Naasten bij angst

Naasten

Raak een persoon die angst heeft niet aan, de persoon ervaart het als zeer naar, zeker wanneer het een herbeleving heeft kan het erg schikken. Praat zoveel mogelijk positief tegen de persoon. Zorg voor een veilige betrouwbare omgeving waar niks kan gebeuren en veilig voelt voor de persoon. Geef in een gesprek niet aan dat een persoon rustig moet doen, hierdoor kan een persoon juist meer angst krijgen of meer boos worden. Het gesprek krijgt een wending.

Ga opzoek naar goede voorlichting op een betrouwbare website zoals thuisarts.nl, zoek de diagnose op en lees het artikel. Kijk bij de gevolgen wat het kan betekenen voor de persoon. Het informeren is belangrijk voor meer begrip.Stel korte, duidelijke vragen om erachter te komen wat de persoon bang maakt. Een persoon met angst heeft vaak meer last van gedachten, hierdoor is het stellen van korte duidelijke vragen belangrijk. Wanneer de oorzaak duidelijk is kan er worden gekeken hoe u de angst van de persoon kan verminderen.

Verloop

Hoe beter beeld u heeft van de angst en het verloop hiervan en wat dit betekend voor u hoe betere hulpvraag u kunt stellen en hoe beter u geholpen kunt worden in momenten van angst. Hiervoor is het belangrijk regelmatig de angst bespreekbaar te maken met personen die u vertrouwd en te kijken of het voor de ander duidelijk is en de vraag aan te passen. Maak een overzicht van de angst die u ervaart, hoe vaak het voorkomt en hoeveel last u ervan heeft, maakt een aparte kolom met wat andere voor u kunnen doen.

Gesprek

Begin het gesprek eerst over een luchtig onderwerp en bouw het langzaam op. Is het een groot iets dan is het belangrijk het door te geven voor de afspraak zodat een persoon zich kan voorbereiden. Schrijf het op: door de gedachten of het verhaal op te schrijven kunt u het oefenen en kijken hoe het het beste klinkt. Door het te oefenen voor een spiegel kan angst verminderen om erover te hebben.

Wanneer kan u de persoon helpen en wat kunt u voor de persoon doen? Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken wat mogelijk is. Wanneer u een afspraak maakt kom deze altijd na. Pak zoveel mogelijk samen de angst aan. Ga mee naar gesprekken en stel u vragen. Kijk wat u samen kunt doen om de angst aan te pakken en te verbeteren. Door het samen aan te pakken voelt een persoon zich gehoord.

Reactie

Wat kunnen reactie zijn van naasten die u verteld over de angst? Hoe zou de andere reageren? Wat kunt u doen als het hoog oploopt? Het is belangrijk een plan B te hebben voor een moment dat de reactie negatief uitvalt of er word gezegd dat het wel mee valt. Het uiten kan ook een negatieve kant hebben en naasten kunnen het zien als aanstellen. Hierdoor komt er een ander beeld van de problematiek en de hulp die u graag zou willen. Leer hoe u kunt omgaan met moeilijke momenten en weet wat u moet doen.

Toon begrip voor de situatie van de persoon, het is heel naar om de angst vaak te voelen en te ervaren. De persoon hoop op steun en begrip van de personen waar het hulp komt vragen. Probeer te voorkomen dat een persoon dingen gaat vermijden zoals een supermarkt omdat het te veel angst geeft, ga samen naar de supermarkt en steun de persoon. Neem zo min mogelijk dingen over van de persoon, zorg er voor als er hulp nodig is dat u het samen doet. Het overnemen kan de angst van de persoon vergroten.

Omgaan

Wat betekend de angststoornis voor de persoon? Waar heeft de persoon last van? Hoe laat dit zich zien? Wat zijn dingen die de angst kunnen verminderen? Het is belangrijk om een duidelijk beeld te hebben vaan de angststoornis en wat dit betekend voor het dagelijks leven voor de persoon. Vraag de persoon wat de persoon zou willen dat u voor de persoon deed? wat de wensen van de persoon zijn? Het is wisselt wat de ene persoon ervaart aan hulp en de andere persoon, de ene heeft liever contact terwijl de andere dit niet wilt.

Voor angst zijn er diverse cursussen voor familie of naasten om te leren omgaan met een angststoornis. Het volgen van een cursus kan voor zowel de persoon als de naasten zinvol zijn. Lees artikelen van lotgenoten of ervaringsdeskundige. Kijk naar de mogelijkheden om samen een cursus te doen. Geef duidelijk u grenzen aan in wat u kunt doen voor de persoon en waarin u kunt helpen. Door duidelijk aan te geven waar de grenzen liggen kunt u niet overbelast raken. Vraag op tijd hulp als het minder goed gaat, denk aan uzelf.

Wat kan de persoon helpen minder angstig te zijn? Wat kan helpen als er een crisis is? het is belangrijk om een signaleringsplan te maken aan de hand van wind storm tornado en orkaan om elkaar beter te begrijpen en over dezelfde fase te hebben. Het is belangrijk voor nood een crisis noodplan te maken met 4 stappen om een fase te verminderen.

Doelen

Stel samen doelen en maak een plan om deze te behalen, motiveer de persoon en stimuleer om de doelen te kunnen gaan behandelen. Geef de persoon een compliment voor alles wat goed gaat. Zo ontstaat wederzijds vertrouwen en een prettige manier van communicatie. Zorg voor ontspanning en afleiding door bijvoorbeeld samen iets te ondernemen.

plan regelmatig momenten voor een leuke gezellige middag iets doen. De persoon is uit huis en krijgt frisse lucht. De persoon gaat uit het ritme van de angst. Het doorbreekt het patroon. Wat zijn de trigger van de persoon en wat kunnen deze veroorzaken, vraag er na om deze zo veel mogelijk te voorkomen omdat het kan zorgen voor een angst bui.