Steunfiguur

Wat is het

Een steunfiguur in de mentale gezondheidszorg word vaak familie of naasten mee bedoelt of een persoon die voor erg belangrijk is. Vaak word er vanuit gegaan dat familie de persoon helpt en steunt in de tijd van de problematiek, vaak is dit niet het geval. Er zijn steunfiguren die zich volledig inzetten voor een persoon met mentale problematiek en er zijn steunfiguren die het erbij laten zitten vanaf het moment dat ze horen dat een persoon mentale problematiek heeft.

Aan een steunfiguur kan een persoon heel veel hebben, de steun die een persoon kan geven bij mentale problematiek kan voor een persoon net het zetje zijn om het aan te pakken en verbeteren. Een steunfiguur is motiverend en stimulerend. Door een positief steunfiguur is er meer kans op herstel en vaak hersteld de persoon ook beter.

Een steunfiguur kan helpen bij het bespreekbaar maken van de problematiek, bij het ondersteunen bij de behandeling of het dagelijks leven. De persoon kan voorkomen dat buien hoger oplopen door het te herkennen en erkennen en de persoon hierin te begeleiden. Een persoon met mentale problematiek heeft naast begeleiders steunfiguren nodig, waar de persoon een schouder vind, rust vind, steun kan vinden en hulp kan krijgen. Hierdoor kan er een goede band ontstaan waardoor het vertrouwen in de persoon groot blijft.

Mentale problematiek is niet iets wat opgelost kan worden met alleen een begeleider of behandelaar. Mentale problematiek is er 24/7, behandelaars zijn er vaak 1 uur per week. Steunfiguren die een persoon op de andere dagen kan helpen zijn extra belangrijk om beter de dagen door te komen en actief door te kunnen gaan met herstellen. Een goede band met een steunfiguur is belangrijk voor het vertrouwen in de hulp die een persoon aangaat. De steunfiguur kan helpen een drempel over te gaan om de hulp te accepteren, om dingen te veranderen en het van een andere kant te bekijken.

Een steunfiguur begrijpt een persoon zonder dat er veel woorden nodig zijn. Een steunfiguur voelt het aan wat er nodig is en weet wat de persoon nodig heeft. Een steunfiguur kan opkomen voor de persoon en helpen in behandeling wanneer deze niet van de grond komt of wanneer een persoon het moeilijker vind zichzelf te uiten.

Gevolgen

Niet alle naasten zijn een steunfiguur, daardoor zijn veel persoon met mentale problematiek alleen. Steunfiguren kunnen tegen mentale problematiek zijn, het naar vinden en hierdoor komt er meer afstand tussen de personen. Vaak zijn er veel verwijten en ruzies waardoor een persoon verstoten word.

In de mentale gezondheidszorg worden naasten en familie snel gezien als steunfiguur. Omdat er staat moeder word er gelijk vanuit gegaan dat het een goed steunfiguur is, terwijl dit niet zo hoeft te zijn. Een contactpersoon in het medisch dossier kan zorgen voor meer ellende, doordat een persoon niet als alleen word gezien en eenzaam en verstoten. Wat meer problematiek met zich mee brengt.

Wat een steunfiguur zegt in de mentale gezondheidszorg kan belangrijker zijn als wat de persoon zegt. Het steunfiguur heeft geen mentale problematiek en word hierdoor meer serieus genomen. Hierdoor kunnen personen die zeer weinig tot niks weten van e sitautie zorgen uiten over problematiek, die er niet is, maar waar wel naar gehandeld word.

Zonder steunfiguur moet een persoon het zelfstandig en alleen zelf doen. Een persoon is aangewezen op de hulp vanuit hulpverleners en heeft verder geen contacten. Hierdoor kan de problematiek veel meer oplopen dan het anders zou zijn met een steunfiguur. De persoon kan veel meer gaan piekeren of maal gedachten krijgen of kan meer gaan vermijden.

Door geen steunfiguren van dichtbij te hebben kan het voor een persoon veel moeilijker zijn om contacten met andere aan te gaan of contacten te onderhouden. Een persoon zou dit mogen verwachten van naasten of familie maar die geven hier geen gehoor aan. Dit kan ervoor zorgen dat een persoon meer vereenzaamt, een persoon minder zelfvertrouwen heeft, meer persoon gaat wantrouwen.

Door de mentale problematiek kan een persoon zich niet gesteund voelen, de persoon ervaart het anders en beleeft het anders, waardoor een persoon het gevoel kan houden er alleen voor te staan. Bijvoorbeeld bij negatieve gedachten waar steunfiguur weinig tot niks aan kunnen doen of wanneer verwachtingen van de persoon naar het steunfiguur te hoog zijn.

Wat een goed steunfiguur is, is vaak per persoon verschillend, de behoefte van de persoon in wat de persoon verwacht is vaak anders. Het is daarom belangrijk de verwachtingen te bespreken en open te zijn naar elkaar. Hoe meer open er gesproken word hoe minder taboe er is hoe meer mogelijke oplossingen er zijn. Steun ervaart u van een persoon die u vertrouwd, die dingen voor u over heeft, die dingen voor u wilt en kan regelen of erin kan helpen, er zijn op momenten dat er echt hulp nodig is. Hoe meer vertrouwen in een persoon en hoe meer open de gesprekken zijn, hoe meer steun u ervaart.

Vaak word een persoon met mentale problematiek minder serieus genomen. Een steunfiguur kan het voor de persoon opnemen waardoor er beter gehoor word gegeven aan de problematiek. Voor een persoon is een steunfiguur belangrijk om de gesprekken na te bespreken zodat het weer meer losgelaten kan worden en worden verwerkt.

In de mentale gezondheidszorg is het nodig minimaal 1 contactpersoon in te voeren. Wanneer een persoon geen contactpersonen heeft word er vaak gekeken naar ouders of familie, ook al hebben deze jaren geen contact. Het contactpersoon word wel iedere keer op de hoogte gebracht en gezien als een steunfiguur omdat het een contactpersoon is.

Plan

Wat betekend een goed steunfiguur voor u? Wat zou een steunfiguur moeten doen? Wat zou de persoon moeten weten om goed te kunnen ondersteunen? waar bij kan het steunfiguur u helpen? Het is belangrijk een duidelijk beeld te hebben van wat u verwacht van een steunfiguur en om dit beeld te bespreken met de persoon van wie u het verwacht om te kijken of het uit gevoerd kan worden.

Het is belangrijk om een overzicht te maken van personen die kunnen en willen steunen en personen die dit niet willen of waar u niet terecht kunt met u verhaal. het is belangrijk dat er begrip is om om verder te komen, wanneer het niet word begrepen loopt een contact vaak stuk. Door verdere te gaan met personen waar u op kunt bouwen kunt u verder komen.

Om iemand te kunnen steunen is het belangrijk dat er begrip is voor de problematiek en dat er open over gesproken kan worden zonder taboe. Wanneer er een duidelijk beeld is dan hierop de steun worden aangepast. Het is belangrijk de fase van een persoon te kennen zoals wind storm tornado en orkaan om beter te kunnen reageren op de signalen.

Het is belangrijk om samen naar gesprekken te gaan en vragen te stellen hoe u het beste met de diagnose en signalen kunt omgaan. Lees ervaringsverhalen online en stel lotgenoten vragen om meer informatie te krijgen over het dagelijks leven van de diagnose. Het is hierbij belangrijk om ook naar de gevolgen van de diagnose te kijken, wat kan er op de lange termijn gebeuren, zodat u nu kunt inzetten het zoveel mogelijk te voorkomen.

Praat tegen een persoon met mentale problematiek zoveel mogelijk positief, motiverend en stimulerend. Het kan niet direct effect lijken te hebben maar naar enige tijd krijgt een persoon meer positieve gedachten of start met dingen aanpakken. Heb altijd geduld voor een gesprek, ook al komt een 100ste keer met hetzelfde, het zit de persoon dwars en de persoon wil het er over hebben om een oplossing te zoeken.

Heb aandacht voor de persoon, denk hierbij ook aan de kleine dingen die het leven leuker kunnen maken, zoals een kaart sturen. Een persoon kan soms negatief tegen over het contact staan, maar wilt eigenlijk wel graag contact, door een kaart weet de persoon toch dat er iemand is die de persoon kan steunen, waardoor een ander moment makkelijker gaat.