mentale crisis

Wat is het

Ik ben met te veel dingen tegelijk bezig. Ik gun mezelf geen rust. Mijn planning is veel te vol, er zit weinig rust in de dag, ik vind het moeilijk om nee te zeggen of aan te geven dat het nu niet gaat. Ik heb steeds minder energie, een dag duurt erg lang.

Herkennen

Ik slaap niet of zeer weinig. Ik heb veel last van piekeren of maalgedachten. Het slechte slapen komt omdat ik minder ben gaan bewegen en minder zin heb om actief bezig te zijn. Het kost mij zoveel moeite alles te doen, ik ben al moe als ik eraan denk.

Ik val zichtbaar af, omdat ik veel signalen ervaar zoals hoge stress en angsten. Hierdoor heb ik minder eetlust. Ik heb geen zin meer om te eten, het smaakt niet lekker. Hierdoor zit eten en voeding minder vaak in mijn hoofd. Het halen van voeding is door de crisis gedachten minder goed mogelijk, ik minder eten in huis.

Ik ga veel mensen bellen, mailen of op een manier contact zoeken, het voel niet goed als ik dit niet doe. Het bellen kan helpen om iemand te spreken die me uit deze ellende kan halen. Ik wil ervan en ik wil dat het stopt. Het bellen is vaak het eerste wat opkomt.

Ik geef meer geld uit dan gewoonlijk. Het geeft een beter gevoel iets voor mezelf te kopen. Het geld maakt me minder uit als ik depressief ben, ik bestel meer eten of dingen die ik leuk vind, het geeft nog iets van een goed gevoel. Een crisis veranderd mijn gedrag, vaak negatief.

Ik blijf op bed liggen. Omdat ik meer down en somber ben. Ik meer last van depressieve klachten. Ik kom niet tot en goede dagstructuur, ik ga steeds minder doen op een dag. Het lukt me niet om op te staan en hierdoor blijft ik meer zitten of hangen, het starten is zwaar. Ik ga vaker liggen en hangen op de bank.

Probeer rustig te blijven en rust uit te stralen. De persoon ervaart op hert moment al veel gedachten en signalen, door druk gedrag kan het verergeren. Rustig gedrag kan bijdrage in meer rust.

Om een crisis te herkennen is het belangrijk de signalen te begrijpen die u ervaart, hiervan kunt u een signaleringsplan maken, fase orkaan is een crisis, het hebben van een crisis noodplan is belangrijk om bij de andere fase tornado storm en wind te komen. Het is belangrijk regelmatig met het plan bezig te zijn om zo te handelen in hoge signalen.

Behandelen

Het is belangrijk om diverse manieren te hebben de gedachten meer onder controle te hebben. Bijvoorbeeld door erover te praten of te schrijven, door de gedachten er uit te sporten, door muziek te luisteren en te zingen. In een crisis is niet altijd alles mogelijk maakt daarom een overzicht wat kan helpen in een tornado en orkaan.

Het is belangrijk te weten welke manier van afleiding zoeken nog werkt. Hoe hoger de fase hoe minder mogelijkheden, het is belangrijk om een activiteitenlijst te hebben met 10 punten die u direct kunt uit voeren achter elkaar, hierdoor weet u wat u moet doen en kunt u een fase zakken om daarna meer rust te vinden, de piek is eraf.

Gevolgen

Ik ben lusteloos. Ik heb weinig zin dingen te ondernemen, ik ziet weinig mogelijkheden in een goede structuur opbouwen. De structuur blijft niet aan, ik probeer het maar elke keer stort het in. Ik ben moe van het proberen.

Ik voel mij eenzaam en alleen. Het is moeilijk een dag door te komen. Ik voel me niet gehoord of begrepen, het alleen zijn maakt meer gedachten los waardoor ik meer herhalend denk. Ik ben erg onzeker door de eenzaamheid, ik ga minder snel ergens naar toe, ik ben meer gaan vermijden, best veel dingen.

Ik kan mij niet concentreren. Door de vele gedachten die er zijn, ze lopen als gedachten stromen door het hoofd, ze komen te pas en te onpas opzetten waardoor ik ze niet kan stoppen. Ik kan minder functioneren en vergeet meer dingen. Soms is het moeilijk een stukje in de krant te lezen. Alles loopt door elkaar heen.

Mijn gedachten zijn constant negatief. Ik zie minder kansen voor de toekomst, met negatief over alles en niemand doet het goed. Ik zie alle problemen als een trein voorbij komen. het blijft hangen in het hoofd. Ik kan alleen maar negatieve dingen bedenken en niet 1 positief ding, er is niks goed.

Ik sluit mij af voor de buiten wereld Het lijkt de enige mogelijkheid voor het beter voelen, maar naar het liggen en niks doen en niks kunnen doen voel ik me vaak slechter. Ik wil graag alleen zijn zodat gedachten en gevoelens meer kunnen zakken.

Mijn eet patroon verandert, ik eet te eenzijdig. Ik heb vaak minder eetlust door de hoge signalen, het kan ook zijn dat ik eetbuien krijg, het is meer door de emoties. Hoe meer schommelingen ik heb hoe meer het voedingspatroon veranderd, hierdoor kan ik in korte tijd veel afvallen.

Maak een schatting van de ernst van de crisis en kijk welke actie gepast is. Bel direct bij acute crisis voor hulp naar huisarts, crisisdienst of 112 of bel 0800-0113. Vraag de persoon welke hulp nodig is en wat de persoon wilt op het moment. Maak de schatting aan de hand van het 4 fase plan.

Ga de persoon niet Pushen, aandringen, of op de huid zitten, hierdoor verwacht u te veel van de persoon. De persoon is te veel het overzicht kwijt. In een crisis moet een deel worden overgenomen. Het probleem wegwuiven of het er niet is, ontkennen, negeren. Het geeft een zeer negatief gevoel voor de persoon, het voel onbetrouwbaar. Het is belangrijk op te staan voor de problematiek en het samen aan te pakken om de band goed te houden. Wanneer u persoon gaat ompraten of op de persoon inpraten krijgt de persoon het gevoel dat het probleem er niet mag zijn, de persoon voelt zich niet gehoord en begrepen. Het geeft een extra negatief gevoel voor de persoon.

Ga niet meepraten in het gesprek van o wat erg, of de crisis aan dikken of zelf in paniek raken. De crisis van de persoon kan hierdoor juist toenemen. Het is belangrijk alleen een luistert oor te zijn en met oplossingen te komen.

Zoek niet naar een bevestiging van uw mening bij de persoon. De persoon is op dit moment belangrijk geholpen te worden, luister naar de persoon en laat de persoon het woord doen en denk mee in oplossingen en mogelijkheden om de situatie zo snel mogelijk te stoppen.

Plan

Het is belangrijk de problematiek van de persoon te kennen en te weten hoe de persoon reageert. De persoon kan in een crisis totaal anders reageren. Het is belangrijk een signaleringsplan te maken aan de hand van de fase wind storm tornado en orkaan, deze geven duidelijk aan in welke fase de persoon zit en zo praat u over de zelfde fase en mogelijkheden. Het is belangrijk crisis op een rustig moment te bespreken om een eerste inschatting te kunnen maken.

Toon werkelijke interesse, laat merken dat u de persoon begrijpt en het probleem begrijpt. Laat zien dat u de persoon wilt steunen en hulp wil bieden door bijvoorbeeld mee te gaan naar gesprekken. Ga de persoon niet beschuldigen dat het de crisis niet aan kan of het heeft laten oplopen en dat het nu de eigen schuld is. Het helpt de persoon niet en maakt de crisis juist erger. Neem de persoon serieus in de crisis, het is voor de persoon al naar genoeg om er een te hebben, de persoon zou het liever ook niet hebben. Door het serieus te nemen kan een persoon zich meer gehoord voelen.

Vraag wat de persoon meemaakt, hoe het voelen wat de persoon voelt en of de persoon de oorzaak weet en waar zij/hij last van heeft. Leef mee en toon begrip voor de situatie, geef een luistert oor, en stel simpele korte vragen. Het handelen in een crisis situatie voor een persoon kan voor naasten heel heftig zijn, vaak weet een persoon niet wat het moet doen of moet reageren. Het is belangrijk het onderwerp crisis te bespreken op een rustig moment en het dan ui te zoeken wat kan. Voor iedereen is een crisis anders en ervaart het anders. Het verschil is hoe iemand heeft leren omgaan met een diagnose, welke diagnose een persoon heeft en wat een persoon weet van signalen en hoe deze opkomen. Een crisis kan in een opbouwende fade zijn een persoon krijgt steeds meer last van hoge signalen of negatieve gedachten. Het kan ook binnen een 1/2 uur van niks aan de hand in een crisis.

Wat zijn signalen waaraan u kunt herkennen dat u in een crisis bent? wat betekend een crisis voor u? Wat zijn gedachten die vaak opkomen? Wat doen de signalen in een crisis? wat kan nog wel en wat niet? Kunt u nog praten en uitleggen? het is belangrijk een duidelijk beeld te hebben van uw crisis om te kunnen handelen in een crisis, door te bedenken wat het ergste is wat er kan gebeuren, heeft u al een deel van een plan. Het is belangrijk te kijken naar vorige momenten en hiervan te leren. Schrijf alles kort en bondig op dat u het alleen hoeft uit te voeren, in een crisis is denken erg moeilijk.

Wie kan u helpen in een crisis? Wie kunt u bellen in een crisis? Wat mag u verwachten? Wat zijn afspraken die u kunt maken over een crisis? Het is belangrijk het onderwerp met naasten en een behandelaar te bespreken voor het geval dat het ooit een crisis word. Houd het plan bij zodat het steeds word verbeterd, schrijf de afspraken op.

Houd een positief dagboek bij wat kan helpen de gedachten te veranderen voor u in een crisis zit, de behaalde doelen en positieve leuke momenten kunnen een steun zijn om door te gaan en het anders te bekijken.

Stel grenzen voor uzelf en wat u kunt doen voor de persoon, het geeft duidelijkheid en beide weten waar ze aan toe zijn. Maak een crisis noodplan wat gestart kan worden. Let op uw eigen gezondheid voorkom overbelasting, schakel op tijd hulp in.

Probeer u gedachten over de sitautie zoveel mogelijk te verwerken, door de zorgen te bespreken met hulpverleners, door te lezen bij lotgenoten die hetzelfde hebben mee gemaakt. Probeer meer rust te vinden door het doen van een ademhalingsoefening of door actief te bewegen.

Wat betekend een crisis voor de persoon? Wanneer is het tornado en wanneer is het orkaan? Wanneer kunt u als naasten helpen en wanneer is er meer nodig? Het is belangrijk om een duidelijk beeld hiervan te hebben en dit voor een crisis besproken te hebben, ook de stappen die u gaat zetten bij het vermoeden van een orkaan.

Wat kan de persoon helpen om uit een crisis te komen? Wat kunt u doen voor de persoon om te helpen en wat kunt u beter laten? Wat geeft de persoon het meeste rust? Het is belangrijk dit te bespreken met de persoon en het duidelijk overzichtelijk op te schrijven zodat u het erbij kunt pakken ingeval van crisis.

Kijk naar een crisis terug op de crisis (vorige momenten) om te leren van de crisis en te kijken hoe het verlopen is. De crisis bespreken is goed om het te verwerken en los te kunnen laten en om een beter plan te hebben voor een andere keer. Laat de persoon weten dat u er voor hem/haar bent. Vraag bijvoorbeeld: wat kan ik voor je doen? Wat zou je fijn vinden dat ik voor je deed of wat zou je willen dat ik voor je deed? Maak samen een plan en afspraken om hier een duidelijk beeld van te krijgen.

Het is belangrijk in een crisis te kunnen handelen en te weten wat u moet doen. Het is beter een crisis te proberen voorkomen en te letten op de signalen die voor u een crisis bezorgen. Het is belangrijk van te voren een plan hiervoor te maken en dit te bespreken met de personen die zouden kunnen helpen.Het hebben van een crisis is een zeer nare ervaring voor de persoon, de persoon houd er herinneringen aan over en kan dit diverse keren herbeleven, wanneer er veel angst bij zit kan de persoon het als traumatisch ervaren.

Stel zoveel mogelijk open vragen, een persoon moet hier over nadenken en kan hierdoor meer in het hier en nu komen. Met gesloten vragen is het antwoord ja / nee. Praat zoveel mogelijk in het hier en nu en positief. De persoon denkt negatief en het hoofd voelt aan als vol of als gedachten stromen.Zorg ervoor dat het een veilige omgeving is voor de persoon.

Ga bij de persoon zitten en bied het wat te drinken aan, wacht even tot de persoon gaat praten of stel de vraag. Stel de persoon zo veel mogelijk gerust. Heb begrip voor de situatie. Zorg voor een rustige omgeving waar een persoon rust kan vinden zonder spullen om de persoon heen (gevaar), laat de persoon bijkomen, in een donkere, rustige, prikkelarme ruimte. De crisis kan langer aanhouden als er veel prikkels zijn, fel licht is, het druk is.