Naasten bij een paniek bui

Gerust stellen

Stel een persoon zo veel mogelijk gerust, zorg dat de persoon in een donkere kamer gaat zitten, waar geen prikkels zijn, hierdoor komt een persoon vaak sneller bij. Geef de persoon geen triggers door woord trigger of geur trigger vraag dit bij de persoon na. Geef de persoon wat te eten en te drinken. Let op dat een persoon zich kan verslikken door de spanning in het lichaam.

Het omgaan met een bui is voor een persoon vaak erg lastig om alleen te doen. vaak blijf de persoon in gedachten hangen of lopen signalen hoger op. Als naasten kunnen de signalen eerder worden gezien waardoor een bui minder hoog hoeft op te lopen. Weet hoe de persoon weer rust krijgt en wat dingen zijn die rust geven. Het is belangrijk te weten wat averechts werkt voor de persoon om dit zoveel mogelijk te voorkomen op het moment van een bui. Vraag het na bij de persoon.

Een persoon in een bui reageert ander op het contact, een persoon kan van de spanning boos reageren. De persoon staat onder hoogspanning. Heb begrip voor de persoon een ga rustig het gesprek aan, is dit niet mogelijk ga weg maar geef dit duidelijk aan dat u vertrekt. Een bui kan altijd voorkomen, een persoon kan het vaak niet voorkomen. Hierdoor kan een persoon niet altijd komen of een afspraak na komen. heb begrip voor de hoge signalen die een persoon ervaart op het moment en maak een nieuwe afspraak.

Discussie

Ga niet met de persoon in discussie hierdoor kan een bui erger worden. probeer niet u gelijk te krijgen, maar besteed uw aandacht aan de persoon om te helpen, te luisteren en een luistert oor te bieden. Praat rustig en geef de persoon de tijd zich te uiten. Geef alleen advies als de persoon hierom vraagt. Let extra goed op uzelf, neem meer rust en houd u aan een goede dagstructuur, vraag op tijd hulp om overbelasting te voorkomen. Let goed op uw eigen gezondheid.

Doe zoveel mogelijk samen met de persoon, leer de signalen van de bui kennen en herkennen om de persoon steeds eerder te helpen en om buien meer te voorkomen. Negeer nooit de bui van een persoon, het kan erg gevaarlijk zijn als het lichamelijke klachten krijgt. Geef de persoon aan wat u kunt doen, zeg niet dat het aan de persoon ligt en de persoon zelf maar uit de bui moet komen. Het zorgt voor een verstoring van het contact, het is belangrijk dat u er op dat moment bent voor de persoon.

Geef duidelijk uw grenzen aan wat u kan doen voor de persoon en wat zou kunnen helpen. Maak samen een plan van aanpak. Het is belangrijk kort en duidelijk te zijn, de gedachten gaan als een gedachten stroom door het hoofd, waardoor een persoon geen heel verhaal kan horen en begrijpen. Geef korte instructies hoe de persoon uit de bui kan komen in verschillende stappen.

Evalueer

Evalueer de vorige momenten samen en kijk hoe het verlopen is, pas het plan aan om betere oplossingen en mogelijkheden te krijgen om het steeds beter samen aan te kunnen, het motiveert en stimuleert de persoon.

Wanneer een persoon een orkaan heeft kan het zijn dat een persoon niet meer kan praten of duidelijk kan aangeven wat het nodig heeft. Hierdoor is het belangrijk het van te voren te bedenken en hiervoor een map te maken met vele mogelijke dingen zodat de persoon het kan aanwijzen of kan typen.

Het is belangrijk te weten wat de gevolgen zijn van en bui voor een persoon. Wat het met de persoon doet en welke klachten erbij komen in de bui. Van welke signalen heeft een persoon last? Waardoor word het veroorzaakt? Wat was deze keer de oorzaak? Het belangrijk een duidelijk beeld te hebben van de bui van de persoon, vraag erna wat het betekend voor de persoon.

Het is belangrijk om een signaleringsplan te maken om meer duidelijkheid te krijgen over de fase wind storm tornado of orkaan. Weet hoe u kunt handelen in de fase en wat u kunt doen voor de persoon. Vraag naar de fase en hoe u kunt handelen in elke fase apart. Met het plan praat u steeds over dezelfde fase hierdoor is er meer duidelijkheid.

Lange termijn

Welke lange termijn gevolgen heeft een persoon? wat gebeurt er bij de persoon als het in tornado zit en wat al het in orkaan zit? Welke lichamelijke klachten krijgt een persoon? Het is belangrijk om een duidelijk beeld te hebben van de fase van de persoon en om te weten wat het voor schade kan aanrichten aan de lichamelijke gezondheid.

Vraag de persoon naar de wensen hoe de persoon wilt dat u doen en wat u doet. Accepteer de grenzen van de persoon wanneer het aangeeft alleen te willen zijn. Accepteer de buien die behoren tot de mentale problematiek van een persoon. Heb begrip voor de zware situatie.

Na een bui is een persoon erg vermoeid, geef de persoon de tijd om bij te komen en te herstellen, wanneer een persoon vaak een bui heeft kan dit soms dagen of weken zijn voor een persoon is hersteld. Vraag de persoon of een contact moment uitkomt. Neem de persoon serieus in de signalen die een persoon ervaart. In een hoge fase is het voor de persoon heel zwaar en erg vermoeid. De bui zorgt voor het toppunt van de persoon. Het is belangrijk dat u weet te handelen als de persoon het zelf niet lukt. Het is het maximale wat een persoon aankan.