Wanneer een persoon een trauma heeft opgelopen en kritiek krijgt van dat de persoon zich aanstelt of er maar overheen moet stappen kan dit erg naar zijn voor de persoon met een PTSS. Er is geen begrip voor de situatie, terwijl de persoon die het zegt verder niks weet van het trauma, hoe het is opgelopen, wat er is gebeurt, wat dit met u heeft gedaan, wat voor invloed het heeft op uw dagelijks leven. Vaak is het omdat de personen weinig kennis hebben van PTSS, zich weinig kunnen inleven of kunnen voorstellen wat een trauma met een persoon kan doen.

Door een trauma staat het hele leven van een persoon op zijn kop, de persoon is het naarste van het naarste overkomen. Hierdoor is een persoon beschadigd in het gevoel, gedachten en emoties, hierdoor kan een persoon veel mentale problematiek krijgen, moeilijker slapen, moeilijker functioneren. Een trauma kan een persoon beperken in het dagelijks leven als het niet word behandeld.

Kritiek uiten op mentale problematiek geeft aan hoe een persoon denkt over wat het inhoud, hoe ernstig het is en hoe serieus de persoon het neemt. Iedereen in de wereld heeft een kans mentale problematiek te krijgen of op te lopen. Hoe zou de persoon het zelf vinden als deze kritiek naar hem of haar word geuit? In de wereld zij we om elkaar te helpen en te steunen waar kan, ook wanneer deze persoon mentale problematiek zou krijgen, het helpen en het samen aanpakken zou beter werken om meer begrip te krijgen en om de taboe van mentale problematiek te doorbreken.

Een trauma is voor elk persoon anders, personen hebben een ander soort trauma, ander signalen, andere gedachten, maakt andere dingen los. Het is het trauma van de persoon, het gevoel van de persoon. Kritiek op dat een persoon erover heen moet zijn, gaat nergens over als de persoon het naarste van het naarste heeft meegemaakt, het heeft tijd nodig om van te herstellen, het kost veel tijd het gevoel en emoties weer onder controle te krijgen en dingen los te laten.

Voor u kritiek uit op een persoon is het belangrijk te weten wat het met de persoon doe, is het wel het juiste moment, wil de persoon er iets over kwijt, wat zijn de gevolgen van een gesprek voor de persoon? Wanneer u een duidelijk beeld heeft van het trauma van de persoon en hoe het voor de persoon is om een trauma te hebben en u het gevoel kent, kunt u er positief iets van zeggen.