Meervoudige Complexe PTSS is een lijdensweg

Wat is het

MCPTSS is een lijdensweg voor een persoon, het is een dagelijkse strijd die een persoon moet voeren om de dag door te komen. Een persoon ervaart weinig rust en is aan het overleven. Het is vaak moeilijk uit te leggen wat er in de persoon omgaat en hoe het voelt voor te persoon. Er is vaak weinig begrip voor het lijden en het willen stoppen, het is een taboe om het onderwerp te bespreken.

De trauma gedachten die een persoon heeft houden een persoon een hele dag bezig. Het is een dagelijkse strijd die een persoon voert en elke dag opnieuw begint, hierdoor kan het zeer uitzichtloos worden. De persoon zoekt steeds rust, heeft vele mogelijkheden gehad en is out of opinion. Een persoon doet er van alles aan om een balans aan te brengen en elke dag is de persoon bezig met de balans maar het heeft geen effect voor morgen of volgende week.

Herkennen

De rust word alleen maar minder en minder en de signalen steeds hoger. Het lijden voor een persoon met MCPTSS bestaat vooral uit het beschadigd zijn, de signalen die een persoon ervaart die hoog zijn, de trauma gedachten die aanwezig blijven, de pijn die de persoon ervaart in het lichaam, het niet hebben van mogelijkheden om verder te komen.

Een persoon kan zeer negatieve gedachten krijgen door het trauma wat de persoon heeft meer gemaakt. Een persoon met MCPTSS heeft vaak negatieve ervaringen aan momenten en slaat vaak meer negatief op. Een persoon herbeleeft de nare trauma’s vaak op een dag, waardoor een persoon vaak op een dag in angsten zit en traumagedachten die het kunnen verergeren, waardoor het steeds negatiever word.

Voor een persoon met MCPTSS is een deel van zijn eigen ik afgenomen, dit verscheurt het hart van de persoon en het raakt de persoon tot in de ziel. Dit is niet te herstellen en de tijd is niet terug te draaien. Een persoon kan niet leven met het kapot gemaakte stuk. Een persoon ervaart geen leuke dingen , hierdoor word het elke dag nog zwaarder om door te komen, voor een persoon zijn veelal de dagen hetzelfde en kan er weinig tot niks anders omdat het teveel triggerd. Hierdoor zijn er maar zelden positieve leuke herinneringen in de gedachten.

Door het gene wat een persoon heeft meegemaakt is het zeer logisch dat er veel negatieve gedachten zijn aan personen, omgeving, gebeurtenissen. De persoon ervaart de wereld als zeer negatief doordat de trauma’s door andere zijn aangedaan. De persoon is hierdoor zo beschadigd dat het niet meer kan herstellen, moet leren omgaan met een nieuwe ik en altijd last houd van herbelevingen en nachtmerries. Voor een persoon is het heel moeilijk om te accepteren dat het is aangedaan, een persoon beleeft het elke dag, waardoor het elke dag het opnieuw moet accepteren en verkroppen. Hierdoor word het lijden erg zwaar.

Gevolgen

Een persoon kan meer gaan vermijden omdat het de samenleving meer is gaan wantrouwen. De persoon voelt zich nergens veilig en blijft zoeken naar een plek. Een persoon kan hierdoor het overzicht verliezen en steeds meer negatievere gedachten krijgen. Wanneer een persoon bijvoorbeeld geen hulp krijgt kan dit een trigger zijn.

Eenzaamheid doordat er weinig mensen om kunnen gaan met MCPTSS. De personen hebben vaak vooroordelen en hebben hun mening klaar terwijl ze MCPTSS niet kennen. De persoon is eenzaam door trigger en geluiden die de persoon bezig houden, het niet veilig voelen binnen en buiten, het nergens naar toe kunnen zonder opstart. Een persoon het leven is zwaar beperkt.

De ziel van de persoon is al lang overleden bij een MCPTSS, de gedachten zijn allang niet meer van de persoon en bestaat voor een groot deel uit trauma. De persoon is als persoon al overleden in het zijn, in de ziel, in het hart, in gedrag, in de gedachten, in het gevoel, in de emoties. Hierdoor is de link voor de persoon veel korter met negatieve gedachten. Angsten heeft een persoon een hele dag, dit kan komen omdat iemand hard een deur dicht doen en de persoon schrikt, het kan komen door een gesprek met woord triggers, het kan komen door een stem die herinnerd aan de persoon.

Een persoon met MCPTSS word minder serieus genomen, vaak gaat het trauma al enige tijd mee en hierdoor word het al snel gezien als dat een persoon er geen last meer van kan hebben. De signalen worden veelal niet erkent en een persoon voelt zich zelden gehoord en begrepen in de problematiek en het aanbod.

Een MCPTSS kan komen door een vroeg jeugdig trauma. Hierdoor heeft een persoon vanaf de start een negatieve ervaring met de wereld. Een persoon word hier al beschadigd en dit heeft veel invloed op de latere jaren. Een persoon vormt op jonge leeftijd een andere ik. De persoon is vaak alleen, hierdoor staat een persoon er alleen voor, met alle signalen en klachten die een persoon ervaart van de MCPTSS. Hierdoor kan het uitzichtloos worden voor de persoon, het heeft geen contacten, geen werk, komt niet vooruit. Door een MCPTSS raakt een persoon veel dingen kwijt die niet meer hersteld kunnen worden.

Een persoon raakt snel depressief, het is dan ook een signaal van MCPTSS. Bij een depressie komen negatieve gedachten vaak voor hierdoor kan de MCPTSS gedachten de negatieve gedachten vergroten waardoor het zeer snel zeer negatief kan zijn. Wanneer een persoon het lang zelfstandig heeft moeten uitzoeken met een MCPTSS heeft een persoon een put gemaakt om de trauma gedachten in te stoppen. Een persoon zorgt ervoor dat de put dichtblijft waardoor het nog enigszins leefbaar word. Een persoon kan hierdoor niet in trauma therapie want als de put open gaat komt alles te gelijk naar boven wat een persoon er niet bij kan hebben.

Plan

Veel personen met MCPTSS of CPTSS hebben de wens, het is voor personen niet vol te houden het gevecht, de persoon gaat achteruit en wil dit niet langer. Een persoon ziet vaak geen andere mogelijkheid omdat herstel niet mogelijk is en een persoon steeds verder van de samenleving komt te staan.

Personen die op een jonge leeftijd een trauma hebben opgelopen hebben vaak al op jonge leeftijd een wens. Hoe langer het traumatiseren aan houd hoe groter de wens word. Een persoon kan een tijd geen last hebben van de gedachten maar wanneer er iets gebeurt kunnen gedachten snel terug zijn en in alle hevigheid.

Het is een zeer naar onderwerp om te bespreken maar zo belangrijk voor de persoon en dat er begrip voor is als een persoon dit wilt. Het is belangrijk een persoon te steunen en het erover te hebben, de taboe maakt het voor een persoon veel zwaarder en hierdoor mer ondragelijk. Doordat een persoon erg vermoeid is overdag lukt het niet om een goede dagstructuur te hebben, het is moeilijk om 2 of 3 dingen op een dag te doen. Van iets doen kan een persoon al snel uit geput raken en moeten bijkomen.

Personen krijgen voor deze gedachten vaak geen hulp begeleiding of behandeling. Hierdoor staat een persoon alleen met de gedachten, als deze worden geuit kan het zijn dat een persoon bij de crisisdienst terecht komt en vanuit daar naar een gesloten afdeling gaat om opgenomen te worden of uren te blijven.

Naasten, vrienden en familie hebben vaak zeer weinig tot geen begrip voor de gedachten en het uiten van de gedachten. Vaak gaat er een stuk aan vooraf wat niet is gezien of anders is opgevat. Hierdoor is er geen volledig beeld van de persoon. Doordat het een taboe is vinden naasten het vaak geen onderwerp om te bespreken waardoor een persoon alleen bij hulpverleners, onbekende, terecht kan. Een persoon verliest vaak alle contacten wanneer het vaker deze gedachten heeft.

Vaak heeft een persoon te veel last van een MCPTSS om te willen en kunnen leven er zijn de weinig positieve dingen die het nog kunnen veranderen. Een persoon moet leren om te gaan met de signalen van MCPTSS maar door de triggers die onverwachts zijn is dit eigenlijk niet mogelijk.

Denk erover na wat het leven voor u nog betekend met MCPTSS? Wat zijn de problemen die u onder vind? Wat zijn nog dingen die u zou kunnen doen? Hoeveel zijn het er en wat voor effect kan het nog hebben? Zorg dat u een duidelijk beeld heeft wat het leven u te bieden heeft en wat nog kan. Ga het gesprek aan over uw wens met de huisarts en leg het verhaal uit aan de hand van uw dagboek of aan de hand van schema’s die uw verhaal verduidelijken. De wens kan alleen als er minimaal 3 behandelingen zij geweest. Heeft u de gedachten bel dan met 0800-0113

Probeer mer rust te vinden in yoga, mindfullness, of door het doen van een ademhalingsoefening. Het is belangrijk om in deze periode beter te slapen en meer te rusten. Het is belangrijk zo min mogelijk aandacht er aan te schenken en ze te overstemmen met muziek of een tv met koptelefoon.

Werk zoveel mogelijk aan het zelfvertrouwen, door letterlijk er alles uit te sporten, door te zingen door het van u af te schrijven, door het volgen van een cursus of door het doen van vrijwilligerswerk. Het kan net een andere kijk op het leven geven.