor veel personen het lastig vinden contact te hebben. Een persoon kan er minder zijn omdat hulp die een persoon krijgt, vaak erg minimaal is en het weinig vooruitgang bied. De zorg is vaak niet gericht op de signalen waardoor een persoon snel buien kan krijgen, waardoor de persoon steeds minder zichzelf is. Een persoon krijgt vaak meer mentale problematiek doordat hulp te lang op zich laat wachten, verkeerde diagnose, of grote hoeveelheid diagnose. Een persoon met mentale problematiek voelt zich vaak niet gehoord en begrepen in de problematiek die speelt. Vaak word er te weinig aangedaan om te herstellen waardoor er meer het gevoel is dat er geen herstel mogelijk is en dat behandeling niet word opgestart.

Behandelen

Een persoon moet werken aan het zelfvertrouwen en het zelfbeeld om de gedachten te verminderen, waardoor de vraag meer naar de achtergrond gaat en er meer toekomstgericht gekeken word.

Gevolgen

Een persoon kan door mentale problematiek de eigenwaarden verliezen, waardoor een persoon steeds meer onzeker is en meer gaat twijfelen aan van alles. Door het twijfelen krijgt een persoon vaak minder zelfvertrouwen. De gedachten of een persoon er nog mag zijn is een pieker gedachten en kan zorgen voor veel stress en onrust. Dit kan problematiek geven bij de slaap en zorgen voor minder goed of minder vast slapen. Een persoon kan er niet zijn omdat een persoon word verstoten door naasten die vooroordelen hebben over mentale problematiek. Het verstoten geeft een hele deuk aan het zelfvertrouwen, de persoon is personen die dichtbij staan kwijt door ziekte. Personen hebben vaak last van een schuldgevoel, waardoor het moeilijk word om contact te hebben en te onderhouden. Ze voelen zich schuldig aan de situatie wat minder vertrouwen geeft aan de contacten.

Plan

Vergoot het zelfvertrouwen, door een cursus of sport, hoe meer vertrouwen u heeft in uw eigen kunnen hoe minder u gaat twijfelen aan alles om u heen. Maak problematiek bespreekbaar met naasten en hulpverleners voor een goede aanpak van het probleem om de kans op herstel te vergroten. Welke punten laten u twijfelen en zorgen voor onzekerheid? Het is belangrijk om de oorzaak te weten van de twijfel voor u het kunt aanpakken. Kijk naar momenten die goed gaan, probeer de vragen om te zetten in kleine doelen. De doelen geven positieve energie waardoor vragen minder opkomen, het behalen van een doel werkt stimulerend en motiverend. Kijk naar vorige momenten, wat ging er minder goed? Wat zou u nu ander doen? Wat heeft u hiervoor nodig? Hoe kunt u het herkennen dat het opkomt? Verbeter vorige momenten door het moment grondig te bekijken en verbetering aan te brengen. Hoe meer verbetering hoe betere oplossingen.