Naasten bij een depressie

Wat is het

Met een depressie is het belangrijk om de persoon te helpen en steunen waar u kan. Vraag de persoon wat u voor hem of haar kan doen of draai het om ik kan voor jou dit … en dit … doen. Door te vragen kan er een betere band ontstaan in het contact.

Door de aandacht die geeft en de zorgen die u uit heeft een persoon vaak meer het vertrouwen in het contact dat er ook mogelijkheden zijn en dat het ook kan verbeteren. Een persoon heeft al een nare tijd, het is belangrijk dat u zegt wat u doet en doet wat u zegt, het kan een persoon een naar gevoel geven als het anders blijkt.

Hoe kan een naasten het gesprek aan gaan over depressie met de persoon? Het bespreekbaar maken is lastig door de taboe op onderwerpen. Een persoon vraagt u niet zomaar naar depressie, oorzaak of oplossing. Let op het moment dat u het bespreekbaar wil maken, kies een goede rustige plek om het te bespreken en neem de tijd. Het bespreekbaar maken van een depressie is vaak erg lastig door de taboe die erop heerst. Hierdoor is het veel moeilijker problematiek te zien en blijft veel onder belicht. Het bespreekbaar maken begint bij open te zijn over de diagnose en wat u ervaart.

Het is belangrijk de persoon te kennen en te weten wat de persoon kan motiveren, wat de persoon opvrolijk, wat de kleine dingen zijn die de dag net veranderen. Hierdoor kan een persoon net even beter een dag doorkomen waardoor er meer ruimte komt voor kleine stappen vooruit.

In de periode dat een persoon een depressie heeft wilt het graag alleen zijn en met rust gelaten worden. Voor naasten is het belangrijk de persoon te stimuleren en te motiveren dingen aan te pakken of te ondernemen. Het is belangrijk om in deze periode dingen samen te doen, “samen krijgen we de depressie eronder”. Door bijvoorbeeld mee te gaan naar gesprekken, een keer te gaan koffie drinken ergens of door een korte wandeling. Het contact de aanwezigheid, het gevoel, geven een persoon meer vertrouwen en kunnen helpen meer aan te gaan pakken.

Samen weten er meer dan 1, door samen te werken in het inzicht krijgen in de problematiek, word er veel meer gezien en erkent, hierdoor kan er meer gerichte zorg en hulp komen en er meer mogelijkheden. Samen word er gezien van meerdere kanten, de persoon, naasten en hulpverleners met alle een eigen kant.

Door dingen samen aan te pakken en de periode samen door te komen, word de band in het contact steeds beter. In het contact is het duidelijk wat er van elkaar mag worden verwacht waardoor er meer begrip kan zijn voor de situatie. Het is belangrijk een duidelijk beeld te hebben van een depressie en wat dit doet met een persoon, wat het verloop kan zijn voor een persoon en wat de gevolgen kunnen zijn op de lange termijn. Hoe meer u weet van een depressie hoe meer u samen kunt kijken naar oplossingen.

2 herkennen

Een persoon met een depressie voelt zich down waardoor het voor de persoon lastig is de dagelijkse dingen als opruimen, boodschappen doen of eten klaar maken lastig word. Vraag de persoon wat u kunt doen en in welke taken u kunt ondersteunen. Door te helpen op momenten dat het nodig is geeft vaak vertrouwen. Wanneer een persoon dit niet heeft verslechterd dit vaak het contact. Laat het contact zo positief mogelijk zijn, ga weg wanneer de stemming omdraait.

Het vragen wat u voor de persoon kan doen geeft aan dat uw wilt helpen en dat u interesse heeft in de persoon er iets voor te doen. Het vragen kan zorgen dat er een gesprek komt of dat de persoon en u samen iets gaan doen. Het vragen kan zorgen dat u meer te weten komt, een persoon met een depressie zegt niet alles uit zichzelf door het te vragen en naar de kenmerken te vragen kan er een beter beeld komen wat de depressie betekend voor de persoon.

Een persoon met een depressie voelt zich down en somber dit wil niet zeggen dat een persoon geen behoefte heeft aan contact, vaak heeft een persoon dit wel maar durft het niet te vragen of voelt zich niet lekker genoeg het aan te gaan. Geef uw het gevoel dat hij/zijn altijd bij u terecht kan. Laat merken dat u klaar staat.

Wees er voor de persoon hoe veel tijd het ook kost. De persoon heeft een verhaal en maakt zich zorgen, hier zit geen vaste tijd aan. Geef de persoon de tijd om zich te uiten en zijn gehele verhaal te vertellen. Stel vragen die aangeven dat u de persoon begrijpt. Activiteiten hoeven niet groot te zijn en ook niet buiten, het er zijn en het gesprek aangaan is vaak al voldoende. Zoals het denken aan een verjaardag of een aparte dag met een kaart. Kijk naar de mogelijkheden die voor een persoon goed voelen.

Heb begrip voor de situatie van de persoon en hoe de persoon zich nu voelt. Het is belangrijk om er bij stil te staan en de persoon zijn/haar verhaal te laten doen. Met echte aandacht krijgt de persoon het gevoel gehoord te worden in de problematiek. Ga naast de ander zitten. Neem de tijd, wees warm en liefdevol. Durf vragen te stellen: Hoe voel je je? Waar denk je aan? Het is belangrijk om een goed beeld te krijgen hoe het met de persoon gaat en het gevoel te geven dat u er bent voor de persoon.

Kijk naar de dingen die voor een persoon moeilijker gaan op het moment, welke van de dingen kunt u tijdelijk voor de persoon doen, het is belangrijk dat de voeding gewoon goed blijft, een persoon heeft vaak weinig energie, voor het doen van boodschappen, het koken en het eten. Hierdoor zou het voor een persoon kunnen helpen als iemand een maaltijd bracht die alleen opgewarmd moet worden.

3 behandelen

Samen kunt u bouwen aan een nieuwe dagstructuur om weer meer dagelijks overdag dingen te gaan doen of meer wakker te zijn. Door af en toe het helpen en begeleiden van het doen van boodschappen of het motiveren van bijvoorbeeld schoonmaken. Het vragen naar de behandeling en de vooruitgang kan zorgen voor een positief gesprek, de persoon behaald doelen waardoor het stappen vooruit kan zetten. Het kan ook zij dat het negatief word opgepakt en een persoon zich niet behandeld voelt en de vooruitgang niet ziet.

Luister naar de persoon en geef goede feedback waar een persoon verder me kan. Vermijd negatieve feedback, blijf positief en zorg voor een positief contact. Wanneer een persoon zich meer vertrouwd voelt gaat het vaak meer vertellen. Houd een positief dagboek bij met leuke gezellig momenten, met een leuke gekke foto waar je van in de lach schiet. Het boek kan de persoon helpen in een moeilijke tijd, om het net meer dragelijk te maken. Geef aandacht aan het herstel van de persoon. Wees er positief over, hierdoor kan een persoon meer gemotiveerd worden andere stappen te nemen. Moedig de persoon aan om weer de draad op te pakken door meer te gaan bewegen, gezond te eten en op tijd te gaan slapen en opstaan.

Het uiten, het bespreekbaar maken kunnen een deel van het gevoel en de gedachten verminderen. Door erover te praten in een rustige ruimte en het onderwerp bespreekbaar te houden kan een persoon er altijd over praten, hierdoor word de kans kleiner dat het hoger oploopt

Het bespreekbaar maken van een depressie kan bij de persoon verkeerd vallen, een persoon kan het ontkennen of het niet accepteren. Hierdoor komt er een hele wending in het gesprek. Houd er rekening mee dat het verkeerd kan vallen. Voor een persoon zijn veel dingen op het moment van een depressie niet mogelijk, het is belangrijk om begrip te hebben voor de situatie en de depressie en hoe de persoon zich voelt. Door begrip kan een persoon zich meer gehoord voelen.

Heb geduld. Het herstel kost tijd, ook als uw naaste voor een behandeling heeft gekozen. De behandeling kost lange tijd voor het een effect heeft, vaak is de behandeling gericht op medicatie, waardoor een persoon minder leert omgaan met de signalen van een depressie en het meer in balans krijgen hiervan. Maak de mogelijkheden bespreekbaar die er zijn om de persoon te helpen en te ondersteunen. Maak een duidelijk overzicht wat u van elkaar mag verwachten om samen goed het proces te starten en door te komen.

4 gevolgen

Een persoon zou snel aangeven dat het geen hulp nodig heeft, dat het het wel alleen af kan. vaak klopt dit niet met wat de persoon echt wilt. Bied het aan en als de persoon het niet wilt is het aan de persoon blijf niet doorgaan. Reageer niet boos of verwijtend op de persoon, de persoon is het niet gelukt, het is jammer, maar pak het samen op en los het weer op zodat het in orde is. Maak hiervoor alles bespreekbaar en praat het uit. Het opkroppen kan het contact verslechteren.

Neem zo min mogelijk zaken als financiën over, als er problemen zijn doe het dan samen. Door het over te nemen ontneemt u de persoon iets, waardoor het voor de persoon normaal word het niet meer te doen. Door zaken over te nemen van een persoon word een persoon minder zelfstandig, de persoon kan verleren hoe geldzaken ook al weer moesten

Negeer zo veel mogelijk de negatieve aandacht die kan worden gevraagd. Ga hierover wel het gesprek aan en geef hierbij uw grenzen aan. Praat zoveel mogelijk uit zodat het niet kan opstapelen in het contact. Een persoon met een depressie is vaak niet opzoek naar leuke activiteiten om te gaan doen en zal vaak negatief reageren op een uitnodiging voor een verjaardag of te gaan shoppen. Een persoon heeft vaak moeite met het plan actie en vind het makkelijker een reden te bedenken om het niet te doen.

Wanneer een persoon geen zin heeft ga niet door met vragen, de persoon blijft uitleggen dat het niet mee gaat en word boos. Een persoon kan anders kijken naar de aandacht die word gegeven en minder positief zien als u het bedoelt. Een persoon kan contacten als negatief ervaren, omdat de persoon hierdoor een depressie heeft gekregen of een trauma van heeft opgelopen. Het is belangrijk te weten wat de oorzaak van de depressie is.

Verjaardag

De depressie, de gedachten, het somber/down voelen, zorgen ervoor dat een persoon minder interesse heeft in alles wat er gebeurt. De persoon kan hierdoor meer onverschillig reageren of heeft vaker last van stemmingswisselingen. Voor een persoon voelt een verjaardag vaak minder leuk aan dan anders. Het kan wel gezellig zijn maar de persoon kan gezelligheid niet voelen of ervaren. Door dat het gevoel minder is is er ook minder interesse om er heen te gaan. Het is vaak moeilijker om contact te leggen en hierdoor is het een extra drempel.

De persoon vind het vaak lastig dat de interesse in dingen afneemt en niet weet hoe het te veranderen of weer op te starten. Geef de persoon de kans en de ruimte zichzelf te zijn. Help de persoon waar u kan. Voor een persoon is het dan ook een hele opgave om te komen als er visite is. Een verjaardag in een kleine groep is vaak leuker voor de persoon. Een persoon kan aangeven dat het niet kan komen, accepteer het, de persoon voelt zich niet lekker, het is niet om de jarige, maar om de gezondheid. Wanneer een persoon word gevraagd wat de persoon leuk vond zegt de persoon vaak niks. Wat vond je vroeger leuk wat zijn hobby’s? Een persoon geeft vaak aan niks. Een persoon krijgt niet het gevoel van leuk meer bij het doen van activiteiten waardoor alles zwaar aanvoelt.

Een verjaardag kan voor iemand met een depressie vaak ook te veel of te zwaar zijn. Er kunnen veel vragen worden gesteld waarop een antwoord word “verwacht”. Of de persoon krijgt meer last van een vol hoofd door drukte en somber en gaat zich steeds meer naar voelen. Over een depressie zijn vele vooroordelen het maakt het voor de persoon lastig om hier zelf een weg in te vinden. Door dat een persoon als “lui” word aangezien kan een persoon minder zich zelf zijn. Een persoon kan hierdoor zichzelf minder uiten en niet alle onderwerpen zijn bespreekbaar waardoor het gevaarlijk kan zijn als het niet besproken word.

5 plan

Vragen of kunt helpen met iets geeft het gevoel gehoord te worden. Vaak zijn het kleine dingen die het net iets beter maken op een dag zoals een glimlach. Geef de persoon aan wat u voor de persoon kan doen, in plaats van te vragen aan de persoon wat u voor de persoon kunt doen. Het geeft al aan dat u de persoon graag wilt helpen.

Doe zoveel mogelijk dingen samen om samen het proces door te gaan, door samen de schouders eronder te zetten door samen stappen te kunnen maken naar het herstellen. Door het samen aan te pakken zijn er meer mogelijkheden voor de persoon.

Vragen waarmee u kunt helpen kan een vertrouwd gevoel geven voor de persoon, de persoon kan zich meer gehoord en begrepen voelen. Door te vragen naar de fase wind storm tornado of orkaan komt er een duidelijk beeld van de fase, dit is belangrijk om te weten hoe u moet handelen. Door te vragen naar de gedachten kunt u meer te weten komen hoe de persoon op dat moment denkt wat veel zegt over de persoon op dat moment. De gedachten zijn vaak negatief.

Zorg voor positieve aandacht door op visite te gaan of even te gaan wandelen. Door positief te praten en uiting te geven aan de situatie krijg een persoon meer positiviteit en word minder somber. De aandacht moet meer gefocust zijn op de positiviteit en gezelligheid dan op de depressie en somber. Door de gedachten van de persoon iets te veranderen in dingen die leuk zijn van foto’s of dingen die u samen heeft gedaan, gaat een persoon vaak langzaam weer meer positief denken.

Blijf toch bij de persoon langsgaan en laat zien dat u oprecht bezorgt bent over de persoon en dat u wilt dat het beter gaat. Bel regelmatig of ga even langs al is het voor een kopje koffie. Vaak helpen kleine dingen als even op bezoek een kaart een boodschap even voor een beter gevoel. Vraag regelmatig hoe het gaat en of u nog iets kunt doen.

Het is belangrijk om het ritme met de samenleving aan te houden om grote gevolgen te voorkomen. Door met regelmaat een positief contact te hebben met oprechte aandacht en een eerlijk gesprek krijgt een persoon meer vertrouwen in zijn kunnen en kan beter vechten tegen de depressie.

Als u niet weet wat u moet zeggen of doen, mag u dat best zeggen. Laat daarbij wel duidelijk weten dat de persoon altijd op u kan rekenen. Het is belangrijk om aan te geven hoe het voor u voelt aan de persoon. Het is een situatie waarin geleerd moet worden van de depressie. Het helemaal onder de knie krijgen kan lang over heen gaan. Geef aan dat u even niks weet te zeggen op het gene wat de persoon aangeeft.

Lezen

Vraag meer informatie op over een depressie en naasten of ga naar een bijeenkomst over een depressie. Door samen het traject door te gaan heeft de persoon meer steun en heeft de naaste ook ondersteuning door het te bespreken. Maak eventueel gebruik van pictogrammen om de tekst te verduidelijken. Lees het verhaal nog een keer na of het duidelijk is wat u bedoeld.

Lees op het internet lotgenoten verhalen en vraag de persoon hoe het voor hem of haar voelt. Door het onderwerp bespreekbaar te houden zijn er samen oplossingen mogelijk. Maak plannen die een depressie kunnen verslaan. Wat heeft de persoon nodig? Wat zou kunnen helpen aan hulp die u kunt bieden? Hoe krijgt de persoon meer motivatie? Hoe meer u samen een plan bedenk hoe meer de persoon al bezig is met het bedenken van oplossingen waardoor klachten al deels af nemen.

Maak een plan met kleine doelen die de persoon kunnen motiveren een stapje te zetten in de week. Motiveer de persoon om het doel te behalen en bespreek het doel na een week. Maak een nieuw doel voor de week er op. Samen kunnen er stappen worden gezet.