Mensen die dingen hebben gezien en meegemaakt gaan dan naar buiten om hun hoofd leeg te maken om daarna zonder nachtmerries verder te kunnen slapen

Mensen die dingen hebben gezien en meegemaakt gaan dan naar buiten om hun hoofd leeg te maken om daarna zonder nachtmerries verder te kunnen slapen

Wat is het?

Nu de avondklok is ingegaan is het duidelijk dat een groep meer last heeft hiervan. De personen willen hun hoofd leeg maken om later te kunnen slapen, vaak is er veel onbegrip voor de groep met PTSS die dit nodig heeft. Er is vaak te weinig kennis over PTSS en wat dit met een persoon doet. Een persoon moet vaak uitleg geven over waarom het naar buiten moet, waarom het moet bewegen in de avond of nacht. Een bui of hoge signalen komen te pas en te onpas opzetten, hierdoor is dit niet van te voren te voorkomen. Een persoon kan niet eerder op de dag het hoofd leeg maken door te gaan bewegen, omdat dit zeer weinig of geen effect heeft op de PTSS en de signalen in de nacht.

Herkennen

Een persoon die een PTSS heeft opgelopen heeft veel nare dingen gezien en beleeft. In de avond of nacht komen vaak mer gedachten op die een persoon hieraan herinneren in de vorm van een herbeleving of van een nachtmerrie. De diagnose PTSS is te verdelen in PTSS, CPTSS en MCPTSS. Een MCPTSS een Meervoudige Complexe Post Traumatische Stress Stoornis, komt een persoon niet van af en betekend dagelijks leven met PTSS nachtmerries en herbelevingen, een persoon is te beschadigd in het gevoel, gedachten, emoties waardoor een persoon compleet is veranderd, de wandeling buiten kan een persoon nog rust geven als een laatste redmiddel om 1 nachtmerrie over te slaan.

Een herbeleving is als het moment dat het net is gebeurt, dat de persoon nog in de situatie zit van toe, het gevoel, gedachten en emoties zijn hetzelfde. Deze gedachten kunnen een persoon lang bezig houden waardoor een persoon niet kan slapen. Het overslaan van de nachtrust kan zorgen voor hogere signalen de volgende dag. Zonder de avondklok zou de groep die ’s avond naar buiten gaat om het hoofd leeg te maken minder opvallen. Het is niet alleen de personen met PTSS die dit doen, maar ook andere diagnose. In de avond of nacht is het rustig op straat en een persoon die zich onzeker voelt voelt zich meer op zijn gemak. Een persoon word minder getriggerd door de omgeving.

Een nachtmerrie kan elke dag zijn maar kan ook in periode vaker voorkomen. Een nachtmerrie kan in periode dat er veel gebeurt achter elkaar vaker opkomen of wanneer er veel gebeurtenissen zijn die meer gedachten geven waardoor een persoon meer negatief word getriggerd. Het bewegen kan helpen de gedachten te verminderen en weer rust te ervaren in huis en is het lichaam. De persoon kan met het lopen de zinnen verzetten. Het buiten zijn en de frisse lucht kunnen helpen om weer anders te kijken naar de situatie.

Behandelen

Wanneer een persoon een dag heeft dat het beter gaat, zal een persoon niet naar buiten gaan met de avondklok. De persoon heeft rust en kan slapen, het is erg afhankelijk van de dag en hoe deze verloopt. Niet elke persoon met PTSS gaat ’s avonds naar buiten, het is een mogelijkheid voor personen die het nodig hebben. Wanneer het rustig is en het avond is komen meer gedachten opzetten, overdag is een persoon bezig en is er afleiding genoeg, deze is er in de avond veel minder en wanneer een persoon gaat zitten kan het veel meer gaan piekeren of maal gedachten krijgen.

Niet elke PTSS is hetzelfde, hierdoor werkt ook niet elke manier voor elke persoon, een persoon kan meer rust ervaren buiten de andere persoon blijft liever binnen. De persoon met PTSS doet er dagelijks alles aan om de rust te vinden, die dagelijks word verstoord door de signalen, triggers, gedachten, gevoel en emoties. Het kan voor de persoon de enige manier zijn om nog rust te vinden, een persoon heeft vaak een vaste manier van afleiding zoeken aan de hand van diverse activiteiten die kunnen helpen. Deze zijn al geprobeerd omdat er een avondklok geld en we in een lockdown zitten.

Het is belangrijk het trauma te verwerken, het werken aan een herstel en te kijken hoe u de signalen kunt aanpakken om hier meer grip op te krijgen. Hoe meer grip u heeft, hoe minder nachtmerries u ervaart. Het begint overdag met het verwerken van de dag en voldoende rust te nemen. Maak een plan van aanpak.

Gevolgen

Er is weinig begrip voor personen die een zeer nare ervaring hebben gehad, er is weinig duidelijk voor de personen wat het inhoud en hoe het dagelijks leven met PTSS eruit ziet. Voor een persoon met PTSS is het naar om het elke keer te moeten uitleggen, veel personen kunnen dit niet omdat het zeer naar is, niet goed voelt, zich ervoor schaamt, de personen die het wel doen nemen het op voor de andere voor meer begrip voor de situatie.

Door onbegrip op de situatie dat de personen een uitzondering zijn en wel naar buiten mogen kan een persoon meer beschadigen een persoon kan hier meer onzeker van worden en dit kan zorgen voor meer gaan vermijden van plaatsen of personen, de signalen kunnen hoger oplopen. Een persoon kan er een trauma van krijgen door naar buiten te gaan.

Wanneer een persoon niet naar buiten gaat lopen de gedachten en signalen verder op. De persoon kan in een bui komen en een herbeleving krijgen. Een persoon gaat zich steeds mee zorgen maken, krijgt meer angsten en andere klachten. Het kan buiten dan beter en veiliger voelen dan in het eigen huis. Een persoon kan in het dagelijks leven zeer worden beperkt door alles wat met PTSS te maken heeft. In enkele gevallen kan een PTSS weer leefbaar worden, in veel gevallen is het een manier vinden om er mee te leren omgaan, de signalen zijn vaak hoog waardoor een persoon chronisch ziek word.

Nachtmerries zijn net als herbelevingen, even ernstig en een persoon kan hier overdag veel last van hebben, in de vorm van veel (trauma) gedachten, herbelevingen, angsten of stress. Door het minder slapen krijgt een persoon een slaap te kort en slaapproblematiek. Een persoon krijgt meer problemen bij het inslapen en doorslapen. De persoon is meer prikkelbaar, heeft een verminderde concentratie en kan minder functioneren.

Wanneer een persoon niet naar buiten kan door de avondklok kan het zorgen dat een persoon zich steeds meer onveilig voelt in het eigen huis, hierdoor kunnen gedachten en signalen hoger oplopen waardoor een persoon een crisis kan krijgen. Het kan de persoon helpen een ommetje te maken om dit te voorkomen.

Plan

Lees over de signalen van PTSS en wat dit kan betekenen voor een persoon, het is een algemeen beeld over PTSS, het is belangrijk meer kennis te hebben van PTSS om vooroordelen en onbegrip te voorkomen. Lees verhalen van PTSS van lotgenoten en ervaringsdeskundige die een PTSS hebben, dit zijn verhalen uit de praktijk die een beeld kunnen geven van het dagelijks leven met PTSS. Het is zeker in Corona belangrijk begrip te hebben voor elkaars situatie. Het is beter het samen aan te pakken en op te lossen en te kijken waar geholpen kan worden, alleen samen kan mentale problematiek bespreekbaar worden en aangepakt, met mogelijkheden op een herstel.

Kijk naar de mogelijkheden die er zijn om zoveel mogelijk thuis te bewegen, zoals op een loopband of een home trainer. Zet hierbij het raam open voor meer frisse lucht. Met oefeningen in huis of apparaten kunt u ook overdag bezig zijn met bewegen, waardoor het ’s avond rustiger kan zijn. Wat zijn andere manieren die u kunt toepassen om het hoofd te legen? Wat zijn dingen die ook rust geven en meer passend zijn bij de avondklok? Helpt het om over de situatie te praten met iemand? Om muziek te luisteren of tv te kijken? Helpt het gedachten van u af te schrijven? Maakt u gebruik van de 5G methode voor een vaste schrijf manier of denkmanier van het inzicht krijgen van een situatie?

Heeft u een signaleringsplan voor meer grip op gedachten of signalen, met de fase wind storm tornado en orkaan? Maakt u gebruik van vorige momenten om signalen te verbeteren en betere oplossingen te vinden? Heeft u een afleidingsschema voor afleiding zoeken met afleiding zoekers? om daarna zonder nachtmerries verder te kunnen slapen. Gaat u naar buiten let dan op de regels en wat u moet meenemen Medische uitzondering avondklok PTSS om een boete te voorkomen wat nog meer de PTSS gaat triggeren. Wat zijn andere dingen die u kunt doen om de nachtrust te verbeteren en de nachtmerries aan te pakken? Maakt u deze bespreekbaar? Het is belangrijk om deze te verwerken en het trauma te laten behandelen om minder last te hebben van de trauma gedachten