Wat is het?

Mindfulness kan helpen bij vele soorten mentale problematiek om deze te voorkomen of klachten te verlichten. Het kan de duur van een terugval uitstellen, maar een garantie is er niet dat het door mindfulness niet meer voorkomt. In mindfulness zit alles wat een persoon nodig heeft om zich goed te voelen het heeft een structuur gezonde voeding en een vast ritme van slapen en bewegen. Hoe meer een gezonde basis is, hoe makkelijker een persoon piekeren aankan en kan lost laten, piekeren bij mentale problematiek is vaak over situatie die eerder zijn gebeurt en minder goed verwerkt of nog niet verwerkt zijn.

Personen met mentale problematiek hebben vaak moeite met verwerken en loslaten waardoor het steeds meer negatief gaat kleuren en dit veroorzaak somber of een dip. Hoe langer het aanhoud hoe meer een persoon richting een depressie gaat. Hoe meer soorten problematiek of op hoe meer gebieden een persoon problematiek heeft hoe meer de kans bestaat dat een persoon een terugval krijgt in een depressie.

Herkennen

Mindfulness is een manier van leven in een goede balans in levensstijl, die zorgt dat u lekker in uw vel zit waardoor u meer aankunt. Zen rustige gedachten, piekeren veel gedachten. Door regelmatig te mediteren kunnen veel klachten worden voorkomen. Een terugval zou voor een deel voorkomen kunnen worden wanneer een persoon dagelijks een zen moment inschakelt. Door de rust in het hoofd, stoppen gedachten en word het rustiger.

De persoon voelt zich goed en somber komt minder voor. Mindfulness zorgt ervoor dat een persoon minder stress ervaart waardoor er voor een persoon meer mogelijkheden zijn. Het geeft meer rust door dagelijks bezig te zijn met relax leven aan de hand van een goede structuur met gezond eten. Een goede structuur en een goede balans in voeding en slaap kan voor een groot deel voorkomen dat een persoon een terugval kan krijgen. Een persoon voelt zich beter waardoor er minder sombere of negatieve gedachten zijn.

Behandelen

Mindfulness zijn vaak cursussen die u kunt volgen via een buurthuis of een mentale gezondheidszorg instelling. Mindfulness kan leren om meer rust te krijgen in het leven en op een andere manier rust te krijgen door het doen van oefeningen of door het aanpassen van de levensstijl. Vaak is er binnen de mentale gezondheidszorg weinig aandacht voor de manier van hulp aanbod en komt het erop neer dat de persoon dit zichzelf moet aanleren.

hoe meer zen hoe meer rust hoe minder piekeren en kans op een dip. Hoe meer de zen afneemt hoe meer gedachten hoe meer de kans op het toenemen van signalen van een depressie. Door de ademhaling onder controle te hebben heeft u minder pieker gedachten, door de oefeningen te kunnen toepassen in een winkel kunt u een bui voor komen in een winkel door alleen op de ademhaling te letten

Gevolgen

zen of rust vinden kan moeilijker worden wanneer een depressie meer een rol gaat spelen. Omdat het moeilijker gaat kunnen klachten sneller toe nemen. Wanneer een persoon een terugval krijgt is dit vaak in een periode die veel stress geeft meer druk, wat minder goed word verwerkt. Het heeft enige tijd nodig voor een persoon een depressie heeft. De terugval heeft een grotere kans als u het “oude ” patroon weer oppakt dan met het starten van mindfulness

Plan

Dagboek

Hoe kunt u een terugval van uzelf herkennen en wat kunt u eraan doen om het te voorkomen? Kijk naar eerder momenten dat het minder goed ging wat heeft u toen aangepakt en verbeterd? Hoe bent u begonnen ? Wat motiveerde u? Door te kijken naar vorige momenten kunt u leren hoe u de problematiek kunt aanpakken en geeft u meer inzicht in de signalen die spelen en bezig houden. Houd altijd de signalen van een depressie in de gaten en let op dat deze niet te hoog oplopen. Trek op tijd aan de bel en vraag hulp.

Zorg dagelijks voor voldoende afleiding zoeken om de gedachten zo rustig mogelijk te houden waarop u de kans verkleind in een dip te komen. Zorg voor voldoende actieve beweging om uw hoofd leeg te maken, schrijf gedachten zoveel mogelijk van uw af en praat erover.

Probeer verschillende oefeningen uit, als het niet voldoende werkt pas de oefening aan zodat het voor u meer rust geeft. Oefen dagelijks minimaal 15 minuten met het vinden van rust in een ademhalingsoefening of door te relaxen. Zen worden heeft enige tijd nodig voor u het onder de knie heeft. Bekijk een aantal filmpje op youtube en probeer ze uit en kijk wat voor u een aantal goede oefeningen zijn.