Mag je als patiënt/cliënt buiten de therapie, de behandelaar begroeten? En mag je terug groeten wanneer je begroet wordt?

wat is het?

Er zijn vele personen die iedereen groeten die voorbij loopt, voor de persoon kunnen dit wildvreemde zijn. Het groeten van iemand die u kent heeft niks te maken met de behandelrelatie die u heeft met een persoon, het is een vorm van beleefdheid. Om iemand te groeten maakt het niet uit wat voor soort contact u heeft met de persoon of dat het een vreemde is voor u.

Of een persoon begroet kan veel te maken hebben met hoe een persoon staat in de hulpverlening, hoe de persoon de hulp ervaart en wat de persoon vind van de behandelaar, hoe beter het contact is en hoe beter de zorg word ervaren hoe eerder iemand zal begroeten en het contact zal aangaan als een persoon die niet kan opschieten met de behandelaar.

Het kan ook een verschil maken of een behandelaar van een ambulante hulp is zoals act of fact of van een opname in ggz. Voor een persoon kan een ambulant behandelaar beter voelen dan een opname behandelaar zeker als er een rechtszaak en dwang opname bij zitten. De persoon zou ambulant wel groeten, maar waarschijnlijk de opname niet.

herkennen

Een behandelaar die u buiten tegen komt kunt u begroeten, niemand weet dat u een patiënt bent en dat de behandelaar een medewerker is. De behandelaar zou net zo goed een persoon kunnen zijn die u anders kent. Het is vaak een gevoel dat de persoon heeft of het wel of niet kan.

Het kan een groot verschil zijn waar u de persoon ontmoet, wanneer dit is een instantie is en u ziet de persoon in de wandelgangen is groeten en een kort gesprek goed mogelijk, als u de persoon ontmoet in een winkel zou groeten alleen genoeg kunnen zijn. In een winkel zou een gesprek ongepast zijn als het gaat over behandeling, een gesprek over wat eten we vandaag zou kunnen.

Veel personen kiezen er vaak voor om niet buiten te groeten als ze een behandelaar of begeleider tegen komen in een winkel. Voor een persoon is er een link en lijkt het of het op de voorhoofd geschreven staat dat de persoon werkzaam is bij GGZ. Of dat er andere lopen die de behandelaar kennen en zo weten dat u bij ggz zit.

Een behandelaar van een ambulant team zou u eerder tegen komen dan van een opname. Vaak wonen de personen die ambulant werken in de buurt van de instantie, terwijl bij een opname vaak personen van verder komen. De kans is vaak zeer klein dat u een behandelaar of begeleider tegenkomt, het is toevallig, op hetzelfde moment in dezelfde supermarkt.

behandelen

Het begroeten van een behandelaar heeft niks te maken met een beroepsgeheim, het beroepsgeheim word geschonden als een behandelaar met medische informatie komt en hierover het gesprek aangaat op straat. Dit zijn gegevens die een behandelaar niet zonder toestemming mag doorgeven.

In de gedragscode voor artsen is het niet opgenomen of het wel of niet mag, hierdoor mag een behandelaar of arts zelf bepalen of hij/zij wel of niet groet en het gesprek aangaat. Wel is een arts verplicht werk en privé gescheiden te houden, bijvoorbeeld een arts mag niet thuis voor de gezelligheid een kopje koffie komen drinken of mee gaan stappen, maar een gesprek over dagelijkse dingen mag.

gevolgen

Wanneer een persoon de behandelaar op straat niet zou groeten kan dit voor een naar gevoel zorgen voor de persoon, de persoon kan zich afgewezen voelen. De persoon negeert de behandelaar in het contact. Dit kan invloed hebben op de behandelrelatie met de behandelaar.

Voor een persoon kan het erg ongemakkelijk voelen als het word gegroet door een behandelaar, er direct een link met de instantie of hulp, een persoon kan dichtklappen en niet weten wat te zeggen. Dit heeft veel te maken met wat er in gesprekken is besproken. Het kan ongemakkelijk voelen door dat het onverwachts is, voor het blok gezet, alsof u een middelbare school leerkracht tegen komt.

Na een behandeling en stop met hulp kan het zijn dat behandelaren gaan negeren, als of ze u niet meer kennen. Ze hebben geen link meer met u en kennen u niet meer, voor een persoon kan dit erg naar overkomen. Het is vreemd zeker als er al enige tijd contact is en er veel is besproken.

plan

Ook buiten de instantie is het belangrijk het contact positief te houden, door elkaar te groeten en al dan niet een paartje te maken over iets leuks. Het doen of u elkaar niet kent heeft een negatieve invloed op het contact. Het groeten van een behandelaar kunt u zelf starten, het initiatief hoeft niet bij de behandelaar te liggen.

Heeft u liever niet dat een behandelaar u groet op straat of een gesprek met u aan gaat, geef dit dan duidelijk aan tijdens een gesprek zodat een behandelaar hiervan op de hoogte is en er rekening mee kan houden. Maak hierover eventueel afspraken zodat het duidelijk is voor beide. Geef hierbij duidelijk uw grenzen aan.

Lees verder in de gedragscode voor artsen over wat wel en niet mag.