Mijn hoofd overstroomt al dagen

Mijn hoofd overstroomt al dagen

Wat is het

Bij een PTSS komen vele signalen kijken en het is voor een persoon erg zwaar wanneer vele signalen er te gelijkertijd zijn. Het is vechten tegen het ene terwijl het andere oploopt. Een persoon heeft hierdoor zelden rust of ervaart rust in het lichaam, is is veel spanning en druk. Een persoon die deze signalen ervaart van de PTSS zit in een hoge fase, het is belangrijk dat de persoon weet hoe het moet omgaan met de vele signalen die de persoon ervaart om het te kunnen omdraaien en rust te vinden. Voor een persoon kan het dagen aanhouden en het niet of zeer moeilijk te stoppen zijn.

Herkennen

Het kan zijn dat er meerdere dingen zijn gebeurt waardoor u meer last heeft van de gedachten en het trauma. Hierdoor kunt u in de loop van de week meer getriggerd zijn wat het maakt dat het nu zo vol is in het hoofd. Vaak voelt het zwaarder in de eerste sessies en denkt u waar ben ik aan begonnen. Het kan zijn dat de PTSS klachten die u ervaart meer bezig houden omdat u nog geen rust heeft gevonden in het trauma door het te verwerken.

Het verwerken van een trauma kan helpen om de klachten te verlichten en om er minder last van te hebben. Het is belangrijk te weten wat de oorzaak is van het meer last hebben van de signalen, het is belangrijk een duidelijk beeld hiervan te krijgen om gulp te kunnen vragen of het aan te pakken.

Wanneer een persoon is begonnen met EMDR kan het zijn dat het de emoties meer vergroot waardoor een persoon er de eerste sessies meer last van heeft. Veel van de emoties en gevoelens komen dan te gelijkertijd op en kunnen lang aanhouden. Het kan voor een persoon voelen als een vol hoofd. Door het praten over het trauma kan het zijn dat een persoon na de sessie meer last heeft van trauma gedachten en herbelevingen.

De somberheid kan komen door de gedachten die na denken over het nare moment of dingen die hier mee te maken hebben. Een persoon kan het gevoel een tijdje parkeren maar wanneer een persoon veel signalen heeft kan het zijn dat dit niet meer mogelijk is. De persoon gaat zich meer somber voelen, eenzaam, verdrietig. Wanneer het langer aan houd kan een persoon van de angsten veel paniek ervaren.

Een persoon met PTSS ervaart zelden rust, het hebben van een PTSS heeft op veel gebieden problematiek waardoor een persoon veel op zijn hoeden is. De persoon ervaart meer triggers waardoor er op elk moment van de dag een bui kan komen of een herbeleving. Een persoon piekert veel waardoor het vaak last is om dingen te doen of te slapen.

Wanneer er nu een deurbel zou gaan, zou de persoon hier nog meer last kunnen krijgen van de signalen, de persoon schik hevig omdat het een herbeleving heeft, als angsten ervaart en in paniek is. De deurbel kan een trigger zijn omdat het onverwachts is en vaak hard geluid. Het kan zijn dat de persoon niet instaat is de deur te openen op het moment en verstijft op de bank zit. De rest van de dag kan een persoon hier veel last van hebben.

Gevolgen

Het geeft aan dat u al dagen in een hoge fase bent van de signalen van een PTSS. Het kan zijn dat u dicht tegen een crisis aan zit. De gedachten en signalen stoppen niet en komen met vlagen aanzetten of houden aan een stuk vast. Een persoon word door dit beperkt in het dagelijks leven en functioneren, met een vol hoofd kan een persoon moeilijker denken, praten en dingen uitvieren. Het zorgt ervoor dat een persoon steeds minder rust ervaart op een dag als het hoofd heel de dag de persoon bezig houd en dit al dagen aanhoud.

Voor een persoon zijn kleine dingen doen dan een hele opgave, zoals het doen van de boodschappen. Een persoon kan met angsten vaak moeilijk naar buiten , met herbelevingen en denkt een persoon hier niet aan maar meer aan vluchten. Hierdoor kan het voorkomen dat een persoon geen boodschappen kan gaan doen door de angsten en paniek, de persoon krijgt er vaak meer last van in een winkel wat ook veel stress oplevert.

De emoties en het gevoel lopen door elkaar heen, hierdoor ervaart een persoon van allerlei signalen van een PTSS te gelijker tijd. Gedachten kunnen in een gedachten stroom door het hoofd gaan, de signalen van angst en stress lopen hierdoor op, hoe hoger de signalen en hoe meer gedachten hoe groter de kans is op een herbeleving. Omdat een trauma niet is verwerkt ervaart een persoon nog veel angsten op een dag.

De gedachten die aan het trauma herinneren roepen steeds de angsten op, een persoon kan hierdoor in een cirkel van angsten komen en dit dagelijks veel ervaren bij dingen die niet met het trauma te maken hebben. De signalen van somberheid kunnen horen bij een depressie, voor een persoon met PTSS komt dit in periode vaak voor, het herbeleven en de angsten kunnen zorgen dat een persoon meer depressieve klachten ervaart. Hierdoor kan een persoon meer verdrietig zijn op een dag wat ook kan komen door een niet verwerkt trauma. Voor een persoon kan het te veel worden en meer negatieve gedachten krijgen.

Voor een persoon is het erg zwaar met alle signalen van een PTSS om te gaan elke dag, de persoon zou graag een daag rust hebben of het even uitzetten. Met een PTSS is dit niet mogelijk en komen er vele dagen voor dat het een veelvloed is aan signalen, gedachten en triggers. omdat een persoon weinig rust ervaart, word het steeds minder waardoor een persoon de rust kan verliezen en alleen nog signalen ervaart op een dag. Voor een persoon kan het hierdoor meer uitzichtloos worden.

Het niet kunnen vinden van de rust kan voor een persoon erg frustrerend zijn, de persoon is er een hele dag mee bezig maar niks heeft het effect van rust of het verminderen van de klachten. Het kan een persoon zwaar uitputten naar een dag vechten tegen alle signalen. Een persoon heeft na de dagen er vaak nog veel last van en moet nog dagen bijkomen.

Plan

Wat is er de afgelopen dagen veranderd? Waardoor heeft u nu meer last van de gedachten? Wat zijn dingen die u herkent van eerdere momenten? Wat zijn de naarste stukken en hoe vaak komen deze voor? Hoe voelt het aan? Hoe lang houd het aan en wat doet het met u? Het is belangrijk een duidelijk beeld te hebben wat er is gebeurt en wat de gevolgen zijn voor uw gezondheid, waar u last van heeft, wat u eraan heeft gedaan en hoe lang het aan houd.

Door een duidelijk beeld te hebben kunt u een betere hulpvraag stellen. Het is belangrijk om gedachten meer van u af te zetten en te weten hoe u de gedachten kunt stoppen of veranderen. Het is belangrijk om een manier te zoeken die bij u past, zoals schrijven, praten, actief zijn, creatief of een andere manier. Het is belangrijk om meer rust te gaan zoeken met het doen van yoga of een ademhalingsoefening.

Het lijkt erop dat u het trauma nog niet heeft verwerkt, het is belangrijk om hulp te vragen bij het leren omgaan met het trauma en het verwerken van het trauma. Lees online naar informatie over PTSS en wat dit inhoud voor een persoon, probeer de tips en adviezen die hierbij staan uit om er meer grip op te krijgen. wat zijn dingen die in deze situatie nog lukken en welke niet? Het is belangrijk om te weten in welke fase u bent wind storm tornado of orkaan en om een signaleringsplan te maken om te weten welke actie u nu moet nemen om het om te draaien en klachten te verlichten.

Het hebben van de klachten is averechts tegenover de oplossing. Maak een positief dagboek met momenten die goed gaan met leuke teksten die u heeft gevonden, met foto van leuke momenten of van zinnen die iemand u wenst. het kan op het moment helpend zijn om het door te bladeren en weer de gedachten te veranderen. Het is u gelukt om een doel te behalen, het lukt u nu ook dit te doorkomen.

Het is belangrijk het moment te gaan omdraaien en in actie te komen het afleiding zoeken kan helpen met het meer vinden van rust. Het is belangrijk te weten welke dingen rust geven en wat kan helpen in een hoge fase, wat dingen zijn die wel helpen en wat u beter kunt laten. Het is belangrijk voor deze situatie een plan te maken om gelijk in actie te komen. Wat kunt u leren van de situatie? Wat zijn dingen die anders kunnen? Herkent u stukken of beelden?

Het is belangrijk de situatie te evalueren en ervan te leren met vorige momenten. hoe beter beeld u heeft van de situatie en hoe het verloop is geweest en hoe u het heeft aangepakt, hoe meer mogelijkheden er zijn het anders aan te pakken de volgende keer om dingen te voorkomen, eerder in te stappen, een andere oplossing te bedenken waardoor het steeds beter lukt de fase te voorkomen.

Wat kunnen andere voor u doen op dit moment? Kunnen andere iets voor u doen of geeft dit nog meer signalen en gedachten? Wat zijn dingen die nu wel lukken en gaan? Wat zijn dingen die u kunnen helpen het weer anders te gaan zien en het op te pakken? Het is belangrijk het met andere te bespreken wat ze voor u op dit moment kunnen doen om het samen aan te pakken om het zo kort mogelijk te laten duren.

Van de overstroming in het hoofd ervaart een persoon veel druk in het hoofd waardoor een persoon veel hoofdpijn ervaart of veel migraine. Het voelt alsof er iets door de schedel word gedrukt, het letterlijk uit het hoofd word geduwd. Een persoon heeft regelmatig last van hoofdpijnen door de gedachten en spanning.

De signalen geven veel druk in het hoofd of het lichaam, het lichaam staat vol met spanning een persoon kan hierdoor veel pijnklachten ervaren. Een persoon kan het gevoel van toen het net gebeurt was weer ervaren in dezelfde emoties en gevoel van toen. Voor een persoon is het heel heftig dit mee te maken. Het is belangrijk een weg te vinden in de signalen en hoe u hiermee kunt omgaan.

Voor PTSS geld als het rustig is op een dag heeft u minder last van de signalen. Het is belangrijk om actief te zijn om zo min mogelijk signalen te ervaren door ze er letterlijk uit te lopen of sporten. Door gedachten zoveel mogelijk bespreekbaar te maken en u te uiten waar u meer zit. Kijk naar kleine dingen die op de lange termijn kunnen helpen.